(Van onze Wie neukt en Moord Privé redactie)

AMSTERDAM-NOIRDe Kinderen van de Duivel zijn de Ratten in pak van nu .En ‘Nostradamus Kat’ betaalt de prijs.
Micha KatEnkele dagen geleden verscheen er een artikel in het AD ( en in de Volkskrant) met de kop:”Oud-(VVD)-justitietop moet getuigen over kindermisbruik“ die wederom bevestigde wat drs. Micha Kat reeds in 2008 o.a. stelde met m.b.t de toenmalige Boss van het OM de Top VVD’er Joris Demmink. Micha Kat blijkt keer op keer in gelijk gesteld te worden in hetgeen hij al jaren stelt m.b.t de ‘Elite-Pedofilie Good Old Boys’ netwerk door de ontwikkelingen in de reguliere Pers ten aanzien van “The Pedo House of Cards in Nederland”. ! drs. Kat is de Nostradamus van Nederland! Hij is daarvoor besmuikt, gecriminaliseerd, in de Hel van ‘Fred-Teeven-cel’ gesmeten, het land uitgejaagd en voor Complot Gek verklaard door de ‘Good(Pedo)-Old Boys’ Netwerk. De corrupte handlangers van de Good Old Boys als de Psychiater Bram Bakker en hun ‘Corporate Media Crime ( the Top 100 Corporate Criminals) ‘verklaarde Kat keer op keer voor Gek. Met name de Alles-deskundigen van“Endemol Pauw”de Politie-informant en Maffioso Peter R. de Vries ( Video) heeft zich tussen het dagelijks hoeren lopen door al dan niet betaald door ( 3300,- euro voor twee uurtjes) het bepaalde corrupte pedofielen gedeelte van de ‘Demmink –Opstelten–Nijpels-Teeven-Santegoed- kliek’ ‘gemanifesteerd als een middeleeuwse Heksenjager ( zelfs het dagblad Touw is medeplichtige) om Kat te demoniseren en op de brand stapel te brengen. De keren dat Kat door de stront ton werd gehaald door ‘Geilneef Peter R.’ bij zijn ‘VARA Witwas-outlets’ met de corrupte Miljonairs Pauw en Van Nieuwkerk zijn niet meer te tellen. De ooit Linkse maatschappij kritische Vara is een ‘Rode Haan’ geworden in de pantalon van de Elite-Pedofielen , die kukelen zoals zij dat willen. Een verkeerde Kukeleku en de subsidie is weg!

Maffia-Schandknaap Matthijs van Nieuwkerk’: Kukukeleku de centen zijn niet meer van u.

NOS-Boss Marcel Gelauff’ is Adolf Eichmann en dat is geen smaad, maar de P.C.Hooftprijs.
Maar ook de ‘Staats-NOS’ deed een duit in het zakje en ging zelfs zo ver dat de Hoofdredacteur Marcel Gelauff aka de” NOS Adof Eichmann”aangifte tegen Kat deed bij zijn ‘VVD Pedo -Justitie-vrienden’ wegens smaad en laster. Of Gelauff dat gesubsidieerd heeft gedaan ligt voor de hand. Deze lieden doen immers niets voor niets. Toe maar, waarom ook niet. Alles is mogelijk in ‘Pedo Banana-Fraude Nederland’. als men de Graaiende en Naaiende Ratten in pak ( De Duivels kinderen van de “200 honderd van Mertels”.) aan de kaak wil stellen.
Micha kat wordt tot vandaag de dag nog door bepaalde ‘(VVD)-Pedo-Justitie’ vervolgd en hem hangt en zwaardere cel straf boven zijn hoofd dan Badr Hari. Zijn ‘misdaad’ is dat hij getracht heeft het Nederlandse Volk bewust te maken van de “The Pedo House of Cards” in Nederland net als ‘de Kinderen van de Duivel’ in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw de massa bewust wilde maken van de onderdrukking en uitbuiting van de 200 honderd van Mertens .

De ‘Kinderen van de Duivel’ zijn erger dan hun ouders. Micha Kat krijgt hardere klappen dan Badr Hari en ‘Maxima-Mabel-Gate’.

In de jaren zestig en zeventig  kwamen de kinderen van de Gevestigde Orde, toen omschreven als de “200 honderd van Mertens” in opstand tegen hun ouders ( =De Duivels). Het symbool van die opstand waren o.a. “het Lieverdje” en de Maagdenhuis bezetting. Men noemde zich Provo’s, Kabouters, krakers en anarchisten en hun verzet werd toen maatschappij kritisch genoemd. Deze maatschappij kritische jongeren hadden het doel de Kapitalistische Klasse maatschappij af te breken en gewone Volk maatschappelijk bewust te maken. Nou, het kan verkeren die jongeren zijn met recht het ‘Kind van de Duivel’ gebleken, want het gros in nu de altijd liegende Graaiende Rat in pak ( de “300+ honderd van Amsterdam-Noir”) met een huid zo dik als een Olifant geworden. Zij hebben bij verre hun ouders overtroffen in het onderdrukken, uitbuiten en vernederen van het gewone Volk.

Maar het was ook de tijd de bouwvakkers nog het Telegraaf gebouw bestormde als die Neonazi-Krant zich weer eens in Twitter Peter Jorisdienst had gesteld van het ‘Fascistische Casino Kapitalisme’. Ook de ooit strijdbare Linkse VARA met o.a. hun zaterdagmiddag Radio uitzending de “Rode Haan” is een schaamteloze ‘Maffia-Grachtengordel’ subsidie Graai centrum geworden met de Media-Hoeren de miljonairs Pauw en Van Nieuwkerk als de grootse Zakkenvullers en arbeiders verraders i.s.m. met de ‘Misdaadgroep Peter R de Vries‘. Maar drs. Micha Kat is een Complot Gek! Na de jaren ‘60 en ‘70 is gebleken dat de gesloten systemen van de Kerk, de Media-(Maffia) en de Jeugd organisaties een Duivel binnen zijn gelederen had in de vorm van de Pedofiel.

1000 arbeiders kinderen verkracht door één Pedo-BN’er Jimmy Savile ‘. In Nederland Nul.
Inmiddels is vast komen te staan dat deze hiervoor genoemde organisaties broeinesten waren ( en zijn ?) van (elite) pedofielen die zich eeuwen hebben vergrepen aan met name arbeiders kinderen en wezen. Het was ‘Hel om Earth’ voor arbeiders  kinderen binnen de Kerken en kinder tehuizen. In Engeland en de USA is de grote schoonmaak inzake Pedo DukeElite pedofielen als Jimmy Savile inmiddels in alle Good Old Boy’s geledingen als het Koningshuis, de Media, de Kerk, de politiek, het bestuur en de gerechtelijk macht in volle gang. In de USA en Engeland wordt in ieder geval in tegenstelling tot Nederland enigszins schoon schip gemaakt met de ‘Elite-Pedofielen’. En in Nederland? Daar bralt de Grote Pedo vriend de ex VVD Minister van Klasse Justitie Ivo Opstelten inzake zijn Minerva studie ‘gabber in crime’ en zijn partij genoot Demmink als volgt over: “Het is niks en het wordt niks”. En dan is drs. Micha Kat een ‘Staats- gevaarlijke Complot-Gek’ met tien maanden cel aan zijn broek !

Noot:De Tweehonderd van Mertens.
Jan Mertens is de bron van de Tweehonderd van Mertens. Hij stelde tijdens een speech in Sneek op 19 oktober 1968 dat de Nederlandse economie gedomineerd werd door een “old-boys network” van ongeveer 200 man. Bestuurders van grote bedrijven vervulden commissariaten bij vele andere bedrijven en hadden bovendien bestuursfuncties bij universiteiten en hogescholen, aldus Mertens. Hij hekelde het gebrek aan verantwoordingsplicht, de ondoorzichtigheid en de opeenstapeling van functies, vooral bij door de Kroon benoemde functionarissen. Namen noemde hij daarbij overigens niet.[1]