ivo opstelten fred teevenLaatste restje Mensenrechten in “Banana-Fraude-Nederland” overboord met de VVD-misdaadgroep en zijn Pvda-Hoertjes

George Orwell en Franz Kafka zijn zich dood geschrokken van de sinistere plannen van de ‘Minerva Top Pedo-man Bral Ivo Opstelten’.

( van onze VVD Pedo Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Het “Lieg en Bedrieg Kabinet “radicaliseert en komt met  ‘Bruinhenden-Terreur’ jegens zijn eigen burgers. Wanneer grijpt de VN –mensenrechten comité in?
Het “Lieg en Bedrieg” kabinet komt met een pakket criminele maatregelen om radicalisering jihadisme verwarde, radeloze (jonge) ‘Baardmannen’ aan te pakken. De misdadige plannen houden onder meer in dat er meer mogelijkheden komen om het Nederlanderschap in te trekken, zonder dat daar een rechter naar hoeft te kijken en dat is op zich al in strijd met de mensenrechten. Op zich ironisch waren het niet zo wrang : het Kabinet pleegt een misdaad jegens de menselijkheid in het strijd tegen die twee of drie verwarde, radeloze ‘Baardmannen’ zonder werk, opleiding of  een menswaardige toekomst in Nederland. Hun wanhopige omstandigheden in de Volks Getto’s hebben zij n.b te danken aan het Kabinet.

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm is zoek bij het Lieg en Bedrieg Kabinet.
Het criminele plan kan rekenen op een ruime meerderheid in de Corrupte Kamer. De ‘PvdA-hoertjes’ met de hun Justitie woordvoerder de laffe liegende rechter Jeroen Recourt voorop staan altijd klaar om hun VVD meester weer te dienen. Waar blijft de beschaving (verlichting), fatsoen en redelijkheid en billijkheid ( moeder begrippen van de Rechtstaat) op die manier in “Banana-Fraude-Nederland.” Ieder weldenkend mens weet dat banen, opleidingen en iemand uitzicht geven op een menswaardig bestaan de beste remedie is tegen radicalisering. Extreme Nazi-vervolgingen leiden altijd tot meer verzet. Zijn ze dan in Den Haag niet alleen corrupt tot op het bot, maar ook kennelijk volledig geradicaliseerd ?Wie zijn hier feitelijk de Jihads?

Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops ziet de rechtsstaat verdampen door deze wet. Beierse incest-familiepolitiek lijkt veel op die van “Banana-Fraude-Nederland”.
Minister Opstelten van Veiligheid Voor de Rijken en Elite Pedo en Klasse Justitie wil niet meer bij een rechter toetsen of de informatie over jihadisten die hij van de AIVD krijgt, klopt. Dat zorgt volgens hem alleen maar voor tijdsverlies en hun informatie klopt sowieso nooit met die stomme ‘PvdA IJdeltuit Ronald Plasterk’ als VVD=zetbaas van de AIVD .

Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen’ bekent: Wij dienen niet de Wet, maar de wet dient ons.
“Want eerst moet er een hele rechtsgang gelopen worden, terwijl we nu al weten dat dit feit is gepleegd. Dat de betrokkenen dat heeft gedaan, dat blijkt uit de feiten. Dat gaat bijvoorbeeld naar mij”, zegt hij tegen BNR. “We hebben natuurlijk een rechtsstaat en een parlementaire democratie waar ik dan bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor draag.”
Daarnaast zou een rechtsgang te moeilijk zijn voor het OM. “Het is voor het Openbaar Ministerie altijd lastig om het bewijsrechtelijk helemaal rond te krijgen zodat het ook voor de rechter een zaak blijft. Dat is het punt. En daarom is gezegd, dat gebeurt ook elders, om het ook op deze manier te kunnen. Want het gaat om terroristen waarvan is vastgesteld dat ze terroristen zijn en dat ze die daad hebben gepleegd.”

Bral-Brief vol leugens en propaganda van een zware crimineel Opstelten 
die Nacht und Nebel  invoert en daarmee de Rechtstaat om zeep helpt.
Eerder vandaag schreef Opstelten, samen met Arbeiders en Joden verrader minister Lodewijk Asscher van asociale Zaken, een brief naar de Tweede Kamer over het actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme en schending door ons van de mensenrechten’. “In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of extremisme van andere, dat doen wij zelf wel. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde waar onze roof de arme scheel economie voor staat” schreven zij. Het “Nacht un Nebel programma” heeft tot doel het beschermen van onze schijn democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering, Bla, bla bral voor de SBS- Tokkie ‘s.

Nederlanderschap
is niks meer waard. SP volgt Volksnieuws uit Amsterdam-Noire en vindt Opstelten en de ‘Hel van Fred Teeven’ bedreiging rechtsstaat. 
Onderdeel van het plan is dus de mogelijkheid om het Nederlanderschap in te trekken, al mag dit alleen bij jihadisten met een dubbel paspoort en niet leiden tot stateloosheid. Dit moet ook kunnen bij mensen die een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of die daar als instructeur werken. Dit bralde  de altijd liegende Opstelten in een persconferentie.
Burgers kunnen zich straks zowel offline als online anoniem melden als zij vermoeden dat er sprake is van de voorbereiding van strafbare feiten of jihadisme. Onderwijsinstellingen waarover signalen binnenkomen of waarvan bekend is dat er sprake is van radicalisering, of onderwijsinstellingen die een verzoek doen om hulp in dit kader, worden ondersteund.

Online
 met de Officier der Bier.
Ook zal een specialistisch censuur- team van de Nationale Politie zich gaan richten op de bestrijding van de online verspreiding van online radicaliserende, haatzaaiende, gewelddadige jihadistische informatie. Dit team licht het SBS-OM in over mogelijke strafbare uitingen en maakt het afspraken met internetbedrijven over effectieve blokkeringen.

Ducht Ratten in pak Paspoort’
alleen nog voor de Elite VVD Pedo’s , Bankier en Bestuur Gangster. ( Joris Demmink en Co behouden paspoort tot grote schrik van de kinderen in de Derde Wereld)
Fred TeevenVerder komen er onwettelijke mogelijkheden om jihadisten te kunnen aanpakken die terugkeren naar Nederland. Overwogen worden onder meer een tijdelijke ‘Franz Kafka meldplicht’ en ‘George Orwell contactverboden’. Wanneer er gegronde  ‘VVD-Bral-vermoedens’ bestaan dat iemand wil uitreizen naar een conflictgebied om zich daar aan te sluiten bij terreurbewegingen als IS, worden paspoorten vervallen verklaard. Indien men naar Koeridstan of Israël wil gaan om te vechten kan men zijn paspoort behouden. Ook als men massa vernietigingen wapens of gif wil sturen, zoals de VVD Massa Moordenaar Frits Bolkestein behoudt men zijn paspoort en kan zelfs prominent lid blijven van de VVD-misdaadgroep. Althans zolang men maar geen baard er op na houdt of eerlijk is.
‘Judas-Asscher’ kondigde eerder al aan dat het kabinet de komst van ‘haatpredikers’ wil voorkomen door hun geen visum meer te verlenen met uitzondering van hun zelf. De hoofdoorzaak van alle ellende in dit verband de extreem misdadige ‘Massa-Moordenaars Dictators’ met hun bloed-miljarden blijven wel van harte welkom.
De Criminele plannen van de minister-gangsters moeten nog langs de Corrupte Tweede Kamer.