Veel lage IQ’s in Amsterdamse Topbestuurders functies en Burgemeester van der Laan is daar een voorbeeld van.

Vrees voor meer criminaliteit door gebrek aan zorg en vervolging van de Top Bestuurders en directieleden in Amsterdam-Noir.

“Elite-gangsters vrolijk straffeloos graaien met Burgemeester Eberhard van der Laan door zijn lage IQ.”

door Prof. dr. Hersenman
Amsterdam-Noir. Ongeveer één op de acht Amsterdammers is licht verstandelijk beperkt. Dat houdt in dat zij een IQ hebben tussen de 70 en 85. Dat blijkt uit een inventarisatie van burgemeester Eberhart–GVB-Misdaadgroep-Van der Laan, naar aanleiding van de plannen van het kabinet “Bruin 1” om de awbz-zorg te beperken. Van der Laan, de GVB-misdaadgroep, de Zorg misdaadgroep, de Bank-misdaad groepen, de Onroerend goed Maffia, de Media Maffia Misdaadgroep, Het Zwarte Tuig in Toga, de Blauw Hulp troepen van de Elite-gangsters en de Top- 200 Elite-gangsters zijn daarop getest.

Als deze Roof-plannen doorgaan, kunnen de verstandelijk beperkten geen aanspraak meer maken op de Algemene wet bijzondere ziektekosten. De burgemeester met de lage IQ vreest dat door het gebrek aan zorg straks meer van deze mensen het verkeerde pad opgaan of zijn ze al op het verkeerde pad. Dat wist van der Laan eigenlijk niet.

Van der Laan een te lage IQ om misdadigers te herkennen.
Kijk hieruit blijkt het lage IQ bij van der Laan. De Amsterdammers die het meeste stelen en roven met de pen en de wet in de hand kunnen dat doen, omdat zij weten dat zij nimmer worden vervolgt. Als zij dan een keer door de media worden ontmaskerd als ordinaire Mega dieven krijgen zij voor straf en Top-Nep baantje van ver over de 100 duizend euro per jaar van Eberhard van der Laan.
„Deze maatregel zal invloed hebben op het aantal mensen dat bij gebrek aan de juiste begeleiding afglijdt richting bijvoorbeeld de criminaliteit”, stelt hij met zijn lage IQ.

Zijn waan-angst komt niet bepaald uit de lucht vallen. Het Amsterdamse gedeelte met een lage IQ heeft al sinds enige tijd een lijst van de z.g. zeshonderd grootste lastpakken van de stad. Veruit de meeste van de lieden ( jonge jongens zonder opleiding en geld en een goed huiskomen) die hierop staan, hebben een licht verstandelijke beperking en vallen totaal in het niet met wat  de hier genoemde Elite-misdaadgroepen voor maatschappelijk schade aanrichten.

Amsterdam is debiel volgens Burgemeester van der Laan.
In totaal telt de hoofdstad maar liefst 104.000 inwoners met een IQ dat schommelt tussen de 70 en de 85. Nu nog kunnen zij aanspraak maken op zorg, betaald door de overheid, maar als de plannen van het kabinet “Bruin 1” doorgaan is dat met ingang van volgend jaar voorbij. Dan zal de omgeving van deze mensen, zoals hun familie, de zorgtaken op zich moeten gaan nemen.

De jongeren komen straks bij het wegvallen van de awbz onder de reguliere jeugdzorg te vallen. „Maar die is niet toegerust op de specialistische begeleiding die deze jongeren nodig hebben”, zegt Van der Laan, terwijl de GVB-misdaad bende weer een miljoentje onder zijn reet vandaan jat. Tja, dat gaat zo snel dat hij dat niet kan bij benen met zijn lage IQ. Gelukkig heeft Van der Laan met zijn verstandelijke beperking ooit zijn vaste zorg en inkomen gevonden bij de PvdA, want anders had hij zeker in de Kruimel Criminaliteit te recht gekomen.

Misdaad loont niet van deze arme onopgeleide Sloebers zolang ze niet in de politiek of ‘zaken’-leven zorg zitten.
Van de 104.000 licht verstandelijk beperkten is zeventig procent ouder dan 19 jaar en daar moeten dus de vrienden en familieleden voor gaan zorgen. Voor een deel van hen dreigt volgens Van der Laan een loopbaan in de misdaad ( hij bedoelt de Kruimel Criminaliteit) als dat eigen sociale netwerk niet adequaat optreedt of dat zij in de politiek en/of zaken-eltite misdaad gaan.

Bijkomend probleem is dat het cabinet “Bruin 1” overweegt een eigen  roof de arme helemaal leeg bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg in te voeren.

Politieke Gangsters maken misbruik van verstandelijk beperkte.
Van der Laan is bang dat juist de meest kwetsbare groep dat niet gaat betalen en daardoor niet de zorg krijgt die noodzakelijk is. Het gevaar bij mensen met een verstandelijke beperking schuilt erin dat zij naïef en makkelijk te beïnvloeden kunnen zijn. Ook dus door mensen met een verkeerde bedoeling. Nou dat is waar. Hoe anders kunnen normloze lieden als Burgemeester van der Laar, ‘Snake Rutte’, “Creep-Rat Verhagen” en Miljonair en racist Wilders ooit aan de macht zijn.

600 Jonge kansloze Sloebers Bliksemen afleider voor Elite-gangsters.
Uit onderzoeken die zijn gedaan naar de leden van de top 600 blijkt dat zij vaak gebruikt zijn door derden voor duistere klusjes als bijv. het zwart wassen van auto’s of het schoonmaken in villa’s van de Elite-gangsters. En dat zij constant worden misbruikt door de Elite-gangsters om te dienen als bliksem afleider van hun Elite-gangster-misdaden in de pulp-media.

‘Het VVD- ministerie van volksgezondheid  en rook je maar dood deelt de vrees van de gemeente Amsterdam niet. De bezuiniging op Awbz-zorg voor mensen met een IQ tussen de 70 en 85 is geschrapt, aldus een woordvoerder en kunnen dus nog altijd bijv. Burgemeester of directeur worden bij de GVB of de politiek of het zakenleven ingaan of zich dood roken.

Ook de eigen bijdrage voor gebruik van GGZ-zorg wordt verzacht. Het zijn maatregelen uit het Lente, oeps Ellende-akkoord om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De 5 fracties in de Tweede Kamer Kroeg (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en het demissionaire kabinet “Bruin 1” hebben daarover in april 2012 overeenstemming bereikt, en die hebben ook allemaal een lage IQ.