(door ing S.K.A. Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Per mail: ztoday@rtl.nl
RTLZ Today

Open brief
T.a.v. de redactie, directie, de heren Peter van Zadelhoff en Ilan Sluis,
Ik kijk nooit naar SBS en/of RTL TokkieTV en /of ‘RTLZ-Tokkie Rat in pakTV’, temeer deze zenders o.a. te veel ( sluip) reclame maken voor cocaïnedealers als Frank Masmeijer (zie:” ‘SBS Tokkie-Show’ van ‘Maffioso John de Mol’ met Frank Masmeijer: Find my Coca Bananas” ) van de onopgeleide, maar zeer succesvolle ‘Maffiabaas John de Mol’ en/of het gebruik van de onopgeleide BN’er cocaïne gebruik promoten. Vandaar dat ik uw sluwe, gemanipuleerde schandpaal actie jegens mij ontgaan was.

Gisteren werd ik attent gemaakt door een aantal kennissen van onbesproken gedrag, waaronder een advocaat, een prof. en een drs. in de Criminologie, etc. dat ik op een grievende en tendentieuze wijze onderwerp was van uw kennelijke onopgeleide en kwaadaardige ‘Rat in pak-sensatie (’Zie: Ratten in pak) programma gepresenteerd door Peter van Zadelhoff.

De foto die u hanteert van een volgens u ‘opgeleide’ crimineel, ik in dit geval was die van een persoon die ontplofte van woede ten opzichte van de rechtens vastgestelde ‘Maffiajournalist -Peter R. de Vries’ (zie: Maffia -Arrest Klaas Bruinsma/Peter R. de Vries ), die n.b. een moord en media aanslag op mij heeft gepleegd en laten plegen. (zie:Peter R de Vries en Justitie laten Steve Brown wurgen door Knokploeg )
Peter R. de Vries is ook een crimineel, maar niet goed opgeleid en extreem laf, maar wel zeer succesvol en dat weet uw zogenaamde deskundig Ilan Sluis als geen ander, aangezien hij lid is geweest van zijn misdaadgroep (zie:Ilan Sluis lid Misdaadgroep Peter R. de Vries ) en wie zal het zeggen nog steeds stiekem lid van is.

Foto bewust gekozen met als doeleinde het kijkers publiek te manipuleren en mij weg te zetten als een psychopaat.
Steve Brown RTLZDe rat in pak Sluis zet mij denigrerend weg door vaag te doen over mijn opleidingen door die niet volledig te noemen, terwijl deze gewoon op het internet staan (zie diploma’s Steve Brown: MBO,HBO-MW,Hogeschool IVABOUniversiteit van Amsterdam Propedeuse Recht). Daarnaast wordt door u gesteld dat ik tijdens volgens u ‘mijn criminele carrière’ rechten ben gaan studeren, hetgeen onwaar is. Ten eerste ben ik nooit een crimineel geweest en heb in de periode die u aanvoert dat ik volgens u crimineel was en volgens u niet studeerde had ik reeds mijn mbo, HBO-MW en IVABO ( kandidaats andragogie ) diploma’s gehaald. Allemaal feiten die men inmiddels wel van algemeen belang kan beschouwen en middels een google te vinden zijn. Maar daarnaast omdat u het kennelijk opzettelijk zo vaag en verwarrend presenteert ik heb altijd sinds mijn 20ste jaar gestudeerd en gewerkt als in eerste instanties jongerenwerker, daarna maatschappelijk werker en daarna coördinator van de Stichting The Happy Family ( volgens de FIOD en Het Happy Family arrest 50 miljoen gld bruto jaar omzet. Zie: Arrest Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat tegen Inspecteur der Omzetbelasting)

U stelt dat ik Rechten heb gestudeerd en blijft daar verder vaag over en vermeld niet dat ik mijn propedeuse heb gehaald. En dat ik mijn studie heb moeten onderbreken omdat ook alweer een lid van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ de extreem onopgeleide Bas van Hout aka “Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout” een ‘anonieme ‘brief had gestuurd naar de UvA dat er een bomaanslag op mij in de collegebanken zou worden gepleegd. Bart Middelburg heeft nadien vastgesteld dat die laffe anonieme Bombrief overduidelijk van de hand was van Bas van Hout.Zie Video Hierna:

Blanco strafblad.
Ik wijs u er op dat ik een blanco strafblad heb mb.t. drugs, etc. en /of georganiseerde misdaad in tegenstelling tot Peter R. de Vries die is veroordeeld door het Hof te Amsterdam als lid van de Bruinsma groep. (zie: Maffia-Arrest Klaas Bruinsma/Peter R. de Vries) Het enige waar ik ooit voor veroordeeld ben in mijn leven is dat ik Peter R. de Vries zou hebben mishandelt en bedreigd en dat was een boete van 500 euro (zieSteve Brown veroordeeld wegens mishandeling van Peter R. de Vries). Daarnaast zet Sluis mij weg alsof ik een onopgeleide opschepper ben net zoals de altijd liegende De Vries. etc. door o.a. te zeggen dat ik altijd zelf stel dat ik de xtc pil heb ingevoerd in Nederland, hetgeen een feit van algemeen bekendheid is bij de deskundige ter zake.

Ilan Sluis lid Misdaadgroep Peter R. de Vries.
Eén en ander is wel te begrijpen, gezien het feit dat Sluis lid was van de ‘Peter R. de Misdaadgroep’ en hoogst waarschijnlijk nu met deze onrechtmatige gedragingen jegens mij een stiekeme lippendienst pleegt voor zijn voormalige baas Peter R. de Vries.Bovendien laat RTLZ Today c.q de zg. deskundige de Rat in pak Sluis kennelijk opzettelijk weg dat ik reeds 7 boeken heb gepubliceerd waarvan 3 bestsellers (zie: auteur Steve Brown).

boeken Steve Brown

Brown wordt opzettelijk weg gezet als Psychopaat in woord en beeld.
Steve Brown rechtenstudent UvADeze hiervoor beschreven feiten in samenhang met de foto zetten mij dus neer als een onopgeleide psychopaat. Dat de door mij gelaakte foto van mij opzettelijk is gekozen blijkt uit het feit dat van de twee andere vaststaande (m.i. domme) criminelen Mink de Kok ( jaren in de cel gezeten) en Klaas Bruinsma (vermoord, jaren in de cel gezeten) twee neutrale foto’s zijn gebruikt en dat er van mij n.b een foto is dat ik op de UvA ben als student met boek en die foto past dus bij uw onderwerp indien u ten goede trouw zou hebben gehandeld in deze. Bovendien wordt ik door u collega’s de zgn. misdaadjournalisten–drek niet eens vermeld in hun zgn. Top 100 Nederlandse criminelen lijst. Dus hoe zit dat nu eigenlijk?

Geen wederhoor.
Daarnaast wijs ik u er op dat u mij in de gelegenheid had moeten stellen tot hoor en wederhoor en/of commentaar.
Ik acht u derhalve hoofdelijke schadeplichtig in deze begroot op €2500,- en sommeer u de door mij gelaakte onrechtmatige openbaarmaking “Hoog opgeleide gangster verdient meer” op Youtube en elders te verwijderen en deze brief integraal te vermelden bij één van uw uitzendingen van RTLZ Today. Temeer ik op dit moment op het punt sta om van start te gaan d.d. 4 august 2016 met een TV programma “De Stem van de Straat van Amsterdam-Noir (zie: Augustus 2016 eerste Uitzending van de “Stem van de Straat van Amsterdam-Noir” op Salto-TV.) bij Salto en dergelijk smadelijke uitzendingen van u dat mogelijk in gevaar brengen.

Tot slot: Ik verzoek u en zo nodig sommeer ik u om binnen 5 dagen uw standpunt kenbaar te maken in deze anders staat het mij vrij u binnen en buitenrechtelijk te betrekken in deze. En laten wij dan hopen dat het beeld wat u van mij neerzet niet klopt, niet dan?
Daarnaast zullen Sluis en Zadelhoff dan geplaatst worden bij het Organigram “Misdaadgroep Peter R. de Vries” als stiekeme corrupte gewetenloze ‘Rat in pak- handlangers’ van deze groep.

Wie heeft deze onrechtmatige actie bedacht.

RTLZ Steve Brown psychopaat
Bovendien eis ik van u dat u mij informeert welke persoon (crimineel) mij bij dit onderwerp heeft gesleept en de door mij gelaakte onware en smadelijke en lasterlijke tekst en foto heeft aangedragen in deze, aangezien ik om de zoveel tijd slachtoffer ben van dergelijke laffe ,sluwe schandpaal actie (zie:Open brief: ‘Vetlap-Thomas Acda’ de Loopjongen van Peter R. de Vries waggelt door .) van de zijde van ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’. Indien één en ander niet binnen vijf dagen geregeld wordt zal deze brief online worden gezet op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir in het kader van het Algemeen belang. De ervaring leert dat indien u niet één en ander in de minne regelt er bij een spontane ontmoeting op straat de betreffende personen opeens wel alles kan worden geregeld.

In afwachting van uw antwoord,Ing S.K.A. Brown.

CC: Mr. P van der Laar
CC: de Pers

Extra info:Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries

 

Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries sinds 1980

Open brief: ‘Vetlap-Thomas Acda’ de Loopjongen van Peter R. de Vries waggelt door .Verborgen camera actie van Hoerenjong, politie-informant Bas van Hout en Ron Ostrowski

‘Maffia Fam. Moscowicz& Holleeder &Van Hout& Peter R. de Vries& Bruinsma’:De Drugs, Moord en Ontvoering B.V.

Greetings from the Dutch underworld, an interview with ex-gangster Steve Brown.