(door Syp Wynia en ondersteunt door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Erik Vlieger onthult de misdaad van het jaar zo niet van de eeuw in het programma Café FBI posterWeltschmerz bij Salto.
De beroemde beruchte(VVD)-misdaadjournalisten ‘Geilneef Peter R. ‘en ‘Politiescribent John van der H.’ worden per dag meer ontmaskert met een Peppi en Kokkie “ Crime Top 100” Lijst. Gisteren zag ik per toeval flarden van een zeer goed interview van Erik Vlieger met Syp Wynia bij Salto. Zijn onderwerp was de zogenaamde Lobbycratie  in Nederland. Nu is Lobbycratie in “Banana-Fraude-Nederland” bij ons zeer oud nieuws, maar mijn interesse was gewekt. Daar bracht Vlieger het punt in dat Nederland ( =De Elite) als enige land van de EU systematisch weigerde het Verdrag van Lissabon te ondertekenen, tenzij het punt van het bestrijden van bepaalde overheid corruptie, namelijk het verkopen van Good Old Boy’s voorkennis en inside kennis er uit zou worden gehaald als ik het goed heb begrepen.

Dat betekent dus dat bepaalde Elite corruptie van de Heersende klasse niet random is in Nederland maar principieel toegestaan. Annemarie JorritsmaDat punt was nieuw voor mij. Wij  vonden dit het schokkendste misdaadnieuws van het jaar op onze maandag ochtend redactie bespreking . De buit die te verdelen is voor ‘Lobbycratie-Ratten in pak’ van gevestigde politieke partijen D66, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks is een slordige 250 miljard per jaar zijnde de Staats begroting .Wat is het “Monster Holleeder”(Video) vergeleken bij dit voorgaanden feit ? Wie legt ons dat uit? De Tweede Kamer of de Eerste Kamer? Wat denk u zelf?  Maar misschien wel het mooiste sieraad van de vlees geworden VVD Corruptie is ‘Lady Waterhoofd Jorritsma’, die in een eerlijke bui liet vallen bij het Graaien er Nederlanders Mongolen gratis bij te krijgen.

VVD-Uglie Erik W.’ is een walgelijk gewetenloos mannetje dat het gewone Volk minacht en kaalplukt en rond scheurt in een Pooiers Bolide met Biefstuk-Hoer van het PvdA Typje Saar B .

Ik zag bovendien gisteren bij toeval ( weer bij Albert Heijn) de VVD staatssecratis Erik Wiebes aka “Alle arme aan het Gas”. Ik stond te wachten voor de ingang van Albert Hijen in de VVD ‘Stef-aasgier-Blok Yuppen buurt Museumplein .En daar kwam een ordinaire patser sportauto aan scheuren, die hinderlijk schuin half op de doorgaande weg fout parkeerde. Er stapte een eerste Klas Vastgoed Maffia type uit strak in het P.C. Hooft pak tot met van bommelschoenen aan toe. Zijn verschijning als fat deed gewoon pijn aan je ogen, wat een  politiek Crimineel Monstertje. Zijn Pooiers Bolide stond hinderlijk ordinair fout geparkeerd. Nu hebben dit soort Gypsy King auto’s altijd mijn belangstelling, niet omdat ik wat geef om Pooiers-bolides zoals King Willem,Jan Peter Balkenende want dat heb ik nooit gehad. Maar uit interesse of er en oude (penoze) bekende van mij in zit of een misdaad-‘journalist’ waar ik nog aan appeltje mee te schillen heb. Ik keek dus nauwkeurig wie er in die auto zat. En ja hoor, zoals gebruikelijk in dit soort auto(=”Kuttenvanger”) zat er en eerste klas Biefstuk-Hoer ( nee niet Queen Maxima) in als een Pauw. Nu herkende ik in eerste instantie dat iele mannetjes niet die ongeveer 15 m. van mij vandaan stond , maar na zijn Biefstuk-hoer te hebben aanschouwd bekeek ik hem nog wat nauwkeuriger. En ja hoor het was Erik Wiebes die daar druk stond te sms-en als een echte VVD-bink, die alleen op de wereld is. Ik dacht bij mijzelf Nederland is redeloos verloren dat dergelijke  telg uit de Joodse Vastgoed Maffiose aan het hoofd van de belastingdienst in “Banana-Fraude-Nederland” staat. De Partij van de arbeid Atoombom zou zich moeten doodschamen dat zij met of beter gezegd voor dergelijke Maffiose als Wiebes werkt. Even overwoog ik nog om die vuile VVD- Rat aan te spreken op zijn wan en misdaad gedrag jegens ‘Jan met de Pet’ en het fout parkeren. Zeg maar met een heuse burger arrestatie wegens ‘fout parkeren’ in de portemonnee  van ‘Jan met de Pet’  in het kader van het ‘Volkse-Klaprecht’. Niet dat fout parkeren mij ook maar een snars kan schelen, maar omdat die smeerkezen van de VVD-misdaadgroep heel Nederland hebben volgepompt met de zogenaamde Boa’s, die iedereen tot en met zieke kinderen aan toe bij met minste geringste lastig vallen met in sommige gevallen zelfs de dood (Moord) tot gevolg.

Elsevier geeft Volsnieuws gelijk inzake de “Eerste-Twee Petten- Kamer” publicaties’
Dat wij al jaren stellen dat Nederland een “Banana-Fraude-Koninkrijk” is met King Willem namens Goldman Sachs aan het Graai-hoofd met hun dienaren de Raten in pak. En worden wij zowaar  nu bevestigd in onze opvatting door het clubblad van de Ratten in pak Elsevier. Wie had dat ooit kunnen denken dat het “Lieg en Bedrieg Kabinet” zo diep kon zinken dat zij zelfs door JanHoekema MarleenBarthElsevier worden ontmaskert als een stel Graai en Fraude boeven van heb ik jou daar. Leden van de Eerste Kamer stemmen vaak over een wetsvoorstel waarbij ze vanwege hun nevenfunctie zelf betrokken waren. Verbazingwekkend genoeg baart de voortdurende dreiging van belangenverstrengeling nauwelijks opzien. Dat kan de Mainstream Media als de Staats-NOS zich aanrekenen, maar in het bijzonder de Parlementaire Pers. Die zijn dus de facto of extreem corrupt of stekeblind. Of beide? Wij denken het laatste. 

Een jaar of wat geleden rekende een bestuurder uit de zorgindustrie uit dat er in Nederland jaarlijks 1 miljard euro aan belasting- en premiegeld wordt uitgegeven aan belangenbehartiging in de zorg. Van de 60 miljard euro die de collectieve zorg toen nog kostte, werd dus 1 miljard besteed aan lobbyen. Er waren permanent zesduizend mannen en vrouwen op pad om hun deel uit de zorgpotten op peil te houden. Geen wonder, zou je zeggen, dat de omzet van de zorgindustrie sinds de eeuwwisseling verdubbelde. Aan de top van dergelijke duistere lobby’s staan vrijwel altijd politici of ex-politici. Er is vooral vraag naar ministers of staatssecretarissen, maar in een voorkomend geval zijn ook politici die het niet verder brachten dan het Kamerlidmaatschap of een wethouderschap in tel. En aardig wat van de politici die beroepslobbyist werden, keerden daarna terug in de politiek: zo niet als kabinetsinformateur, dan wel als minister of fractievoorzitter of als gewoon lid van de Eerste Kamer.

Geldpotten voor de Ratten in pak.
Nu is de zorgindustrie natuurlijk een zeer interessante sector om politici bij in te schakelen. Er wordt inmiddels een kleine 100 miljard euro per jaar uitgegeven en het overgrote deel van dat geld komt uit publieke middelen, terwijl bijna al dat geld wordt besteed door particuliere bedrijven en instellingen.Voor alle ondernemers en bestuurders in de zorg is het van vitaal belang om de lijntjes naar de Haagse geldpotten open te houden. Niets werkt dan beter dan het inschakelen van iemand die enige indruk maakt op bewindslieden of ambtenaren die zij eerder bijvoorbeeld als ondergeschikte hebben gediend. Zo belandde ook de top van het laatste kabinet-Balkenende in de zorgindustrie. Vicepremier André Rouvoet (ChristenUnie) werd voorzitter van de Zorgverzekeraars, vicepremier Wouter Bos (PvdA) was eerst zorgconsultant van KPMG en werd vervolgens directievoorzitter van het VUMC, minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) werd eerst zorgconsultant en vervolgens bestuurder van een ziektekostenverzekeraar.Premier Jan Peter Balkenende tenslotte belandde niet zozeer in de zorgsector, maar werd partner bij Ernst & Young en daarnaast – of in verband daarmee – toplobbyist voor acht multinationals – van Shell tot Heineken – die hem graag als uithangbord zien voor hun ‘duurzame’ beleid.Van de oud-CDA-premier is overigens bekend dat hij, tijdens de formatie van het tweede kabinet-Rutte van VVD en PvdA, contact onderhield met zijn voormalige ministerie van Algemene Zaken. Het ging naar verluidt niet over het weer.

Lagere goden eten ook goed mee uit de Staats-ruif. De NOS en de AIVD van de PvdA’IJdeltuit Ronald P.‘ weten van niets.
Er wordt vaak geklaagd dat er voor politici zo weinig perspectief is na de politiek. Voor de lagere goden is dat ook zo. Dat geldt bijvoorbeeld voor onbekende Kamerleden en al helemaal voor Kamerleden die de fractiediscipline nog wel eens wensten te Ronald Plasterk Gay pridedoorbreken. Die moeten maar zien of ze bijvoorbeeld ergens nog leraar kunnen worden. Kamerleden van een partij als de PVV kunnen het helemaal vergeten.Voor het overige is er voor een beetje handige netwerker in de politiek zeker wel een leven na de politiek, of, beter gezegd: half in en half buiten de politiek. Zelfs voor politici van een kleine partij als GroenLinks, die nooit regeerde, is er altijd wat aardigs te vinden, vooral in gesubsidieerde sectoren als ontwikkelingshulp, publieke omroep, welzijn en natuur.Er is zo een circuit van Nieuwe Vrijgestelden ontstaan, met één been in en één been buiten de politiek, soms ook uit en dan weer in de politiek. Ze zijn lid van een van de partijen die in het recente verleden hebben geregeerd of die ambitie koesteren: VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks en sinds kort dus ook van de ChristenUnie.Ze kunnen in loondienst zijn van de belangengroep waarvan ze het uithangbord vormen en het Haagse en eventueel Brusselse lobbywerk leiden. Maar net zo vaak zijn ze ook zelfstandigen zonder personeel. Hun secretariaatswerk kunnen ze in eigen beheer voeren, maar ook uitbesteden aan één van hun opdrachtgevers.

Top Graai-functies om straffeloos je zakken te vullen. Misdaad loont mits van de juiste politieke Partij.
Tot enkele decennia geleden kregen oud-politici doorgaans een baan in wat ‘het openbaar bestuur’ wordt genoemd. Nederland heeft veel van die functies, omdat Nederland anders dan vrijwel alle andere landen nauwelijks topfuncties heeft waarvoor politici worden gekozen. Het staatshoofd is ongekozen, de Raad van State is ongekozen, de commissaris van de Koning is ongekozen, de Jonald Bouwhuis Hans Wiegelburgemeester is ongekozen. In de praktijk wordt het netwerk van overheden en ook van bijvoorbeeld waterschappen en pensioenfondsen veelal geleid door  corrupte geweten loze politici.Traditioneel was het burgemeesterschap of de positie van commissaris van de Koning veelal een eindfunctie. Vooral sinds de jaren tachtig is dat echter niet meer zo. Het heeft er alle schijn van dat voormalig VVD-vicepremier Hans Wiegel de toon heeft gezet. ‘Graai- Fraudeur Wiegel‘ werd in 1982 commissaris van de Koningin in Friesland en kreeg daarnaast al snel een reeks – deels betaalde – commissariaten, adviseurschappen en lobbyfuncties aan elkaar die zijn inkomen na verloop van tijd verdubbelden. Na twaalf jaar verzelfstandigde Wiegel zich en ging onder meer de lobby van de ziektekostenverzekeraars leiden. Maar hij werd ook lid van de Eerste Kamer.In Wiegels kielzog werden VVD-bendelede als ‘Rose Pedo Ed Nijpels’ en  de oude VVD ‘Geile Bok Loek Hermans’ ook afwisselend burgemeester en commissaris van de Koningin – met veel, ook betaalde bijbanen – om vervolgens beroepslobbyist te worden en – zoals in het geval van Hermans – tevens VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. ‘Pedo-Ed Nijpels’ is nu onder meer spin in het web van het zogeheten Energieakkoord Ed Nijpels GGDWwaarin het kabinet-Rutte met tientallen belangengroepen afsprak om voor 18 miljard euro aan exploitatiesubsidie gigantische windmolenparken te bouwen. Nijpels dient daarmee ook nadrukkelijk een van zijn andere opdrachtgevers, de belangengroep van Nederlandse ingenieursbureaus en het ‘Deurwaarders- Gajes’

Speeltuin voor de Graaiende en Naaien (Pedo)-Elite.Hoe de Top van de VVD en PvdA de pedo’s vertroetelde verklaart het “Geheim van Joris Demmink” in Den Haag.
Het Energieakkoord is als zodanig al een speeltuin voor lobbycraten en andere ex-politici. Tot de onderhandelaars en ondertekenaars van dat akkoord behoren onder anderen de oud-bewindslieden als de Ras PvdA Boef Hans Alders (Privé: ‘Tegen een schappelijke vergoeding is ‘PvdA- Hoer’ Hans Alders tot veel bereid’) en Dick maxime verhagenBenschop (PvdA), CDA- Super Ratten Elco Brinkman en Maxime Verhagen en ‘ Captain Gay Camiel Eurlings‘ (CDA) en de Top VVD ‘Drag Queen Gerrit Zalm’ en Johan Remkes (VVD) – plus nog een reeks voormalige volksvertegenwoordigers van diezelfde partijen. Een mooi voorbeeld is ook de loterijbranche, met alles wat daar aanhangt. De zogeheten Goede Doelenloterijen van het loterijbedrijf Novamedia hebben een feitelijk monopolie, mogen als enige particulier bedrijf urenlang reclame voor hun loten maken op de publieke omroep en willen die monopolies graag zo houden.

En dus heeft Novamedia sinds jaar en dag een stoet van politici, van bijvoorbeeld voormalig VVD-minister Bral- Ivo Opstelten tot PvdA-politicus Gerdie Verbeet, aan zich weten te binden. En D66’er Alexander Rinnooy Kan, de gedroomde beste minister die D66 nooit had, leidt namens Novamedia de lobby voor het behoud van de privileges van Novamedia.

Lobby-gangsters worden nooit gearresteerd zolang Juiste in handen is van de VVD met Ministers als ‘Fraudeur Steur’.
Wim Pijbes‘Egotripper Wim Pijbes‘, als Graai-directeur van het Rijksmuseum één van de ‘beneficiënten’ van Novamedia, strijdt samen met Rinnooy Kan tegen wat hij ziet als ‘een ongelooflijk vuile lobby van oud-politici’ die de loterijmarkt willen openbreken. Zowel de lobby als de tegenlobby draait in Nederland kennelijk op politici, dan wel oud-politici. En zo ondertekende VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid aka “Rook je maar dood” de afgelopen jaren diverse keren een ‘zorgakkoord’ met de hele zorgindustrie of delen daarvan. Op de feestelijke beelden van de ondertekening was slechts zelden een arts of een andere zorgdeskundige te zien, maar wel de ‘Marlboro Muttie Irene Vonk-Asscher‘ van Lodewijk Asscher. De foto’s waren volledig gevuld met oud-politici die zich als lobbyist of uithangbord hadden verhuurd aan een deel van de zorgindustrie . De ‘Graai en Naai Nep Christen André Rouvoet‘ verzorgt dus de Maffia-lobby voor de ziektekostenverzekeraars, die zelf ook weer goed zijn gevuld met ex-politici. VVD’er en oud-minister Frank de Grave – tevens Eerste Kamerlid – doet dat voor de medisch specialisten. De voormalige bewindslieden Yvonne van Rooy (CDA) en Ella Kalsbeek (PvdA) lobbyen respectievelijk voor de ziekenhuizen en de huisartsen als ware zij vol lid van de Italiaanse Maffia.

Overheidsgeld is voor de Graai-Cultuur van King Willem
Cameil EurlingsZo bezien regeren oud-bewindslieden nadat ze zich ogenschijnlijk hebben teruggetrokken uit de politiek gewoon door, zij het dat ze nu geen verantwoording meer afleggen aan het parlement, maar aan hun opdrachtgevers.Politici worden ingehuurd ( = omkopen) om overheidsgeld binnen te halen, om de regels zo op te stellen dat die in de richting van de opdrachtgevers worden bijgesteld en om te voorkomen dat gunstige regels worden verslechterd. Daarnaast zijn ze de woordvoerder in de media. Eigenlijk zijn het allemaal gewetenloze corrupte  handelaren in invloed, leunend op hun  criminele contacten binnen de politiek en hun aanzien binnen ministeries. Volgens internationale verdragen tegen corruptie is handelen in invloed niets anders dan corruptie.

Brave Super Gluiperd als Jeroen Dijsselbloem.
Het zal geen toeval zijn – want zo veel toeval bestaat niet – dat het verder altijd zo braaf meelopende Nederland tot nu toe systematisch weigert om nou uitgerekend de verdragsbepalingen over handel in invloed te ondertekenen.Verbazingwekkend genoeg baart de voortdurende dreiging van belangenverstrengeling – en daarmee van extreme schadelijke Mega corruptie – in Nederland zelf Jeroen Dijsselbloem Christine Lagardenauwelijks opzien. Er zijn wel eens wat publicaties over het opvallende feit dat de Eerste Kamer voor een goed deel vol zit met  gewetenloze beroepslobbyisten, maar dat wordt bepaald niet een schandaal gevonden. Nee, Afrika is corrupt!  Nederland is dus niet het voorbeeldige, transparante land dat zichzelf zo graag ten voorbeeld stelt aan andere landen. Ondoorzichtigheid en nette en minder nette corruptie wordt al eeuwenlang min of meer gewoon gevonden voor en door de Elite. Het publiek ergert zich meer aan oud-politici die noodgedwongen wachtgeld opstrijken dan aan politici die onzichtbaar en ongrijpbaar voor het grote publiek handelen in invloed. En wie als gekozen politicus of bewindspersoon de lobbycratie zou willen bestrijden, kijkt wel mooi uit. Vermoedelijk is het enige wat zo’n spelbederver zou bereiken dat hij of zij na actieve dienst zelf werkloos wordt.