( van onze Pedo VVD Klasse Justitie)

Twitter Peter Joris

Amsterdam-Noir-Gevoelige nevenfunctie ‘Minerva-Pedo-Demmink’ vereniging geen probleem voor Opstelten.
In iedere zich zelf respecterende Rechtsstaat zou drs. Micha Kat nu worden ontslagen van alle rechtsvervolging en in eren herstelt en een schadeloosstelling worden uitgekeerd van in de miljoenen euro’s. En Ivo Opstelten gedwongen word af te treden en direct worden vervolgd voor zijn misdaden. Maar wij voorspelen u dat de VVD’er Ivo Opstelten gewoon blijft zitten brallen en liegen en misdaden plegen in de Politie- Staat “Banana-Fraude-Nederland”.
En de ‘Heksen-vervolging’ van Micha Kat alleen maar nog onmenselijker  gaat worden dan deze al is.  Denkt u maar aan de waanzinnige, bloedige onderdrukking de laatste weken van het Nazi regime in Berlijn. Toen nam de op zich al  standaard waanzinnige wreedheden van het Nazi regime nog psychopatische bloedigere vormen aan,  waar zelfs  het’ ISIS –Abattoir’ van President Obama zijn vingers bij zou aflikken . Zo werden er bijv. zelfs totaal onschuldige vrouwen en kinderen bij bosje standrechtelijk geëxecuteerd voor zeg maar alleen een verkeerd gezicht .Drs. Micha Kat: “Overwinning Micha Kat lijkt nu op zeker”. ( Bron Klokkenluider) Nou, hij kan zijn borst nat maken.

Hoe de Top van de VVD en PvdA de pedo’s vertroetelde verklaart het “Geheim van Joris Demmink” in Den Haag. ( bron Groene Amsterdammer)
Ed Nijpels GGDW
Is Ivo Opstelten zelf ook een ‘Elite Pedofiel’? Het zou zomaar kunnen, want het krioelt al een halve eeuw bij de Top van de VVD (Justitie) van de pedofielen met tot vandaag de dag lieden die zich open en bloot vergrijpen aan Volkse Schandknapen van het VVD-kaliber ‘Rose Ed Nijpels’ en VVD Burgemeester en hoofd van de Maastrichtse politie ‘Onno-schandknapen-Hoes’’. ‘Kampioen Banen en Kinder Graaier Ed Nijpels’  de Captain van de ‘VVD Gay-boot’ werd bovendien nog geen paar weken doodleuk tot Kroonlid benoemd door  Arbeiders en Joden Verraden Lodewijk Asscher. En is ‘Rose Ed’ een veel gevraagde (elite pedo) bral-deskundige bij de NOS en o.a. de  Voorzitter van de TROSAVRO en het “Deurwaarders Tuig”.

Kan de PvdA en de NOS zich nog meer vernederen en verlagen voor Ivo Opstelten en zijn ‘VVD-pedo kliek’?
Dat ‘Bral-Ivo Opstelten’ een bejaarde, wellicht demente aarts leugenaar en corrupt is dat staat inmiddels wel onomstotelijk vast voor iedereen, behalve voor de Staat-Propaganda- NOS en de Pvda-Hoertjes met hun liegende rechter Jeroen Recourt als persoonlijk hoertje van Ivo Opstelden en zijn Pedo-bende. Maar goed de NOS en Jeroen Recourt  zitten dan ook zelf vuistdiep in het VVD ‘Corrupte Pedofielen- Justitie nest’ blijkens het feit dat hun Hoofdredacteur Marcel Gelauff  Adolf Eichmann markant de helft van zijn gesubsidieerde tijd besteed aan het doen van valse aangiftes tegen  drs. Micha Kat en de andere helft van zijn tijd in het voeren van Propaganda voor zijn Haagse Broodheren de VVD-misdaadgroep en zijn PvdA-hoertjes tegen Raspoetin  Poetin.

De slager Opstelten keurt zijn eigen verrotte (pedo en rapist) waar in “Banana-Fraude-Nederland”. Waar blijft de Pedo Pr-man van de VVD  ‘Bagger-Peter R. de Vries’ nu?

( Peter R. de Vries zijn ‘Pedo-OM-Chauffeur Hans Bakker’ ‘rijdt’ overal naar toe om onschuld Joris Demmink te toeteren.)

Zes voormalige gevangenisdirecteuren hebben aangifte gedaan tegen minister Ivo Opstelten van Veiligheid voor Rijken en Elite Pedo’s & Klasse Justitie vanwege zijn criminele rol in de zaak-Demmink. Zij vinden dat de minister politiek verantwoordelijk is voor het crimineel vertragen van de aangiften tegen zijn oude ‘Minerva- gabber’ de Top VVD’er en   oud-secretaris-generaal van ‘Pedo-Justitie’ Joris Demmink, die wordt verdacht van corruptie en kindermisbruik in zijn ergste vormen. En al jaren gewoon zo vrij als een ‘VVD-vogeltjes Pedo in de rondte vliegt en nu de valse-vruchten van zijn misdaden plukt met een ongekend hoge pensioen regeling ( 8000,- euro per maand) waar op zijn gemak tien bijstand gezinnen luxe van zouden kunnen leven. Geen voedselbank voor criminele VVD -pedofielen en verkrachters.

Pedo adviseerde regering Londen en pedo’s Demmink Boss OM en Nijpels Kroonlid in Nederland.
De zes aanklagers zeggen ‘met stijgende verbazing’ kennis te hebben genomen van uitspraken van minister Opstelten over de zaak Demmink. ‘In plaats van het voortvarend opdracht geven tot een gedegen strafrechtelijk onderzoek wekt de minister met zijn voorbarige uitspraken dat zijn (voormalige) secretaris-generaal boven alle verdenking verheven is de indruk het Openbaar Ministerie te belemmeren in zijn taakuitoefening’, staat in de aangifte. 

Ook melden de oud-gevangenisdirecteuren dat het grove onvermogen van Justitie om ‘in deze zaak klaarheid te brengen’ ze vervult met ‘plaatsvervangende schaamte en gewoon ronduit misdadig is.’

Getuigenverhoren onder ede en de Rechtsstaat veegt  Ivo Opstelen zijn corrupte VVD -(pedo)- derriere mee af.
In de aangifte wordt onder meer verwezen naar publicaties over de contacten van Demmink met Nederlandse pooiers en minderjarige jongens. Een feit dat keihard door Maffia-journlaisten en politie-informant Peter R. de Vries en zijn ‘buikspeekpop Henk Bakker’ wordt tegen gesproken.  Peter R. woest en hysterisch: “Er is niks van waar. Het is allemaal bagger van die ‘Complot-Gekken’ als drs. Micha Kat. Wat zegt u heeft het ook in de Groene Amsterdammer gestaan?” ‘Hoerenloper Peter R’.: “Wat weet dat grachtengordel zooitje, die hebben nog nooit, zoals mijn Eva Jinek met mij aan één tafel gezeten, want dan pak ik ze gelijk aan met mijn zoon advocaat oplichter (domme) Royce die Groene Lafbekken”. Ook wordt melding gemaakt van getuigenverhoren van rechercheurs onder ede, in april van dit jaar. Die verklaarden dat Demmink en een aantal andere hooggeplaatste medewerkers binnen Justitie het onderwerp van een onderzoek naar kindermisbruik zijn geweest. Dit is door Opstelten altijd ontkend. 

Twee Turkse mannen hebben in 2008 en 2010 aangifte gedaan tegen Demmink. Ze beweren midden jaren negentig als minderjarige jongens in Turkije door hem te zijn misbruikt. Het OM doet momenteel strafrechtelijk Doofpot-onderzoek naar deze zaak, nadat deze mannen dat hebben afgedwongen bij het gerechtshof in Arnhem.

Onschuld: VVD-Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen’ bekent: Wij dienen niet de Wet, maar de wet dient ons.
Op 15 april verklaarde Opstelten tegenover zijn NOS dat hij geloofde in de onschuld van Demmink: ‘Het was niks, het is niks en het zal niks worden’, zei hij. De NOS zond het uit zonder enige kritische noot als of het de waarheid was. 

De oud-gevangenisdirecteuren vinden dat Opstelten met dergelijke uitspraken onderzoek naar Demmink ‘intentioneel frustreert.’ 

De zes oud-gevangenisdirecteuren beschuldigen Opstelten van ‘ambtsmisdrijf’ en hebben de Kamercommissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven gevraagd om de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht te geven minister Opstelten strafrechtelijk te vervolgen. Over de NOS en de PvdA  wilde  gevangenisdirecteuren niet eens woorden vuil maken. Wel wilde de zes oud-gevangenisdirecteuren kwijt dat zij wel begrijpen waarom Peter R. de Vries straffeloos meineed mag plegen van bepaalde Justitie voor  zijn  Onderwereld Baas Willem Holleeder in de Passage-Liquadtie zaak  en ook daar zwijgt de NOS als het graf over.