( door ing S.K.A.Brown)

De Commissie Schadefond Geweldsmisdrijven wordt geleid door een stel sluwe en listige’ Rat in pak- lieden’ met allemaal meerdere Petten op en zijn stuk voor stuk (NSB)-Steunpilaren van de Corrupte Vestigde Orde en zouden als het Natuurecht( of de Rule of Law) van kracht was met zijn allen in de cel en/of een zwaar beveiligde  TBS-Kliniek zitten.
“Het corrupte en laffe Schadefonds is geen zelfstandig bestuursorgaan, waarin het neusje van de zalm van het “Zwarte Tuig in Toga(Video)” opereert en is opgericht in 1976. Het valt onder het Ministerie van Klasse Justitie en Veiligheid voor de Rijken.( de afgelopen decennia  hoofdzaak  onder verantwoording van  de VVD-(misdaad)- partij die het meest in opspraak is me to.a.  Liegen, bedriegen , Fraude, Witwassen, Huisjesmelkers (o.a. Tweede kamerlid Haga)  etc. )( Zie Noot). Zij financiert het Schadefonds en wij leggen verantwoording af aan het extreem corrupte (VVD & CDA)- ministerie.(Bron: Het Schadefonds)  en dus niet aan het Volk en de slachtoffers van geweld. De corrupte  ‘(MH17)-commissie(video) –Schadefonds- Geweldsmisdrijven’ bestaat uit tien onafhankelijke door de corrupte (VVD)-Ministers van het altijd liegende type ‘Bral-Opstelten’ & ‘Fraudeur van der Steur’ & ‘Griezel-Teeven van  Klasse Justitie en Veiligheid voor de ‘Taxfree Rijken’ benoemde leden in zoals in bovengenoemde zaak dhr. Mr L.C.P Goossens( tevens Straf-Rechter), over. mr J.R. Dierx, dhr. prof.dr.C.H.C.J. van Nijnatten, dhr. mr. O.P.G. Vos(tevens Bestuursrechter) ,mevr. mr. Drs. E.A.M. Govers.

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten geeft ‘VVD- Griezel Teeven’ gele kaart(Video).

Deze corrupte on afhankelijke commissie stelt het wan en misdadige beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast zoals op een misdadige wijze zoals omschreven door The Critical Legal Studies Movement en in het boek:”  Straf de armen” van Loïc Wacquant (Nîmes 1960)(hij is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs). En zie in dit verband de “Steve Brown brengt Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en De Stem van de Straat ten Grave!” hiervoor(Video). De gewetenlozen en corrupte Juristen a La mevr  F. Puriel van het Schadefonds nemen bij aanvragen namens de corrupte onmenselijke commissie en het corrupte gedeelte van het OM de beslissing over een uitkering en ‘misbruiken’ daarbij o.a. de medische adviseur Kwakzalver met Twee Petten op, de extreem corrupte en laffe Michel Westra tevens medisch adviseur bij de  eveneens corrupte Dienst Justitiële Inrichtingen.  In de misdadige zaak die wij  o.a. behandelen kwalificeerde de walgelijke Kwakzalver Westra de Levensbedreigend  verwondingen als een zeer ernstige  hersenfractuur, gebroken enkel en neus, gekneusde ribben en een beschadigd oor die het slachtoffer bijna zijn leven kostten en als blijvende invalide achterliet als categorie 1 zijnde bijv. een gekneusde  rib. En volgens de corrupte beslisser van het schadefonds mevr. F. Puriel  geen recht op een schadevergoeding .Vandaar het bezwaarschrift tegen die onmenselijke en in strijdt met het AwB en het  EVRM(mensenrechten) zijnde corrupte beslissing. Het slachtoffer heeft 72 uur kritiek gelegen in het AMC op intensivecare gelegen en is blijvend invalide. En het voorgaande was geen reden voor de corrupt en laffe politiemedewerkers Romijn en Verhaal en de Zaaks OvJ Boersma (en nadien zijn vervanger OvJ Vliet) om de daders Kickbokser B. van Tricht en J. Schouten en T.H. van Giezen ook maar een dag aan te houden. Nee, ze kregen duister ‘advies’ op de zelfde dag (  omstreeks 2-3 uur s-middags) dat zij het slachtoffer bijna dood hadden geslagen(  omstreeks 4-5 uur-morgens)  en hij nog ieder moment kon sterven op het corrupte Politie bureau te Maarssen( zonder geheugen). Het bureau Maarssen heeft nadien laten weten zich niks meer van dat ‘advies’ bezoek te kunnen herinneren, terwijl het ‘advies’ bezoek van Kickbokser B van Tricht, J. Schouten en T.H. Giezen aan het Politie Bureau Maarssen n.b. wordt vermeld in het betreffende OM-Amsterdam dossier van Zaaks OVj. Vliet. Volgen het Wetboek van Strafvordering  hadden Toch, Schouten en Giezen direct ter plaatse moeten worden aangehouden, maar zeker op het Politie Bureau te Maarssen. Tekent een slachtoffer bezwaar aan tegen een  beslissing van het Schadefonds dan is hij of zij zo goed als kansloos, dan oordeelt de corrupte commissie zelf over het bezwaarschrift en worden zij voor een tweede keer Slachtoffer, deze keer van het Schadefonds en het corrupte gedeelte van OM. De corrupte commissie komt maandelijks bijeen om bezwaren van slachtoffers met List & Bedrog te behandelen in overleg met het corrupte gedeelte van het OM om over het algemeen hun rechtens toekomende schadevergoeding te onthouden en/of ze af te schepen met een ‘Klootjesvolk- Fooitje’. Ook kondigt Brown aan dat er een schokkende Docu en Zwartboek aankomt over de extreme corruptie van het onmenselijke ‘Nep en fop-Schadefonds voor geweldsmisdrijven ’( met o.a. de corrupte schaamteloze ‘Beslisser’ mevr. F.Puriel & medische adviseur Kwakzalver Westra) die in vereniging( collusie) met een bepaald corrupt gedeelte van het OM slachtoffers van dodelijk geweld hun rechtens toekomende schadevergoeding niet uitkeert, omdat de laffe daders bijv. ‘bevriend’ zijn met bepaalde corrupte Amsterdamse politie(o.a. de corrupte rechercheurs mevr. Romijn & dhr. Verhaal) en corrupte ‘Advies-politie Te Maarssen (zonder geheugen) voor ‘bevriende-geweld-criminelen’ de psychopaten Kickbokser B.van Tricht, Schouten en Giezen  en/of de ‘Riool-Showbizz- Lynch- Holleeder-Justitie’( o.a. OvJ Vliet)(Video).

U kunt na de rechtszaken in deze alles nalezen in het komende ‘Beerput- Schadefonds&OM -Zwartboek’ en zien in een Docu ter zake.

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten geeft ‘VVD Griezel Teeven’ gele kaart(Video).

Hier vast een fragmentje uit het komende Zwartboek en docu:” Tijdens de tweede Hoorzitting van het bezwaarschrift (dat gerond is verklaard en ik de vloer aanveegde met keiharde bewijzen van corruptie en ambtsdelicten met het Schadefonds, het OM en Goossens ), alwaar ik optrad als gevolmachtigde  van het slachtoffer sneerde de Voorzitter Goossens mij opeens verkrampt met een rood hoofd toe:” Ik kan iedere avond in de spiegel  kijken…… zijn niet relevante,  infantiele enigszins beledigde reactie aan mij adres n.b. van een Raadsheer van het  Gerechtshof te Arnhem verbaasde mij zeer en ik wilde mij niet verlagen daarop te reageren….  Ik keek hem aanvankelijke  alleen maar aan in de trant van bent u nu klaar met uw gefrustreerde  uitbarsting …  maar kon het toch  niet laten door te antwoorden:” Nu valt even uw masker van fatsoen en menselijkheid af,  u maakt zich nu schuldig aan projectie (Noot)”. In de eerste Hoorzitting begon de Voorzitter Gossens met de sneer : “Met uw bezwaarschrift maakt u geen vrienden”. Waarop ik antwoordde: “Ik ben hier niet om vrienden te maken met lieden als u en uw bazen a la Teeven, maar om de waarheid aan het licht te brengen en de belangen te verdedigen van een Slachtoffer van dodelijk geweld dat u niet aanstaat en dat door u en het OM in de doofpot wordt gewerkt”.  Die eerste hoorzitting moest trouwens door mij moest worden aangehouden, omdat Goossens niet de door ons ingebrachte  stukken en bewijzen ( o.a. Analyse 1,2,3 van het OM-Dossier ) had gelezen, omdat de  corrupte beslisser F. Puriel in deze die opzettelijk buiten het dossier had gehouden, hetgeen een ambtsdelict is. Men moet maar durven als hoge gerechtelijke ambtenaar die onderdanig de’ VVD- Griezel Teeven’ de hand schudde, die veroordeelt is door de VN voor het schenden van mensenrechten omdat hij o.a. een terminaal ziek kind de dood in stuurde als corrupte altijd liegende en Drugsgelden witwassende Staatssecretaris van Klasse Justitie”.

Tot Slot: Wij staan niet alleen in onze kritiek op het Schadefonds van de altijd liegende en corrupte ‘VVD-(CDA)-Ministers van Klasse Justitie’ en hun Puppet Rechter Goossens. Strafadvocaat Peter Plasman schaart zich op het Nationaal Strafrecht Congres aan onze zijde in deze.

Noot: Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.

Noot:VVD partij met meeste misdaden en de ernstigsteintegriteitsaffaires.

De VVD blijft de partij met de meeste en de ernstigste integriteitsaffaires, zo blijkt uit de zesde Politieke Integriteits Index, het overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Ook de PVV en lokale partijen hadden weer veel affaires. Wangedrag in de vrije tijd, zoals dronkenschap, fraude en foute tweets, blijft het grootste struikelblok in de Nederlandse politiek.(-De VVD komt al zes jaar op rij, sinds de start van de PI-index, als ‘winnaar’ uit de bus met de meeste affaires. Ook in 2018 veroorzaakte de partij, met een totaal van twaalf, weer de meeste én de ernstigste schandalen. De partij verloor minister Halbe Zijlstra na een leugen, Kamerlid Han ten Broeke wegens ‘een ongelijkwaardige relatie’ en de burgemeesters Stefan Huisman en Fons Hertog wegens wangedrag. Daarnaast ging een aantal VVD-raadsleden en wethouders de mist in.

(-)

1. Wangedrag in de vrije tijd: drank, drugs , ( te jonge) hoeren en schandkampen( Onno Hoes, Demmink, Ed Nijpels) en fraude.

Van alle soorten integriteitsschendingen – zoals corruptie, misbruik van informatie en fraude – vormt wangedrag in de vrije tijd al sinds het begin van de PI-index de grootste categorie, met dit jaar 23 affaires. Dat is in zekere zin geruststellend: als Nederlandse politici ethische grenzen overschrijden doen ze dat dus vaak niet als politicus in functie binnen het openbaar bestuur, maar als privépersoon. Vaak gaat het om omstreden tweets (zie ook: Verbale uitglijders), seksueel wangedrag of om drankgebruik. Zo moest Gé Wagemakers aftreden als VVD-wethouder in Oss vanwege zijn ‘bourgondische levensstijl’, hoewel hij zelf tegen Omroep Brabant volhield dat hij niet te veel dronk.

Soms komt er ook strafrecht bij kijken. Erwin Duursma, raadslid voor D66 in Tietjerksteradeel, werd in november gearresteerd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. Na zijn vrijlating vertelde hij tegen de Leeuwarder Courant dat hij bevriend is met Hells Angels, maar dat hij onschuldig is.

(-)

3.Belangenverstrengeling.

Dat de Eerste en Tweede Kamer geen gedragsregels voor zichzelf hebben opgesteld, levert geregeld problemen op. Niet alleen bij ontvangen geschenken (zie het appartement van Alexander Pechtold) maar ook bij nevenfuncties. In 2015 al moest Loek Hermans (VVD) aftreden wegens zijn rol in het faillissement van Meavita. Afgelopen jaar kwam partijgenoot Anne-Wil Duthler (VVD) in opspraak omdat haar eigen adviesbureau had geadviseerd over wetgeving waar ze zelf als Eerste Kamerlid over had meegestemd. Op de lijst van nevenfuncties (die er pas kwam na Europese druk) had Duthler dit tegenstrijdige belang niet gemeld. Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren moest een nevenfunctie opgeven bij een bedrijf dat techniek ontwikkelt om telefoongebruik in het verkeer te blokkeren; een onderwerp dat ze ook als Kamerlid in portefeuille heeft. Een andere vorm van belangenverstrengeling deed zich voor bij Marleen Barth (PvdA). Zij moest opstappen als senator omdat ze probeerde af te dingen op de huur van de burgemeesterswoning van haar man, Jan Hoekema.

(-)5. De voortdurende problemen bij de VVD-misdaadgroep.

De VVD heeft al sinds de eerste PII, in 2013, ieder jaar de meeste affaires. Het jaar 2018 was met twaalf affaires geen uitzondering. Daarbij waren het ook zware zaken, die vaak uitgebreid in het nieuws kwamen. De VVD verloor een minister na liegen (Halbe Zijlstra), twee burgemeesters door wangedrag (Fons Hertog wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’ tegenover ambtenaren en Stefan Huisman wegens overmatig alcoholgebruik op een borrel, terwijl hij piketdienst had) en een Kamerlid door een ‘ongelijkwaardige relatie’ (Han ten Broeke). En dan was er nog zittend Kamerlid Wybren van Haga dat al sinds vorig jaar in opspraak is omdat hij als huisbaas huurregels overtreedt.Ook over de gehele looptijd van de PII, van 1980 tot 2018, staat de VVD met 131 affaires bovenaan, ver boven de aantallen van de andere grote partijen: 80 bij de PvdA en 90 bij het CDA. De VVD heeft zich in het verleden vaak verzet tegen het beeld dat de partij niet integer zou zijn. Zo suggereerde Edith Schippers, toen nog minister van Volksgezondheid, in 2015 in De Telegraaf dat het geen toeval was dat er vlak voor de verkiezingen ineens schandalen rond partijgenoten in de publiciteit kwamen: ‘Er zit ergens een kracht achter.’In 2017 nog wuifde Annemarie Jorritsma de onthullingen van Follow the Money over de zakelijke deals van partijvoorzitter Henry Keizer luchtigjes weg. Keizer was ‘integer’ en FTM had ‘een oppervlakkig onderzoek’ gedaan. Inmiddels is Keizer afgetreden, is de FIOD een onderzoek begonnen en heeft Keizer alvast een naheffing van 12 miljoen euro gekregen voor de deal met uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het gebagatelliseer is verstomd.Het valt moeilijk meer te ontkennen dat de VVD écht meer affaires veroorzaakt, dat ze vaak ook ernstiger zijn dan bij andere partijen en dat het een hardnekkig probleem betreft. Sinds 2008 zijn er maar liefst 29 VVD’ers met het strafrecht in aanraking gekomen, onder wie drie in 2018. Mitchell van der Koelen, kandidaat-raadslid in Almere, wordt verdacht van het hacken van computers en verspreiden van porno. Anita Dikken, kandidaat in Deventer, kreeg 60 uur werkstraf wegens mishandeling. Beiden hebben zich teruggetrokken. Paul Hannink, raadslid voor Gemeentebelangen/VVD in Tubbergen, wordt vervolgd wegens mestfraude.Dat de VVD een serieus probleem heeft, begint intern ook door te dringen. Het meest recente nummer van Liberale Reflecties, het blad van de denktank van de VVD, besteedt uitgebreid aandacht aan integriteit. Er leeft een ‘breed ongenoegen’ onder veel VVD-bestuurders, schreef de liberaal Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder, half januari in een opiniestuk in NRC: ‘Laat ik proberen de rode draad in de brede kritiek te formuleren. Het begint met schaamte voor de vele integriteitskwesties. Dat die mogelijk waren en er zelfs bij de selectie van huidige Kamerleden niet uitgefilterd werden, is onbegrijpelijk. Eén incident kan. Maar deze reeks is een blinde vlek en een gebrek aan moreel besef bij mensen die de top van de partij hebben kunnen bereiken.’

Omstreden is nog geen integriteitsschending(kuch).

Naast uitlatingen die overduidelijk over de schreef gaan, omdat ze bijvoorbeeld nazistisch zijn of een doodsbedreiging, zijn de samenstellers van de PI-index terughoudend met het kwalificeren van omstreden uitspraken als een integriteitsschending en zodoende op te nemen op de PII. Er ontstond bijvoorbeeld veel ophef over de uitspraken die VVD-minister Stef Blok in juli deed over de multiculturele samenleving, maar dat maakt het nog niet tot een integriteitskwestie. Ook de aangiftes tegen Mark Rutte en Kajsa Ollongren zijn bewust niet opgenomen als integriteitsschending.Er is de laatste jaren, ook in de lokale politiek, een trend te zien dat politici publiekelijk aankondigen aangifte te zullen doen tegen politieke tegenstanders. Het komt vervolgens nooit tot vervolging omdat in Nederland een ruime vrijheid van meningsuiting bestaat – bovendien hebben politie en OM er nauwelijks tijd voor.De hoofdofficier van justitie in Den Haag, Bart Nieuwenhuizen, schreef in februari vorig jaar in een column dat ‘belletjetrekkers, activisten en dwarszitters’ onnodig aangifte doen, ‘niet omdat ze willen dat er recht wordt gedaan, maar omdat ze aandacht willen. In de hoop dat de media erop springen, dat er praatprogramma’s zijn die hen uitnodigen, dat er over geschreven wordt, dat er op sociale media aandacht aan wordt besteed.’ Hij noemde geen namen, maar zijn column volgde wel kort op de aangifte die Geert Wilders deed tegen premier Rutte wegens het voortrekken van immigranten en van Thierry Baudet tegen Kajsa Ollengren wegens laster. Beide aangiftes zijn geseponeerd, maar kostten wel veel tijd. Het advies van officier Nieuwenhuizen: ‘Wil je activisme plegen, schrijf een opiniestuk, begin een debat, stuur een ingezonden stuk naar de krant. Maar doe geen aangifte, alleen maar omdat je aandacht wil. Laten we het strafrecht vooral blijven inzetten voor échte problemen.’Een analyse van het probleem is te vinden bij Frank de Grave. Deze partijprominent wijdt er in Grote jongen zijn – het boek waarin hij samen met journalist Jan Tromp terugblikt op zijn politieke loopbaan – een heel hoofdstuk aan, onder de veelzeggende kop: ‘Hoe het komt dat de VVD op het gebied van integriteit zo vaak het spoor bijster is.’ De Grave geeft drie verklaringen. Toen het CDA de grootste partij was, zaten daar ook de meeste schandalen. Nu is dat de VVD. ‘Waar macht en ronkend zelfvertrouwen samenkomen, gaan dingen mis’, stelt De Grave.Dit argument wordt vaker gebruikt als verklaring, maar het beeld dat de VVD de grootste partij is gaat alleen op voor Haagse politici, dus Kamerleden en bewindslieden. Het CDA heeft meer burgemeesters, wethouders en raadsleden dan de VVD – en aanzienlijk minder schandalen.De andere factoren die De Grave noemt snijden meer hout. De sterke banden met het bedrijfsleven maken de partij kwetsbaar: ‘De VVD en het grote geld zijn bloedbroeders. De cultuur op dit punt is in de VVD wat minder scherp afgesteld. (…) Als je je leven lang in het bedrijfsleven hebt gewerkt met de relatief losse waarden en normen die daar bestaan, dan is het ook weer niet zo vreemd dat je de regels wat ruimer neemt dan elders misschien gebruikelijk is.’Ten derde zijn VVD’ers doeners, zegt De Grave. ‘Daardoor komen ze vaak terecht op portefeuilles die gevoelig zijn voor belangenverstrengeling. Ze zitten op Economische Zaken en Financiën, ze doen projectontwikkeling, ze hebben infrastructuur in hun portefeuille, ze hebben kortom wat te besteden. Dat maakt de risico’s groter.’ Dat klopt: volgens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de portefeuilles Financiën en Economische Zaken in 26 procent van de gemeenten in handen van de VVD, terwijl van alle wethouders slechts 16 procent VVD’er is. Die risicovolle portefeuilles vereisen scherpe en onafhankelijke controles, maar, zo stelt De Grave: ‘Het moet gezegd worden dat wij daar als VVD niet altijd even goed in zijn. (…) Zo van: het is er een van ons, dat zit wel goed. We zijn geen scherpslijpers. We zijn er af en toe te makkelijk in.’Daarmee heeft De Grave de kern van veel integriteitsaffaires bij zijn partij wel te pakken. Vaak gaat het om vastgoed (Denk aan Jos van Rey, Ton Hooijmaijers, Wybren van Haga, Henry Keizer) en vaak krijgen daadkrachtige persoonlijkheden te weinig interne tegenspraak. Bij het bedrijf van Henry Keizer, De Facultatieve, zaten twee partijgenoten in de raad van commissarissen: Loek Hermans en Anne-Wil Duthler. Hetzelfde duo zat in de raad van toezicht van het COA, waar partijgenoot Nurten Albayrak als topambtenaar moest aftreden wegens gesjoemel met de dienstauto en daar ook later strafrechtelijk voor veroordeeld werd. Het is de ‘blinde vlek’ aan de top waar burgemeester Koen Schuiling het over heeft.De samenstellers van de PI-index hebben geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn, maar kunnen niet uitsluiten dat een lokale affaire over het hoofd is gezien.

Bron: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/politieke-integriteits-index-vvd-partij-met-meeste-en-de-ernstigste-integriteitsaffaires/