(Door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Open brief : Per mail: info@persgroep.nl

Aan de Directeur/CEO Erik Roddenhof van de (Talking Heads- NSB)-Persgroep
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Amsterdam, 23 juli 2019

Inzake, uw ‘(AIVD & Justitie )-Talking Heads’ van de corrupte  De Volkskrant, Het Parool en het Algemeen Dagblad, enz. die  Brown in vereniging met ‘AIVD-Informant Bas van Hout’ onrechtmatig en strafwaardig (weer) neerzette als o.a. (drugs)-crimineel in tegenwoordige tijd.

T.a.v. ‘Graai &Naai&Fake-News- directeur/CEO-Rat in pak- Erik Roddenhof’,
‘AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant(Persgroep) bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).

 

Hierbij stel ik en de mijne u hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden materiele en immateriële schade in deze begroot op 30.000,- euro.
“Steve Brown eist 2 miljoen van de AIVD & Miljonair-Informant Van Hout op grond van o.a. uitlokking van Moord(Video).

Brown eist ook 30.000,-euro  van BNNVARA een gesubsidieerd ‘Witwas –Merk’ met o.a. ‘BN-Hoer Pauw’ & ‘AIVD informant Bas van Hout’ op grond van het plegen van smaad en laster jegens Brown(video)

De Talking heads van de ‘Sinclair-dr Goebbels-Group’& ‘Staat-NOS’&’ NSB-Persgroep’ met ANP Fake News van Maffiaboss John de Mol(Video).

Daarnaast eis ik van u een landelijk rectificatie in uw al hier genoemde ‘Fake News-NSB-Kranten’ die  de ‘Talking Heads-artikelen’ met de onrechtmatige en Strafwaardig uitspraak Steve Brown (drugs)crimineel hebben gepubliceerd. En pagina groot artikel waarin ik alsnog in gelegenheid gesteld wordt tot wederhoor, al dan niet middels een kritisch interview en niet zo’n schadelijk ‘Boek- promotie’ en Leve ‘007- Bas van Hout’ en de AIVD deugt niet Volkskrant sluikreclame Fake-News-artikel(Video) met de  journalisten corrupte  en  laffe ‘Ja-Knikkers-Talking Heads  Menno van Dongen&Xander van Uffelen(Video)’. Mocht u ons gerechtvaardigde verzoek weigeren en/of negeren gaan wij u en de uwe met de ‘Street Soldiers Redactie’  interviewen op de door u en uw ‘Talking Head-Kranten’ zeer gewaardeerde Junkie ‘Hoerenloper-Politie-informant-Peter R. de Vries’ & ‘Judas-AIVD-Miljonair-Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout-Overval–methode’.  Misschien bij uw thuis en/of kantoor voor de deur? Neem vooral uw ‘AIVD en/of Justitie- informant- Paul Vugts ‘mee, kan hij zijn Talking Head in zijn  laffe en corrupte reet stoppen. Levert vast en zeker hilarische  ‘Peter R. de Vries-Sliipperdiedoeda’ beelden op, niet dan? Goed voor uw lage oplages en onze youtube kijkcijfers en lezers aantallen op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. Bent u ook weer Happy als gewetenloos corrupt Rat in pak type, die zijn eigen moeder en kinderen verkoopt voor ‘Bloed-poen’& ‘Sensatie-Lynch-Fake News-Oplages’

‘Parool-Moordenaar’-Van Galen’ pleegt na laffe aanslag op Brown nu ook laffe aanslag op Freriks(Video).

Een en ander wringt des te meer gezien het feit dat Het Parool mij met de corrupte hoogbejaarde seniele NSB-er John Jansen van Galen reeds eerder als Drugscrimineel heeft neergezet n.b. tijdens de Amsterdamse Gemeentelijke verkiezing campagne van de Stem van de Straat partij, hetgeen extra strafrechtelijk verzwarend is. Het laffe en corrupte  ‘oude- PvdA  NSB mannen-Vod- Het Parool‘  rectificeerde pas na wat klaprecht aandringen mijnerzijds als Verzet ‘s Held. En het corrupte gedeelte van Justitie mij aangifte (Video) ter zake in de Doofpot heeft doen verdwijnen, omdat Het Parool nou eenmaal al decennia lang misdadige  hand en spandiensten verleent voor corrupte de ‘Riool-Show-Justitie’ & corrupte ‘Amsterdamse- Vinger-politie‘. M.a.w. u wist voordat uw corrupte Talking Heads mij massaal en tegelijkertijd in vereniging met de ‘AIVD-Judas-Miljonair- Informant- Hoerenjong- Bruine- Rat Bas van Hout’ neerzette (net als bij de Staats-NOS & ‘Pief Paf Pauw'(Video)) als (drugs) crimineel dat het onwaar en onrechtmatig en strafwaardig is. In die zin is Het Parool te kwalificeren als een Draaideur crimineel in deze.

Ik heb ter zake aangifte gedaan bij de politie tegen o.a. misdaadjournalist  ‘Judas-AIVD-Miljoniar- Informant -Hoerenjong- Bruine Rat Bas van Hout” en uw Fake News- kranten(Video), die hem de ‘007- Hemel’ in prezen  .Daarnaast heb ik inmiddels de AIVD aansprakelijk gesteld.Ironisch en wrang is dat de Persgroep voor 29,34 eigendom is van de Stichting (geen) Democratie en (NSB)-Media. De Verzetshelden uit de Tweede Wereld Oorlog die Het Parool hebben opgericht met gevaar voor eigen leven draaien zich om in hun graf.

Bas van Hout
Van Verzet‘s krant tot corrupte ‘NSB-Fake News –krant’ met Talking Heads, die gerunt wordt door Ratten in pak(Video) die hun eigen moeder en kinderen verkopen voor‘Bloed-poen.’

De Nep & Fop extreem corrupte Stichting (geen)-Democratie en (NSB)- Media is de opvolger van Stichting Het Parool, dat in 1944 werd opgericht door de oprichters van de illegale verzetskrant Het Parool. Na de verzelfstandiging van het naoorlogse dagblad in 2003, veranderde Stichting Het Parool haar naam in de ‘Fake News-naam’ Stichting (geen) Democratie en (NSB)-Media (SDM) en werden de oorspronkelijke Verzetshelden straffeloos leeg geplunderd door de Ratten in pak en veranderde Het Parool in een soort van NBS Vodje van de corrupte  Gevestigde  Orde(Video) .

“Lees hier meer over onze Fake News geschiedenis”.

‘Nep en Fop-Doelstellingen’.
De corrupte SDM investeert (niet) in onafhankelijke, kritische journalistiek en (niet) in een sterke, integere democratische rechtsstaat. Daarnaast heeft zij als statutaire doelstelling om de nagelaten betrekkingen te steunen van hen die op grond van hun medewerking aan het illegale blad Het Parool van het leven zijn beroofd of anderszins zijn getroffen. Nou dat eerste klopt wel, want die draaien zich allemaal om in hun graf

Eigen vermogen is ‘verkracht’ door de Ratten in pak
SDM is een (geen) onafhankelijke corrupte Rat in pak  stichting met een eigen vermogen dat was opgebouwd door de Verzetshelden uit de Tweede Wereld Oorlog. Het grootste deel hiervan is geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk De Persgroep Nederland (o.a. de ‘GOED MENSEN-De Volkskrant’, de ‘Nep en Fop Christen-Trouw en ‘oude PvdA NSB-mannen-Vod-Het Parool’), dr. Goebbels-MediaHuis Nederland’ (NSB-NRC Handelsblad en nrc.next) en ‘Grachtengordel-Elite-Maffia-Oplichters-De Correspondent. Al die voorgaande Kranten zijn op een haar na failliet.

Via deze investeringen ondersteunt SDM waarheidsvinding Fake News en de NSB-pluriformiteit van het Nederlandse Talking Heads’ dr. Goebbels-medialandschap.
Zie: “Steve Brown brengt Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en De Stem van de Straat ten Grave!”(Video)
Na een langdurige moedige strijd tegen ‘de Rat in Pak & Media-Maffia& Zwarte Tuig in Toga- ziekte’ is Volksnieuws uit Amsterdam-Noir (Februari 2006-† Juli 2019) & De Stem van de Straat (Augustus 2016- † Juli 2019) van ons heen gegaan.

Burgemeester Halsema loog dat zij nooit Cocaïne gebruikte en AIVD-Van Hout& De Vries pleegde Moordaanslag op Brown(Video)
Naast preferente aandelen heeft SDM in De corrupte ‘Talking Heads-Persgroep’ Nederland en eveneens extreem corrupte  De Correspondent waar ook “ Deep State”- Femke Halsema haar leugens kakte een  ‘dr. Goebbels- prioriteitsaandeel’, waarmee de onafhankelijkheid en ‘NSB-identiteit’ van de titels wordt bewaakt.


Het vermogen van Stichting (geen)-Democratie en (NSB)-Media wordt beheerd door ‘Witwas-vermogensbeheerders’ bij ABN AMRO-misdaadgroep, ‘MeesPierson-misdaadgroep’ en de corrupte ASN Vermogensbeheer die nu verder gaat als het corrupte ‘Nep en fop- Fair Capital Partners’ . Voorheen was Fair Capital Partner de ‘ASN-GroenLinks-Elite-maffia-misdaadbank’ met aan het hoofd de ‘GroenLinks Rechts Treiter–Burgemeester’ van Amsterdam Halsema als de ‘Top-Bankier-Gangsterin. Zij ontvangen voor hun duistere  diensten een ‘Misdaad-sector’ conforme vergoeding(kuch). Het aan de  ‘Rat in pak-vermogensbeheerders’ verstrekte mandaat is gebaseerd op het  besteel de ‘Verzet’s- Helden- Beleggingsstatuut’ van de ‘NSB-Fake News-Stichting’.

Terug bij de Nep en Fop ‘Witwas-stichtingen’.

Eind maart 2007 was de overdracht voltooid, de Stichting (geen) Democratie en (NSB)-Media bezat toen 88,3 procent van de aandelen. De overige 11,7 procent was in handen van de Witwas Stichting de Volkskrant (8,9%) en de  Nep Chritsen Nep Stichting ter bevordering van de Christelijke Duivelse Pers  in Nederland (2,8%). Onder de eerlijke medewerkers en oude Versthelden ontstond grote beroering over de Rat in pak- bonussen die gewetenloze Rat in pak-bestuurders kregen straffeloos  steelde door de verkoop, een uitvloeisel van een door Apax ingevoerd aandelen misdaadplan. Men vond het onjuist dat een bedrijf met grote schulden dergelijke uitkeringen deed.De Rat in pak  Bestuurder Antonie Zoomers kreeg bij vertrek 1 miljoen euro en Rat in pak Ben Knapen 1,5 miljoen euro mee.De ‘Rat in pak- Philip Alberdingk Thijm’ kreeg stal  voor 11 maanden werk plunderen  bij PCM 1,4 miljoen ‘Graai&Naai-salaris’ en ontslagvergoeding en 850.000 euro uit zijn ‘Witwas-managementparticipatie’. Begin april 2007 later stapte de’ Rat in pak -Ton aan de Stegge’  de in 2006 door Apax-misdaadgroep aangestelde  corrupte voorzitter van de eveneens corrupte NSB- Raad van bestuur, op, volgens ‘Fake News-PCM-misdaadgroep’ naar aanleiding van een verschil van inzicht over de nieuwe koers van het bedrijf. Aan de Rat Stegge, die vanaf april 2006 in dienst was, kreeg bij zijn vertrek in 2007 2 miljoen euro participatiewinst.Aan de Stegge werd in december 2007 opgevolgd door de Rat Bert Groenewegen , die het ‘NSB-Fake News-bedrijf’ reeds misdadige leidde na het vertrek van Apax. Hoeveel miljoenen hij heeft gejat is niet bekend.

In afwachting van uw antwoord,

ing S.K.A. Brown

CC: de landelijke laffe en corrupte ‘JaKnikkers- Pers’.

CC:Mr P van der Laar

Prod 1.

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/ga-nooit-ik-herhaal-nooit-in-zee-met-de-aivd/

https://www.parool.nl/amsterdam/aivd-bracht-journalist-in-levensgevaar~b51587a9/

https://www.ad.nl/amsterdam/aivd-bracht-journalist-in-levensgevaar~a51587a9/

Mededing van Algemene importante:

De Commissie Schadefond Geweldsmisdrijven wordt geleid door een stel sluwe en listige’ Rat in pak- lieden’ met allemaal meerdere Petten op en zijn stuk voor stuk (NSB)-Steunpilaren van de Corrupte Vestigde Orde en zouden als het Natuurecht( of de Rule of Law) van kracht was met zijn allen in de cel en/of een zwaar beveiligde  TBS-Kliniek zitten.
“Het corrupte en laffe Schadefonds is geen zelfstandig bestuursorgaan, waarin het neusje van de zalm van het “Zwarte Tuig in Toga(Video)” opereert en is opgericht in 1976. Het valt onder het Ministerie van Klasse Justitie en Veiligheid voor de Rijken. Zij financiert het Schadefonds en wij leggen verantwoording af aan het extreem corrupte (VVD & CDA)- ministerie.(Bron: Het Schadefonds)  en dus niet aan het Volk en de slachtoffers van geweld. De corrupte  ‘(MH17)-commissie(video) –Schadefonds- Geweldsmisdrijven’ bestaat uit tien onafhankelijke door de corrupte (VVD)-Ministers van het altijd liegende type ‘Bral-Opstelten’ & ‘Fraudeur van der Steur’ & ‘Griezel-Teeven van  Klasse Justitie en Veiligheid voor de ‘Taxfree Rijken’ benoemde leden in zoals in bovengenoemde zaak dhr. Mr L.C.P Goossens( tevens Straf-Rechter), over. mr J.R. Dierx, dhr. prof.dr.C.H.C.J. van Nijnatten, dhr. mr. O.P.G. Vos(tevens Bestuursrechter) ,mevr. mr. Drs. E.A.M. Govers.

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten geeft ‘VVD Griezel Teeven’ gele kaart(Video).

Deze corrupte onafhankelijke commissie stelt het wan en misdadige beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast zoals op een misdadige wijze omschreven door The Critical Legal Studies Movement en het boek:”  Straf de armen” van Loïc Wacquant (Nîmes 1960) is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs. En zie in dit verband de “Steve Brown brengt Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en De Stem van de Straat ten Grave!” hiervoor(Video). De gewetenlozen en corrupte Juristen a la mevr  F. Puriel van het Schadefonds nemen bij aanvragen namens de corrupte onmenselijke commissie en het corrupte gedeelte van het OM de beslissing over een uitkering en ‘misbruiken’ daarbij o.a. de medische adviseur Kwakzalver met Twee Petten op, de extreem corrupte en laffe Michel Westra tevens medisch adviseur bij de  eveneens corrupte Dienst Justitiële Inrichtingen.  In de misdadige zaak die wij  o.a. behandelen kwalificeerde de walgelijke Kwakzalver Westra de Levensbedreigend  verwondingen zoals een zwaar hersenfractuur, gebroken enkel en neus, gekneusde  ribben en een beschadigd oor die het slachtoffer bijna zijn leven kostten maar als blijvende invalide achterliet als categorie 1 zijnde bijv. een gekneusde  rib. Het slachtoffer heeft 72 uur kritiek gelegen in het AMC op intensive care gelegen en is blijvend invalide. En het voorgaande was geen reden voor de corrupt en laffe politiemedewerkers Romijn en Verhaal en de Zaaks Ovj om de daders Kickbokser B. van Tricht en J. Schouten en T.H. van Giezen aan te houden. Nee, ze kregen duister ‘advies’ op de zelfde dag (  omstreeks 2-3 uur s-middags) dat zij het slachtoffer bijna dood hadden geslagen(  omstreeks 4-5 uur-morgens)  en hij nog ieder moment kon sterven op het corrupte Politie bureau te Maarssen( zonder geheugen). Het bureau Maarssen heeft nadien laten weten zich niks meer van dat ‘advies’ bezoek te kunnen herinneren, terwijl het ‘advies’ bezoek van Kickbokser B van Tricht, J. Schouten en T.H. Giezen aan het Politie Bureau Maarssen n.b. wordt vermeld in het betreffende OM-Amsterdam dossier van Zaaks OVj. Vliet. Volgen het Wetboek van Strafvordering  hadden Toch, Schouten en Giezen direct ter plaatse moeten worden aangehouden, maar zeker op het Politie Bureau te Maarssen. Tekent een slachtoffer bezwaar aan tegen een  beslissing van het Schadefonds dan is hij of zij zo goed als kansloos, dan oordeelt de corrupte commissie zelf over het bezwaarschrift en worden zij voor een tweede keer Slachtoffer, deze keer van het Schadefonds en het corrupte gedeelte van OM. De corrupte commissie komt maandelijks bijeen om bezwaren van slachtoffers met List & Bedrog te behandelen in overleg met het corrupte gedeelte van het OM om over het algemeen hun rechtens toekomende schadevergoeding te onthouden en/of ze af te schepen met een ‘Klootjesvolk- Fooitje’. Ook kondigt Brown aan dat er een schokkende Docu en Zwartboek aankomt over de extreme corruptie van het onmenselijke ‘Nep en fop-Schadefonds voor geweldsmisdrijven ’( met o.a. de corrupte schaamteloze ‘Beslisser’ mevr. F.Puriel & medische adviseur Kwakzalver Westra) die in vereniging( collusie) met een bepaald corrupt gedeelte van het OM slachtoffers van dodelijk geweld hun rechtens toekomende schadevergoeding niet uitkeert, omdat de laffe daders bijv. ‘bevriend’ zijn met bepaalde corrupte Amsterdamse politie(o.a. de corrupte rechercheurs mevr. Romijn & dhr. Verhaal) en corrupte ‘Advies-politie Te Maarssen (zonder geheugen) voor ‘bevriende-geweld-criminelen’ de psychopaten Kickbokser B.van Tricht, Schouten en Giezen  en/of de ‘Riool-Showbizz- Lynch- Holleeder-Justitie’( o.a. OvJ Vliet)(Video).

U kunt na de rechtszaken in deze alles nalezen in het komende ‘Beerput- Schadefonds&OM -Zwartboek’ en zien in een Docu ter zake.

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten geeft ‘VVD Griezel Teeven’ gele kaart(Video).

Hier vast een fragmentje uit het komende Zwartboek en docu:” Tijdens de tweede Hoorzitting van het bezwaarschrift (dat gerond is verklaard en ik de vloer aanveegde met keiharde bewijzen van corruptie en ambtsdelicten met het Schadefonds, het OM en Goossens ), alwaar ik optrad als gevolmachtigde  van het slachtoffer sneerde de Voorzitter Goossens mij opeens verkrampt met een rood hoofd toe:” Ik kan iedere avond in de spiegel  kijken…… zijn niet relevante,  infantiele enigszins beledigde reactie aan mij adres n.b. van een Raadsheer van het  Gerechtshof te Arnhem verbaasde mij zeer en ik wilde mij niet verlagen daarop te reageren….  Ik keek hem aanvankelijke  alleen maar aan in de trant van bent u nu klaar met uw gefrustreerde  uitbarsting …  maar kon het toch  niet laten door te antwoorden:” Nu valt even uw masker van fatsoen en menselijkheid af,  u maakt zich nu schuldig aan projectie (Noot)”. In de eerste Hoorzitting begon de Voorzitter Gossens met de sneer : “Met uw bezwaarschrift maakt u geen vrienden”. Waarop ik antwoordde: “Ik ben hier niet om vrienden te maken met lieden als u en uw bazen a la Teeven, maar om de waarheid aan het licht te brengen en de belangen te verdedigen van een Slachtoffer van dodelijk geweld dat u niet aanstaat en dat door u en het OM in de doofpot wordt gewerkt”.  Die eerste hoorzitting moest trouwens door mij moest worden aangehouden, omdat Goossens niet de door ons ingebrachte  stukken en bewijzen ( o.a. Analyse 1,2,3 van het OM-Dossier ) had gelezen, omdat de  corrupte beslisser F. Puriel in deze die opzettelijk buiten het dossier had gehouden, hetgeen een ambtsdelict is. Men moet maar durven als hoge gerechtelijke ambtenaar die onderdanig de’ VVD- Griezel Teeven’ de hand schudde, die veroordeelt is door de VN voor het schenden van mensenrechten omdat hij o.a. een terminaal ziek kind de dood in stuurde als corrupte altijd liegende en Drugsgelden witwassende Staatssecretaris van Klasse Justitie”.

Tot Slot: Wij staan niet alleen in onze kritiek op het Schadefonds van de altijd liegende en corrupte ‘VVD-(CDA)-Ministers van Klasse Justitie’ en hun Puppet Rechter Goossens. Strafadvocaat Peter Plasman schaart zich op het Nationaal Strafrecht Congres aan onze zijde in deze.

Noot: Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.