( van onze Internationale Elite gangster redactie i.s.m. onze racistische liegende VVD Klasse juiste redactie)

AMSTERDAM-NOIR- De VVD meet met twee maten. Wil nauwer met dictators gaan samen Fred Teevenwerken, maar Wilders achter de tralies. Hoe zit dat nu weer? Is dat Klasse Justitie? Is dat “Banana-Fraude-Nederland” corruptie? De VVD boeven partij van fraudeurs, witwassers, oplichters, pedofielen  en leugenaars willen nog meer samen optrekken met Dictators in het moorden, plunderen en verkrachten van ‘Jan met de Pet’. De VVD-Misdaadgroep stuurt aan op een koerswijziging van het corrupte Nederlandse buitenlandbeleid. Nederland moet dictators aan de randen van Europa voortaan niet meer met opgeheven vinger tegemoet treden, maar welkom heten. Dat is oud Nieuws voor Volksnieuws uit Amsterdam-Noir:” VVD-Misdaadgroep: Alleen asiel voor blanke Europese vluchteling en rijke Dictators.

Zes procent van Nederland is corrupt en aanhanger van de VVD-Misdaadgroep.
FBI poster
Het criminele Dictators plan ligt goed bij de achterban ( zes procent van de Nederland bevolking blijkens de laatste Statenverkiezing uitslag ) van de VVD want die behoren ook allemaal tot het Graaiers- gilde, die wel feestelijk een oogje dicht willen doen voor een moordtje meer of minder als de winst maar omhoog gaat.

 

Steve Brown: Sta op met de Dokwerker tegen het Lieg en Bedrieg Kabinet en Stem!

De VVD is voornemens om hun ‘liberale-dictators’ in het vervolg luxe in de watten te gaan leggen en hun te ontvangen op het Kasteel  Bordelo van de huidige VVD Minister van Veiligheid voor de Rijken en Klasse Justitie Jonkheer ‘Bonk-heer Fraudeur-Steur’. De VVD-ers Onno Hoes en Joris Demmink  zullen de schandknapen verzorgen, die deze fijne (bejaarde) heren thuis gewend zijn. Het vermaak en bediening ter Kastelen zal worden verzorgt door de VVD- Slipjesdiplomaat Pieter Jan Klieweg de Z.’. ‘Bral- Ivo Opstelten’ zal bij de toilet zijn VVD-plicht doen, zoals hij dat gewend is. Hans van Baalen zal uiteraard ook acte de presance geven, aangezien zijn muzikale Nazi- repertoire naadloos aansluit bij de fascistische dictators. Dolle Dictators pret met de VVD-misdaadgroep.

Eunuch Bert Koenders’  is boos dat hij niet mag komen op de besloten VVD Dictator-feestjes.
De VVD Loopjongen Bert Koenders schijnt bij het horen van dit walgelijke dr. Goebbels VVD-nieuws van opwinding in zijn corrupte broek te hebben gepist. Hij kan niet wachten op de nieuwe Dictators routeontvangst stijl op het ten onrechte met tonnen euro’s gesubsidieerde Kasteel van zijn VVD Boss ‘Bonk-heer Ard van der Steur’. Koenders laat wel weten beledigd te zijn dat hij niet mag komen op de Dictator-feestjes. Wat heb ik verkeerd gedaan?  Ik heb ook fraude gepleegd, aldus een huilende Koenders. Het te snel omverwerpen van ‘stabiele -massa moord- regimes’ van onderdrukkers leidt tot chaos en daarmee een extra vluchtelingenstroom naar Europa. Wij zouden de dictators moeten wijzen op bijv. onze wachtgelden regeling voor onze kleine dictator, die betrapt zijn op fraude, oplichten of het verkrachten van arbeiders kinderen. Ook moeten wij hun bewust maken zich bijv. te kleden als Rat in pak zoals wij dat doen. Maakt het allemaal wat beschaafder. Dat bralt VVD-fractievoorzitter  VVD Boef Halbe Zijlstra vandaag in een interview met de Volkskrant. ‘Als er een stabiel regime zit dat massa moorden pleegt en zijn bevolking kaal plukt en verkracht, moet je dat koesteren en proberen door middel van geleidelijkheid de situatie te verbeteren voor de bewoners die zich gedwongen laten exploiteren als slaven. We moeten ophouden met het opgeheven vingertje iemand aan te spreken. Ook wij exploiteren werkloze arbeiders in semi slavenkampen van onze PvdA ‘Kapo Jetta Klijnsmna’. En kijk maar eens naar onze Heer Frits Bolkestein, die ook goed zaken deed met Sadam door hem gif te leveren, zodat hij de Koerden kon uitmoorden. Prima zaak, laten moorden en wij verdienen ook nog wat bloedgeld. U moet nu niet moeilijk doen dat onze Frits ook wat van die bloedcentjes in zijn zak stak.’ De liberalen zetten zich bij monde van Dutch ‘KGB Boss Zijlstra’ in voor een ‘realistisch moorden en graaien buitenlandbeleid’ dat bijdraagt aan een stabiele zuidgrens van Europa. ‘Ik zeg niet dat we Kadhafi hadden moeten laten zitten, wat wij trouwens samen het o.a. Shell-Beatrix wel altijd hebben gedaan. Maar we hebben er onvoldoende over nagedacht, net als overigens in Irak toen we daar ingrepen. Als de instabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika voortduurt, zal een deel van de vluchtelingenstromen deze kant opkomen net als met de Joden, die toen voor Dictator Hitler op de vlucht waren. Je moet de weg van geleidelijkheid kiezen. Weg van de revolutie in het buiteland en ook in het binnenland.’

 ‘PvdA- Hysterica-Ploumen’ reist de wereld rond om de Olie-dictators de kont te kussen.
lilianne-ploumenDe VVD zal zich hiermee de Show-kritiek van coalitiepartner PvdA op de hals halen. In het huidige buitenlandbeleid van het VVD-PvdA-kabinet ligt de nadruk juist op het bevorderen van mensenrechten onder dictatoriale regimes(kuch). Het is een constante in de Nederlandse buitenlandpolitiek sinds de jaren zeventig. PvdA-minister Koenders hamert in vrijwel elk gesprek met wereldleiders op de zorgen van Nederlanders over de misstanden in het betreffende land, van Egypte tot Libië, van Rusland tot China. Daarna wordt hij stelselmatig uitgelachen door de Dictators en de VVD-Misdaadgroep. In de grondwet staat dat Nederland de taak heeft om op te komen voor de internationale rechtsorde, terwijl die dagelijks ook in Nederland wordt geschonden. Maar Zijlstra wil voortaan ‘niet meer meteen de mensenrechtenkaart trekken en zich nu nog alleen te concentreren op Graaien en Naaien van ‘Jan met de Pet’ in binnen en buitenland.’Dictators in het zadel houden wil de VVD ook niet gratis doen, wel als zij hun bloed miljarden allemaal netjes witwassen op de “VVD-Zuidas” te Amsterdam benadrukt Zijlstra, maar Nederland moet sowieso  wel gaan samenwerken met onderdrukkers: ‘In plaats van dat je zegt: u handelt niet volgens onze standaard, dus we vinden u slecht, moet je toch veel meer de coöperatie zoeken met het regime, omdat het in ons veiligheids  VVD-portemonnee belang is. Maar je moet ook duwen op langzame verandering dat de Dictators bijv. nog meer wapens bij ons kopen.’ De VVD pleitte er tot voor kort voor dat buitenlandse regeringsleiders met bloed aan hun handen worden tegemoet getreden met een ‘uitgestoken hand gecombineerd met een vuist’.  Zijlstra gaat met zijn voorstel een stapje verder door de vuist te veranderen in een diplomatiek luxe gesprek, mits de dictators de economische en veiligheidsbelangen van Nederland niet direct schaden. Egypte is volgens Zijlstra ‘een prachtig voorbeeld’ van een land waar het misging: ‘Europa, maar bovenal de Elite van de USA heeft een groter belang bij een stabiel Egypte met een kleine tien duizende moorden zo ver waar heel rustig, bijvoorbeeld door economische Elite-gangsters prikkels, de situatie langzaam verbetert dan bij de anarchie die optrad toen wij mee hielpen de boel te laten kantelen(kuch).’

VVD: Dictators welkom. Wilders achter de tralies.Witgewassen Marcouch: “Wilders moet zich distantiëren van racisme in de Volkswijken en zwijgen over het racisme van Spekman, Samsom en Rob Ouderkerk”.
Vorige week lanceerde de VVD-Misdaadgroep het criminele voorstel de grenzen van Europa te sluiten voor niet-Europese arme vluchtelingen. De partij oogstte daarmee niet alleen krokodillen tranen verontwaardiging van coalitiepartner zijn PvdA-hoertjes, maar vrijwel alle Tweede Kamerfracties. Alleen de PVV is voor wat op zich ook bizar is want juist de VVD-Justitie in vereniging met zijn PvdA-hoertjes doen er alles aan om de Dutch ‘Bruinhemden’ Dictator Geert Wilders achter de tralies te krijgen.