Rob Oudkerk Samosm, Spekman
Als men zijn Roots en afkomst Verraad en discrimineert, zoals Marcouch en Aboutaleb is men welkom bij de ‘PvdA-hoertjes’ van de ‘VVD-misdaadgroep’. Als men zwijgt over de misdaden jegens het gewone Volk door de Ultra-rijken en hun politieke ‘VVD-lakeien’is men welkom bij de ‘PvdA-hoertjes’.

( van onze VVD en PvdA Bestuur -Gangster redactie)

AmsterdamNoir-Economische verpaupering van de ‘Detroit- Schilderswijken’, die de Politici zelf hebben veroorzaakt.

Onze redacteur ing. Steve Brown voorspelde reeds in 2008 ( zie hiervoor vanaf 2,5 minuut video interview Revu Gangsta’s Paradise) bij het verschijnen van zijn 6 de boek: “ Steven Brown in Gangsta’s Paradise” dat het gewone Volk dat de afgelopen 20 jaar volledig kaal is geplukt door met name de PvdA en de VVD en het (Oude-ratten ‘Captain- Gay  Emile Eurling’ en Maxime Verhagen, etc.) CDA zijn woede gaat richten op die ‘Andere Schlemiel’ in hun eigen Volksbuurten. Dat is een verschijnsel dat zich in tijden van crisis altijd herhaalt. Pas in een later stadium krijgt men door dat hun echte onderdrukker elders woont en zich vermomt als ‘Rat in pak’: In de Villa wijken en grachtengordels. Dan is het hek van de dam en verandert de radeloze Volkswoede in een Revolutie. Dan is de tijd aangebroken dat Politiek criminele lieden als Ahmed Marcouch zich moeten verantwoorden voor het tribunal criminel extraordinaire.
De ‘Blauwe-hulptroepen’ van de Heersende Klasse houden beestachtig huis in Volksbuurt Schilderswijk.
‘PvdA-Kamerlid-hoertje’ van de ‘VVD-misdaadgroep’ Ahmed Marcouch is geschokt(kuch) door het openlijke racisme( is feitelijk onwetendheid en dat weet Marcouch ook) dat hij tegenkwam bij een bezoek aan Volkse buurt Duindorp, die niet onder doet voor de Getto’s  in Detroit, alwaar  de ‘Blanke’ niet meer zonder gevaar voor eigen leven in de Black Getto’s’ kunnen wandelen. Laat die ‘PvdA Komediant Marcouch’ daar lekker gaan wandelen met zijn NOS erbij, dan zijn ze gelijk opgeruimd staat netjes.

Hij was niet geschokt van de armoede en ellende en wanhoop en radeloosheid , die hij daar aantrof, die hij mede heeft veroorzaak en in stand houdt als Tweede Kamer lid van de ‘Arbeiders Verraders Partij’. Ook was hij als ex-politieman niet geschokt toen de wanhopige buurt bewoners hem vertelde dat de politie als een beest huist houdt in hun buurt. Dat laatste is wel begrijpelijk, want hij was zelf een van die politie beesten geweest. ‘

VVD-Racist-Kapitalist Blok’ bekent kleur: Blank en rijk welkom, Zwart en arm naar “Thuisland”.
Afgelopen week werd bekend dat allochtone nieuwkomers in deze Haagse Getto wijk stelselmatig worden weggepest. Dat de oorspronkelijke Buurt bewoners al jaren worden wegpest door de niet te betalen huur verhogingen van zijn ‘VVD- Gabber in Crime’  ‘Stef-De Gier-Blok’ wilde Marcouch niet horen.

Marcouch past ‘Geenstijl- tactiek’ toe.De ‘Kut-Marokkanen als Marcouch’ en hun ‘Stiefvader Geert Wilders’.
Marcouch maakte na het bekend worden van dit nieuws een ‘GeenStijl-Show-wandeling’ door de verpauperde Getto Volks- wijk waar Detroit niet voor onder doet, ´om de zogenaamd de sfeer te proeven, bralde hij tegen zijn ‘Ja-knikkers-NOS’. Maar in werkelijkheid was hij daar om te provoceren en daardoor de ‘Staat-NOS’ met goede grachtengordel sier te bedienen. De PvdA “Ome Tom”( = A black person that is a white man’s bitch) Marcouch werd onmiddellijk herkend en raakte in gesprek met oudere volkomen kaal gepulkte buurtbewoners en een groep jongeren zonder toekomst. Volgens de ‘PvdA-hoer Marcouch’ waren dat ” Dutch hooligan-achtige types met een gymnasium diploma” die ook tegen hem openlijk racistisch waren. “Er viel mee te praten, maar ze kwamen niet verder dan dat dit land van ons is en dat allochtonen hier niet thuis horen”, bralde de verheugde corrupte ex-politieman Marcouch. “Als ze komen dan vragen ze erom”, werd hem verteld. Marcouch was zogenaamd geschokt. “Zo veel racistisch en discriminatoir geweld, en ook zo publiekelijk uitgesproken. En niet alleen jongeren, ook volwassenen, soms zelfs oma’s die hun kleinkinderen ertoe zetten om allochtonen, met geweld desnoods, uit hun huizen weg te pesten.” Hoe zou dat nou komen Marcouch? Misschien is de oorzaak het wan en misdadig beleid van jouw Arbeiders Verraders Partij de afgelopen 20 jaar jegens het gewone  radeloze Volk. ( zie de VARA documentaire: de Radeloze)

Dominante Volks-minderheid is alleen goed voor de PvdA Coryfeeën Wim Kok en Rob Ouderkerk als zij naar de Volkse Junkie-Hoertjes willen.
Volgens Marcouch gaat het om een “dominante, niet geringe minderheid” ( heeft hij het nu over zijn eigen Hoertjes-partij?) van buurtbewoners die zich in hun gedrag gelegitimeerd voelen “door hun grote leider WildersDe Boze Wolf”, zoals ze tegen mij zeiden in gebrekkig Nederlands”. Daarmee doelen ze volgens ‘Ome Tom’ Marcouch op PVV-leider Wilders en niet op zijn racistische Leiders ‘Playboy Diederik Samsom’ en de ‘Showbizz arbeider Hans Spekman’, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gettto- Duindorp een groot aantal stemmen kreeg en de PvdA volledig is weg gevaagd door Wilders aka de “Blonde Dood”. Marcouch roept Wilders ertoe op zich te distantiëren van dit gedrag en zijn oorspronkelijke PvdA-achterban in Duindorp tot de orde te roepen en dat zij alleen nog maar de racistische citaten van Samsom , Spekman en Rob Ouderkerk roepen. Marcouch is vergeten dat deze radeloze mensen vroeger zijn achterban waren. Misschien kan hij beter zijn eigen partij oproepen te stoppen met het discrimineren en leegplukken samen met de walgelijke en gewetenloze VVD-Misdaadgroep van de aller zwakste, armste bejaarde, hongerde arbeiderskinderen van welke kleur en afkomst dan ook. Ironisch maar wrang in dit verhaal is dat Marcouch zelf behoort tot de groep allochtonen, waarvan de sluwe en gewetenloze Top van de PvdA en de VVD misbruik maakt in de zin kijk ons eens wij discrimineren niet en hebben zelfs Witgewassen ‘Marokkanen’ en ‘Turken’ als politici Lakeien Marcouch en Aboutaleb.

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkene. Marcouch beriep zich op zijn zwijgrechten. ‘Stef-Gier- Blok’ geeft alleen commentaar aan zijn ‘Staats-NOS’ en/of zijn ‘bevriende’ ‘VVD Gay Media-Maffia’ onder Leiding van de ‘VVD Burgemeester Onno-Schandknapen-Hoes’ en/of ‘Derde Wereld Kids explioteur Peter R de Vries’. (elaine.boer@minbzk.nl, vera.hoogendoorn@minbzk.nl, vincent.steen@minbzk.nl, ffennema@minszw.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, voorzitter@pvda.nl, redactie@pvda.nl,D.Samsom@tweedekamer.nl,)