(Pedo-Evert Santegoeds met ‘vuurwapen bedreigt’ door Steve Brown?)

Mischa Kat en Steve Brown zijn ‘Staatsvijanden’ van het rovende en plunderde (Pedo) establishment.

Hugo Brandt Corstius ziet zichzelf als mierenliefhebber, hoewel de mieren de liefde niet retourneren. En hoe langer hij de mieren observeert, hoe minder hij snapt van de mensheid. Hij komt tot de conclusie dat de mens een bijzondere diersoort is. Hierover, over mieren én over walvissen schreef hij het boek ‘Mensenarm dierenrijk’.”

( van onze Pedo VVD Klasse-Justitie redactie)

Amsterdam-Noir- Misbruikslachtoffers Savile werden uitgelachen door de Internationale Elite Pedofielen’ en in de kou gelaten door de ‘Staats-NOS’ van ‘Pedo Eric Jurgens’.
Marcel Gelauff de Boss van ‘Staats-NOS’  heeft wederom een valse aangifte tegen Micha Kat gedaan, omdat Kat hem medeplichtig zou hebben verklaard aan het verkrachten van arbeiderskinderen door de Groep-Demmink. Medeplichtig omdat de NOS onder zijn leiding weigert Demmink te exposen en aldus in staat stelt door te gaan met zijn criminele handelingen.

‘Valse VVD-Nicht-Albert Verlinde’ organiseert Koningsfeest. De NOS buigt diep in het Riool.
Dan laten wij maar buiten beschouwing dat de NOS ook nooit een uitzending heeft gewijd aan de ‘Pedo-Priesters’ en nonnen, die zich mede daardoor een halve eeuw ongestoord en masse  konden vergrijpen aan 10 duizenden arbeiderskinderen.

Bral-excuses Ivo Opstelten voor halve eeuw niet vervolgen van zijn elite OM- en Kerk-Pedofielen met dank voor het zwijgen van de NOS.
Ook heeft de NOS nooit een uitzending gewijd aan de misdaden van ‘Prins-Pooier Bernhard’ tijdens zijn leven. Dat was de NOS ook allemaal ontgaan (kuch). En dus konden lieden als Bernhard en de ‘Pedo-Priesters’ ongestoord hun misdaden jegens het Nederlandse Volk blijven plegen. De NOS richt zich kennelijk liever samen met de ‘Valse VVD-Nicht Albert Verlinde’ op het organiseren en uitzenden van de zwaar gesubsidieerde ‘Propaganda- Koningsfeesten’.

NOS Boss Gelauff’ en zijn  ‘Staats propaganda-subsidie’ voelen zich door Kat ‘beledigd’.
Nou, hetgeen Kat stelt is op zich –los van of het waar is of niet- toch een aanzienlijke mindere aantijging dan Hugo Brandt Corstius heeft gedaan jegens Bankier-Gangster, de CDA ‘Minister van Financiën voor de Rijken Onno Ruding.
Bizar dat de ‘NOS Boss Marcel Gelauff ‘ nu met de affaire Jimmy Savile de evenknie van de NOS de BBC nog vers in het geheugen weer een valse aangifte heeft gedaan wegens smaad en laster tegen drs. Micha Kat.

Hoe de Top van de VVD en PvdA de pedo’s vertroetelde verklaart het “Geheim van Joris Demmink” in Den Haag en hun ‘Staats- NOS’.
Nog bizarder is het te noemen dat bepaalde ‘Herman-Bolhaar-Justitie’ en de ‘Media-maffia pulp politie’ Hilversum’ deze valse aangifte in behandeling heeft genomen. In dit verband hebben wij bijv. vernomen van een advocaat(e)  dat hij/zij tot vervelends toe was gebeld door bepaalde Justitie of hij/zij toch a.u.b. aangifte wilde doen tegen Micha Kat. Is Marcel Gelauff wellicht ook door bepaalde Justitie verzocht( of gesommeerd) de betreffende valse aangiftes te doen tegen Kat?

‘Heksen-Censuur-Tribunaal’ veroordeeld ‘Heks Micha Kat’.
Het ligt voor de hand dat als een BBC Presentator Savile zich vergrepen heeft aan meer dan 1000 arbeiderskinderen, dat er zich uiteraard één en ander op dat gebied ook heeft afgespeeld bij de ‘Staats-NOS’.
Temeer de NOS ook nog eens een keer jaren is geleid door een zeer hoog geplaatste kennelijke Pedofiel Eric Jurgens, die zich als politicus o.a. samen inzette met de huidige AVROTROS voorzitter  ‘Rose Pedo Ed Nijpels’ dat pedo leraren zich wettelijk mochten vergrijpen aan arbeiderskinderen vanaf 12 jaar ( zie Noot). In dat verband is het ook bizar te noemen dat de NOS geen onderzoek doet naar het duistere feit dat een rechtens vastgestelde Maffiajournalist  en Voetbal Maffia Makelaar Peter R. de Vries(  voormalig Collega bij RTL van Marcel Gelauff) nu een programma maakt bij de AVROTROS inzake n.b. kinderprostitutie in de Derde Wereld.

1985 weigerde het toenmalige kabinet-Lubbers I de P.C. Hooftprijs voor zijn totale essayistisch oeuvre aan Hugo Brandt Corstius uit te reiken, ook al was hij daarvoor voorgedragen door de jury. Dit omdat hij volgens de verantwoordelijke  extreem corrupte CDA minister Elco Brinkman “het kwetsen tot instrument had verheven”. Vermoedelijk was met name het vergelijken van de toenmalige minister van Financiën voor de Rijken  Onno Ruding ,voormalig corrupt baasje bij ‘misdaadgroep- Citicorp ‘en bovenal ex-Quote 500-lid met de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann hier debet aan.  Ook over de Corruptie van Onno Ruding heeft de NOS nooit een uitzending geweid.

De jury die Brandt Corstius had voorgedragen protesteerde heftig en trad af. Het werd een echte media-rel en de P.C. Hooftprijs werd twee jaar lang niet uitgereikt; deze werd vervolgens van Staatsprijs gedegradeerd tot “gewone” prijs. In 1987 was Brandt Corstius de eerste schrijver die deze vernieuwde P.C. Hooftprijs in ontvangst mocht nemen.

De enige echte misdaadjournalist Gideon Levy ontmaskert “Elco Brinkman misdaadgroep”. DE NOS weet van niks.
In 1984 kreeg Hugo Brandt Corstius de P.C. Hooftprijs toegekend, maar toenmalig CDA minister van cultuur en corruptie  Elco Brinkman weigerde de prijs te overhandigen omdat hij de teksten van de schrijver te beledigend vond. Elco Brikman is tegenwoordig de Godfather van o.a. de Bouwmaffia. Deze man is het symbool van de vleesgeworden Corrupte beroeps criminele politicus in “Banana-Fraude- Nederland”.

Hugo Brandt Corstius is  een Markante man door Onno Ruding te vergelijke met de massa moordenaar Adolf Eichmann volgens het ‘Grachtengordel –Establishment’. Andere Tijden.
„Met het overlijden van Hugo Brandt Corstius verliest Nederland één van zijn scherpste columnisten, die mijn ex Collega Minister Onno Ruding vergeleek met Adolf Eichmann”, zo reageerde minister Jet Bussemaker (Onderwijs voor de Elite, Grachtengordel Cultuur en Plagiaat-Wetenschap) vrijdag op het overlijden van de schrijver en columnist. De ’PvdA Malloot Bussemaker’ noemde hem „een markante man die niets of niemand ontzag. Zijn pen was vlijmscherp en in zijn boeken en columns toonde hij zich een waar woordkunstenaar en hij pleegde aan de lopende band smaad en laster jegens mijn collega’s en het ‘NOS-Establishment’ op een wijze waarbij Micha Kat volledig in het niet valt.”.

Maar de tijden veranderen.
Micha Kat is vandaag de dag de meeste vervolgde man in “Banana-Fraude-Nederland” voor niets meer en minder dan het uitoefenen van zijn recht op Vrijheid van mening uiten. ( GRW art.7 en artikel 10, EVRM)
Daar waar  Hugo Brandt Corstius nog de  P.C. Hooftprijs kreeg verdwijnt de Kat als een heuse Heks op de corrupte ‘Establishment- brandstapel.

De NOS kan beter in zijn geheel worden opgedoekt, want het is niet meer dan een zwaar gesubsidieerd Reclame-spotje van de ‘Gevestigde Orde’ gebleken sinds zijn bestaan. Dan kunnen  de NOS “Dikke Deuren’ als Marcel Gelauff net zal zijn college Job Frieszo en Peter van der Maat hun Propaganda-praktijken gaan voorzetten bij louche bedrijven als  “Ram(p)57” of bij Posbus 51.

Opmerking: wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkenen.

Noot:VVD en PvdA Seksuele bevrijding voor de Elite-Pedo’s was het parool.   Volks Baby’s houden ook van sex.
(-)
De overheid moest terugtreden als zedenmeester en zich toeleggen op de bescherming van het seksuele zelfbeschikkingsrecht. Ook van de zeer jonge burger. Zoals PvdA-kamerlid Pedo- Hein Roethof het in 1988 op de lustrumbijeenkomst van pedofielenvereniging Martijn verwoordde: ‘De opvatting dat een kind überhaupt geen erotische gevoelens heeft of daarover mag beschikken, leidt tot een moralisering van de ergste soort.’ Geen woord over scheve machtsverhoudingen in een pedoseksuele relatie. Predikanten als de Rotterdamse ds. Pedo-Hans Visser gingen ineens onderscheid maken tussen lieve pedofielen die te vertrouwen waren (‘een beetje wederzijds masturberen moet toch kunnen’) en de gewelddadige, gestoorde variant. Waar is de tijd gebleven dat je van de kerk níet eens aan je eigen orgaan mocht zitten? Dat het afschaffen van de publieke moraal op seksueel terrein risico’s in zich droeg, werd weggewuifd.

Die luchthartigheid trad pijnlijk aan het licht toen Justitie-Minister Korthals Altes in 1984 was ‘vergeten’ een verbod op de verspreiding en openbare tentoonstelling van kinderporno in de wet op te nemen. Dat verbod werd pas op het allerlaatste moment ingelast. Handel in kinderporno was tot halverwege de jaren tachtig feitelijk vrij, als onbedoeld gevolg van de VVD-liberalisering van volwassenenpornografie in de decennia ervoor. Kinderpornobaas Joop Wilhelmus spon er goed garen bij.

 

Pedofielen vinden het misschien onjuist dat er een verband wordt gelegd tussen pedoseksuele geaardheid en kinderpornografie, maar dat verband brengt de ‘sector’ zelf voortdurend aan. Niet alleen de nvsh (die in de jaren zeventig voorlichtingsfilmpjes vertoonde van masturberende kinderen), maar nu ook de Criminele zieke PNVD. Vanaf zestien jaar moeten kinderen kunnen meedoen aan pornoproducties en het privé bezit van kinderporno dient, net als voor 1998, te worden toegestaan, schrijft die partij in haar programma.

 Een Pedo-werkgroep van de PvdA wilde in 1995 nog een stapje verder gaan. De door het partijbestuur ingestelde commissie ‘Overheid en seksuele integriteit’ stelde voor kinderen vanaf twaalf jaar zelf te laten uitmaken of van hen gemaakte pornografische afbeeldingen strafwaardig waren. Ondanks de forse kritiek van het Verwey-Jonker Instituut wilde de commissie, met daarin prominenten  PvdA-Pedo’s als Aad Kosto en Eric Jurgens, ook van kinderpornografie een klachtdelict maken.
(-)