(door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR‘Verzetsheld Steve Brown’ zijn ongelijke strijdt tegen Rutte & Grapperhaus &Landsadvocaat Pels Rijcken& SVDJ:”So Long Kameraden van De Straat”en Power Back to The People en ga Stemmen tegen de ‘NWO-Corona-Politiestaat’! (Video) ‘CDA Duivel- Gestapo-Corona-Generaal -Grapperhaus’ en zijn Boss Rutte wisten al twee jaar van de honderden miljoenen- Mega Fraude & Witwas praktijken van zijn ‘gabbers in crime’ ‘Landsadvocaat-Misdaagroep’ en informeerde de Tweede Kamer niet en vals en de Landsadvocaat werd ingezet door het ‘Fraude &Witwas SJVD’ tegen de Stem van de Straat en Steve Brown.

Zittingsdatum 2 augustus 2019 11.00 uur ( toegang gratis) Uitgesteld tot nader order.

(per  mail ( cb.amsterdam@rechtspraak.nl )en per gewone post)

Aan: Rechtbank Amsterdam afdeling Publiekrecht teams Bestuursrecht.
( en per mail (nina.bontje@pelsrijcken.nl ) aan de wederpartij( info@svdj.nl ) )

DESchaamteloze Landsadvocaat  ‘Mr. Uurtje Factuurtje- mevr. N.N. Bontje’  ontmaskert zich zelf als corrupt en haar cliënt het Stimulering fonds voor de -(Gevestigde  Orde) -Journalistiek als corrupte misdaadbende met o.a. 8  geheime deskundige( namen liggen in de kluis bij de Landsadvocaat en de Rechtbank ) met als getuige  à decharge  de corrupte ‘AIVD-Judas-Miljonair Informant -Stalker-Journalist-Bas van Hout’.’”

Amsterdam, 28 Juli 2019

Inzake, AMS 18/6736 WOB/ De Stichting (i.o.) Stem van de Straat tegen het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in deze vertegenwoordigd door de Landsadvocaten mevr.  Mr N.N. Bontje en Mr. Jean Paul Heinrich( en mogelijk de AIVD en het corrupte ‘VVD-gedeelte’ van Justitie).

T.a.v.de wederpartij en zijn Landsadvocaat,

Naar aanleiding van uw peperdure ‘Mist-Epistel –afleiding s-plagiaat-kwaadaardige bral-nonsens- verweerschrift’ d.d. 19 Juli 2019  (zie: Verweerschrift mr. N.N. Bontje )van ‘Mr. Uurtje -factuurtje Bontje’  a raison van 20,000, tot 30.000,- euro subsidiegelden berichten wij u en uw cliënt als volgt:

Wij hebben ooit een eenmalige subsidieaanvraag gedaan voor 30.000,- euro maar waren al te vrede geweest met 5000,- euro voor het straatarme redactieteam van De Stem van de Straat en kwam terecht in de Hel van de onmenselijke ‘Boven-Onderwereld’ van de walgelijke Ratten in pak, die wel algemeen beschaafd Nederlands liegen. Een en ander wringt des te meer, aangezien onze aanvraag aan alle door u gesteld criteria meer dan  voldeed en wij tot onze verbijstering constateerde dat uw client bijv. project van de Balie dat op iedere opleiding voor de Journalistiek wordt gegeven wel goed gekeurd ( zie o.a de video opnames van de hoorzitting van ons bezwaarschrift en ons bezwaarschrift terzake )

Al hetgeen door u en uw cliënt gesteld wordt door ons uitdrukkelijk betwist, behoudens hetgeen hierna erkent en we zijn verbijsterd over de kwaadaardige  ‘Rat in pak- Bral-nonsens’  die u (en uw cliënt) uitkraamt in deze, een advocaat en een eerlijk en fatsoenlijk mens onwaardig en is te vergelijken hoe de Landsadvocaat en zijn vaste opdrachtgever de regering Rutte & Co zich ook misdadig heeft gedragen tijdens  de ‘Catshuisbrand-affaire’  à raison van 385,- euro per uur ex onkosten vergoeding.( zie : Besluit op Wob-verzoek over tarieven en declaraties van de Landsadvocaat. De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 oktober 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over tarieven en declaraties van de Landsadvocaat. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/10/03/besluit-op-wob-verzoek-over-tarieven-en-declaraties-van-de-landsadvocaat)
Waarom keek en kijkt iedereen hier weg? En: waarom wordt het niets opgelost en de 8 namen van de deskundigen bekend gemaakt en naar behoren onderzoek gedaan door de Rechtbank,Justitie en de FIOD en de Pers  in deze miljoenen ‘Rat in pak- corruptie’ zaak? (zie o.a in dit verband: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/07/23/elite-gangsters-billboard-van-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-2/(Video) 

Mogelijk gaan we een klacht indienen bij de Orde van Advocaten in deze , maar we verzuipen al in het onbetaald werk om ons te verweren tegen de Ratten in pak a la die van het Stimuleringsfonds en de AIVD met zijn Psychopathische Stalker ’ Judas- Informant-Nep en Fop journalist -Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout, u welbekend en door u zeer gewaardeerd blijkens uw schaamteloze verweerschrift in deze.  (Zie:  Steve Brown eist 2 miljoen van de AIVD &Informant Van Hout op grond van o.a.uitlokking van Moord(Video) . https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/15/steve-brown-eist-2-miljoen-van-de-aivd-informant-van-hout-op-grond-van-o-a-uitlokking-van-moord/)

Welke ‘Monsters’ zijn de Geheime deskundigen bij het Corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek(Video).( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/07/18/welke-monsters-zijn-de-geheime-deskundigen-bij-het-corrupte-stimuleringsfonds-voor-de-journalistiek/) 

Zijn AIVD-informant Van Hout, Politie en/of AIVD informant Peter R. de Vries  en/of ‘Pief Paf Poef -Pauw'(Die bijnaam heeft Pauw, de man met de Grote Mond, die in een artikel o.a. pocht 200 vrouwen te hebben geneukt zich zelf gegeven) drie van de anonieme  8 deskundigen? Zou ons niets verbazen in deze. Hoe het ook zij, al hetgeen wij ter zake hebben gepubliceerd op Volksnieuws-Amsterdam-Noir en uitgezonden op SaltoTv De Stem van de Straat en op youtube hebben wij aangetoond en bewezen en is nooit weersproken door het Fonds en de betrokkenen Rat in pak) personen in deze. En wij hebben het Fonds en zijn Landsadvocaat keer op keer in de gelegenheid gesteld tot wederhoor.

Wij wijzen u in dit verband op het feit dat de Landsadvocaat contractueel niet tegen de belangen van de Staat, c.q.  het Kabinet Rutte mag ingaan als hij optreed voor andere cliënten in dit geval dus het Fonds (zie Noot) en dat zegt wederom genoeg m.b.t. het Fonds, wiens belangen zij dienen, namelijk Rutte & Co. En wij zijn extreem kritisch m.b.t ‘Taxfree-Royal-Shell-Rutte &Co’ en zijn Straf de armen maatschappij beleid  (zie: het overzicht van de Stem van de Straat bij Salto-Amsterdam: https://www.salto.nl/?s=&s=Stem+van+de+Straat )

WOB-rookgordijn’:Oost-Europa & Afrika transparanter dan NL & Stimuleringsfonds voor de Journalistiek(Video). Zie; https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/10/26/wob-rookgordijnoost-europaafrika-transparanter-dan-nl-stimuleringsfonds-voor-de-journalistiek/

en zie:  De ‘illegale’ audio opnames van ‘Doofpot-Rechter D. Bode‘ verkracht de Wet en De Stem van de Straat

Steve Brown eist ook 30.000,- euro van ‘Rat in Pak-CEO Erik Roddenhof’ van Persgroep Talking Heads(Video). ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/23/steve-brown-eist-ook-30-000-euro-van-rat-in-pak-ceo-erik-roddenhof-van-persgroep-talking-heads/)

Het niet transparante en al decennia’s lang tot op het bot corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, hierna te noemen het duistere Fonds ontvangt jaarlijks een bijdrage (ongeveer vijf miljoen)van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voor en door de ‘Taxfree-Royal-Elite)’ maar feitelijk van het Volk (dat nooit subsidie ontvangt en onthouden wordt van de Vrije  onafhankelijke en niet corrupte en niet laffe (Volks) Pers zoals de Stem van de Straat), waaruit alle mistige en corrupte  ‘dr. Goebbels-hersenspoel -Fake News-activiteiten’ worden gefinancierd in hoofdzaak de ‘Gevestigde  Orde Fake-News- projecten’  als De Correspondent , De Balie, (De Balie – De Balie Live Journalism ( 156.473 )  De Balie – STUDIO (voorheen Spraakmakers) (EUR 9.667,28)( AT5 – @FIVE – fondsenwerving (EUR 10.000) en de ‘Persgroep -Talking  Heads’ ( de Volkskrant, Het Parool, Algemeen Dagblad,enz.)  .

( Zie:  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/23/steve-brown-eist-ook-30-000-euro-van-rat-in-pak-ceo-erik-roddenhof-van-persgroep-talking-heads/(Video))

BNNVARA een gesubsidieerd ‘Witwas –Merk’ met o.a. ‘BN-Hoer Pauw’ & ‘AIVD informant Bas van Hout’. (Video) ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/19/bnnvara-een-gesubsidieerd-witwas-merk-met-o-a-bn-hoer-pauw-aivd-informant-bas-van-hout/)

(Slachtoffer van’ Kontenknijper-Junkie Matthijs van Nieuwkerk’ doet boekje open)

Binnen 4 jaar stopt meer dan helft gesubsidieerde journalistieke projecten(  zie: bron:NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/14/meer-dan-helft-gesubsidieerde-journalistieke-projecten-gestopt-binnen-4-jaar-a1423115)

BNNVARA een gesubsidieerd ‘Witwas –Merk’ met o.a. ‘BN-Hoer Pauw’ & ‘AIVD informant Bas van Hout’(Video). (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/19/bnnvara-een-gesubsidieerd-witwas-merk-met-o-a-bn-hoer-pauw-aivd-informant-bas-van-hout/)

#Metoo-Johnny de Mol’ gaat zijn Potloodventen bij SBS6 van ‘Psychopaat-Bagger-John de Mol’(Video). (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/08/28/metoo-johnny-de-mol-gaat-zijn-potloodventen-bij-sbs6-van-psychopaat-bagger-john-de-mol/) .
Er is geen verschil meer tussen de commerciële en de publieke omroepen qua zakkenvullen, normloosheid, ‘Psychopaten -Bagger’ en ‘dr. Goebbels- hersenspoelen’ van het Volk en enkele uitzondering daar gelaten.

Onder de corrupte,c.q. gecorrumpeerde vaste jaarlijkse ontvangers zijn enkele grote duistere namen: zo gaat bijna 165 duizend euro naar de ‘ Grachtengordel Maffia–De Correspondent-Talking Heads’ en Bas van Houtontvangen Follow The Money voor o.a. het laf aan de schandpaal nagelen van de weerloze Held van de echte Journalistiek Assange .(zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Follow+the+money) en de voor het merendeel  laffe en corrupte  Regionale Publieke Omroep eenzelfde bedrag. Het ‘Witwas-BNNVARA-Merk’ ontvangt zo’n 130 duizend euro en die kunnen het zeer goed gebruiken als aanvulling op hun jaarlijkse miljoenen Staats- subsidie om de Grootverdieners en Zakkenvullers  ‘Junkie- #metoo-Matthijs van Nieuwkerk’  te kunnen blijven betalen, anders gaat ‘Braller–en Subsidie Miljonair- Van Nieuwkerk’ net als de Grootverdieners en Zakkenvullers en eveneens  Brallers ‘Pief Paf poef –Pauw’ en ‘Suggar Daddy- Jinek’( zie; https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Jinek) ook  weg naar de gedoogde Druglord en ‘Media- Maffia Boss -Bagger psychopaat John de Mol’ en/of naar ‘RTL-Riool Boulevard’.  De banale meer dan riant gesubsidieerde  BNN/VARA Pauw pochte in openbaar dat hij ten miste 200 vrouwen had geneukt. Welke narcist houdt dat überhaupt bij? Maar goed dat voorgaande is ook geen enkel probleem voor de zogenaamde Linkse  ‘jongere’ ( gemiddelde leeftijd 50 jaar) ‘BNNVARA-Bral-omroep’ en voor het Fonds om BNN/VARA jaar in jaar uit met honderd duizenden euro’s te subsidiëren. Het gaat hier immers om ‘Ons kent ons Elite -(media)- Gabbers in crime’. En zolang men maar de corrupte Gevestigde Orde dient is alles geoorloofd qua liegen, bedriegen, banaal, wan en misdadig en Junkie gedrag.

Zie bijvoorbeeld hierna hoe diep de 100 procent  gesubsidieerde  ‘NPO-Bral-omroepen’  zijn gezonken:

Het eigen duistere vermogen van BBNVARA is  EUR 39,9 miljoen op een balanstotaal van EUR 66,9 miljoen   (Zie:  Bron: BNNVARA (https://verantwoording.bnnvara.nl/jaarverslag_2018/bestuursverslag3/financieelverslag3) en die van de Stem van de Straat is 0,00. Vanwege de neerwaartse trend bij de BNNVARA bejaarde ledenaantallen en gids-abonnees daalt ook de baten van de duistere neven-& verenigingsactiviteiten. De printmarkt blijft in 2018 onveranderd onder druk staan, aldus BNNVARA .( de leeftijd van de gemiddelde NPO-kijker is in 2017 met twee jaar gestegen naar 58 jaar. Ter vergelijking: de gemiddelde leeftijd van de Nederlander is ruim 41 jaar, de RTL-kijker is 51 jaar, en de SBS-kijker is 52 jaar. ( zie: Bron :https://www.broadcastmagazine.nl/televisie/gemiddelde-npo-kijker-is-58-jaar/)

(Journalist and author Chris Hedges delivers a lecture based on his book Death of the Liberal Class. Hedges argues that there are five pillars of the liberal establishment – the press, liberal religious institutions, labor unions, universities and the Democratic Party – but that these institutions have failed the constituents they purport to represent.)

Geen ontslag op staande voet voor NPO Baas Wtiwasser en Fraudeur  ‘Pimp-Klein’, maar Directeurs Functie NPO(Video).( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/21/geen-ontslag-op-staande-voet-voor-npo-baas-pimp-klein-maar-directeurs-functie-npo/)

De Staats-NPO vangt jaarlijks meer dan een miljard subsidie en dat is los van de honderden duizenden euros’ deel subsidie die zijn daar boven op jaarlijks ontvangen van het Fonds. De Stem van de Straat met de onbetaalde ing S. Brown en ‘Joke de Allesdeskundige ‘ en hun  redactie team van de Straat ( allemaal mensen die behoren tot de laagste Klasse) daar in tegen is met 0,00 subsidie en zware tegenwerking van o.a. het Fonds van de corrupte Gevestigde Orde en doods bedreigingen met een heuse beloning van 500.000-, gld. voor de Moord op Brown en systematische karaktermoord van o.a. de ‘AIVD-Informant -Van Hout’ in vereniging met o.a. het bejaarde ‘Goed Mensen -De  Volkskrant’, het ‘oude –PvdA NSB-mannen-Vod- Het Parool’ en het reactionaire Tokkies-Algemeen Dagblad’ en de Staats-NOS/NPO van de Witwasser en ‘Fraudeur- Pimp Frans Klein ‘en de ‘Maffiaboss John de Mol-Trol Marc Westerloo‘ tot het best bekeken en spraakmakendste TV-programma van Amsterdam uitgegroeid, aldus Salto zie: Steve Brown brengt Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en De Stem van de Straat ten Grave!(Video)( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/20/steve-brown-brengt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-en-de-stem-van-de-straat-ten-grave/)

Salto-Amsterdam stelt hiervoor en hierna :” Stem van de Staat is uitgegroeid tot het meeste bekeken en spraakmakende programma van Amsterdam en met Brown en zijn team van de ‘Straat’ hebben wij 3 jaar lang meer dan prettig en constructief samengewerkt”. (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/14/de-stem-van-de-straat-stopt-😱-met-hilarische-hoogtepunten-en-speciale-gasten/)

Brown legt hierna uit dat hij en de Stem van de Straat zwaar geboycot worden door de corrupte  MSM omdat hij en de Stem van de Straat  o.a. de taboes doorbreekt op het gebeid van  corruptie bij o.a. de Media en bij  de Gevestigde Orde en de Klasse Justitie (Video):   (Zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/17/de-stem-van-de-straat-fenema-en-brown-in-cafe-weltschmerz-party-boss-brown-echte-amsterdammers-zijn-een-uitstervende-beschermde-diersoort-geworden/)

Zie in dit verband; :”Steve Brown eist ook 30.000,- euro van ‘Rat in Pak-CEO Erik Roddenhof’ van Persgroep Talking Heads(Video)( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/23/steve-brown-eist-ook-30-000-euro-van-rat-in-pak-ceo-erik-roddenhof-van-persgroep-talking-heads/ )en Lees:Dat is het subsidiëren van de  uitpuilende achterzak van Van Thillo [T’opman-Elite-Gangster’ van de Persgroep-Talking Heads , red.] (zie:https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/12/voed-het-journalistieke-idee-a1606170)

en zie ook in dit verband :

Ondraaglijke armoede in Amsterdam veroorzaakt door Rutte & Co is een schending van de mensenrechten:“Overleven van €80 per maand drijft tot wanhoop & ziektes&Zelfmoord”(Video).(zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/05/11/ondragelijke-armoede-in-amsterdam-overleven-van-e80-per-maand-drijft-tot-wanhoop-ziektes/)

De kosten van de peperdure corrupte Landsadvocaten zijn inmiddels ver boven de 200,000,- euro gemeenschap geld( van het Volk dus) en daar hadden veel arme sloebers goed van geholpen kunnen worden. Het voorgaande feit de kosten van de peperdure corrupte Landsadvocaat in deze zijn niet tegen gesproken door het Fonds en de landsadvocaat(en) tijdens de inhoudelijke behandeling van onderhavige zaak,zie Video betreffende rechtszaak . En de corrupte en laffe Directie ,c.q. BOBO salarissen van Rene van Zanten en Vincent Kouwenhoven en mevr. Leurdijk en de meer dan riante (Rat in pak) onkosten  vergoedingen die zitten ook verborgen in de duistere begroting van het Fonds (zie:https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2019/07/Jaarverslag-2018.pdf) voor het Volk, maar die kennelijk ver over de Miljoen euro per jaar is. Maar niet één cent voor de enige onafhankelijke  Stem van de Straat van Amsterdam, c.q. het kaal geplukte Volk in Nederland. Feitelijk is het voorgaande feit dat wij o,oo subsidie krijgen een zeer groot compliment en een bewijs dat wij ons journalistiek werk zeer goed doen en doel treft bij de Corrupte Gevestigde Orde van de Straf de armen maatschappij met Puppet ‘Taxfree-Shell –Rutte’ &Co van de ‘Royal-Taxfree -Ultra-Rijken-Elite-Gangsters’ waar het Fonds en de Landsadvocaat één van de corrupte en laffe Steunpilaren van zijn en vandaar dat hun jarenlange ‘Rat in pak-corruptie’ gelegitimeerd is en niet naar behoren conform het Wetboek van Strafrecht wordt vervolgd door de corrupte (VVD&CDA)-Justitie en/of FIOD.Het is alleen Brown en De Stem van de Straat die deze  decennia’s lange jaarlijkse structurele miljoenen ‘Ons kent ons-Rat in pak-corruptie’ aan de kaak stelt en daarvoor recentelijk o.a. door ‘AIVD-Judas-Miljonair-Informant-Hoerenjong -Bruine Rat-Bas van Hout’ weer werd bedreigd en afgeperst tot het doen van bepaalde handelingen. (Zie de aangifte tegen o.a. Van Hout & De Vries & Pauw en de AIVD(Video): https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/)

Hoor hier het gehele telefonisch Zuig gesprek waarin Van Hout  Brown belt en waar de Landsadvocaat net als Pauw en de Staats-NOS slechts een flard uit citeert en uit zijn context haalt , wat ook een vorm is van liegen:

Zie in dit verband : Liegen,List&Bedrog gepleegd door de directie/Bestuurders van Fonds tijdens de Hoorzitting van het Bezwaarschrift jegens Brown en redactielid van de Stem van de Straat:

Unieke beelden: Rechter J.Kruis liegt tegen Steve Brown en krijgt rood hoofd en rook uit zijn Oren.

Steve Brown ontmaskert tijdens rechtszitting Rechter Kruis & Landsadvocaat & SvdJ als leugenaars, maar daar hebben zij maling aan.

Geen transparantie bij de corrupte Beerput het Fonds.

Pedo-Metoo-Gosschalk’ & Burgemeester Halsema & Johnny de Mol eregasten ‘Junkie-Bruiloft Katja & Freek’. Grapperhaus: Pas op voor de ‘Volksdrugs-Crimineel’(Video).( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/11/pedo-metoo-gosschalk-burgemeester-halsema-johnny-de-mol-eregasten-junkie-bruiloft-katja-freek/)

LOL en schandalig: Het peperdure ‘Mist-Afleiding’s- Epistel’ van maar liefst 18 ‘Bral-nonsens ( zie: Pdf ) ‘en beledigende pagina’s aan mijn adres werkte letterlijk in eerst instantie om mijn lachspieren en daarna walging en minachting van uw schaamteloosheid en de corruptie ten koste van het Volk. U en uw corrupte cliënt moeten eens ophouden met die peperdure beledigende en degenereerde nonsens aan het adres van de Stem van Straat en aan mij en aan het Volk en gewoon de gevraagde namen geven. Als die anonieme  deskundige van onbesproken gedrag zijn en niet direct, dan wel indirect hun bedrijven hebben bevoordeeld is de zaak afgedaan in deze. U kunt zelfs die garantie geven zonder hun namen te noemen en dat aan de Rechter te verstrekken, zodat de Rechter kan controleren of de betreffende 8 anonieme deskundigen niet oneigenlijk ( corruptie) zich zelf en hun (Fake News)-bedrijven van subsidie hebben voorzien. Het voorgaande feit is wat ons betreft bijna onmogelijke in de gelegitimeerde corrupte ‘Ons kent Ons-(elite) -Good Old Boy’s (Lees: Ratten in pak) netwerken in de Straf de armen maatschappij waarin wij helaas leven.   En dus zou de Rechter na kennis te hebben genomen van dat voorgaande feit aangifte ter zake moeten doen bij Justitie  en/of de Politie op grond van corruptie ( structurele en jarenlange misbruik) van overheidsgelden ten koste van het gewone Volk (van de Straat), hetgeen wij reeds eerder hebben gesteld tegen over de Rechtbank in deze, maar die heeft toen geen aangifte gedaan, terwijl de 8 namen in zijn kluis liggen. (Zie: artikel 160 jo 162 Wetboek van Strafvordering; .Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren ). 

U stelt dat wij uw cliënt smadelijk, lasterlijk en rancuneus   hebben wegzet als corrupte ‘Ons kent ons – Ratten in pak- lieden’ in de diverse artikelen bij Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en in diverse youtube reportages en in de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/Salto TV uitzendingen, hetgeen feitelijk wederom nonsens en onwaar is. Zij zijn namelijk corrupt en dat hebben wij bewezen aan de hand van o.a. hun eigen wan en misdadige gedragingen in deze en algemene publicaties ter zake. Maar als het niet het geval is/was dan moet uw cliënt aangifte doen wegens smaad en laster en niet met deze nonsens afleiding‘s ’rook gordijnen’ beschuldigingen aan ons adres komen in deze.

Uw cliënt is keer op keer in de gelegenheid gesteld tot wederhoor en hebben nooit gereageerd en dan is het Adagium al hetgeen niet betwist mag voor waar worden aangenomen van kracht, wat het geval is in deze. Uw peperdure ‘Mist-Afleidingen- Epistel’ wordt helemaal bizar en wellicht psychotisch( in een psychose)  dat u als argument om niet de namen te noemen van de 8 deskundigen de ‘AIVD- Informant-Miljonair- Hoerenjong -Bruine Rat- Bas van Hout’, die zich jarenlang had voorgedaan als misdaadjournalist en in die hoedanigheid straffeloos  decennia lang zware misdaden mocht plegen en nog steedspleegt van o.a. de AIVD jegens mij en de mijne( o.a. mijn kinderen) en vele andere personen. En daarvoor een zwijgbonus(subsidie)kreeg van tenminste 860.000,- euro van Minister Ollongren c.s. opvoert als  uw getuige   à decharge om niet de namen te verstrekken in deze.( Lees in dit verband o.a. “Steve Brown, Drugsbaron in Spijkbroek” en “Killing Fields of Amsterdam”).Het is letterlijk om van te walgen en te kotsen. Btw u  stelt dat ik rancuneus reageer in deze, maar dat verward u en uw cliënt met walging en minachtig mijnerzijds m.b.t. het laffe en corrupte Fonds en zijn ‘BOBO-directieleden’ Van zanten, Kouwenhoven en Leurdijk en u als laffe en corrupte peperdure ‘Uurtje Factuurtje–landsadvocaat’ en uw psychopathische Stalker getuige à decharge Van Hout.
Ik zou voor al het geld(subsidie) in de wereld niet willen ruilen met u en uw cliënt ,Van Hout, Jeroen Pauw c.s. en al die corrupte en laffe ‘Talking Heads’ van de Gevestigde Orde Pers, die hun ziel aan de ‘Duivel’( lees: het ‘Fascistische -War Mongul- Kapitalisme’) hebben verkocht.

U stelt op pagina 5:

‘Stichtingmaakt misbruik van recht’  en dat is pure projectie  van u en uw client.
(Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.), gezien het feit dat u misbruikt maakt van recht om een structurele jarenlange miljoenen gemeenschap gelden (subsidie)  ‘Ons ken ons corruptie’ waarbij de 8 anonieme deskundigen een fundamentele misdadige rol in spelen in deze en kost wat kost geheim te houden. Met deze corrupte handelwijze maakt u zich als advocaat mede schuldig met uw cliënt aan het verhullen van een grove misdaad van uw cliënt en overtreed u daarmee het Wetboek van Strafrecht en de advocatenwet en schendt u en uw cliënt het aanzien van de journalistiek, de advocatuur, de Rechtstaat en de Democratie.  Net als dat de AIVD dat heeft gedaan door hun ‘AIVD-Informant Bas van Hout‘ e.a. die n.b. meer dan 25 jaar als AIVD en Justitie en politie informant samen met o.a.  ‘Junkie Hoerenloper- Peter R. de Vries ‘ Brown en zijn familie heeft gestalked. En daarnaast bij ‘bevriende’ corrupte media  jaar in jaar uit straffeloos  karaktermoord ( recentelijk weer bij de Staats-NOS, ‘Pief paf poef-Pauw’  en de ‘Persgroep-Talking Heads’ ) heeft gepleegd op Brown en zelfs een beloning voor een Moord op Brown heeft uitgeloofd zich voordoen als journalist en wie zal het zeggen in bepaalde tijden beide en/of hun ‘Riool-Lynch programma’s’ zijn gesubsidieerd door het Fonds. Het is een wonder dat Brown niet rancunes is geworden en er de draak mee steekt met komische, maar o, zo ware straattaal, niet dan?

Zie Aangifte van Brown bij de politie ter zake tegen de AIVD en  Van Hout en de Vries c.s.: (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/)

Wij overwegen in afwachting van deze kansloze procedure onzer zijde ook aangifte te gaan doen tegen het Fonds en zijn Landsadvocaat op grond van o.a. jarenlange miljoenen  ‘Ons kent ons- Rat in pak- corruptie’ in deze gepleegd door het Fonds in vereniging  met o.a. zijn 8 anonieme deskundigen (Art. 140 Sr – Artikel 140 Wetboek van Strafrecht-Artikel 140 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven), aangezien de feiten en omstandigheden ter zake rechtvaardigen  dat er een diepgaand onderzoek door de FIOD en/of de Deken van Orde van advocaten plaats vindt in deze.

U  en uw cliënt stelt:
“De Stichting maakt met haar verzoek en het nadien aanwenden van rechtsmiddelen misbruik van de Wob en van de bevoegdheid daarover te procederen. Daarvoor acht het Stimuleringsfonds van belang dat de Stichting – en in het bijzonder haar bestuurslid de heer Brown – het verzoek om openbaarmaking van de namen van acht deskundigen niet heeft ingediend met het doel waarvoor de bevoegdheid voor het indienen van Wob-verzoeken is bedoeld, te weten het een ieder mogelijk maken kennis te nemen van overheidsinformatie (zie de bij randnummer 2.3 geciteerde rechtsoverweging). In plaats daarvan heeft de Stichting het verzoek ingediend uit rancune jegens het Stimuleringsfonds.

Het Stimuleringsfonds licht dat hieronder toe aan de hand van:

  1. de handelswijze van de heer Brown ten aanzien van alle personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij subsidieverstrekkingen van het Stimuleringsfonds; en
  2. de handelswijze van de heer Brown bij andere aangelegenheden die hem niet zinnen. 


Ad 1) Handelswijze ten aanzien van al/e personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij subsidieverstrekkingen van het Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds wijst allereerst op de wijze waarop de heer Brown zich op internet uitlaat over alle personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij subsidieverstrekkingen van het Stimuleringsfonds. Deze uitlatingen publiceert hij op zijn websites, te weten stemvandestraat.nl en stevenbrownsblog.worldpress.com (voorheen volksnieuwsuitamsterdamnoir.com), en via sociale media, zoals Twitter.

De publicaties hebben allereerst betrekking op bestuurs- en directieleden van het Stimuleringsfonds. Zo heeft de heer Brown een YouTube-video online gezet met de titel “Steve Brown sloopt namens De Straat ‘Bla,bla Godfather Van Zanten”, waarin hij onder meer een telefoongesprek uitzendt met de directeur van het Stimuleringsfonds.

Zie ‘Stichting Stimuleringsfonds vd Journalistiek van de Gevestigde Orde bediend zich van Kafkiaanse tactiek tegen de Straat.’, 22 april 2017:3 “

Daarna gaat u en uw cliënt schaamteloos verder met het plegen van plagiaat en liegen door vanaf pagina  5  tot en met pagina 15   van uw verweerschrift artikelen van Volksnieuws uit Amsterdam Noir te citeren, al dan niet inclusief  met de foto’s erbij en /of te verwijzen youtube reportage  onzerzijds, die stuk voor stuk de waarheid in deze hebben gepubliceerd en uitgezonden op o.a. SaltoTV. Wij doen dat met taalgebruik op wijzen zoals tenminste 30-50 procent van de kaal geplukte Nederlanders dat doet op de Straat en in hun huis en dus klip en klaar verstaanbaar voor iedereen. Wat die 10 plagiaat  pagina’s aantonen is o.a. dat u en uw cliënt in de misdadige ‘Buitenzorg- subsidie – Ons kent ons- Ratten in pak-  Toren’  compleet het contact hebben verloren met het Gewone Volk in Nederland en de waarheid. ( Door Premier ‘VVD Godfather  Rutte’ , de Hoofd-werkgever van de Landsadvocaat  en de subsidie versterker van het Fonds  en ‘VVD-Misdaadgroep’ wordt dat deel van het Volk de Labbekakken genoemd).

U en uw cliënt stelt dat ik Bestuurslid  ben van de Stichting (i.o.)  Stem van de Straat, die Rechter Kruis n.b. als geen stichting had verklaart tijdens de betreffende inhoudelijke behandeling, maar een andere niet nader omschreven entiteit en dus geen Stichting en geen persoon. Vandaar dat wij rook uit zijn oren lieten komen van Rechter Kruis en er wat buitenaardse wezen langs hem heen lieten springen. Maar dat voorgaande is u en  uw cliënt natuurlijk als Landsadvocaat even ontgaan, en bent u even dom en simpel, hoe het u uitkomt, niet dan?

 Ad 2) Handelswijze bij andere aangelegenheden die de heer Brown niet zinnen.
Ook bij andere aangelegenheden die de heer Brown niet zinnen, publiceert hij op internet persoonsgegevens op onzorgvuldige en negatieve wijze. Zo heeft de heer Brown recent het (thuis)adres en het telefoonnummer van misdaadjournalist Bas van Hout online gezet, met een foto van zijn huis erbij. Ook een telefoongesprek dat volgde tussen de heer Van Hout en de heer Brown heeft de heer Brown op internet geplaatst.

Zie ‘Steve Brown zet adres misdaadjournalist Bas van Hout online’, ATS, 11 juni 2019:13
“In Pauw vertelde (Loog) Van Hout maandagavond dat hij na de onthulling over zijn contact met de AIVD verschillende keren bedreigd is. ‘Een crimineelheeft mijn huis gefotografeerd en de foto met het adres en mijn telefoonnummer op internet gezet’, zei Van Hout in het tv-programma.

‘Ik haal je kop eraf’
Van Hout doelt daarmee op Steve Brown. Brown plaatste op YouTube een video waarin hij inderdaad de gegevens van Van Hout openbaar maakt, evenals een telefoongesprek tussen de twee vlak na de onthullingen in de Volkskrant.

Van Hout had Brown gebeld met de vraag of die zijn adres van het internet wilde halen, maar daar was Brown afgaand op een minuten durende scheldkannonade niet van gediend. ‘Ik haal je kop eraf, imbeciel. Pannekoek, met je AIVD-vriendjes. Wees jij maar blij dat je nog leeft. Daar moet je mij heel dankbaar voor zijn’, zegt Brown op de opname tegen Van Hout.”

Het geluidsfragment kan worden afgeluisterd via nu. ni: ‘AIVD-informant Van Hout: ‘Word anoniem bedreigd’, 11 juni 2019.14

3.13

3.14

Ook hier
 geluidsfragment (alleen een flard ter beschikking gesteld door AIVD Informant Van Hout aan de media) , een aangelegenheid die de heer Brown niet zint die ertoe leidt dat hij uit rancune persoonlijke gegevens op internet publiceert.

Conclusie: het verzoek en deze procedure betreft misbruik van recht

Gelet op het voorgaande is het Stimuleringsfonds van oordeel dat ook het verzoek om openbaarmaking van namen van acht deskundigen die het Stimuleringsfonds adviseerden over de verdeling van subsidiegelden is ingediend uit rancune jegens het Stimuleringsfonds. De heer Brown had met de Stichting ook een subsidieverzoek ingediend bij het Stimuleringsfonds en dat is efqewezen.t>De link tussen de heerBrowns handelswijze tot nu toe, zoals hierboven beschreven, en (de voorgeschiedenis

13 https i//www.atS.nl/a rtikelen/ 194690/ steve- brown -zet-ad res-misdaadjou rnaIist-bas-van -hout-on line. 14 https i/ /www.nu.nI/273327/video/aivd-informant-van-hout-word-anoniem-bedreigd.html.
15 Overigens was dieafwijzing niet mede gebaseerd op een deskundigenadvies.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

betrof het, zo blijkt uit het hierboven opgenomen nieuwbericht en

14/18

3.15

van) het voorliggendeverzoek, wordt bevestigd door de wijzewaarop de heer Brown tot op heden over de deskundigen schrijft op zijn websites. Zo schrijft hij een artikel over “8 anonieme Monsters van het ‘Rat in pak-Graai en Naai Fonds”‘.

U en uw cliënt doet trouwens op een sluw en listige wijze wederom de waarheid opzettelijk geweld aan  door slechts net als Pauw een flard te citeren van een telefoongesprek tussen  mij en de AIVD& Justitie & politie -informant en de facto psychopaat Van Hout, die door u en uw client volledig uit de context is gehaald en los gemaakt van de hele zaak. Zie o.a. Steve Brown eist 2 miljoen van de AIVD &Informant Van Hout op grond van o.a.uitlokking van Moord(Video). ( zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/15/steve-brown-eist-2-miljoen-van-de-aivd-informant-van-hout-op-grond-van-o-a-uitlokking-van-moord/)

3.9 Verder heeft de heer Brown illegale opnames gemaakt van de mondelinge behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening dat vooraf ging aan deze beroepszaak. Deze opnames heeft hij op internet gepubliceerd in een YouTube-video met beeldmateriaal van de betrokken voorzieningenrechter, van de betrokken advocaat van het Stimuleringsfonds en van medewerkers van het Stimuleringsfonds. Dat heeft de heer Brown gedaan, althans in ieder geval voortgezet, nadat uw rechtbank hem erop heeft gewezen dat die opnames illegaal zijn.”

U en uw cliënt  schroomt niet om mij valselijk zonder enig bewijs te beschuldigen (zie punt 3.9 hiervoor) dat ik de betreffende illegale opnames heb gedaan. U en uw cliënt hebben zich daarmee schuldig gemaakt aan smaad en laster jegens mij. Mogelijk ga ik daar nog aangifte tegen doen, al heb ik mijn buik vol van al uw schaamteloze ‘Rat in pak- corrupte smerigheid’.  Daarnaast is het maken van opnames met verborgen camera’s en geluidapparatuur ( bijv. de Zussen Holleeder & Peter R. de Vries in de zaak Holleeder ) het handelsmerk van rechtens vastgestelde  Maffiajournalist (zie: https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2014/05/maffia-arreste-bruinsma-de-vries.pdf ) en Politie- Informant -Peter R de Vries en uw getuige à decharge  de corrupte ‘AIVD-Judas-Miljonair Informant -Stalker-Journalist-Bas van Hout’ en zijn Junkie getuige a la Ron Ostrowski.

Valse beschuldigingen moet kunnen voor een peperdure  Landsadvocaat  en zijn cliënt het Fonds, niet dan?
Goed voorbeeld voor de Journalistiek en de advocatuur.  De landsadvocaat van het Fonds citeert  een deel van wat wij in deze hebben gepubliceerd en/of uitgezonden op TV bij SaltoAmsterdam en/of youtube( youtube Kanaal Brown is al meer dan drie en half miljoen x bekeken) en dat is de waarheid in deze. Hoe het ook zij, het Fonds ( dus de Belastingbetaler ) is weer minimaal tienduizenden eurootjes lichter gemaakt met de zoveelste ‘Bral-nonsens-List, Bedrieg, Bedrog en Leugen –verweerschrift’ van de Landsadvocaat  om  kost wat kost  de 8 namen geheim te houden. Het is pure lijfsbehoud. De kosten van het geheim houden moeten al ver over de 200.000,- euro zijn. En dat voorgaande punt is op zich al een bewijs dat hier  sprake is van een immense corrupte ‘Rat in pak- Beerput.Het wrange is dat het geheim houden  allemaal betaald wordt met subsidie gelden of te wel gemeenschap’s geld of te wel door het reeds voor het merendeel kaal geplukte Volk.

Tot Slot: Ex OM-Boss Brouwer onderzoekt handelwijze van AIVD rond Haga Lyceum, maar niet de ‘AIVD-Informant Bas van Hout’ misdaden tegen Steve Brown(Video). ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/07/ex-om-boss-brouwer-onderzoekt-handelwijze-van-aivd-rond-haga-lyceum-maar-niet-de-aivd-informant-bas-van-hout-misdaden-tegen-steve-brown/)

LOL: UK proudly hosts ‘Fake-press -freedom forum’, defends right to spy on journos in Strasbourg the same day and have Assange in Jail(Video)( Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/11/lol-uk-proudly-hosts-fake-press-freedom-forum-defends-right-to-spy-on-journos-in-strasbourg-the-same-day-and-have-assnges-in-jail/)

Als de Rule of Law en het Wetboek van Strafrecht naar behoren zou worden toepast in Nederland zaten de BOBO directieleden Van Zanten en Kouwenhoven en mevr. Leurdijk van het duistere misdadige Fonds en de 8 deskundigen en hun Landsadvocaten Bontjes en Heinrich en uw getuige à decharge de corrupte ‘AIVD-Judas- Miljonair Informant -Stalker- Journalist-Bas van Hout’ en de ‘Politie-informant Junkie Peter R. Vries al  lang en breed in de cel en/of TBS-inrichting. En dat de corrupte BPBO directieleden Van Zanten en Kouwenhoven en mevr. Leurdijk van het Fonds en hun Landsadvocaat allemaal liegen( zie de betreffende video’s) middels algemeen beschaafd Nederlands en wat peperduur Hocus pocus juridisch afleiding‘s en nonsens taal bezigen ( Brallen & Liegen) doet aan dat voorgaande feit niets af en daar draait deze zaak om. In straattaal heet u en uw cliënt crimineel Tuig van de Richel, dat het Volk hersenspoelt op een sluwe en listige wijzen waar dr. Goebbels en George Orwell alleen maar van kunnen dromen en daarmee mede het Volk laat leeg plunderen door de ‘Taxfree-Royal-Elite-Gangster. M.a.w. de Stem van de Straat en ing S. Brown dienen in deze het Algemeen belang en de Rule of Law en de Rechtstaat en de Democratie en die van het kaal geplukte Volk en zal daarom nooit deze gerechtelijk procedure kunnen winnen. Het is onbetaald vechten tegen de ‘Rat in pak- Bierkaai’ en daar zijn we inmiddels letterlijk kotsmisselijk van geworden, dat wij vooralsnog mede om die reden ( en bedreigingen met Moord door o.a. Van Hout  en geen subsidie) met de Stem van de Straat en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir zijn gestopt.

Wij berichten uitsluitend nog over lopende gerechtelijke zaken zoals deze zaak en daarna houden wij er helemaal mee op, want we willen niet meer geconfronteerd worden met de  wan en misdadige gedragingen van de walgelijke  Ratten in pak zoals die van het Fonds en u en uw getuige à decharge de corrupte ‘AIVD-Judas- Miljonair Informant -Stalker- Journalist-Bas van Hout’.( zie: Critical Legal Studies Movement https://cyber.harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm en zie: Straf de armen.Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid. Autuer  Loïc Wacquant (Nîmes 1960) is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs.Zie: https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/2445-Straf-de-armen-9789064456480.html)

Conclusie
Als hetgeen hiervoor gesteld een dagvaarding was van het OM zouden de directieleden van Fonds dhr.Van Zanten, dhr. Kouwenhoven en mevr. Leurdijk en de 8 anonieme deskundigen ( en hun voorgangers) en hun Landsadvocaten mevr. Bontjes en mr. Heinrich zonder meer worden veroordeelt voor criminele organisatie met als oogmerk o.a. Witwassen, Fraude en  ‘Ons ken ons-corruptie’, die de facto meer maatschappelijke schade heeft aangericht en nog aanricht dan bijv. Willem Holleeder en /of de Mocro Maffia. Misschien ook Levenslang? Maar los van het voorgaande heeft deze zaak bewezen dat als men niet behoort tot de corrupte en laffe ‘Gevestigde -Ons kent ons-Orde Pers/Media'( lees: de Laagste Klasse met bijv. straattaal) het Fonds de toegang blokkeert tot subsidie en mede daarmee tot de Pers/Media en niet schroomt om dat op elke (misdadige) wijzen te doen. Het voorgaande is niet strafbaar volgens het positief recht , maar volgens het natuurrecht is dat een zeer zware misdaad en zelfs een schending van de Mensenrechten(EVRM). Brown heeft tot nu toe alle vonnissen van de betreffende rechters van te voren voorspelt en dat is op zich knap, want hij is geen advocaat en geen waarzegger, maar wel een ‘bijzonder hoogleraar ‘in de verwoestende corruptie van de Ratten in pak en de Media-Maffia van in hoofdzaak John de Mol, rechtens vast getelde maffiajournalist en politie informant Peter R. de Vries, AIVD Informant en ‘misdaadjournalist’ Bas van Hout en de Staats NPO van Frans Klein en Marc Westerloo. Ook nu voorspelt Brown weer de uitspraak en dat is dat de vordering tot bekend maken van de 8 namen zal worden afgewezen. De belangen zijn gewoon te groot. Mocht Brown c.s. zijn vordering worden toegewezen dan betekend dat het einde van het structureel corrupte Fonds en verdwijnen er tientallen BOBO’s waaronder Van Zanten, Kouwenhoven en mevr. Leurdijk en de 8 deskundigen en hun voorgangers en ook de Landsadvocaten Bontjes en Heinrich de gevangenis in. En levert het een zeer grote deuk op m.b.t. het aanzien, althans wat er nog van over is van de gesubsidieerde ‘Gevestigde Orde-Talking Heads-AIVD-& Justitie & Politie informanten Bas van Hout en Peter R. de Vries c.s.- Fake News- Riool-Lynch-Journalistiek’.

Op grond van de wet (artikel 233 Rv) vorderen wij dat de uitspraak van de Rechter de 8 namen van de ‘deskundigen‘ bekend te maken, die nu al meer dan een jaar in de kluis liggen bij de Rechtbank en bij de advocaat van het Fonds op grond van Algemeen belang en dagelijkse miljoenen corruptie, witwassen en fraude gepleegd en nog gepleegd door het Fonds en zijn  BOBO’s Van Zanten, Kouwenhoven en Leurdijk per direct ten uitvoer te leggen, zonder dat een eventueel rechtsmiddel de executie schorst, zodat o.a. de miljoenen corruptie met gemeenschapsgelden per direct stopt en Justitie en de FIOD kan starten met een diepgaand onderzoek en vervolging wat zij feitelijk al jaren geleden hadden moeten doen in deze. M.a.w. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Daarnaast verzoeken wij de Rechter het Fonds c.q. de wederpartij te veroordelen in alle gerechtelijke kosten in deze die zij dan natuurlijk niet zelf hoeven te betalen, maar dat voldoen met subsidiegelden (gemeenschapsgeld) van het Volk.

Hoogachtend

ing S.K.A Brown

CC:  Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag

t.a.v.  Mr. A.B. van Rijn, deken, bestuursrecht

(bureau@haagseorde.nl)

CC: advocatenblad (k.pijnappels@advocatenblad.nl)

CC: de Pers en Raad voor Journalistiek(raad@rvdj.nl) en Villa media,( redactie@villamedia.nl)Vakbond voor  Journalistiek, vereniging@nvj.nl  )

CC: de FIOD(fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl)  en Justitie Landelijk parket georganiseerde misdaad (landelijkparket@om.nl)

Noot:

Verplichtingen landsadvocaat contractueel vastgelegd
In een contract tussen de Staat en de landsadvocaat is vastgelegd welke verplichtingen de landsadvocaat en zijn kantoorgenoten hebben. De landsadvocaat en zijn kantoorgenoten treden nooit tegen de Staat op.  De landsadvocaat en zijn kantoorgenoten vertegenwoordigen de Staat veel in procedures. Naast procederen wordt er geadviseerd en juridische bijstand verleend in grote projecten.

‘Gewoon’ advocaat
Uiteraard kunnen adviezen over te voeren procedures, te sluiten contracten of voorgenomen besluiten raken aan beleidsvragen. Als dit aan de orde is, handelt de landsadvocaat net zoals voor een andere cliënt. De advocaat kijkt naar de juridische aspecten. Hij adviseert over de proceskansen en procesrisico’s, de mogelijkheid om in of buiten rechte tot een schikking te komen en de processtrategie. De cliënt neemt de beslissingen. Het beleid wordt niet bepaald door de (lands)advocaat.

De landspraktijk van Pels Rijcken
De advocaten bij Pels Rijcken zijn gespecialiseerd op een flink aantal terreinen. Zij worden daarbij ondersteund door een team van support lawyers. Gezamenlijk bouwen ze binnen de praktijk een collectief geheugen op als het gaat om juridische vragen waarmee de Staat wordt geconfronteerd. Een bron van inzicht, waarmee de landsadvocaat en zijn kantoor de Staat optimaal ondersteunt. Bron: https://www.pelsrijcken.nl/over-ons/landsadvocaat

Noot:
De Haagse deken Lineke Bruins doet, zo meldde de Telegraaf woensdag, onderzoek naar de rol van het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) in de kwestie rond de Catshuisbrand. De deken doet haar naspeuringen uit eigen beweging. Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of de raadslieden, onder wie landsadvocaat mr. Bert-Jan Houtzagers, zich ‘mogelijk niet hebben gedragen als een goed advocaat betaamt en daarmee het aanzien van de advocatuur hebben geschaad’.Aanleiding voor het onderzoek vormt het debat dat in juni werd gehouden in de Tweede Kamer en de berichtgeving daarover. Bij de brand in de ambtswoning van de premier kwam in 2004 een schilder om het leven. De rijksrecherche stelde onlangs vast dat de in overleg met ambtenaren van Algemene Zaken en de Rijksgebouwendienst jarenlang een uiterst gevoelig, uit 2005 daterend TNO-onderzoek naar de brand heeft achtergehouden in een aantal civiele en strafrechtelijke procedures. De deken wil nu duidelijkheid over de rol van de landsadvocaat hierbij.Bruins verwacht het onderzoek in de loop van oktober te hebben afgerond. Dan wordt duidelijk of de betrokken advocaten sancties krijgen opgelegd door de Raad van Discipline van de orde.Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) vroeg eerder al aan minister Hirsch Ballin om duidelijkheid in deze zaak. In juni zei Ulenbelt onder meer: Het rapport was voordat het klaar was al door de landsadvocaat, de leider van het doofpotcomit, weggewerkt. Met een volledige reconstructie moet het onderzoek worden afgerond. Daarnaast vraag ik me af of deze onzorgvuldige landsadvocaat de juiste man op de juiste plaats is. Indien de landsadvocaat fouten heeft gemaakt en zich onethisch of verwerpelijk heeft gedragen, is dat een reden voor de overheid zich straks door een ander advocatenkantoor te laten bijstaan, aldus Ulenbelt.

Noot:

Landsadvocaat: Bart de Groot overtrad gemeentewet
SOMEREN – De Landsadvocaat, die in opdracht van de gemeente Someren onderzoek deed naar raadslid Bart de Groot, geeft de gemeente gelijk. Dat is te lezen op de site van Siris, de lokale omroep van Someren.
GESCHREVEN DOORSaskia van Heyster
De Groot werkte de afgelopen vier jaar als stratenmaker voor een aannemer die in opdracht van de gemeente Someren klussen uitvoerde. Er was sprake van belangenverstengeling en dus moest hij opstappen.

‘Bestuurlijke integriteit overtreden’
In een vijftien pagina’s tellend rapport zou volgens Siris de Landsadvocaat concluderen dat Bart de Groot de Gemeentewet en de Gedragscode bestuurlijke integriteit van de gemeente Someren heeft overtreden.

De Groot zei zelf eerder dat hij ‘dom’ was geweest en en het deed omdat de aannemer waar hij toen veertig uur per week voor werkte, kampte met ziekte. “Ik heb niemand benadeeld of beledigd. Ik ben alleen ontzettend dom geweest.”

Noot

Toezicht op Van der G. was ‘verkooppraatje’ justitie richting politiek
De eis van het Openbaar Ministerie (OM) om Pim Fortuyn-moordenaar Volkert van der G. opnieuw onder psychische begeleiding te stellen, was alleen ‘een verkooppraatje’ richting ‘de politiek, de staatssecretaris, de minister’. Dat heeft advocaat-generaal Hans Pieters afgelopen september gezegd in een evaluatiegesprek met Van der G., waarvan Van der G. heimelijk een bandopname heeft gemaakt.Wil Thijssen 10 mei 2016, 6:00Dat bleek maandag tijdens het hoger beroep in deze zaak. Het politiek moeten ‘verkopen’ van het toezicht op Van der G. wordt op een andere bandopname bevestigd door advocaat-generaal Julsing-Nijhuis. Zij zegt bovendien dat het toezicht ‘wat mij betreft afgeschaald kan worden, want het draagt nergens toe bij’.Van der G. heeft ook opnamen van gesprekken met een derde advocaat-generaal, Pollyan Spoon, waaruit blijkt dat justitie tijdens de deze zaak niet altijd de waarheid spreekt. Zo betwist het Openbaar Ministerie dat Van der G.’s psychische begeleiding is afgerond, terwijl Spoon op band tegenover Van der G. bevestigt dat dit wel het geval is.De drie advocaten-generaal zijn door justitie aangewezen om toe te zien op naleving van de voorwaarden die aan Van der G. zijn opgelegd.

‘Justitie niet gelukkig met opnamen’
De landsadvocaat die justitie in deze zaak verdedigt, repte gisteren bij het gerechtshof met geen woord over de bandopnamen. Een woordvoerder van het OM zegt dat justitie er ‘niet gelukkig’ mee is.Volkert van der G. kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij, nadat hij tweederde van zijn straf van 18 jaar had uitgezeten. Vorig jaar september raakte hij in opspraak door een uitzending van het tv-programma Brandpunt Reporter, waarin hij door een kennis met een verborgen camera werd gefilmd. De uitzending riep de vraag op of Van der G. de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling correct naleeft. In antwoord op Kamervragen daarover schreef minister Ard van der Steur (Justitie) dat Van der G. zich aan alle voorwaarden houdt, maar dat het OM desalniettemin heeft besloten Van der G.’s psychiatrische begeleiding te laten opvolgen door een psycholoog.Van der G. vocht deze nieuwe begeleidingsplicht aan. Op 19 februari kreeg hij van de rechtbank gelijk. Die oordeelde dat zijn psychische begeleiding, zoals omschreven in de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling, correct is afgerond en hij geen nieuw traject hoeft te beginnen. Het Openbaar Ministerie ging tegen dat vonnis in beroep.

Noot

Een schokkend gebrek aan lerend vermogen
(Bron:https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4789056/menno-snel-belastingdienst-toeslagen-ministerie-van-financien)23 juli 2019 06:01Er schijnt een Chinees gezegde te zijn, dat luidt: “Het leven moet vooruit geleefd en achteraf begrepen worden.” Mooi. Hoewel het achteraf begrijpen niet altijd meevalt. Sterker, als je feiten of schandalen achteraf reconstrueert, dringt de vraag zich steeds indringender op: hoe heeft iets zó fout kunnen gaan? Waarom keek iedereen weg? En: waarom wordt het niet opgelost?Het gezegde werd gebruikt door een PvdA-Kamerlid, in een debat over de Catshuisbrand-affaire. Bij die brand kwam in 2004 een schilder om het leven, als gevolg van het – verboden – gebruik van thinner. Na jaren research van RTL Nieuws, een onderzoek van de Rijksrecherche, en de moed van een klokkenluider bleek: de overheid had relevante informatie achtergehouden voor het Openbaar Ministerie, dat strafrechtelijk onderzoek deed. Opgeborgen in de kluis van de landsadvocaat.Dat valt (ook) achteraf niet te begrijpen – het is sowieso onbegrijpelijk overheidshandelen.Ook als de bressen in de verdedigingslinies al zijn geslagen, wordt alle energie gestoken in zelfbehoud. In overleven. In plaats van het ruimhartig erkennen van de (morele) verantwoordelijkheid voor de misstand.Het probleem is niet dat er fouten worden gemaakt. Iedereen maakt fouten. De overheid ook. Het probleem is zelfs niet dat er misstanden zijn, of kunnen ontstaan. Het probleem is nogal eens dat de overheid de misstand aanvankelijk gewoon niet wil zien. Gemaakte fouten niet wil toegeven. Er moeten klokkenluiders aan te pas komen, vasthoudende Kamerleden, of vervelende rotjournalisten. En dan nog. Ook als de bressen in de verdedigingslinies al zijn geslagen, wordt alle energie gestoken in zelfbehoud. In overleven. In plaats van het ruimhartig erkennen van de (morele) verantwoordelijkheid voor de misstand. En te handelen naar de conclusies die getrokken moeten worden.Er is sprake van een schokkend gebrek aan lerend vermogen bij onze overheid. We zien het ook weer in de affaire rond de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopslag, door de Belastingdienst, in 2014. Zoveel mensen werden klemgereden door de wielen van de macht… Ik schreef al een paar stukjes over de verwijtbaar gebrekkige afhandeling door staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Omdat hij zelf aan tunnelvisie leed. Omdat hij waarheidsvinding voor zich uit schoof. Omdat hij de ernst en omvang van de schade nog steeds toedekt. Omdat de landsadvocaat waarheidsvinding nog steeds tegenwerkt. Snel had al vlak na zijn aantreden, na het vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman in 2017, grote schoonmaak moeten houden. Hij wachtte er anderhalf jaar mee.’Van droom naar daad’, was het motto van de ‘fiscale brandweer’ die duizenden burgers zou gaan aanpakken. Met maar één doel: stoppen die toeslagen! ‘Zo vroeg mogelijk’ stoppen!Wat zien we hier nou gebeuren, vroeg ik aan CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die al jaren het naadje van de kous wilt weten. Het eerste probleem, aldus Omtzigt, is dat niet het strafrecht is ingezet om (vermeende) malafide bureaus aan te pakken, maar dat met uitkomsten van oppervlakkig onderzoek aangesloten ouders werden aangepakt. Via het bestuursrecht, met veel minder waarborgen voor mensen – als zij in het vizier van de overheid komen. Verrek, dacht ik, Omtzigt heeft gelijk. ‘Van droom naar daad’, was het motto van de ‘fiscale brandweer’ die duizenden burgers zou gaan aanpakken. Met maar één doel: stoppen die toeslagen! ‘Zo vroeg mogelijk’ stoppen! Ook al was er slechts een magere ‘eerste analyse’, ze gingen ‘experimentele’ stappen zetten. En trots dat ze waren: “Het effect is hoe dan ook aanzienlijk.”Geen strafrecht dus, maar bestuursrecht. En vervolgens dat bestuursrecht enthousiast uit het oog verliezen. Mensen niet wijzen op hun rechten. Niet zeggen wat ze kunnen doen om alsnog hun recht te halen. Bezwaren eindeloos traineren. Relevante stukken achterhouden in rechtszaken. En als klap op de vuurpijl: de wet misbruiken. Eerst toeslagen onrechtmatig stopzetten. En als mensen dús in financiële problemen kwamen en de kinderopvang niet meer konden betalen zeggen: hé, je betaalt niet meer, dus heb je niet kunnen aantonen dat je recht had op opvang, dus gaan we terugvorderen. Machtsmisbruik in het kwadraat. Pervers.”Bent u nog wel de juiste persoon om dit op te lossen? Of groeit het u boven het hoofd?”Het tweede probleem, aldus Omtzigt, is dat áls de misstand eenmaal door de overheid wordt onderkend, er geen grondig en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Degene die verantwoordelijk is voor de misstand laat een intern onderzoek doen, en die overheidsinstantie formuleert de opdracht, zonder pottenkijkers zoals de Tweede Kamer. Verrek, dacht ik. Alweer. Een patroon. Precies wat er onder leiding van Menno Snel gebeurde. Een flutonderzoek doen naar ’t achterhouden van relevante informatie en documenten voor rechters en Tweede Kamer. En de belastende stukken pas vinden als Trouw en RTL Nieuws erover publiceren. Keer op keer op keer. De lijst van niet-openbare documenten is inmiddels eindeloos lang.Ik vroeg Pieter Omtzigt maar even niet naar z’n politieke oordeel over de staatssecretaris. Ik dacht terug aan het motto dat ik m’n collega’s op de redactie altijd voorhield: “Aan het werk – eerst de feiten, dan pas de meningen.” Ik zag zijn lijst van 40 nieuwe akelig precieze vragen over de affaire, en de afhandeling door Menno Snel. Auw. Al even pijnlijk zijn de reeks 37 vragenvan Renske Leijten (SP). Net zo dodelijk zijn de 60 vragen van Farid Azarkan over de ‘verbijsterende’affaire: “Bent u nog wel de juiste persoon om dit op te lossen? Of groeit het u boven het hoofd?”De keren dat Menno Snel de Kamer onjuist, onzorgvuldig en onvolledig informeerde zijn bijna niet meer bij te houden.Interessante, retorische vraag. Snel treuzelde van halverwege maart tot halverwege juli (!) voor hij eindelijk een onderzoek instelde naar alle andere 170 zaken waarin zijn Belastingdienst burgers mogelijk ook onrechtmatig kapot maakte. Dat is geen onkunde meer, maar regelrechte onwil.De keren dat Snel de Kamer onjuist, onzorgvuldig en onvolledig informeerde zijn bijna niet meer bij te houden. Ik moet vaak denken aan dat andere woord dat op de dag voor het reces zo’n prominente rol speelde: onrechtmatig. Menno Snel gaf het schoorvoetend toe. De Belastingdienst handelde onrechtmatig. Om geen enkel misverstand te laten bestaan over de ernst hiervan werd een Kamermotie waarin dit werd vastgelegd ’s nachts met algemene stemmen aanvaard.Ik geloof niet meer in de waarheidsvinding door de staatssecretaris. Want als Snel openheid geeft over z’n eigen onzorgvuldige afhandeling – dan knoopt hij zichzelf op.Schoorvoetend, het woord zegt eigenlijk alles. Ik vermoed dat we hier getuige zijn van een politieke zelfmoord in slow motion. Want alles gaat in deze affaire schoorvoetend en met kennelijke tegenzin. Ik denk dat Menno Snel al lang weet dat er veel meer mis is: de wet werd vanaf 2014 namelijk structureel overtreden. In de antwoorden op de 137 openstaande vragen zal straks nog meer rottigheid opduiken. Idem: in procedures op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van Trouw en RTL Nieuws. Dat wil zeggen: als de staatssecretaris waarmaakt wat hij preekt: waarheidsvinding. Ik geloof daar niet meer in, want als Snel openheid geeft over z’n eigen onzorgvuldige afhandeling – dan knoopt hij zichzelf op.Onthoud dat woord:onrechtmatig. Dat betekent dat er iets onoorbaars is gebeurd. Iets wat onhoudbaar is. En niet zonder gevolgen kán blijven. Woorden hebben namelijk betekenis.