Twitter Peter Joris

VVD Verkiezing Slogan 2014: “Neem een Volkse( derde wereld) baby mee in de reistas voor uw Liberale-Sex-pleasure”.

Top-VVD’ers ex-minister van justitie Frits Korthals Altes en Ex Minster Ed Nijpels,  Jimmy de Savile: “Seks met arbeiders jongeren vanaf twaalf jaar legaliseren voor ons eigen gebruik en volks baby’s vinden het prettig als met hen liberaal wordt gevreeën”.

(door Willem Pekelder  en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- De gemankeerde ‘pedopartij’ is afschuwelijk. Maar dat zijn krokodillentranen.Pedoseks werd lange tijd wettelijk gedoogd en met name gepromoot door de elite van de VVD-Misdaadpartij. Het speelkwartier ten koste van de arbeiderskinderen  voor pedofielen is pas in 2002 wettelijk afgeblazen.

‘VVD-Pedo OM-Grandmaster Joris Demmink’ de Nederlandse Edgar Hoover. Het grootste gevaarlijke raadsel van Nederland.
Waarom het Geheim van Pedo en Top VVD’er Joris Demmink drie Minister van Justitie overleefde. En waarom de USA een wet heeft ingevoerd dat de hoogste(homo) baas van de FBI maar 10 jaar  in de functie mag blijven. (De maffia scheen op de hoogte te zijn van Hoovers seksleven en zou deze wetenschap gebruikt hebben om de FBI op afstand te houden. Dit zou de reden zijn waarom  (homo, Pedo)Hoover lange tijd ontkende dat in Amerika de maffia bestond.)

VVD- Heer Hans Wiegel weet van niks en wil dat graag zo houden bij de NRC
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EaVAN_Ok1W0]

Het was in de zomer van 1975 toen fractievoorzitter (Pedo) Bram van der Lek van de Pacifistisch Socialistische Partij (psp) zijn opwachting maakte bij de ncrv-actualiteitenrubriek Hier en Nu.  In die periode was ‘IJzeren Rita Verdonk’ nog ‘menselijk’ op haar manier en ook lid van de (Pedo)- PSP. Toen de ‘Pedo- PSP’ ter zielen ging is opportunist Rita Verdonk naar de ‘Pedo-VVD’ verhuisd van  de oude ‘Pedo VVD-minister Frits Korthals Altes kliek’. Rita Verdonk die gewone onschuldige werkloze arbeiders in de bijstand verfoeide als profiteurs zit sinds haar vertrek uit de ‘Haagse Pedo-VVD politiek’ riant te profiteren van haar Luxe Wachtgeld uitkering, al dan niet met een Volks kind of een baby. Immers aan (Wacht)geld van de  gemeenschap geen gebrek.

Deportatiekwestie en Schipholbrand
Eind 2003 lanceerde de ronduit walgelijke Verdonk het plan om uitgeprocedeerde arme asielzoekers op straat te zetten. Op 18 december verklaarde de Tweede Kamerfractie van het CDA zich tegen. Hierdoor was er in de Kamer geen meerderheid meer voor dit misdadige VVD-plan. De ‘PvdA dronkelap Jan Pronk’, die op zijn beurt weer de schrik was van de KLM stewardessen door hen om de haverklap liederlijk in de edele delen te knijpen noemde als voorzitter van de Vereniging van Vluchtelingenorganisaties (VON) haar beleid begin 2004 het ‘deporteren’ van mensen. Deze term werd door Verdonk opgevat als een verwijzing naar de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“ VVD-Reisbureau  Pedo-Rita, arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bittere eind”.
Deze onmenselijke politiek wordt nu voorgezet door ‘VVD-Reisbureau –Fred- Syfilis -Teeven’ en is nog vele malen misdadiger. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid onder leiding van Pieter van Vollenhoven heeft een onderzoek naar de brand gehouden. De conclusies van dat onderzoek, gepresenteerd op 21 september 2006, waren vernietigend. De Dienst Justitiële Inrichtingen (van het Ministerie van VVD-Klasse-Justitie), de Rijksgebouwendienst (van het Ministerie van VROM) en de gemeente Haarlemmermeer hebben te weinig aandacht aan brandveiligheid gegeven en de bestaande regels onvoldoende nageleefd en gehandhaafd.
De Onderzoeksraad ging zelfs zover de brand aan te merken als “het gevolg van het tekortschieten van de drie instanties“. Ook stelde de raad vast dat de bouw van het complex in strijd was met het bouwbesluit en dat er dus geen vergunning voor had mogen worden gegeven. Doordat deze instanties zich niet aan de regels hielden, zijn onnodig veel slachtoffers gevallen.

VVD-Burgemeester Onno Hoes en AIVD/Politie-informant Peter R. de Vries in een week betrapt met te jonge Volkse prostituees-.
Peter R de Vries LeatherboyIn Arnhem speelde een rechtszaak rond kinderporno. De programmamakers waren benieuwd naar de opinie van de parlementariër. ‘Kinderporno is niet het probleem, maar de zedelijkheidswetgeving’, sprak Van der Lek. ‘Seksuele handelingen zijn normaal, dus als kinderen die een beetje imiteren, ach. (…) Zolang volwassenen en kinderen vrijwillig seks hebben met elkaar, lijkt het me geen probleem.’ Hoe anders lijken de kaarten te liggen bij GroenLinks, de rechtsopvolger van onder meer de PSP. De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD opgegaan in de Top van de VVD), die kinderporno wil legaliseren en zich tevergeefs heeft aangemeld voor de verkiezingen van 22 november, is ‘ronduit walgelijk’, vindt GroenLinks nu. ‘Wij begrijpen uw onbegrip en woede over de PNVD heel erg goed. De programmapunten van deze partij zijn onbespreekbaar’, was het antwoord aan ongeveer honderd verontruste briefschrijvers. GroenLinks ziet evenwel geen noodzaak de PNVD te verbieden. ‘Een sterke democratie kan ook walgelijke partijen hebben.

Waarom de PvdA zich zo graag laat Hoereren door de’ VVD-Misdaadgroep’
’

De PvdA, die in 1995 een rapport publiceerde dat in sommige opzichten verderging dan wat de ‘pedopartij’ nu wil, twijfelt wél aan het bestaansrecht van de PNVD. In vragen aan de ministers van ‘VVD-Pedo Klasse Justitie’ en Binnenlandse Zaken suggereren de sociaal-democratische kamerleden Arib en Dubbelboer dat er wellicht nieuwe juridische instrumenten nodig zijn om partijen te ‘corrigeren’ wier doelstellingen ‘indruisen tegen de openbare orde en goede zeden’. Bij een bepaald gedeelte van de VVD al even grote weerzin. ‘De ideeën van de PNVD zijn absoluut verwerpelijk’, kregen briefschrijvers en e-mailers te horen. ‘Seks tussen volwassenen en minderjarigen is strafbaar en zal dat, als het aan de VVD ligt, ook blijven.’

Top VVD bekent kleur en is  voor Pedofilie.Nederland in de greep van de Showbizz homo top 50.
Toch was het VVD-Minister Frits Korthals Altes en zijn Pedo Compaan ex Mister Ed Nijpels( tegenwoordig voorzitter van de TROSAVRO)) die al in 1985, net als de PNVD nu, voorstelde seks met Volks, weerloze jongeren vanaf twaalf jaar te legaliseren. Alleen als er sprake was van omkoping met geld of goederen, machtsmisbruik of misleiding zou er straf moeten volgen (kuch).

Rolodex-zaak van Fred Teeven, “Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout” en  Hoofd-officier van justitie Hans Vrakking,
De werkelijkheid was dat het strafgedeelte uitsluitend toen en nu van toepassing is op Volkse Pedofielen. Ook was de grens van 12 jaar uiteraard een fictieve, want hoe vaak hebben wij nadien van hoog geplaatste (VVD en PvdA) Notabelen niet gehoord: O, ik dacht dat hij of zij 16 jaar was. M.a.w. O, ik dacht dat hij of zij twaalf was. Ook Joris Demmink beriep zich in ‘Haagse Pooier affaire’ er op dat hij dacht dat de schandknapen  waar hij zich bijna dagelijks aan vergreep allemaal 16 jaar waren.

Pedo-Elite-Nederland’ doet uiterste poging om Pedo-Demmink-schandaal af te wenden’.
Gerrit Zalm
En hoe zit het vandaag de dag met de leeftijd van de Schandknapen van de VVD-Burgemeester ‘Onno-Schandknapen-Hoes’ , Ed Nijpels, Gerrit Zalm, etc.. Wat weet Joris Demmink in dit verband van Ed Nijpels, de ‘Draq Queen Gerit Zalm’, Onno Hoes, Vrakking , Frank van Dalen,  de hoofdstedelijke VVD-Home-Maffia  en de Showbizz homo top 50 en vice versa ?

‘AVRO & TROS Gotspe’: ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ krijgt gesubsidieerd ‘Kinderprostitutie-misdaadprogramma’.
En waarom mag bijv. in dit verband de AIVD /politie-informant, maar bovenal een zelfverklaarde notoire Hoerenloper Peter R. de Vries  van de  TROSAVRO Voorzitter  VVD-Pedo ‘Rose Ed Nijpels’ uitgerekend een TV serie maken over kindprostitutie in de derde wereld? (Welke Duister rol speelt de voorzitter van de Tros, de Top-VVD- ‘Pedo-Rosse Edtje Nijpels’ en het voormalig “Tuig van Endemol “de directeur Peter Lubbers in deze duister misbruik van ‘Pedo-subsidie’–affaire voor de Maffia?)

Nederland zat midden in de discussie over kruisraketten en de liberale bewindsman had, zo vertelde hij triomfantelijk, zijn voorstel zonder enige discussie ‘tussen de 47ste en 48ste kruisraket’ door de ministerraad gekregen. In het land sloeg het wetsvoorstel in als een bom en de Top ‘VVD’er Pedo Korthals Altes’ besloot het niet in te dienen bij het parlement.

Dit tot groot verdriet van ‘Pedo-Herman Meijer’, toen actief in de cpn en later voorzitter van GroenLinks. In het communistische dagblad De Waarheid reageerde hij in september 1985 op een commentaar in Trouw dat als strekking had dat er uit de samenleving geen signalen waren gekomen om de leeftijdsgrens te verlagen van zestien naar twaalf. ‘Oehoe, Trouw, ziet u mij? Ik sta hier te zwaaien met een roze vlaggetje. Ik geef een signaal af, ik ben ervoor.’ Acht jaar later betoonde hij zich in een interview in de Gay-Pedo- Krant voorstander van het schrappen van ‘álle leeftijdsgrenzen uit de zedelijkheidswet’. De homo-emancipatie was volgens hem ten koste gegaan van de acceptatie van pedofilie. In Meijers ogen een treurige ontwikkeling. ‘Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kunt hebben zonder het te benadelen. Onzin. Alleen misbruik en geweld moeten worden bestraft.’ Hetzelfde wil nu de ‘pedopartij’.

In 1991 kregen Meijer c.s. (gedeeltelijk) hun zin. De Tweede Kamer aanvaardde een voorstel om een klachtvereiste in te voeren voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Seks met jongens en meisjes in die leeftijd zou alleen nog strafrechtelijk worden vervolgd als de betrokkene, diens wettelijke vertegenwoordiger of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht zou indienen bij justitie. M.a.w. men wist haarfijn dat de misbruikte kinderen arbeiderskinderen waren en zijn , die niemand hebben of hadden die voor hun rechten kan opkomen. De Christelijke Tak van de pedofielen heeft daar ook vreselijk misbruik van gemaakt en hun slachtoffers aantallen lopen werkelijk waar in de honderd duizenden de afgelopen honderd jaar.
Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen SGP, RPF en CD stemden tegen.

 

De rechten van het kind stonden weliswaar voorop, maar voor de pedo’s begon het Arbeiders-speelkwartier.

Nederland werd het Crimineelste liberaalste Pedo-land van de wereld en is dat sinsdien zo gebleven blijkens de onaantasbaarheid van lieden als de VVD-er Joris Demmink en Ed Nijpels en Gerrit Zalm en Ivo Opstelten  en Peter R. de Vries.
In de praktijk werden pedoseksuele contacten vanaf 1991 gedoogd’, aldus PNVD -voorzitter Marthijn Uittenbogaard.

 De gevolgen waren desastreus. Het vermaarde Verwey-Jonker Instituut noemde het klachtvereiste ‘een barrière voor aangifte, vervolging en berechting’. Onderzoekster prof. dr. Jacqueline de Savornin Lohman sprak in EO’s Tijdsein van een ‘balans die was doorgeslagen richting vrijheid en behoeften van zieke Pedofielen volwassenen’. ‘Dit gaat ten koste van de bescherming van de arbeiders- kinderen. Het is voor een kind van twaalf niet gemakkelijk om naar de politie te gaan, zeker niet als het zijn eigen lijf betreft. Ouders zullen het kind daarbij niet helpen, want die hebben meestal zelf boter op hun hoofd.’ Enkele rechercheurs en een officier van justitie die de gevaren van de wet in het tv-programma wilden toelichten, kregen van hoger VVD-hand echter een cameraverbod. Tweede-Kamerlid Marian Soutendijk van het CDA vroeg zich af of de wet wellicht niet alleen de seksuele vrijheid van minderjarigen onderling, maar ook die van pedofielen had vergroot.

Een uitspraak die de naïveteit illustreert van de Nederlandse zedelijkheidswetgeving sinds de jaren zeventig.

VVD en PvdA Seksuele bevrijding voor de Elite-Pedo’s was het parool.   Volks Baby’s houden ook van sex.
De overheid moest terugtreden als zedenmeester en zich toeleggen op de bescherming van het seksuele zelfbeschikkingsrecht. Ook van de zeer jonge burger. Zoals PvdA-kamerlid Pedo- Hein Roethof het in 1988 op de lustrumbijeenkomst van pedofielenvereniging Martijn verwoordde: ‘De opvatting dat een kind überhaupt geen erotische gevoelens heeft of daarover mag beschikken, leidt tot een moralisering van de ergste soort.’ Geen woord over scheve machtsverhoudingen in een pedoseksuele relatie. Predikanten als de Rotterdamse ds. Pedo-Hans Visser gingen ineens onderscheid maken tussen lieve pedofielen die te vertrouwen waren (‘een beetje wederzijds masturberen moet toch kunnen’) en de gewelddadige, gestoorde variant. Waar is de tijd gebleven dat je van de kerk níet eens aan je eigen orgaan mocht zitten? Dat het afschaffen van de publieke moraal op seksueel terrein risico’s in zich droeg, werd weggewuifd.

Die luchthartigheid trad pijnlijk aan het licht toen Justitie-Minister Korthals Altes in 1984 was ‘vergeten’ een verbod op de verspreiding en openbare tentoonstelling van kinderporno in de wet op te nemen. Dat verbod werd pas op het allerlaatste moment ingelast. Handel in kinderporno was tot halverwege de jaren tachtig feitelijk vrij, als onbedoeld gevolg van de VVD-liberalisering van volwassenenpornografie in de decennia ervoor. Kinderpornobaas Joop Wilhelmus spon er goed garen bij.

 

Pedofielen vinden het misschien onjuist dat er een verband wordt gelegd tussen pedoseksuele geaardheid en kinderpornografie, maar dat verband brengt de ‘sector’ zelf voortdurend aan. Niet alleen de nvsh (die in de jaren zeventig voorlichtingsfilmpjes vertoonde van masturberende kinderen), maar nu ook de Criminele zieke PNVD. Vanaf zestien jaar moeten kinderen kunnen meedoen aan pornoproducties en het privé bezit van kinderporno dient, net als voor 1998, te worden toegestaan, schrijft die partij in haar programma.

 Een Pedo-werkgroep van de PvdA wilde in 1995 nog een stapje verder gaan. De door het partijbestuur ingestelde commissie ‘Overheid en seksuele integriteit’ stelde voor kinderen vanaf twaalf jaar zelf te laten uitmaken of van hen gemaakte pornografische afbeeldingen strafwaardig waren. Ondanks de forse kritiek van het Verwey-Jonker Instituut wilde de commissie, met daarin prominenten  PvdA-Pedo’s als Aad Kosto en Eric Jurgens, ook van kinderpornografie een klachtdelict maken.

PvdA en VVD: Volkse baby’s houden ook van seks, geef ze derhalve de ruimte.
Voor jeugdige slachtoffers van seksueel gezagsmisbruik zou hetzelfde moeten gelden: pas justitieel ingrijpen na een klacht. De rol van de Raad voor de Kinderbescherming zou hierbij moeten worden verkleind. Op de vraag of dit voorstel betekende dat een leraar vrijelijk seksuele contacten zou kunnen onderhouden met zijn twaalfjarige leerling, antwoordde rapportschrijver Pedo Cees Straver in 1996 voor de EO-microfoon: ‘Jazeker. Zolang het gebeurt op vrijwillige basis en in de vrije tijd.’ Saillant detail: de ‘pedopartij’ pleit in afhankelijkheidsrelaties voor een leeftijdsgrens van zestien jaar.

 In het 260 pagina’s tellende rapport komt het woord pedoseksualiteit niet voor, maar de gretigheid om de speelruimte te vergroten druipt ervan af. Geen wonder. De pedo- criminele wetenschappelijke lobby was met Cees Straver (huidig bestuurslid van de naar de pedofiele PvdA-senator vernoemde Dr. Edward Brongersma Stichting),  Pedo’s Jan Schuijer en Theo Sandfort (beiden destijds medewerkers van het Engelse pedofielenblad Paidika) goed vertegenwoordigd. Ofschoon we in het geval van Santfort beter kunnen spreken van een pseudo-wetenschappelijke criminele lobby, gezien zijn uitlatingen in 1996 voor de VPRO-radio: incestueuze relaties zouden vrijwillig door het kind worden aangegaan en baby’s zouden het prettig vinden als met hen werd gevreeën. 

De politieke voorhoede mocht dan libertijnse opvattingen huldigen over pedoseksualiteit en kinderporno, het ‘volk’ dacht er anders over. Dat bleek niet alleen uit het verzet tegen het wetsvoorstel van de Criminele VVD Pedo Justitie Minister Korthals Altes in 1985, maar ook uit de vorming van uit burgers bestaande actiegroepen, zoals de groep Morkhoven, die een rol speelde bij het Zandvoortse kinderporno-schandaal in 1998. De affaire-Dutroux (1996) en grootscheeps kindermisbruik door katholieke priesters openden in de loop van het nieuwe millennium ook de ogen van de politiek voor de schaduwzijden van de seksuele revolutie.

 Het rapport van de PvdA-commissie ‘Overheid en Pedo-seksuele elite-integriteit’ verdween in een diepe ‘Pedo- Doofpot’ la. Zo diep dat ‘Pedo- Eric Jurgens’ nu opeens niet eens meer weet dat hij deel uitmaakte van de criminele Pedo-werkgroep. ‘Ben ik daar lid van geweest? Ik weet van niets. Maar goed, ik heb in zoveel Leugen en Doofpot-commissies gezeten, en ik word een dagje ouder.’

 Kennelijk heeft de walgelijke pleitbezorger voor misbruik van baby’s en kinderen wel voor deze ‘Pedo-diensten’ twee koninklijke (pedo) onderscheidingen mogen ontvangen: 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Pedo Leeuw en Officier in de Orde van Bruine- Oranje-Nassau. Nou, is dat op zich niet vreemd dat een dergelijke Pedo een koninklijke onderscheiding kreeg, want de VVD’ers de ‘Glitter-Kip-Geert’ en de ‘Riool-Pijp Valse Nicht Albert Verlinde’ zijn ook Koninklijke Ridders.
Glitter SBS Kip Gerard Joling
Na een decennium lang te hebben geëxperimenteerd met de seksuele beschermwaardigheid van twaalf- tot zestienjarigen, schafte Den Haag in 2002 het klachtvereiste af. Het OM zou voortaan weer de doorslaggevende stem hebben bij de vervolging van pedoseksuelen, ook als zo’n berechting tegen de wens van de betrokken jongere inging. Ook werd de kinderpornowet aangescherpt.  PvdA pedo-Senator Jurgens

(ook tien jaar voorzitter van de Staats- NOS geweest) deed met een verwijzing naar de wereldliteratuur – de liefde van de vijftienjarige Romeo voor de dertienjarige Julia – nog een vergeefse poging om minister Ben Korthals (VVD) van Justitie op andere gedachten te brengen. Slechts een kleine minderheid in de Eerste Kamer stemde tegen het wetsvoorstel.

Boris Dittrich (D66) voelde in de zomer van dat jaar de tijdgeest haarfijn aan. Waar zijn partijgenote ‘Pedo- Louise Groenman’ in 1986 in het huisorgaan van Martijn had geroepen dat er te weinig aandacht was voor de ‘positieve, emotionele kanten’ van pedoseks, erkende Dittrich zestien jaar later dat het ‘politieke zelfmoord’ zou zijn om te morrelen aan leeftijdsgrenzen. ‘Dit is wat het Nederlandse volk in alle geledingen wil’, sprak hij in De Nieuwe Sekstant. Waarmee meteen de enige reden tot oprichting van de pnvd is gegeven: voortschrijdend inzicht van de gevestigde politiek. Lousewies van der Laan (D66) vatte afgelopen juni in The Independent de omslag in het politieke denken over pedo’s in een knallende oneliner samen: ‘These people need a psychiatrist, not a political party.’

Opmerking: Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkene (pedo’s) en hun politieke en media handlangers als Peter R. de Vries, etc.
(info@contentdivision.com, marko.vanhoogdalem@avro.nl, christine.braun@avro.nl, francois.engelhart@avro.nl, marloes.huisman@avro.nl, janwillem.vanhofwegen@avro.nl, publieksservice@tros.nl, pers@tros.nl, cvdm@cvdm.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl)