Een ander kijk op de misdaad in het licht van Lex Naturae, ius naturale.

Kernzinnen:
Bart Middelbrug, Bas van Hout, Peter R de Vries AIVD handlangers?
Uitgeverij Nieuw Amsterdam en Koud Bloed broeinest van de AIVD
Maakte Peter zijn NOS-gangstersletje Monique T. zwanger?

Enige tijd geleden heb ik een verzoek gedaan om gegevens van de AIVD m.b.t. mijn dossier ouder dan 25 jaar aan mij toe te zenden. Net zo als Roel van Duijn had gedaan, de voormalige Provo en Kabouter. Roel van Duijn heeft deze toen wel gekregen van de AVID blijkens een interview ter zake in het Parool. Het is dus gangbaar dat gegevens m.b.t. personen die een dossier hebben bij de AVID na 25 jaar hun dossier kunnen opvragen en het ‘niet- actieve’ deel krijgen. Ik had ook niet anders verwacht die te krijgen, temeer ik een blanco strafblad bezit en sinds 1994 boeken schrijf.

Maar de AVID weigerde mijn verzoek met o.a. de volgende uitleg:
“Bij het archiefonderzoek zijn niet-actuele gegevens over u aangetroffen. De documenten waarin de genoemde gegevens zijn geregistreerd, mag ik evenwel niet ter inzage geven omdat daardoor een nog actuele werkwijze dan wel bronnen openbaar zouden worden, waardoor het goed fuctioneren van de AIVD en daardoor de nationale veiligheid zou kunnen worden geschaad. Verder staat artikel 45 van de WIV 2002 het openbaar maken van persoonsgegevens van derden in het kader van verzoeken om kennisneming niet toe. Het in bewerkte vorm vrijgeven van deze documenten is niet mogelijk gebleken.”

Overigens was ik in ieder geval verbaasd dat er überhaupt een dossier van mij was.

Maar het verklaart nu wel een hoop feiten,omstandigheden en gedragingen jegens mij en de mijne, etc. sinds 1980 van betreffende politie, overheid, justitie en corrupte journalisten zoals P.R. de Vries aka ‘De Dildo Man’, Bas van Hout en Bart Middelburg aka Malle Bart van het Parool die kennelijk ook werken voor/ met de AIVD.(zie Noot 1en 2)

Ook verklaart de brief van de AIVD nu voor mij waarom de zg. mishandeling zaak Peter R. de Vries bij de RAI tegen mij bij de politierechter twee officieren van justitie en drie anonieme getuigen heeft.
Nog nooit in de geschiedenis heeft er bij de politierechter een zaak gediend met twee officieren van justitie en drie anoniemen getuigen voor een simpel handgemeen.

Oordeel zelf: Lees de volledige AIVD brief met de weigering het 25 jaar oude gekuiste AIVD dossier aan Steve Brown te verstrekken.

Noot 1
Het Kortgeding Brown tegen Koud Bloed en Bart Middelburg (AIVD spion?) ligt sinds vorige week bij de Rechter. We wachten op een datum van de wederpartij. Centraal staat dat medio september de gedaagde een uitlokking tot moord op mij hebben gedaan al dan niet onder auspiciën van de AIVD.

Noot 2
Spion op elke nieuwsredactie?
Volgens journalist Frénk van der Linden huist er op iedere nieuwsredactie in Nederland een spion, een informant van de AIVD. De journalist vroeg enkele jaren geleden zijn dossier op en kwam erachter dat een groot deel onleesbaar was gemaakt. Een collega van het blad De Tijd had de informatie destijds doorgespeeld naar de AIVD. In EénVandaag een gesprek met van der Linden en NVJ-secretaris Thomas Bruning.

Binnenkort:
Schokkend, gatmakkend, by John de Hol producties:

(Maakte Peter zijn NOS-gangstersletje Monique T. zwanger?)

Peter R. de Vries the Dutch Show reporter, who won a Emmy award got caught with a Dildo Up his Ass.

Met Hot Prinses Mabel, Susanne de Heks, Helene van Orgasme, Caroline , ‘het gangster sletje’, een huilende Peter R. de Vries. Sleutelgat journalistiek van de eerste orde. En beelden van diverse Godfathers waarvoor Peter R. de Vries werkte en nog werkt.