( van onze dr Goebbels Propaganda redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Het ministerie van Volksgezondheid voor de Rijken en de Tabak –propaganda-is-dodelijkMaffia en Propaganda is weer in de fout gegaan met misleidende tv-spotjes, die vorig jaar zijn uitgezonden over de veranderingen in de Maffia-zorg. Dit heeft de Reclame Code Commissie woensdag in hoger beroep bevestigd, naar aanleiding van een klacht van de FNV.

Edith Schippers schijnt het woord solidariteit niet eens te kennen.
Volgens de vakbond zijn de spotjes te weinig genuanceerd en te rooskleurig en pure propaganda . Het ministerie had op zijn minst moeten waarschuwen dat de kans bestaat dat burgers door de bezuinigingen juist minder zorg krijgen. De Reclame Code Commissie vindt Irene Asscherdat de overheid geen valse verwachtingen mag wekken bij een kwetsbare  kaal geplukte doelgroep van overheidsvoorlichting. Volgens de commissie kon het ministerie op het moment van uitzending in de aanloop naar 1 januari niet overzien of alle gemeentes in staat zouden zijn de gewekte verwachtingen van alle individuele burgers waar te maken. Ondertussen was en is Schippers met man en macht bezig om de Top-inkomsten van de Graai-Bestuurders veilig te stellen  in de Maffia-zorg en voor de ‘Tabak-Maffia’ industrie samen met de moeder van Lodewijk Asscher de Philip Morris  Commissaris Irene Asscher-Vonk  hand en spandiensten te verlenen. Daar worden geen spotjes van uitgezonden.

Meneer Berg’ is in middels door gebrek aan zorg overleden. Kan Schippers wat schelen.
De commissie hekelt onder meer het propaganda-spotje over ‘meneer Berg’ waarin zonder verdere toelichting wordt gesteld dat deze man kan rekenen op 24 uur intensieve zorg in een zorginstelling, terwijl de goede man dagelijks met pis langs de benen zat. Dit ondanks het uitgangspunt van het nieuwe beleid: ‘zo thuis mogelijk’. In feite wordt hier een droom-uitzondering op de nieuwe situatie gepresenteerd als norm, aldus de commissie. Hetzelfde geldt voor het spotje over ‘mevrouw Pietermaai’. In dit dr. ‘Goebbels- spotje’ ligt de nadruk vooral op professionele hulp vanuit de gemeente, waarbij onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat hulp vanuit de gemeente pas dan aan de orde is, als de zelfredzaamheid is uitgeput en men veelal in zijn eigen vuil is opgekomen.De dr. Goebbels propaganda-spotjes worden niet meer uitgezonden.De Reclame Code Commissie adviseert het ministerie „niet meer op een dergelijke wijze reclame propaganda te maken n.b. op kosten van het Klootjesvolk de belasting betaler of te wel ‘mevrouw Pietermaai’ en ‘Meneer Berg’ ”.