(Per mail en gewone post en gepubliceerd d.d. 4 august 2019)

Aan: Hoofdcommissaris Paauw en de Voorzitter van de klachten commissie Politie Amsterdam en de  politierechter Amsterdam en  de Zaaks-Ovj.

Amsterdam, d.d. 4 augustus 2019

Inzake, Verzoek en zo nodig sommatie tot o.a. informatie met het oog op het nemen van juridische stappen, o.a. een Dwangmaatregel in deze en tegen welke overheidsorganen de klacht(en) op grond van o.a. de zaak zullen worden ingediend.

Geachte heer/mevrouw,

Amsterdamse corrupte Brandweer &Politie Bobo’s-Zakkenvullers Leen Schaap &Willem Woelders & Jan Pronker corrupt(Video) ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/08/11/amsterdamse-brandweer-politie-bobos-zakkenvullers-leen-schaap-willem-woelders-jan-pronker-corrupt/)

D.d. 2 augustus 2019 heeft ondergetekende ing. S.K.A Brown middels het algemene politie telefoonnummer 0900-8844 getracht in contact te komen met de politiechef van eenheid Amsterdam District Amsterdam-Zuid en/of de extreem domme en/of corrupte Brigadier Sandra de Ruijter( AML19839) in het kader van een onderzoek mijnerzijds ten einde o.a.te achterhalen in welke systemen ondergetekende volgens brigadier Sandra de Ruijter ten onrechte en in strijd met de feiten wordt neergezet als de Amsterdamse Beroepscrimineel. Ondergetekende werd van het ‘Kafka-kastje’ (Noot) naar de muur gestuurd en beledigd en onbeschoft en hautain te woord gestaan. In eerst instantie werd ik nadat ik in het kort vertelde waarom ik belde keurig netjes doorverbonden met de juridische afdeling Politie Amsterdam. Ik kreeg toen mevr. Braam van de juridische afdeling aan de lijn, die mij nadat ik wederom vertelde in het kort waarom ik belde waarop zij mij adviseerde weer 0900-8844 en te vragen naar politiechef van eenheid Amsterdam District Amsterdam-Zuid en/of Brigadier Sandra de Ruijter, omdat zij mij niet rechtstreeks naar de politiechef van eenheid Amsterdam District Amsterdam-Zuid en /of Brigadier Sandra de Ruijter ( AML19839) kon doorverbinden. Wederom gebeld met 0900-8844 op advies van mevr. Braam. Ik kreeg toen een zekere Mathijs aan de lijn die zich voorstelde als een heuse (VVD)-‘Rat in pak- beroepscrimineel‘ en weigerde zijn achternaam te noemen, hetgeen in strijd is met de normale omgangsvormen in het sociaal verkeer. Ik vertelde hem dat mevr. Braam mij had geadviseerd via 0900-8844 mij door te laten verbinden met de politiechef van eenheid Amsterdam District Amsterdam-Zuid en/of brigadier Sandra de Ruijter.Daar kwam niks van in en Matthijs zette mij direct bruut onder de knop. Matthijs (?) stond mij verder onbeschoft, leugenachtig en hautain te woord alsof hij een Volkse (domme) ‘Junkie-beroeps-crimineeltje’ was,die niet zou misstaan bij een domme ‘VVD-Ratje in pak-Beroepscrimineel’ en/of een volle levensgevaarlijke laffe ‘NSB-Gek’(straattaal), die zelfs weigerde zich naar behoren voor te stellen met achternaam en zich Matthijs( AML 453448) noemde en ook door te stellen te twijfelde aan mijn identiteit en dat ik een nagenoeg blanco strafblad heb en daarom niet met mij kon en wilde spreken ter zake. Kafa dus. Daarnaast weigerde Mathijs ook mijn verzoek een notitie van het gesprek te maken, ook toen ik hem aanbood net als hoe men zich bijv. telefonisch bij de banken identificeert, mijn ISBN nummer, geb. datum, etc. te geven, etc. Dat mocht niet volgens de leugenaar Matthijs. Ik adviseer de eindverantwoordelijk van Mathijs (?) bij de Politie Amsterdam en/of Nederland het gesprek dat volgens hem werd opgenomen terug te luisteren. En dan kan hij of zij constateren op welke ronduit onbeschofte, beledigende en leugenachtige wijze Mathijs (?) te werk gaat in deze jegens mij  en wie zal het zegen tegen andere burgers die hem niet aanstaan.Ik vroeg hem of ik een kopie van kon krijgen van het opgenomen gesprek o.a. in het Kader van het Algemeen belang en daarnaast dat ik het kan voegen bij de komende gerechtelijke procedures en klachten in deze en dat een ieder kennis kan nemen van het wangedrag van (VVD)-politieambtenaar Matthijs. Ook dat weigerde hij bot.Ik vroeg hem nog of hij mij kon doorverbinden met zijn meerdere omdat de toon van het gesprek mij niet aanstond en niet constructief was, maar ook dat weigerde hij bot en stelde hij  op hoge toon dit gesprek als onprettig  te ervaren. M.a.w. Matthijs helpt de burgers die de politie bellen (met een kluitje het riet in) alleen maar als hij hun als prettig ervaart. Ik stelde o.a. zijn wijze van mij toespreken (ronduit onbeschoft, beledigend en leugenachtig) niet te waarderen waarop hij stelde tot slot het gesprek te beëindigen en hing onbeschoft eenzijdig op. Het  gesprek tussen Matthijs en ondergetekende is  de facto ontluisterend en een schade voor een ambtenaar(. A civil servant or public servant is a person employed in the public sector on behalf of a government department or agency. A civil servant or public servant’s first priority is to represent the interests of citizens.[ in het algemeen en in het bijzonder voor het aanzien van de politie Amsterdamen Nederland. Maar goed wellicht is deze ambtenaar Matthijs(?) van de politie, die valt onder het Ministerie van Justitie dat al meer dan een decennia lang nagenoeg in handen is van de ‘VVD-(misdaadgroep)’ gedeformeerd  in één van de vele misdadige VVD-ers die beschreven staan in:” VVD  de partij met de meeste misdaden en de ernstigste integriteitsaffaires”(noot). En zie: Top- VVD- Elite-Maffia-Bazen- Rutte & Dijkhoff’ betrapt op ‘geheime ontmoeting’ met hun ‘Media-huurmoordenaar John van den Heuvel’ op de eretribune bij PSV(Video). (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/04/17/top-vvd-elite-maffia-bazen-rutte-dijkstra-betrapt-op-geheime-ontmoeting-met-hun-media-huurmoordenaar-john-van-den-heuvel-op-de-eren-tribune-bij-ps/)

Vandaar dat ik mij in deze fase van het onderzoek nu tot u richt in deze.
D.d. 31 juli  2019 voorafgaande aan een rechtszaak/zitting bij de politierechter kregen wij voor het eerst een pagina uit het onderhavige dossier onder ogen van advocaat Mr. P. van de Laar alwaar o.a. het volgende lasterlijke en smadelijke citaat stond:

Ik zag tevens in de systemen dat de verdachte Brown van de mij ambtshalve bekende Amsterdamse Beroepscrimineel Steve Brown (-) “ (zie prod. 1)

Steve Brown eist 2 miljoen van de AIVD &Informant Van Hout op grond van o.a.uitlokking van Moord(Video).( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/15/steve-brown-eist-2-miljoen-van-de-aivd-informant-van-hout-op-grond-van-o-a-uitlokking-van-moord/)

Steve Brown eist ook 30.000,- euro van ‘Rat in Pak-CEO Erik Roddenhof’ van Persgroep Talking Heads(video)(zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/23/steve-brown-eist-ook-30-000-euro-van-rat-in-pak-ceo-erik-roddenhof-van-persgroep-talking-heads/.)

Ondergetekende S.K.A Brown en de zijne gaat  o.a. een klacht indienen tegen de Minister van Justitie en een tweede klacht(Video)( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/01/commissie-van-toezicht-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-durft-niet-zijn-doofpot-vingers-te-branden-aan-aivd-informant-bas-van-hout-politie-informant-peter-r-de-vries/ ) indienen tegen de D66 ‘DDR66 -Minister Ollongren’ van de corrupte AIVD( en schadevergoeding eisen) die verantwoordelijk zijn  voor de politie en de AIVD in het algemeen en tegen de brigadier Sandra de Ruijter wegens het verspreiden van onrechtmatige en strafwaardig onwaarheden en het plegen van systematisch karaktermoord middels smaad en laster jegens S.K.A. Brown en de zijne. Kennelijk met het oogmerken in dit geval o.a. ten onrechte neer te zetten als  een Beroepscrimineel Steve Brown met nagenoeg een blanco strafblad ( het feit dat Brown een blanco strafblad heeft vermeld het systeem dan weer even niet), hetgeen o.a. in strijd is met artikel 6 EVRM en Artikelen 47: Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht. Artikel 48: Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging. Artikel 49: Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen. (Fruits of the poisonous tree bij onherstelbaar vormverzuim. Van ‘fruits of the poisonous tree’ wordt gesproken wanneer de onrechtmatigheid zich uitstrekt als er een (lange) keten van onderzoekshandelingen is na de als onrechtmatig aan te duiden schakel. Als voorbeeld kan worden gewezen op Hof Amsterdam 4 mei 1979, NJ 1980, 48. De politie had zonder medeweten van de arrestant een sleutel uit diens eigendommen gepakt. Wanneer de politie met behulp van deze sleutel de woning van verdachte binnengaat, wordt daar een revolver aangetroffen. Geconfronteerd met deze vondst bekent de verdachte dat hij een revolver voorhanden heeft gehad. Als indirect resultaat van de onrechtmatigheid wordt de (vondst van de) revolver ook als onrechtmatig gekwalificeerd en mag deze volgens het hof niet tot het bewijs meewerken.In Rb. Amsterdam 5 februari 2010, LJN BL5687  had een huiszoeking plaatsgevonden zonder dat sprake was van een toestemming op basis van volledige informatie. De rechtbank oordeelde daarom dat ook de door dit vormverzuim verkregen vruchten moesten worden uitgesloten van het bewijs:
 “Er is in het onderhavige geval een direct causaal verband tussen het onrechtmatige huisbezoek en het verkregen bewijs. Derhalve moet dit laatste worden gezien als “fruits of the poisonous tree” hetgeen meebrengt dat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs.”)

 

BNNVARA een gesubsidieerd ‘Witwas –Merk’ met o.a. ‘BN-Hoer Pauw’ & ‘AIVD informant Bas van Hout’(Video) (Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/19/bnnvara-een-gesubsidieerd-witwas-merk-met-o-a-bn-hoer-pauw-aivd-informant-bas-van-hout/)

‘SBS Presentator-Masmeijer’ van John der Mol krijgt 9 jaar cel voor Coca smokkel(Video).
(zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/28/sbs-presentator-masmeijer-van-john-der-mol-krijgt-9-jaar-cel-voor-coca-smokkel/)

Ondergetekende gaat uitzoeken welke systemen de brigadier Sandra de Ruijter bedoelt en zal zich daarna na  beraden welke juridische stappen hij nog meer gaat nemen in deze. Wij overwegen o.a. Brigadier Sandra de Ruijter op te laten roepen door Mr. P. van der Laar indien de gevraagde informatie in deze uitblijft als getuige in onderhavige zaak, zodat wij haar onder ede kunnen horen in deze.

Ondergetekende gaat tenminste eisen dat kwalificatie Beroepscrimineel verwijderd wordt uit de systemen op straffe van een dwangsom van 1000,- euro per dag. Kennelijk wordt de systemen van de politie en justitie en de AIVD als het om S.K.A. Brown gevoed met grove smadelijke en lasterlijke onwaarheden van o.a. de Media-Maffia van de gedoogde drugslord en maffiaboss John de Mol en de ‘Staats-NPO’ jegens S.K.A. Brown en zijn familie door hun zwart betaalde informanten de ‘AIVD–Judas-Miljonair-Informant Bas van Hout’ en de zelfverklaarde ‘Politie-informant-Junkie-Peter R. de Vries’ ( zie arrest: “Veroordeling Peter R. de Vries onrechtmatige uitzending Steve Brown.  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?p=26638): in vereniging met de “Talking Heads” van de corrupte ‘Gevestigde Orde Pers-de Persgroep’  en de  BNNVARA ‘Subsidie–Miljonair-Jeroen Pauw’ (zie aangifte d.d. 19 juni 2019 ter zake bij de politie en d.d.15 juli 2019 bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten in deze.,zie; https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/01/commissie-van-toezicht-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-durft-niet-zijn-doofpot-vingers-te-branden-aan-aivd-informant-bas-van-hout-politie-informant-peter-r-de-vries/Video))

Stem van de Straat breekt weer Kijkcijfer record met De Ontmaskering van ‘AIVD &Justitie informanten-Peter R. de Vries & Bas van Hout & Minister Ollongren (2).
(Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/02/stem-van-de-straat-breekt-weer-kijkcijfer-record-met-de-ontmaskering-van-aivd-justitie-informanten-peter-r-de-vries-bas-van-hout-minister-ollongren-2/ )

Zie hierna de CV die Brown volgens de systemen  van de Politiek en/ofJustitie en/of de AIVD en/of de Media-Maffia en de Staats-NPO en brigadier Sandra de Ruijter als beroepscrimineel( met blanco strafblad)  heeft opgebouwd(niet uitputtend):
Ing S.K.A. Brown heeft 15 jaar lang als sociaal- cultureel-werker en maatschappelijk werker en streetcornerwerker en coördinator van The Happy Family betaald door het Rijk en de Gemeente Amsterdam. Brown heeft diploma’s MBO KW, HBO-MW en de IVABO en Propedeuse recht aan de UVA in één jaar gehaald. Brown is de beste betaalde presentator geweest van Veronica met het toen best bekeken Tv-programma “ Zware Jongens” en de best betaald misdaad-journalist en columnist geweest bij Panorama, zeven boek gepubliceerd en is 16 jaar lang de hoofdredacteur van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en drie jaar lang de Underground Presentator van het best bekeken en het spraakmakendste Tv Programma van Amsterdam “De Stem van de Straat” bij Salto Amsterdam ( zie: https://www.salto.nl/?s=&s=Stem+van+de+Straat)) die vreemd genoeg of juist niet nooit subsidie heeft verkregen ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/28/corrupte-landsadvocaat-miss-bontje-ontmaskert-haar-client-het-stimuleringfonds-voor-de-journalistiek-als-misdaadbende-met-o-a-8-geheime-deskundige-en-als-getuigen-a-decharge/)

 

Daarnaast is Brown inmiddels 64 jaar en nimmer veroordeelt tot ook maar één dag cel in zijn hele leven. De enige  veroordeling die Brown heeft gehad was voor  het mishandelen van de rechtens vastgestelde Maffia-journalist(zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/07/10/vandaag-netflix-primeur-drugslords-afl-bruinsma-met-specialmini-gast-de-american-ex-drugslord-steve-brown-of-amsterdam/ ) en zelfverklaarde Politie-informant de laffe Peter R. de Vries en dat was 500-, euro boete.

‘AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).(zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/09/aivd-miljonair-informant-bas-van-hout-de-vries-volkskrant-bewijzen-hoe-corrupt-de-misdaadjournalistiek-en-hun-bazen-de-aivd-justitie-politie-is/)

Indien Brown zoals brigadier Sandra de Ruijter stelt een Amsterdamse Beroepscrimineel( Brown is Amerikaan) is, dan moet Brown wel meer dan Geniaal zijn en justitie en de politie Oerdom. Dat laatste dat bepaalde politie en justitie (en AIVD) Oerdom en/of corrupt  zijn is sowieso het geval, gezien alleen al het feit dat zij  bijv. ‘Hoerenjong-Bruine Rat- Bas van Hout’ als AIVD informant hebben genomen en daarna taxfree-Miljonair hebben gemaakt( met een bonus van tenminste  860.000, -euro  zwijggeld)  en corrupte en normloze laffe lieden als ‘Junkie -Hoerenloper-Peter R. de Vries’ en de Politie scribenten John van den Heuvel en Paul Vughts meer dan decennia’s lang als zwart betaalde politie en justitie en AIVD  informanten er op na houden, want dat zijn de facto echte ‘(Riool- Showbizz Lynch)–beroepscriminelen’(Video)( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/12/ontmaskering-aivd-informanten-peter-r-de-vries-bas-van-hout-historisch-overzicht-2/) die straffeloos hun misdaden mogen plegen. En altijd keurig netjes te woord worden gestaan door Rutte, de politie, justitie en de AIVD en natuurlijk door de onderbetaalde en zwaar gefrustreerde typetjes a la de ‘VDD & NSB-Ratje-in( goedkoop)-pak- politie-beroepscrimineel-  Matthijs (?)’.( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/05/ontmaskering-aivd-informanten-peter-r-de-vries-bas-van-hout-historisch-overzicht1/ )

In afwachting van uw antwoord zijn wij ten alle tijden bereidt uw nader te informeren in deze,

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

CC: Rechtbank
CC: Gerechtshof Amsterdam, sector civielrecht artikel 12 SV.
CC: OM-Amsterdam , t.a.v OvJ. Vliet
CC: Politie rechter en OM-Amsterdam
CC:mr. P. van der Laar
CC: cie.biza@tweedekamer.nl  en cie.jv@tweedekamer.nl
CC: Schadefonds, inzake Kenmerk 2019/290880/ Mw. T. de Paauw

Opmerking; In het kader van hoor en wederhoor hebben wij deze brief/ artikel voorgelegd aan de Perswoordvoeder  van politie Amsterdam.( mediadesk.amsterdam@politie.nl)

Prod.1 :Proces-verbaal van bevinding Brigadier Sandra de Ruijter

 

 

 

 

 

 

 

Prod. 2 : brief Aan; de Directie en de  Commissie geweldsmisdrijven, d.d. 1 august 2019 , Inzake aanvullende informatie m.b.t ons schrijven d.d. 29 juli 2019 m.b.t . klacht niet nakomen gemaakte afspraak en aansprakelijkheidstelling op grond van onrechtmatige overheidsdaad ( o.a. gevaarzetting, kelderluik arrest ) en schenden van het Awb.

Noot
Der Process (titel naar Kafka’s eigen spelling)
In het ongewisse van waarvan hij eigenlijk wordt beschuldigd en ervan overtuigd niets te hebben misdaan, verweert Josef K. zich tegen het raadselachtige rechtssysteem, dat hij als brave burger voor een rechtsstaat houdt waarin het beginsel van de onschuld presumptie in ere wordt gehouden. Tot zijn verbijstering ondervindt hij echter, dat alles wat hij inbrengt om zijn onschuld te bepleiten, op voor hem onnavolgbare wijze juist tegen hem wordt gebruikt. Hij belandt zo in een absurde wereld, waarin recht en rede lijken te wijken voor de macht en logica van een kille en ondoorgrondelijke bureaucratie. Het lijkt zelfs alsof hij in een droom of een nachtmerrie is beland: hij wordt weliswaar “gearresteerd”, maar mag zijn dagelijkse werkzaamheden voortzetten; en de verhoren en zittingen van het tegen hem gevoerd proces vinden niet plaats in gerechtsgebouwen of paleizen van justitie, maar op zolderkamertjes en vage achteraf-adresjes, en op zondagen. Langzaamaan doordringt ‘het proces’ alle facetten van zijn voortslepende leven als hoge bankemployé. Na verschillende vruchteloze pogingen om ook maar enigszins greep te krijgen op zijn proces (K. komt er zelfs nooit achter waarvan hij beschuldigd wordt), zwicht Josef K. Gedwee laat hij zich één dag voor zijn 31e verjaardag meevoeren naar een steengroeve waar het over hem geveld doodvonnis wordt voltrokken middels een dolksteek in zijn hart.

Noot
Je doet als politie-agent of rechercheur een inval in de woning van een verdachte en vindt grote stapels geld, juwelen, drugs. Honderdduizenden euro’s, netjes verpakt in kleine stapeltjes, kilo’s drugs, dure horloges. Hoe makkelijk is het om ongemerkt zo’n bundeltje mee naar huis te nemen? Wie mist dat, wie doet er aangifte van vermissing? Volgens strafrechtadvocaten is het de perfecte misdaad: straffeloos spullen laten verdwijnen en geen verdachte die klaagt.Op meerdere momenten vanaf dat de politie een huiszoeking doet, een auto doorzoekt of een persoon aanhoudt en daarbij geld, juwelen, merkkleding, parfum of grote partijen drugs in beslag neemt tot en met de opslag daarvan bij de Dienst Domeinen, verdwijnen waardevolle spullen, drugs en geld.Volgens strafrechtadvocaten gebeurt het alleen al in hun eigen praktijk tientallen keren per jaar. EenVandaag sprak met een groot aantal advocaten en zonder uitzondering bevestigen zij dat er heel veel misgaat bij het proces van inbeslagname.Is hier sprake van (administratieve) slordigheid of kwade opzet, dus diefstal? EenVandaag deed onderzoek en kwam tot schrikbarende conclusies. ‘Bij invallen en aanhoudingen verdwijnen stelselmatig geld en goederen.’

Rambam
Het programma Rambam doet nu vijf jaar achtereen een undercover ‘portemonneetest’ om de integriteit van politie en gemeente te testen. Een aantal ‘gevonden’ beurzen wordt, met geld, afgeleverd en later weer opgehaald, om vervolgens te controleren of alles er nog in zit.
Dit jaar -kijk hier het programma- waren een aantal plaatsen in Limburg aan de beurt. Zeven van de twaalf beurzen waren verdwenen, en 1 miste de helft van de inhoud. Nadat ze zichzelf bekend maakten als programmamakers kwamen vijf beurzen alsnog boven water. In twee plaatsen (Heerlen en Valkenburg) waren ze definitief kwijt en in Echt-Susteren was de helft van het geld kwijt.Maar het probleem is dat de diefstal vaak lastig te bewijzen is. In EenVandaag doen vijf van de advocaten voor de camera hun verhaal, stuk voor stuk hebben zij tientallen voorbeelden van verdwenen Rolex-horloges, xtc-pillen en grote hoeveelheden contant geld. In veel gevallen wordt door de benadeelde geen aangifte gedaan, omdat het niet in het belang is van de cliënt (degene die verdacht wordt van criminele praktijken).Een Haagse beroepscrimineel doet vanuit de gevangenis zijn verhaal. Naar eigen zeggen mist voor 1,6 miljoen aan goederen:‘Er zijn diamanten verdwenen ter waarde van rond de 700.000 dollar, een auto is op mysterieuze wijze verkocht. Voor drie cheques van rond de 180.000 dollar werden drie exemplaren van 45.000 dollar teruggegeven. Ik heb alles op papier staan.’Valt het te bewijzen? Vaak niet, en blijft het een bewering van een crimineel of verdachte tegen de verklaring van de politie. Als criminelen door justitie opgevoerd worden als kroongetuigen, dan vertellen ze de waarheid. Maar als criminelen zelfs iets kwijt zijn, dan liegen ze ‘want crimineel’. Maar zelfs de Nationale Ombudsman stelt dat er gerommeld wordt met in beslag genomen goederen en geld:

‘Gegoochel met in beslag genomen geld’
De Nationale Ombudsman concludeerde in 2015 al: er wordt in processen-verbaal gegoocheld met in beslag genomen geld. De Ombudsman schreef een rapport over een crimineel die in 2002 verdacht werd van een ‘ernstig strafbaar feit’, waarvoor hij onder meer een gevangenisstraf zal krijgen.Er werden buitenlandse geldbedragen in beslag genomen. Maar in de processen-verbaal die na de arrestatie worden opgemaakt is er een gat van in totaal 60.000 euro.
De conclusie in het rapport: ‘Dat er zo onzorgvuldig door justitie is omgegaan met grote in beslag genomen geldbedragen vindt de ombudsman onthutsend.’Het hele onderzoek staat hier online in pdf-formaat.Een YouTube-filmpje van de Rotterdamse politie laat goed zien hoeveel briefgeld er door de handen van de agenten gaat na een inval. In 2014 vond de eenheid ruim 7 miljoen euro aan contanten:
Begin dit jaar, zo schreef het Algemeen Dagblad, lag er in totaal voor 1,4 miljard euro ‘onder beslag’.Alle protocollen ten spijt verdwijnen er dus dagelijks in beslag genomen spullen. Advocaten pleiten voor een sluitend track en trace-systeem. Advocaat Inez Weski: ‘We kunnen een pakketje dat we via de post versturen volgen tot in de verste uithoeken van Siberië, maar in beslag genomen goederen verdwijnen onopgemerkt uit het systeem.’Jaarlijks worden zestig tot zeventig agenten ontslagen wegens vermogensdelicten. Maar niet alle frauderende of corrupte agenten worden ontslagen, aldus de strafadvocaten; een deel wordt binnenboord gehouden. Advocaat Louis De Leon: ‘Sommigen ontslaan ze niet, omdat ze buiten de organisatie gevaarlijker zijn dan binnen het apparaat.’ Advocaat Mark Teurlings stelt: ‘Agenten die de fout in zijn gegaan worden soms overgeplaatst. Dat is voor de agent een forse straf, maar zo houd je de rotte appels wel in huis.’

Bron; Eenvandaag  https://eenvandaag.atavist.com/inbeslagname

Noot:
Geknoei met proces-verbaal: een koper van drugs wordt opeens omschreven als dealer.
Een proces-verbaal is vaak het fundament van een rechtszaak. Maar ze zijn lang niet altijd correct. Hoe komt dit? De politie gaat bij het opmaken van het verslag de fout in.
Ze zijn van groot belang in ons strafrechtsysteem: processen-verbaal, opgemaakt door de politie. Daarin staat opgeschreven wat een verdachte of getuige precies heeft verklaard tijdens een politieverhoor. Om tot een eerlijk vonnis te komen, moeten rechters er vanuit kunnen gaan dat die verslagen van verhoren correct zijn.

Onzichtbaar onder druk gezet
Maar het proces-verbaal is niet altijd correct, blijkt uit onderzoek van Marijke Malsch van de VU. “Er is sprake van een risicovolle situatie. Slechts een kwart van alles dat wordt gezegd tijdens de verhoren komt terug in het proces-verbaal. En je ziet dat er enorm wordt geselecteerd.” Zo werd een oud-ijzerhandel vervolgd voor een milieudelict omdat het proces-verbaal foto’s bevatte met scherven asbest op het terrein. Later bleek dat de inspecteurs de scherven er zelf neerlegden.”Soms laat de politie dingen weg die heel cruciaal zijn voor een verhoor”, zegt Malsch. “Denk dan aan bepaalde vragen die zijn gesteld maar ook aan de druk die wordt uitgeoefend op de verdachte, waardoor zo’n verdachte iets verklaart dat niet waar is. Dat die druk is opgevoerd, zie je in het proces-verbaal dan niet terug. ”

Bron: EenVandaag

Mr. Dr. Marijke Malsch: ‘Soms laat de politie dingen weg die heel cruciaal zijn voor een verhoor’.
Geknoei en fraude met processen-verbaal.
En daar blijft het niet bij. Crimesite-journalist Timo van der Eng maakte een rondgang langs strafrechtadvocaten en stuitte op onthutsende voorbeelden. Zo wordt een man verdacht van een zedenmisdrijf, omdat het slachtoffer 83 keer de naam van de verdachte heeft genoemd, zo blijkt uit het proces-verbaal. Maar als de advocaat de geluidsopname van het verhoor afluistert, blijkt dat het slachtoffer de naam geen één keer noemt. ‘Fraude’, zegt de advocaat. De rechters laten de verdachte gaan.In een proces-verbaal staat een koper van drugs opeens omschreven als dealer. Of een politieman die schopt en slaat naar een verdachte, schrijft dat feit niet op in het proces-verbaal. Of een getuige, die beweert dat persoon X opdracht gaf voor mishandeling. Dat diezelfde getuige later zegt dat hij zelf niet bij de opdrachtverstrekking aanwezig was, wordt weggelaten. “Verontrustend, dit kan natuurlijk niet”, zegt Malsch. “Een rechter moet kunnen vertrouwen op het waarheidsgehalte van het proces-verbaal. Dit kan namelijk leiden tot foutieve veroordelingen.”

‘Verhoor voortaan standaard opnemen’
Volgens Malsch zijn de meeste onjuistheden in processen-verbaal veroorzaakt door onzorgvuldigheid. Maar ook bewust manipuleren en fraude komt dus voor. Wat de onderzoeker zorgelijk vindt, is de veranderende houding van de rechters. Vroeger werd een frauduleus proces-verbaal meteen afgestraft. De verdachte kreeg vrijspraak. Tegenwoordig wordt een foutief proces-verbaal aangepast. “Daar begrijpt de verdachte niets van en het werkt slordig gedrag van politie in de hand”, zegt Malsch.”Rechters moeten zich stelliger uitspreken als dit gebeurt, er is nu geen publieke afkeuring.” Volgens Malsch moet er ook meer controle worden ingebouwd. Nu worden lang niet alle verhoren opgenomen op beeld en/of geluid. Alleen bij zwaardere delicten en zedenzaken, gebeurt dat vooral. Dat zou veel meer moeten gebeuren.

Lees ook

Topje van de ijsberg
Uit politiecijfers blijkt dat tussen 2015-2018 ruim 850 disciplinaire straffen zijn opgelegd aan politiepersoneel. Daarbij ging het om 28 gevallen om schending van verbaliseringsplicht. Deze plicht schrijft voor dat opsporingsambtenaren het proces-verbaal correct opmaken. Dat de onderzoeker de situatie omschrijft als ‘verontrustend’, daar herkent de politie zich niet in, zegt een woordvoerder.Volgens sommige advocaten die Timo van de Eng sprak, zijn de zaken die komen bovendrijven slechts het topje van de ijsberg. Advocaten hebben geen tijd om de originele opnames te beluisteren (als die er al zijn) en ze krijgen er ook geen geld voor. Daardoor is de kans groot dat onjuiste processen-verbaal onopgemerkt blijven.

Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/geknoei-met-proces-verbaal-een-koper-van-drugs-wordt-opeens-omschreven-als-dealer/

Noot
VVD de partij met meeste misdaden en de ernstigsteintegriteitsaffaires.
De VVD blijft de partij met de meeste en de ernstigste integriteitsaffaires, zo blijkt uit de zesde Politieke Integriteits Index, het overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Ook de PVV en lokale partijen hadden weer veel affaires. Wangedrag in de vrije tijd, zoals dronkenschap, fraude en foute tweets, blijft het grootste struikelblok in de Nederlandse politiek.(-De VVD komt al zes jaar op rij, sinds de start van de PI-index, als ‘winnaar’ uit de bus met de meeste affaires. Ook in 2018 veroorzaakte de partij, met een totaal van twaalf, weer de meeste én de ernstigste schandalen. De partij verloor minister Halbe Zijlstra na een leugen, Kamerlid Han ten Broeke wegens ‘een ongelijkwaardige relatie’ en de burgemeesters Stefan Huisman en Fons Hertog wegens wangedrag. Daarnaast ging een aantal VVD-raadsleden en wethouders de mist in.

(-)

Wangedrag in de vrije tijd: drank, drugs , ( te jonge) hoeren en schandkampen( Onno Hoes, Demmink, Ed Nijpels) en fraude.
‘Rose Pedo Ed Nijpels’&EenVandaag ‘Erik Engerd van Prooijen’ hadden een Diepgaand ‘Heren gesprek’.

Van alle soorten integriteitsschendingen – zoals corruptie, misbruik van informatie en fraude – vormt wangedrag in de vrije tijd al sinds het begin van de PI-index de grootste categorie, met dit jaar 23 affaires. Dat is in zekere zin geruststellend: als Nederlandse politici ethische grenzen overschrijden doen ze dat dus vaak niet als politicus in functie binnen het openbaar bestuur, maar als privépersoon. Vaak gaat het om omstreden tweets (zie ook: Verbale uitglijders), seksueel wangedrag of om drankgebruik. Zo moest Gé Wagemakers aftreden als VVD-wethouder in Oss vanwege zijn ‘bourgondische levensstijl’, hoewel hij zelf tegen Omroep Brabant volhield dat hij niet te veel dronk.

Soms komt er ook strafrecht bij kijken. Erwin Duursma, raadslid voor D66 in Tietjerksteradeel, werd in november gearresteerd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. Na zijn vrijlating vertelde hij tegen de Leeuwarder Courant dat hij bevriend is met Hells Angels, maar dat hij onschuldig is.

(-)

Belangenverstrengeling.
Schandknaap Onno Hoes met schokkende sex onthullingen.

Dat de Eerste en Tweede Kamer geen gedragsregels voor zichzelf hebben opgesteld, levert geregeld problemen op. Niet alleen bij ontvangen geschenken (zie het appartement van Alexander Pechtold) maar ook bij nevenfuncties. In 2015 al moest Loek Hermans (VVD) aftreden wegens zijn rol in het faillissement van Meavita. Afgelopen jaar kwam partijgenoot Anne-Wil Duthler (VVD) in opspraak omdat haar eigen adviesbureau had geadviseerd over wetgeving waar ze zelf als Eerste Kamerlid over had meegestemd. Op de lijst van nevenfuncties (die er pas kwam na Europese druk) had Duthler dit tegenstrijdige belang niet gemeld. Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren moest een nevenfunctie opgeven bij een bedrijf dat techniek ontwikkelt om telefoongebruik in het verkeer te blokkeren; een onderwerp dat ze ook als Kamerlid in portefeuille heeft. Een andere vorm van belangenverstrengeling deed zich voor bij Marleen Barth (PvdA). Zij moest opstappen als senator omdat ze probeerde af te dingen op de huur van de burgemeesterswoning van haar man, Jan Hoekema.

De voortdurende problemen bij de VVD-misdaadgroep.
ing Steve Brown ontmaskerd Viespeuk Jort Kelder & Rutte.

De VVD heeft al sinds de eerste PII, in 2013, ieder jaar de meeste affaires. Het jaar 2018 was met twaalf affaires geen uitzondering. Daarbij waren het ook zware zaken, die vaak uitgebreid in het nieuws kwamen. De VVD verloor een minister na liegen (Halbe Zijlstra), twee burgemeesters door wangedrag (Fons Hertog wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’ tegenover ambtenaren en Stefan Huisman wegens overmatig alcoholgebruik op een borrel, terwijl hij piketdienst had) en een Kamerlid door een ‘ongelijkwaardige relatie’ (Han ten Broeke). En dan was er nog zittend Kamerlid Wybren van Haga dat al sinds vorig jaar in opspraak is omdat hij als huisbaas huurregels overtreedt.Ook over de gehele looptijd van de PII, van 1980 tot 2018, staat de VVD met 131 affaires bovenaan, ver boven de aantallen van de andere grote partijen: 80 bij de PvdA en 90 bij het CDA. De VVD heeft zich in het verleden vaak verzet tegen het beeld dat de partij niet integer zou zijn. Zo suggereerde Edith Schippers, toen nog minister van Volksgezondheid, in 2015 in De Telegraaf dat het geen toeval was dat er vlak voor de verkiezingen ineens schandalen rond partijgenoten in de publiciteit kwamen: ‘Er zit ergens een kracht achter.’In 2017 nog wuifde Annemarie Jorritsma de onthullingen van Follow the Money over de zakelijke deals van partijvoorzitter Henry Keizer luchtigjes weg. Keizer was ‘integer’ en FTM had ‘een oppervlakkig onderzoek’ gedaan. Inmiddels is Keizer afgetreden, is de FIOD een onderzoek begonnen en heeft Keizer alvast een naheffing van 12 miljoen euro gekregen voor de deal met uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het gebagatelliseer is verstomd.Het valt moeilijk meer te ontkennen dat de VVD écht meer affaires veroorzaakt, dat ze vaak ook ernstiger zijn dan bij andere partijen en dat het een hardnekkig probleem betreft. Sinds 2008 zijn er maar liefst 29 VVD’ers met het strafrecht in aanraking gekomen, onder wie drie in 2018. Mitchell van der Koelen, kandidaat-raadslid in Almere, wordt verdacht van het hacken van computers en verspreiden van porno. Anita Dikken, kandidaat in Deventer, kreeg 60 uur werkstraf wegens mishandeling. Beiden hebben zich teruggetrokken. Paul Hannink, raadslid voor Gemeentebelangen/VVD in Tubbergen, wordt vervolgd wegens mestfraude.Dat de VVD een serieus probleem heeft, begint intern ook door te dringen. Het meest recente nummer van Liberale Reflecties, het blad van de denktank van de VVD, besteedt uitgebreid aandacht aan integriteit. Er leeft een ‘breed ongenoegen’ onder veel VVD-bestuurders, schreef de liberaal Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder, half januari in een opiniestuk in NRC: ‘Laat ik proberen de rode draad in de brede kritiek te formuleren. Het begint met schaamte voor de vele integriteitskwesties. Dat die mogelijk waren en er zelfs bij de selectie van huidige Kamerleden niet uitgefilterd werden, is onbegrijpelijk. Eén incident kan. Maar deze reeks is een blinde vlek en een gebrek aan moreel besef bij mensen die de top van de partij hebben kunnen bereiken.’

Omstreden is nog geen integriteitsschending(kuch).
Naast uitlatingen die overduidelijk over de schreef gaan, omdat ze bijvoorbeeld nazistisch zijn of een doodsbedreiging, zijn de samenstellers van de PI-index terughoudend met het kwalificeren van omstreden uitspraken als een integriteitsschending en zodoende op te nemen op de PII. Er ontstond bijvoorbeeld veel ophef over de uitspraken die VVD-minister Stef Blok in juli deed over de multiculturele samenleving, maar dat maakt het nog niet tot een integriteitskwestie. Ook de aangiftes tegen Mark Rutte en Kajsa Ollongren zijn bewust niet opgenomen als integriteitsschending.Er is de laatste jaren, ook in de lokale politiek, een trend te zien dat politici publiekelijk aankondigen aangifte te zullen doen tegen politieke tegenstanders. Het komt vervolgens nooit tot vervolging omdat in Nederland een ruime vrijheid van meningsuiting bestaat – bovendien hebben politie en OM er nauwelijks tijd voor.De hoofdofficier van justitie in Den Haag, Bart Nieuwenhuizen, schreef in februari vorig jaar in een column dat ‘belletjetrekkers, activisten en dwarszitters’ onnodig aangifte doen, ‘niet omdat ze willen dat er recht wordt gedaan, maar omdat ze aandacht willen. In de hoop dat de media erop springen, dat er praatprogramma’s zijn die hen uitnodigen, dat er over geschreven wordt, dat er op sociale media aandacht aan wordt besteed.’ Hij noemde geen namen, maar zijn column volgde wel kort op de aangifte die Geert Wilders deed tegen premier Rutte wegens het voortrekken van immigranten en van Thierry Baudet tegen Kajsa Ollengren wegens laster. Beide aangiftes zijn geseponeerd, maar kostten wel veel tijd. Het advies van officier Nieuwenhuizen: ‘Wil je activisme plegen, schrijf een opiniestuk, begin een debat, stuur een ingezonden stuk naar de krant. Maar doe geen aangifte, alleen maar omdat je aandacht wil. Laten we het strafrecht vooral blijven inzetten voor échte problemen.’Een analyse van het probleem is te vinden bij Frank de Grave. Deze partijprominent wijdt er in Grote jongen zijn – het boek waarin hij samen met journalist Jan Tromp terugblikt op zijn politieke loopbaan – een heel hoofdstuk aan, onder de veelzeggende kop: ‘Hoe het komt dat de VVD op het gebied van integriteit zo vaak het spoor bijster is.’ De Grave geeft drie verklaringen. Toen het CDA de grootste partij was, zaten daar ook de meeste schandalen. Nu is dat de VVD. ‘Waar macht en ronkend zelfvertrouwen samenkomen, gaan dingen mis’, stelt De Grave.Dit argument wordt vaker gebruikt als verklaring, maar het beeld dat de VVD de grootste partij is gaat alleen op voor Haagse politici, dus Kamerleden en bewindslieden. Het CDA heeft meer burgemeesters, wethouders en raadsleden dan de VVD – en aanzienlijk minder schandalen.De andere factoren die De Grave noemt snijden meer hout. De sterke banden met het bedrijfsleven maken de partij kwetsbaar: ‘De VVD en het grote geld zijn bloedbroeders. De cultuur op dit punt is in de VVD wat minder scherp afgesteld. (…) Als je je leven lang in het bedrijfsleven hebt gewerkt met de relatief losse waarden en normen die daar bestaan, dan is het ook weer niet zo vreemd dat je de regels wat ruimer neemt dan elders misschien gebruikelijk is.’Ten derde zijn VVD’ers doeners, zegt De Grave. ‘Daardoor komen ze vaak terecht op portefeuilles die gevoelig zijn voor belangenverstrengeling. Ze zitten op Economische Zaken en Financiën, ze doen projectontwikkeling, ze hebben infrastructuur in hun portefeuille, ze hebben kortom wat te besteden. Dat maakt de risico’s groter.’ Dat klopt: volgens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de portefeuilles Financiën en Economische Zaken in 26 procent van de gemeenten in handen van de VVD, terwijl van alle wethouders slechts 16 procent VVD’er is. Die risicovolle portefeuilles vereisen scherpe en onafhankelijke controles, maar, zo stelt De Grave: ‘Het moet gezegd worden dat wij daar als VVD niet altijd even goed in zijn. (…) Zo van: het is er een van ons, dat zit wel goed. We zijn geen scherpslijpers. We zijn er af en toe te makkelijk in.’Daarmee heeft De Grave de kern van veel integriteitsaffaires bij zijn partij wel te pakken. Vaak gaat het om vastgoed (Denk aan Jos van Rey, Ton Hooijmaijers, Wybren van Haga, Henry Keizer) en vaak krijgen daadkrachtige persoonlijkheden te weinig interne tegenspraak. Bij het bedrijf van Henry Keizer, De Facultatieve, zaten twee partijgenoten in de raad van commissarissen: Loek Hermans en Anne-Wil Duthler. Hetzelfde duo zat in de raad van toezicht van het COA, waar partijgenoot Nurten Albayrak als topambtenaar moest aftreden wegens gesjoemel met de dienstauto en daar ook later strafrechtelijk voor veroordeeld werd. Het is de ‘blinde vlek’ aan de top waar burgemeester Koen Schuiling het over heeft.De samenstellers van de PI-index hebben geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn, maar kunnen niet uitsluiten dat een lokale affaire over het hoofd is gezien.

Bron: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/politieke-integriteits-index-vvd-partij-met-meeste-en-de-ernstigste-integriteitsaffaires/)