( van onzeVVD&CDA- AIVD&Klasse- Justitie- Doofpot redactie)

AMSTERDAM-NOIR-De Ontmaskering van AIVD en Justitie Informanten Peter R. de Vries en Bas van Hout & Minister Ollongren (2).( zie; Stem van de Straat-Amsterdam-NOIR/ SaltoTV)
De corrupte ‘Doofpot-Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten’(CTIVD) stelt een ‘Kul-onderzoek’ in naar de  handelwijze van de corrupte Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) van D66 ‘DDR66-Censuur Queen Ollongren’ bij het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. En gelijk komt de het ‘bejaarde- GOED MENSEN-Vod- De Volkskrant’ , die recentelijk nog de ‘AIVD-Informant-Miljonair Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ neerzette als de ‘AIVD -007-Held’ en Brown als Drugscrimineel in tegenwoordige tijd neerzette met een tegenoffensief: “AIVD-directeur Dick Schoof aka “Acadabara Dick”:”We zijn niet zomaar;  op het Haga Lycceum is echt iets aan de hand”. Hoeveel Volkskrant Journalisten staan er feitelijk net als Van Hout op de zwarte loonlijst van de AIVD( Zie: de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV van deze en verleden week  en hier op Volksnieuws(Video), want op ‘Noord-Koreaans-censuur- youtube’ zijn ze op zwart gezet).

AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).
Brown gaat binnenkort de D66′ DDR66- Minister Ollongren’ die de corrupte baas is van de AIVD en Van Hout aansprakelijk stellen voor de geleden immateriële en materiële schade die Brown en zijn familie decennia ‘s lang heeft geleden begroot op 2 miljoen euro vermeerdert met de wettelijk rente door de wan en misdaden van de AIVD-Informant-Bas van Hout (zie: aangifte(Video) bij de ‘Doofpot-Politie’).En daarnaast zich ook richten tot de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD en de Tweede Kamer.

Bij de Top van de AIVD & Justitie is het stuivertje wisselen geblazen van Ons kent ons corrupte Pedofielen & Rape around Demmink-freaks(Video)  die de Deksel op de Doofpot moet houden van de VVd&CDA- Justitie Ministers  Dekker en Grapperhaus.

Gele Hesjes bestaan niet meer in de Media & Pers. Afgelopen week was de ‘007- Held-AIVD-Informant-Van Hout’ het Fake-News van de week over de rug van Brown(Video)
AIVD–informant-Bas van Hou’t mag keihard Liegen van Pauw’. Brown gaat aangifte doen tegen Van Hout voor bedreiging en uitlokking van Moord(Video).

Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Informant-Bas van Hout’(Video).

Hoerenjong-Bruine Rat  Bas van Hout’ deed zich voor als misdaadjournalist, maar was in werkelijkheid een riant zwart betaalde AIVD-&Justitie- Informant( net als Peter R. de Vries en John van den Heuvel etc..)  en heeft jarenlang zijn ‘Judas-informatie’ gedeeld met de corrupte geheime dienst. De ‘Judas-samenwerking’ lekte als gevolg van grote fouten bij de dienst uit volgens Van Hout en de ‘bejaarde-GOED MENSEN -Vod -De Volkskrant’, waardoor Van Hout totaal geen gevaar liep, schrijft de Volkskrant niet in een Fake reconstructie. Het ‘Taxfree-Sheel- Kabinet Rutte’ heeft Van Hout 865.000,-euro ‘Gouden-Zwijg-bonus’ betaald, daarbovenop komt nog een immateriële  extra Hou je mond Bas  schadevergoeding ‘tot ver over de miljoen. Het zou ons echt niet verbazen als Van Hout zelf zijn ‘Judas-informanten -AIVD baan’ zelf heeft gelekt naar de Volks-Onderwereld net zo als hij middels de Volkskrant zelf wereldkundig heeft genaakt dat hij een informant was of wie zal het zeggen nog steeds is en meer dan een miljoen euro schadevergoedingbelastinggeld ( uw geld dus)’Zwijggeld-Bonus’ heeft gevangen van de D66‘DDR66 Minister Ollongren’. Van Hout, die ‘werkte’ voor onder andere het ‘oude-mannen-Vod Panorama ‘en het ‘oude-mannen NSB -Vod-De Telegraaf’ en Nieuwe ‘Oude Revu’ en werkte minimaal officieel vanaf 1997 en 2019, maar wie weet hoe lang voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD en voor Justitie. De BVD is de voorloper van de corrupte Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. De journalistinformant voerde honderden ‘Judas-gesprekken’ met een vertegenwoordiger van de dienst. De corrupte Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft een ‘Doofpot-onderzoek’ gedaan naar de zaak en kwam in 2014 in een geheim rapport tot de ‘Fake-conclusie’ dat Van Hout mede door het handelen van de geheime dienst al sinds 2001 (niet) in een “levensbedreigende situatie” zit. Rond die tijd lekte een staatsgeheim document waaruit criminelen op zouden kunnen maken dat Van Hout sprak met de geheime dienst(kuch. Kuch). Het was zo levens bedreigend dat hij nog steeds op het zelfde adres woont, waar hij al 30 jaar woont en ruziet met de buren. De extreem corrupte Harm Brouwer is vanaf januari 2014 Voorzitter van de corrupte ‘Zwijggeld-Van Hout-Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten’. Tot 11 juni 2011 was hij voorzitter van het extreem corrupte College van procureurs-generaal van Nederland. Daarmee was hij de hoogste functionaris binnen het Openbaar Miniserie.In 1996, aanvaardde hij het aanbod van de toenmalige eveneens extreem corrupte Collega procureur-generaal Arthur Docters van Leeuwen  aka” de VVD Varkenskop” om over te stappen naar het Openbaar Ministerie. Arthur Docters van Leeuwen is een corrupte(VVD)-Topambtenaar, die onder meer het (Varkens)- hoofd van de BVD voorzitter van het College van procureurs-generaal en corrupte voorzitter van de ‘Autoriteit Financieel-Roof de massa kaal-markten’ was. Hij was tevens de Baas van Bas van Hout en wie zal het zeggen Harm Bouwers ook als corrupte OM-Boss.Begin 1989 werd Docters van Leeuwen benoemd als hoofd van de BVD, de huidige AIVD.Ondanks zijn gebrek aan ervaring met de specifieke werkwijze van een openbaar aanklager, kreeg Brouwers als corrupte hoofdofficier van justitie de leiding over het parket Leeuwarden. Volgens Brouwer zei Docters van Leeuwen tegen hem: “ga het maar leren in Friesland, daar gebeurt niets waar wij ons als corrupte lieden een buil aan kunnen vallen.

Brouwer is Trots op zijn ‘Politie- Informant Peter R de Vries’.(Bron Trouw)

In de Trouw van 8 februari heeft de schaamtelozen en corrupte Harm Brouwer, voorzitter van het corrupte ‘Riool-Showbizz- college van Procureurs Generaal’, zich lovend uitgelaten over de scoop van PR: “Brouwer vindt dat Peter R. de Vries ’goed journalistiek werk’ heeft geleverd met de reportage waarin hij via een burger informant Joran van der Sloot liet praten over de verdwijning van Natalee Holloway. „De kritiek uit media kringen op De Vries is behoorlijk hypocriet”, meent Brouwer. „Wat hij deed, is een logisch vervolg op een trend die al jaren aan de gang is. Hij is in vele opzichten een journalistieke vakman.” PR is uiteraard trots op dit compliment van de baas van het OM.

Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Brown tegen AIVD-Politie Informanten Bas van Hout & Peter R. de Vries(Video).

De CTIVD stelde vast dat de BVD boven de eerste tien gespreksverslagen gewoon de eigen naam van Van Hout zette. “Deze vermelding is op enig moment doorgekrast”, schrijft de vermoedelijk ex Boss van van Hout de corrupte ‘Doofpot- CTIVD-voorzitter Harm Brouwer’. Maar ook na het doorkrassen was de naam nog zichtbaar. Later kreeg Van Hout de ‘Judas-operatienaam’ Acheron( =De Bruine Rat). Verder werd aan documenten met ‘Judas-informatie’ die Van Hout doorgaf een te lage geheimhoudingsclassificatie toegekend omdat er vaak geen touw aan vast te knopen was, waardoor ze breder toegankelijk waren dan de regels voorschrijven(kuch).Volgens corrupte altijd liegende Harm Brouwers had zijn ‘Judas- Boy-Van Hout’ al in 2006 moeten worden gewaarschuwd dat hij ( geen) gevaar liep. De ‘Fake-journalist’ zelf kreeg vanaf 2010 sterke vermoedens dat zijn ‘Judas-rol’ bij sommigen bekend moest zijn geworden, ook omdat zijn infantiele ‘Lieg en Bedrieg- journalistiek- werk’ in de jaren ervoor al steeds moeizamer verliep. “Ik ging in die jaren door stroop, maar had geen idee waarom mijn werk als Fake-misdaadjournalist niet goed meer lukte”,bralt hij tegenover de Volkskrant( Bron: Staat-NOS en bewerk door onze waarheid commissie). De werkelijkheid was dat er geen mens  meer was was die hem nog geloofde en/of serieus nam.

Hoor hierna het gesprek tussen Brown en de NOS in dit verband:

Toezichthouder onderzoekt  handelwijze van AIVD rond Haga Lyceum, maar niet  de ‘AIVD- Bas van Hout’ misdaden tegen Steve Brown.
De aanleiding voor het onderzoek zijn onder meer vragen uit de samenleving over “de grondslag voor het handelen van de AIVD” en de “juistheid van de gegevens die de dienst heeft verstrekt”, schrijft de commissie woensdag in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken Ollgren en de Eerste en Tweede Kamer(Kuch).

AIVD van ‘Censuur Queen- ‘Ollongren& Schoof’ waarschuwt voor de Chinezen. De Staats-NOS met Fresen & Rutte leggen het uit(Video).
In maart van dit jaar raakte het Cornelius Haga Lyceum in opspraak doordat er volgens de AIVD mensen werkzaam waren die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer wilden wijden.De CTIVD gaat beoordelen of deze gegevensverstrekking noodzakelijk was in het belang van de nationale veiligheid en of er zorgvuldig is gehandeld bij het tot stand brengen van de berichten over de Amsterdamse school.De Corrupte Dick Schoof, directeur-generaal van de AIVD, laat aan de Volkskrant weten “vertrouwen” te hebben in een goede afloop van het onderzoek. Hij staat nog steeds achter het ambtsbericht over de Amsterdamse school en dat Russen en Chinezen en Steve Brown een gevaar zijn en de US van Mad Dog Trump Oké .

Geen bewijs voor salafistisch onderwijs.
De Inspectie van het Onderwijs maakte vorige maand bekend dat geen bewijs is gevonden voor salafistisch onderwijs op de school. Wel levert de inspectie zware kritiek op het bestuur en de financiën van de school.Het Haga Lyceum is het zelf niet eens met het rapport en eist via een kort geding dat het wordt ingetrokken.

‘Geen enkel feit benoemd’.
Eerder liet Söner Atasoy, voorzitter van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), dat de school beheert, al weten dat het bestuur woedend was over het bericht van de AIVD. En wat is dat feitelijk voor een  corrupte dienst met Informanten als die Hoerejong- Bruine Rat Bas van Hout. Dit lijkt meer op een hetze tegen de school dan dat er iets anders aan de hand is”, vindt Atasoy. “Er is geen enkel feit benoemd. Ik zie geen enkel feit.”

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader voor hoor en wederhoor voorgelegd aan Minster Ollongren en Harm Bouwer van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten’(CTIVD) en de Commissies van Binnenlandse Zaken en Justitie  , maar niemand heeft gereageerd. ( info@ctivd.nl, Paula.Dael@minbzk.nl, Paula.Dael@minbzk.nl, Pauline.voorst@minbzk.nl, cie.biza@tweedekamer.nl,s.fritsma@tweedekamer.nl,rvraak@sp.nl,cie.jv@tweedekamer.nl )