(door ing Steve  Brown)

AMSTERDAM-NOIR- De Mafioso Peter R. de Vries- RTLZ- loopjongens Zadelhoff en Sluis duiken onder voor Steve Brown.  

Op 20 juli richt ik mij tot de RTLZ-Crime Rat in pak Gangsters Peter van Zadelhoff en Ilan Sluis en nadien tot hun ‘Graai-directeur Marco Louwerens’, nadat ik en de mijne weer slachtoffer zijn geworden van een lasterlijke en smadelijke smeercampagne die al jaren aan de gang is sinds 1997 ten einde mij bloot te stellen aan o.a. gevaarzetting (Kelderluik Arrest). Acht dagen later pas op 28 juli voelt het corrupte en laffe RTL-NL zich opeens bedreigd. Waarom hebben zij acht dagen nodig om zich bedreigd te voelen? Zijn zij zo traag van begrip of hebben zij eerst overleg gepleegd met hun bevriende corrupte Justitie en/of politie?
RTL en ‘Maffioso Peter R. de Vries’ ( zie Bruinsma Arrest; De Vries lid Maffia-Bruinsmagroep) zijn reeds in 2004 veroordeeld door de Rechter dat zij onrechtmatige jegens mij hebben gehandeld en aan de schandpaal heeft genageld.  Ook de Raad voor Journalistiek veroordeelde RTL en De Vries wegens het schenden van de privacy van Brown  en de zijne op een Maffia-achtige wijzen. Daarnaast heeft RTL en ‘Politie-informant Peter R. de Vries’ een ‘Moord-Wurgpoging’ (zie: Justitie en Maffia werken samen) in verenging met bepaalde corrupte politie op mij gepleegd.

Het ‘RTL-Maffia-Media-Tuig’ dat al decennia lang mensen loopt te stalken voor Kijkcijfers poen en/of bepaalde ‘VVD-Justitie’. En onbeduidende mensen (nooit geen Ratten in pakken) in hun privé thuis lopen te overvallen zoals de ‘RTL en SBS- Politie-informant  Peter R. de Vries’ doet al bij aankondiging van een ‘koekje eigen deeg’ direct aangifte bij hun bevriende en corrupte politie gabbers in Hilversum. Vergeet in dat verband niet dat de ‘VVD Griezel- Teeven’ zat te pochen bij Wakker Nederland dat hij achter de schermen zijn RTL- politie ‘Scribent John van den Heuvel’ beschermt als hij mensen loopt te Stalken en te overvallen in binnen en buitenland.

Het is niet de eerste keer dat RTL en hun ‘Peter R. de Vries-Misdaadgroep’ valse aangiftes tegen mij doet wegens bedreiging.

Namens wie RTL-NL precies aangifte doet en voor welke bedreiging laten zij voor het gemak maar in het midden. Die moet ik raden. De wereld op zijn kop. RTL-NL zit kennelijk zo diep in de reet van de `VVD-misdaadgroep dat zij weliswaar anoniem, maar toch zich bedienen van de vaste VVD slogan als ze weer eens op liegen, bedriegen en Witwassen van drugsgelden zijn betrapt: ‘Wij herkennen ons niet in het beeld dat u van ons schets’.
Wat zijn het toch laffe huichelachtig aasgieren bij RTL-NL, alwaar ze bovendien stijf staan van het cocaïne gebruik. In plaats dat zij één en ander met mij in de minne regelen hebben zij nu aangifte gedaan tegen mij. Het zou mij niet verbazen als zij die aangifte gedaan hebben bij hun corrupte Politie gabbers in Hilversum, die naast hun diensttijd als parttime beveiligers (Bron Trouw:Namaakjournalisten maken amok) optreed bij o.a. Peter R. de Vries zijn Riool- en Leed-Shows, etc.

Nou, hoe het ook zij die bedreiging van RTL-NL tegen mij met valse aangifte sterkt mij en de mijne nog meer om de betrokkene corrupte, laffe criminele loopjongens van De Vries te weten Peter van Zadelhoff, Ilan Sluis en Marco Louwerens te interviewen teneinde in hoofdzaak te achterhalen wie de kwade genius was achter deze zoveelste Stalking smeercampagne zodat ik die in rechten kan betrekken. Aangezien ik aanzienlijk schade lijdt in deze nu ik weer extreem sluw weggezet ben als psychopaat en crimineel. Kennelijk denken ze bij RTL-NL dat ik net zo dom ben als Willem Holleeder, die zich als een mak schaap na de valse aangifte van zijn vroegere loopjongen Peter R. de Vries door bepaalde corrupte ‘VVD-Demmink-Justitie’ liet slachten.

Tot Slot: Het zal nog een hele kluif worden voor bepaalde ‘VVD-Demmink-Justitie’ om de valse anonieme lasterlijke en smadelijke aangifte van RTL-NL in behandeling te nemen.
Ten eerste is het een valse aangifte, want ik heb RTL-NL of wie dan ook in dit verband niet bedreigd hetgeen een strafbaar feit is van de zijde van RTL-NL.
(Doen van valse aangifte, valse beschuldiging (lasterlijke aanklacht) en valse melding. Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit, dan kan hij daarvan aangifte doen bij de politie. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet, in artikel 188 Wetboek van Strafrecht. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. De door de politie gemaakte kosten worden op hem verhaald.)
Daarnaast kan een Rechtspersoon niet bedreigd worden omdat het geen persoon is. En voor als nog maakt RTL-NL in zijn valse aangifte geen melding wie dan wel bedreigd is en op welke mannier in zijn anonieme vage, laffe, valse aangifte.

Noot email Custom Care:

RTL aangifte :Steve Brown