( ‘Volkskrant JaKnikkers-opinie- Lidy Nicolasen’ geanalyseerd door onze ‘psycho-analyse- redactie’ i.s.m. onze waarheid-commissie)

Lidy NicolasenThe Pilars of Society by George Grosz zijn weer terug in “Banana-Fraude-Nederland”.
George Orwell, Franz KafkaFredrik CelineThomans van der Dunk en de Nationale Ombudsman zijn niet besteed aan Lidy Nicolasen.

Amsterdam-Noir-We zijn een bananenmonarchie geworden voor Ratten in pak is een Complottheorie volgens  Lidy Nicolasen.
Volkskrant en Lidy Nicolasen promoten VVD-Heren van stand  ‘Seks-Vakantie’ reizen. En  betaalde seks-met minderjarige Volks-schandknapen en Prostituees als fatsoenlijk.
Lijdt de Volkskrant en Lidy Nicolasen  aan ernstige Normvervaging?

‘Joris Demmink is onze nationale zondebok, de schuld van alles wat mis gaat in dit land, aldus Lidy Nicolasen.
Maar dat had ook zo’n  één op één uitspraak kunnen zijn van OM/Politie-informant Peter R de Vries. Zij is toch ook niet één van de stiekeme Gansgtersletjes van Peter R. de Vries? Wij achtten dat niet echt mogelijk, wat ondanks dat Peter R. de Vries een algemeen bekende “Pervert” is voldoet objectief gesproken het uiterlijk van mevr. Volkskrant Lidy Nicolasen niet aan de minimale BN- Slettenbak criteria.

De ‘Noir-Psychoanalyse’ van Lidy Nicolasen is uitgevoerd door onze zeer deskundige plagiaat Showbizz –psychiater dr. Bram- roept u maar-Bakker. Hij heeft zijn  academische graad behaalt in “Banana-Fraude-Nederland”. Dus om maar in de opinie te blijven van Lidy Nicolasen dat zit wel goed.
Het hierna volgende Demmink en ‘VVD -propaganda–opinie’ artikel van Lidy Nicolasen  is van dien aard dat het alleen bewerken door de waarheid-commissie niet kon volstaan.
Het niveau en de aard van haar ‘opinie’ noopte ons om het tevens aan het psychoanalyse te moeten onderwerpen.

Normale of abnormale Opinie van Lidy Nicolasen.
De vragen waar wij ons nu voor gesteld zagen waren de volgende:
A
Is zij  gewoon corrupt en ingezet door de Elite VVD-Pedofielen?
B.
Gelooft zij werkelijk wat zij schrijf? In dat geval is het veel ernstiger dan hetgeen in A gesteld. Dan lijdt zij kennelijk aan een zeer ernstige stoornis en leeft zij kennelijk in een ‘Waan-VVD-wereld’.
C.
Is Lidy Nicolasen een’ Complot-Mens’? Denkt zij dat Complotten een Complot zijn?

Dan lijdt zij volgens onze ‘Noir-deskundige dr. Bram Bakker’ aan de zwaarste stoornis, namelijk de ‘VVD-opinie’.

Joris Demmink is onschuldig en een fatsoenlijke ‘VVD-Heer’ van Stand, een voorbeeld voor onze Jeugd, aldus Lidy Nicolasen.
Wat Joris Demmink ook zal zeggen, het doet er niet meer toe, denkt columnist Lidy Nicolasen. Denkt? Is in dit verband om te beginnen Lidy Nicolasen al ‘vergeten’ dat de ‘VVD Justitie Heer Ivo Opstelten’ verleden week nog formeel aan de Kamer heeft moeten meedelen dat er de afgelopen halve eeuw of langer de Hoog geplaatste OM en Kerk pedofiele niet naar behoren zijn vervolgd.

De geruchten stopten nooit meer, ze werden steeds fantasierijker. De ambtenaar zelf deed er het zwijgen toe, aldus Lidy Nicolasen.
Is deze zin een voortvloeisel uit een corrupte grondhouding (A).? Of B een waanidee? Of C een gedachtegang van een Complot-denker?
Immers Demmink heeft altijd gereageerd sinds dat Panorama artikel met de eerste  ‘Schandknapen- Demmink’ openbaarmaking kwam, behalve met de enige gepaste, namelijk direct terug treden, zodat het aanzien van het hoogste Ambt van Justitie niet langer zou worden beschadigd. Hij heeft altijd gereageerd, zij  het niet met wederhoor op het betreffende artikelen, maar met processen. Die processen en de dreiging middels aankondigingen van die processen met zeer dure gewetenloze advocatenkantoren deed Demmink altijd op kosten van de overheid. M.a.w. op kosten van de burgers.  Is dat een ‘VVD-Complot’? Is dat geen symptoom van een Banana-Republiek?

Wat Joris Demmink ook zal zeggen, het doet er niet meer toe, denkt columnist Lidy Nicolasen.Rolodex-onderzoek was ook een Complot van de Politie volgens Lidy Nicolasen.
Rolodex-zaak of het Rolodex-onderzoek was een justitieel onderzoek naar de betrokkenheid van topambtenaren bij seksueel misbruik van minderjarige Volksjongens.
Dit onderzoek werd in 1997 uitgevoerd en is feitelijke aantoonbaar van bovenaf gesaboteerd. Het onderzoek dat de eerlijke Amsterdamse politie en justitie uitvoerden was gericht tegen een netwerk van minderjarige ‘Volks- jongensprostituees’ en  ‘Pooier-ronselaars’. Daarbij kwamen onverwacht de namen van  VVD topambtenaren, o.a.  die van ‘Heer Joris Demmink’ in beeld. Tot dat moment registreerde de politie alleen telefoonnummers. Zo werd duidelijk wie met wie contact had. Toen de VVD-top van het Openbaar Ministerie toestemming gaf gesprekken ook af te tappen werden de contacten van de ene op de andere dag verbroken. Complot?
Het tactisch onderzoek waar ook de rijksrecherche bij was gehaald werd daarna wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Bronnen die nauw betrokken waren bij het onderzoek zijn ervan overtuigd dat er is gesaboteerd. Maar dat is volgens Lidy Nicolasen weer een Complot. Een ‘Politie- Complot’ deze keer. Allemaal Complotten die haar ‘VVD-Heer Demmink’ en haar VVD-Misdaadgroep in diskrediet willen brengen.
In de groep verdachten bevonden zich naar zeggen van betrokken politiemedewerkers onder anderen een toenmalig hoofdofficier van justitie Hans Vrakking, een topambtenaar van het ministerie Justitie Demmink en een oud hoogleraar uit Amsterdam, nu gepensioneerd. De affaire zou alleen gevolgen hebben gehad voor de hoofdofficier Hans Vrakking. Hij zou worden benoemd tot procureur-generaal maar kreeg een minder prestigieuze functie bij een internationaal vaag hof. Volgens het OM van Demmink heeft zijn vertrek niets te maken met het ontuchtonderzoek.

Waarom staat Joris Demmink niet op het ‘Elite-Gangster Billboard’ vraagt Lidy Nicolasen zich af.  Is dat ook een Complot.
Jasper S. heeft Marianne Vaatstra niet vermoord. Het was Demmink, want dat heeft Peter R. de Vries als geheime Politie-Commisarris van het Vaatstra- team zeer SBS-vakundig uitgezocht uitgezonden. Wie echt schuldig is aan de vuurwerkramp in Enschede? ( weet tot vandaag de dag nog steeds niemand ) Demmink. Dat we zonder volkenrechtelijk mandaat de oorlog in Irak zijn ingerommeld? Demmink. De dood van het jongetje Anass in Wassenaar. Demmink. De Deventer moordzaak dan? Wat denk je zelf?

 Demmink is onze nationale zondebok, de schuld van alles wat mis gaat in dit land en enigszins in nevelen is gehuld. Zou klokkenluider Edward Snowden zijn belofte waarmaken en met onthullingen over Nederland komen, goede kans dat al zijn pijlen richting Demmink wijzen. En niet alleen van de CIA. Ik durf er wat op te verwedden dat ook de Engelse en de Tsjechische geheime diensten achter hem aanzitten, om over de Turkse nog maar te zwijgen. Leuk gedaan Lidy Nicolasen om alles uit zijn verband te rukken. En als een heuse ‘agent -provocateur’ van de VVD iedereen neer te zetten als ‘Rutte-Complot-LSD’  verslaafden, die de gang van zaken rond om Demmink aan de Kaak stelt sinds feitelijk bleek dat bij het Rolodex-onderzoek de gewone politie was dwars geboomd door hoge VVD-Justitie ambtenaren..

Symbool van de Hollandse verloedering
 Joris Demmink is zijn naam volgens Lidy Nicolasen.
Wij dachten dat Prins Bernhard  daar de grondleger van was. En nadien een scala aan reeds met de Noorderzon en met miljoenen aan bonussen vetrokken ‘VVD-Bankiers’ , zoals recentelijk nog Tegenlicht van de VPRO liet zien. En wat te denken van de voltallige directie van bijv. het failliet gegaan SNS-Reaal en DSB- bank( allemaal  Top-VVD-ers)  en recentelijk weer de Rabo-Top? Geen Bananenrepubliek, Lidy?


SNS Reaal Misdaadgroep
Erik Staal en Jos van Rey  en Peter  Rehwinkel ook Onschuldig
Of wat te denken van Erik Staal en Jos van Rey en Peter Rehwinkel met  een rits  van hun bestuurskornuiten? Allemaal slachtoffers van Complot-denkers.

Peter R. de Vries ook onschuldig?
Of als het gaat om de Nederlandse journalistiek de rechtens vastgestelde Maffiajournalist Peter R. de Vries. Is Lidy Nicolasen  niet bekend met het Arrest van het Amsterdamse Gerechtshof n.b. uit 1991, alwaar voor recht verklaart dat Peter R. de Vries behoort tot de ‘Maffiagroep Klaas Bruinsma’? Of kent zij dat Arrest wel en rekent zij dat ook tot een Complot. Een Complot van het Gerechtshof te Amsterdam. Is het niet symptomatisch voor een Banana-Republiek dat een misdaad -‘journalist’ Peter R de Vries, die reeds in 1991  tot lid van een Maffiagroep is verklaard n.b. door een Rechter nadien ongestoord kan uitgroeien tot Nederlands Boegbeeld van de journalistiek.

Naar Zembla kijkt Lidy Nicolasen niet. Zembla is  ook een Complot volgens Lidy Nicolasen
Demmink  is een Jurist. Topambtenaar van beroep, lid van de VVD, Haagse Heer, homoseksueel, verpieterende achter de geraniums maar bovenal hoofdpersoon in zwartboeken, op websites en in complottheorieën, aldus Lidy Nicolasen.  Voor zover wij weten zit Demmink in hoofdzaak in  Sex vakantie-Pedofielen landen  als  (helaas)  Z.O. Azië en Oost-Europa en was Lidy Nicolasen niet dronken van  haar favoriete drankje witte wijn.

After Jimmy Savile: No More Banana -Nederland Joris Demmink Secrets?
Joris dennink
Tot ver over de landsgrenzen is hij berucht en het symbool van de Hollandse verloedering, waarin uiteraard drugs, pedofilie en bejaardenmoord aan de orde van de dag zijn. 

Joris Demmink is de Nederlandse Jimmy Savile, de pedofiel die ongestraft hordes minderjarige jongens heeft verhandeld en misbruikt. Het verschil met de Brit is dat wij het weten, al jarenlang. Tot in de krochten van internet roepen klokkenluiders om het hardst. Joris Demmink heeft de Nederlandse politiek, justitie, politie en ambtenarij in zijn zak.
Demmink is geboren in Hilversum. Hij studeerde rechten in Leiden. In 1982 kreeg hij zijn eerste baan op het ministerie van Justitie in Den Haag. Een jaar geleden ging hij met pensioen, na een glanzende ambtelijke carrière die hem bracht op de hoogste stoel van het departement: secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft die nooit meer verlaten. M.a.w. hij heeft zijn hele leven uitsluitend bij Justitie gewerkt. Dat is op zich al feitelijk zeer bizar voor een normaal mens.
Zembla wijdde aan de teloorgang van het Openbaar Ministerie onder zijn leiding een aantal uitzendingen onder de Titel” officieren van Justitie in de Fout”. Een echt Complot van de zijde van Zembla volgens Lidy Nicolasen.

‘Pervert –Demmink’ niet welkom in de USA.
Hij versleet een vijftal ministers, onder wie CDA’ers als Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin en dat is op zich al een teken dat wij in een Banana- Monarchie leven. 

In april 2003 schreef Henk Krol – de gewezen partijleider van 50plus en destijds hoofdredacteur van de Gay Krant -samen met het tijdschrift Panorama dat Demmink (en anderen) in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven seks hadden met minderjarige jongens ( dat heet Schandknapen Lidy Nicolasen). Daar had hij wel netjes aan de Volkse Schandknapen gevraagd hoe oud zij waren en wat zij kosten. Dat noemt men in de USA “Peverts” . En wordt een dergelijke persoon per direct terecht uit een politiek Hoog ambt de keien op gegooid..

Een “Pevert” als Heer van de VVD en hoogste ambtenaar van Justitie voor meer dan een kwart eeuw? Is dat op zich al niet een symptoom van een “Banana- republiek”?
Er kwam een rectificatie onder dreiging van dure processen. De bronnen waren ondeugdelijk gebleken, er bestond geen enkele twijfel over de integriteit van de ambtenaar. 

Deze laatste stelling van Lidy Nicolasen  is volgens onze psychiater dr. Bram –roept u maar -Bakker een uiting van een ernstige ‘VVD-stoornis’. De feiten over deze Panorama zaak zijn uit en te na o.a. bij EenVandaag en Brandpunt en vele andere media geanalyseerd. En daar uit bleek dat de bronnen en Panorama waren gezwicht onder zware druk van de zijde van Heer Demmink en zijn ‘VVD-OM’.

De VVD’er Joris Demmink is een eerlijke, integere zielige man, die alleen maar het VVD-goede nastreeft , aldus Lidy Nicolasen.
Het bleek het prille begin van wat een lijvig dossier zou worden. De geruchten stopten nooit meer, ze werden steeds fantasierijker zoals die van bijv. de ‘Bakker-Schut foundation’ die opkomt voor Baybasin. Een man die de Complot mensen beweren levenslang heeft gekregen om de Pedofielen activiteiten van Demmink in Turkse Heroine Doofpot te houden. De  Volkse ( jonge, minderjarige) Schandknapen liefhebber-VVD-ambtenaar zelf deed er het zwijgen toe, wat het beeld versterkte van een onzichtbare hoge ambtenaar die ongestoord zijn wellust ruim baan gaf. Vanaf dat moment ook moest hij met het schaamrood op de kaken tegenover zijn bazen door het stof. Want al die ministers, opgejut door even zovele verse directeuren van de binnenlandse veiligheidsdienst, wilden zelf wel horen wat er klopte van die immer wassende geruchtenstroom. 

Maar integer en moedig als Heer Demmink was bleef hij stug zitten volgens Lidy Nicolasen. Een Complot? Lijkt ons van wel, want los van schuldig of onschuldig in strafrechtelijke zin een  algemeen bekende Hoerenloper behoort niet in een fatsoenlijke democratie het hoogste ambt van Justitie te bekleden. M.a.w. alleen om die reden had de regering hem heen moeten zenden en/of had Demmink in het belang van zijn Hoge ambt als een echte Heer moeten terug treden.

Werkelijk wapenfeit
zijn Lidy Nicolasen   ontgaan of toch niet. Een ‘VVD- Elite- -Pedofielen Complot’ van de zijde van Lidy Nicolasen  ?
Er was een akkefietje geweest. Jaren geleden in Praag had hij seks gehad met een jongeman, die misschien pas 17 jaar was in plaats van 18. Hij had niet naar zijn leeftijd gevraagd, waaruit de facto al blijkt dat als deze jonge Schandknapen bijv. 14 of 16 waren geweest hem dat niets kon schelen. Het is het enige verhaal in de hele affaire dat als een werkelijk wapenfeit geldt. 

Hoe zou zo’n gesprek gaan? Een minister die moet doorvragen en tot in de broek van zijn ambtelijke rechterhand kijken? Vraag het aan je zoon of dochter Lidy Nicolasen.  Plechtstatig, lacherig, serieus? Geen (waan)-  VVD-idee. Tot een vervolging kwam het nooit, laat staan dat de man met stille of slaande trom is ontslagen. Gebrek aan bewijs, zo eenvoudig kan het leven zijn in de Complot ‘VVD-wereld’ van Lidy Nicolasen. Hoewel, zouden we niet mogen weten wat er precies is onderzocht door het ‘VVD-OM’ van Joris Demmink een echte VVD- Heer? Een Heer van de VVD zal toch wel naar eer en  geweten onderzoek doen naar zijn eigen  ‘(Pedo)-misdaden’. We leven toch niet in een Banana-republiek, aldus Lidy Nicolasen. Afijn, volgens de Volkskrant en Lidy Nicolasen kan iedere Burger met gerust hart zijn kinderen aan Demmink mee geven op vakantie, toch?

Nederland is geen Bananenrepubliek. Althans, ik denk niet dat Nederland een bananenrepubliek is
 en dat is geen ‘VVD- Complot’. Alle VVD’ers zullen het met mee eens zijn.
Ik ben bereid de overheid en al haar politici tot op het bot te wantrouwen, maar vertrouw een goed VVD er en Heer Demmink op zijn woord.  Ook al beweert hij als hij seks heeft met arme, radeloze Volkse Schankdnapen in Oostblok landen, alwaar jongens uit pure armoede hun lichaam moeten verkopen aan oudere Rijke Westers mannen niet altijd naar hun leeftijd te vragen. Hij vraagt wel altijd als goed  ‘VVD -Heer’ van te voren naar de Prijs aan hun Pooiers/mensenhandelaren.

‘VVD-Heren’ als Joris Demmink  heten in de USA de facto “Perverts”
Ik weet wel zeker dat er op alle ministeries ambtenaren rondlopen die hun bazen een kunstje willen flikken en pootje haken. Maar laten we het helder stellen: Nederland is geen bananenrepubliek. Althans, ik denk niet dat Nederland een bananenrepubliek is als ras VVD’er. Hoe ik dan verklaar dat markant bijv. alle Nederlandse banken failliet zijn gegaan middels fraude en oplichting en er niemand daarvoor is vervolg? Dat is VVD-politiek en daar ben ik een  ‘Complot-aanhanger’ van, aldus Lidy Nicolasen.

Het VU onderzoek  inzake Bestuurlijke  Corruptie is ook een Complot volgens Lidy Nicolasen  .
De AIVD  van de ‘PvdA- Bos Ronald Plasterk’ is misschien minder toegerust dan de CIA, we hebben ook geen Snowden, maar wel talloze serieuze onderzoeksjournalisten, waar ik zeker niet toe behoor en ook nooit iets van wil lezen ook. Nooit heeft ook maar iemand een snipper van een belastend feit ontdekt in mijn ‘Waan- VVD-wereld’, alle beweringen ten spijt.
Uit deze zin blijkt twee dingen.

Lidy Nicolasen   is ergens haar Fatsoen en geweten kwijtgeraakt.
Lidy Nicolasen  bedient zich van opzettelijke leugens is derhalve slechts corrupt, wat in “Banana-fraude-Nederland” eerder regel is dan uitzondering. Of  indien zij oprecht gelooft wat zij stelt in deze dan is zij kennelijk een VVD-‘Complot- mens’, die lijdt aan zeer ernstige stoornissen. Bijv. het ontbreken van empathie met ‘Volkse- Schandknapen’, die uit wanhoop en pure ellende hun lichaam moeten verkopen aan ‘Heren’ van VVD- stand. Kennelijk weet zij niet meer het verschil tussen goed en kwaad. En dat is een stoornis die men vaak tegen komt bij zogenaamde criminele psychopaten, aldus onze psychiater dr. Bram –roept u maar– Bakker. Ook is het kennelijk het simpele begrip Fatsoen ergens kwijt geraakt bij Lidy Nicolasen.

In elke zich zelf respecteerde democratie is het een Fatsoensregel dat Hoge politici en Bestuuders zich onthouden van het gebruik van prostituees, Hetero of Homo.
Zij moeten immers het voorbeeld geven aan de Jeugd. De Boodschap die de Nederlandse regering sinds 1990 af geeft aan zijn Burgers en zijn kinderen is dat het goed is om in Nederland en zelfs op  ‘Sex-vakantie’ zich te vergrijpen aan prostituees. En daarmee in ieder geval de mensenhandel mede in stand houdt. Met dergelijk ons inziens walgelijk en verwerpelijk gedrag kan men dus meer dan een kwart Eeuw de Hoogste Baas van justitie zijn in Nederland. Banana-republiek?. Lijkt ons over duidelijk van wel dus.
Dan laten wij maar buiten beschouwing dat haar ‘PvdA-AIVD’ nog nooit een Hoge Pedofiel heeft betrapt en niet één Bankier en/of Corrupte Hoge Bestuurder of politici. Dat zijn volgens Lidy Nicolasen geen feiten dat Nederland wellicht een Banana- republiek is.

Privé sores
 heeft de Hoogste Baas van Justitie niet.
Ik ben en was lang niet de enige die getracht heeft Demmink te interviewen. Het belang was tweeledig. We zouden een mooi verhaal voor de krant hebben en hij kreeg de kans van zich af te slaan. Demmink weigerde. Dergelijke interviews zijn, liet hij weten, niet in het belang van zijn ambtelijke functie. Een ambtenaar hoort onzichtbaar te zijn en zijn privé sores niet aan het publiek te tonen.

 Een nette juridische redenering. Een beetje bang misschien ook wel als een echte ‘VVD- Heer’, met als enige ‘Heren- Fout’ dat hij soms aan Volkse Schandknapen ‘vergeet’ te vragen hoe oud ze zijn, nou mag hij. Het heeft hem geen zier geholpen en nu is het te laat, maar ik blijf achter mijn ‘VVD-Heer Demmink’ staan. U kwalificeert dat als  het  ‘Hitler-Bunker effect/stoornis, nou daar ben ik het dus niet mee eens,aldus Lidy Nicolasen.

Eerdaags zal de rechtbank twee Turkse mannen horen, die beweren door hem te zijn verkracht tijdens zijn bezoek aan Turkije in de jaren negentig. 

Wat Demmink ook zal zeggen, het doet er niet meer toe. De samenzweringstheorie werkt als een tweetrapsraket, schreef Niod-man David Barnouw onlangs in mijn ‘Ja-knikkers-  Volkskrant’. Het belangrijkste is de samenzwering zelf, maar ook wat daarop volgt: het ontkennen, toedekken of zelfs geheel negeren van de (strafbare) feiten uit het verleden. Wie aan die feiten durft te twijfelen, ze zelfs tegenspreekt, maakt deel uit van die samenzwering. Waarvan akte, aldus de VVD’er ‘Complot–mens Lidy Nicolasen ‘. Waarvan Akte ? laat die uitdrukking nu toevallig meer dan een kwart eeuw de standaard uitdrukking zijn geweest van Peter R. de Vries. Toeval? Een Complot?

Opmerking; wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de Hoofdredactie van de Volkskrant en aan Lidy Nicolasen. (opinie@volkskrant.nl, redactie@volkskrant.nl  )