De Vries-Maffia’ laat zich door betaling  van  3300,- euro  op zijn beurt weer inspireren  door justitie. Tsjakka en Kassa!R van Rebel
‘Crimesite’  Crysite doet niet aan Peter R. de Vries bashen. De eigenaar Katvanger van Crysite Wim van de Pol kijkt wel uit. Hij schrijft liever over de ‘Volks-crimineeltjes’ waar hij zich geen buil aan kan vallen.

( Crysite ‘Katvanger van de Pol’ valt zwaar door de corrupte ‘De Vries-Maffia-Mand’)


( van onze Corrupte News of The Wold redactie i.s.m. onze corrupte VVD- Klasse Justitie redactie)

Amsterdam-Noir-‘Tsjakka-dag’ bij Justitie.
Inspiratie dag bij Justitie. Is dat een landelijke EO- jongerendag?  Was Emile Ratelband er?
Nee, in het geheel niet. Emile Ratelband met twee van Peter R. zijn vaste medewerkers  ‘Man-vrouw-Koen Scharrenberg’ en ‘Moordenaar Rob Zegerius’ waren helaas even ‘verhinderd’ door justitie voor een jaar of ‘twintig-lik’.

“Tsjakka -De Vries- kassa-dag” bij justitie.
Justitie organiseert dus een inspiratie dag en wie kan dat beter doen nu Ratelband ‘verhindert’ is dan hun rechtens vastgestelde ‘Maffiajournalist Peter R. de Vries’?
Wie anders kan spannend vertellen over Helden-daden, Rebelse gedragingen en seksuele uitspattingen en bijv. het schrijven van “Bloedboeken” en de winst daarvan delen met de daders? En wie kan beter vertellen hoe het is als politie-informant om op één dag drie medewerkers de bak in zien draaien of laten draaien dan Peter R.?

En last but not least wie is de enige journalist die ooit is bedreigt door Willem Holleeder? Juist ja, de inspirerende Peter R. de Vries. Tsjakka!

Geen geld voor de gewone politieman-Tahaka
Terwijl de gewone politie in de straat afgescheept wordt met een hongerloontje ontvangt Peter R. doodleuk meer dan 3300,- euro voor een half dagje slap  ‘SBS- Tsjakka inspireren-ouwehoeren’ at best voor/met zijn ‘gabbers in crime bij Justitie’. Is dat een vorm van corruptie?

Factuur Justitie aan Peter R de Vries

Wie is hier nu eigenlijk maf en crimineel of beide?
Ons is niet bekend of  ‘Kruidvat Held en Rebel Peter R.’,  de inspiratie-man van justitie zich tevens vergrepen heeft aan een aantal vrouwelijke ‘justitie- slettenbakken‘ ( zie: OM-Boulevard-riool- Officier van justitie mevr. Susanne Terporten‘ aka ‘Lady Slettenbak‘.)
Susanne Terporten

Het zou ons niet verbazen, want niets verbaast ons nog als het gaat om Justitie en hun  inspiratie bron en Held en Rebel Peter R. de Vries. Voorzitter Herman Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal  heeft bij de NOS zelfs zijn Peter R als voorbeeld van zijn justitie genoemd en altijd veel geleerd van Peter R. zijn  ‘SBS- Hersendode misdaad- Shows'( en nee Bolhaar heeft echt rechten gestudeerd , zijn diploma’s zijn niet vals).

Gratis Kruidvat WC Borstel met  Peter R. reclame folder.
Wel hebben wij inmiddels vernomen dat alle deelnemers  aan de ‘Peter R- inspiratie-dag’  het Kruidvat boekje de reclamefolder van hun inspiratie Held en Rebel gratis cadeau hebben gehad en dat konden dan al die Officieren van justitie thuis onder de dekens spannend gaan lezen. En wij maar hopen dat het Kruidvat ‘Rebel De Vries boekie reclamefolder’ niet hun laatste deel van hun gezonde hersencellen aantast.

Hoop in bange dagen.
Zondagavond zijn wij gebeld door een medewerker van Klokkenluider.is en die waren er van overtuigd dat zij het bewijs hadden verkregen dat het einde zou zijn van Peter R. de Vries als onafhankelijke, integere journalist.  Nadat wij kennis hadden genomen van het feit dat Peter R. zich deze keer openlijk heeft laten betalen door justitie, een doodzonde in de journalistiek wezen wij de medewerker van Klokkenluider op onze opvatting in deze, dat niemand anders dan  de media-baas van Peter R. en min of meer van Nederland John de Mol en zijn kompaan achter de schermen Joop van den Ende bepalen wie wel of niet is uitgekakt in Medialand.

“Banana-Fraude Nederland” het  Medialand van Joop van den Ende en John de Mol.
John en Joop bepalen de perceptie wie goed of slecht is in Nederland en niet de feiten of iemands misdadige gedragingen. Wij voorspelde die avond direct dat het toch de facto schokkende feit de justitie – factuur van de betaling aan Peter R.de  Vries totaal zou worden dood gezwegen door de Mainstream media en dus totaal geen effect zou hebben op de status quo van De Vries als ‘integere onverschrokken en eerlijke SBS-misdaad bestrijder’. In de USA had De Vries na een dergelijke ontdekking niet eens meer ooit de krant mogen bezorgen, maar in “Banana-Fraude Nederland”, het land van Maffia-Boss John de Mol en” Koning Joop Vuilnis 1” en de “Bolhaar- inspiratie De Vries-justitie” ligt alles net even anders.

Gratis inspirerende vragen aan Justitie.
Afijn, wij hebben naar aanleiding van de  ‘inspiratie-maffia-De Vries-justitie-factuur’( een typische vorm van Nederlandse beschaafde vorm van corruptie) een open brief gestuurd aan Justitie en de leden van de Tweede Kamer commissie justitie en de Minister van Justitie met een aantal naar wij denken inspirerende feestelijke corruptie-vragen:

1. Op de factuur staat OM/019. Betekend dat er al 19 andere betalingen gedaan zijn aan Peter R. de Vries?

2.Kunt u ons de deelnemerslijst en het programma van de justitie-De Maffia-Vries-inspiratie dag doen toekomen.

3. Was diegene die deze dag organiseerde bekend met het ‘Maffia-De Vries Arrest’ n.b. uit 1991.

4.Wie heeft het idee gelanceerd om Peter R. de Vries te vragen en een exorbitante betaling van 3300, euro voor een uurtje, een  halve dag, één dag?

5. In het licht van het voorgaande en de gestelde vragen wat voor inspiratie kan een reeds rechtens vastgestelde Maffioso Peter R. de Vries aan justitie geven?

6. Was de heer Herman Bolhaar aanwezig.

7. Is Steve Brown en/of zijn justitie lopende zaken besproken, waarbij Peter R. de Vries steevast een rol speelt

8. Is Micha Kat en /of andere personen besproken, waarbij Peter R. de Vries steevast een rol speelt.

9. Is de zaak Joris Demmink besproken.

Wij zijn van mening dat mensen, die zaken hebben lopen bij justitie het recht op hebben om te weten of hun lopende zaken besproken zijn met een rechtens vastgestelde Maffiajournalist en op welke wijze, aangezien daarmee hun grondrechten geschonden zijn.

In afwachting van uw antwoord, zijn wij voornemens u  na twee dagen te bellen voor een vervolg artikel in deze.

Namens Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en het Anti-Media-Maffia Volkstribunaal.

Ing. S.K.A. Brown.

( t.a.v. Persofficieren van Justitie  den Bosch Mw. mr. drs. J. (Juliette) Nederlof en Dhr. mr. R.C. (Roel) Krijtenburg

en de leden van de Commissie Veiligheid en justitie cie.vj@tweedekamer.nl, p.oskam@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, m.hilkens@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, en de Minister van Justitie c.s.van.der.meer@minvenj.nl, w.alkema@minvenj.nl)