(van onze wordt Wakker redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Amsterdamse ‘Monster-Rechter-Lady- Broekhuis ‘ houdt Deksel op ‘ Miljoenen- Strijkstok-Beerput’ van Stimuleringfonds voor de Journalistiek(Video’s).

‘US-& NL Schurkenstaat’:Trump exit en geeft al zijn ‘Elite-Maffia-vriendjes & Familie’ & Oorlog misdagers Gratie & ‘Taxfree-King Willem- Zorgtoeslag-Afpersmisdaadgroep Rutte’(Video’s) 

Commissie bevestigd wat wij al jaren stellen: In toeslagen-affaire & Jeugdzorg en in NL worden de beginselen van de Rechtsstaat door Regering & Gerechtelijke Macht dagelijks geschonden(Video’s). 
De Amsterdamse Rechtbank is by far de corrupte en schaamteloze  ‘Nacht und Nebel- Rechtbank’ van Nederland.  En dat blijkt wel weer eens uit hoe zij zich in alle bochten heeft gewrongen met List en bedrog  om niet aan het WOB-verzoek van De Stem van de Straat- SaltoTV inzake de 8 namen van de anonieme   extreem corrupte ‘Rat in pak-deskundigen’ van  het ‘Strijkstok- Stimuleringsfonds van de Gevestigde  Orde- NSB-Journalistiek’ te voldoen.Verbaasd het ons? Nee, niet echt. Nu weten wij uit eigen ervaring en van de Universiteit van Harvard en Prof. Loïc J. D Wacquant van de Universiteit van Berkley dat de Gerechtelijke macht op een enkele zeldzame moedige Rechter na corrupt is tot op bot. En Tuig ( ook de OvJ’s) van de Richel in Zwarte Toga allemaal open en bloot in dienst staan van de Taxfree-King Willem- Heersende- Klasse. Het hele Levensgevaarlijke ‘Tuig in Zwarte-Toga- psychopaten’ van de’ Nacht un Nebel- Rechtbank Amsterdam’, inclusief de corrupte altijd liegende peperdure landsadvocaten J.P. Heinrich en N.N. Bontje horen thuis in de cel en/of een Tbs-inrichting. Pikant in dit verband is dat er tegen Monster rechter C.F. de Lemos Benvindo  reeds meerdere malen aangifte is gedaan voor zijn duister criminele rol in de ‘Jeugdzorg Maffia- zaak sinds 1945‘(Video’s).

Onze bizarre en uitputtende ervaring met de Rechtbank Amsterdam in deze ‘Doofpot-WOB-Zaak’  werd onlangs bevestigt door de rapporten inzake ‘Mishandel &aanrandingen- Pedo –Jeugdzorg- sinds 1945’ &’ Zorg toeslagen-Zelf- Moord-Misdaadgroep-Rutte‘ en de duistere en extreem criminele  ‘Kafka en Nacht und Nebel- rol’ de Gerechtelijke macht daarin heeft gespeeld.( Nacht und Nebel-Rechtspraak .Zonder zich te willen uitlaten over individuele rechterlijke uitspraken, constateert de commissie dat ook de bestuursrechtspraak jarenlang een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de – niet dwingend uit de wet volgende – spijkerharde uitvoering van de regelgeving van de kinderopvangtoeslag. Bron: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/eindverslag-onderzoek-kinderopvangtoeslag-overhandigd)

De Rechtbank schaamt zich kennelijk toch nog wel een beetje voor zijn eigen ‘ Kafka-Doofpot-WOB-vonnis’.
Het  ‘Doofpot-WOB-vonnis’ dat de ‘Nacht un Nubel-Kafka-Rechtbank Amsterdam’ met de Monster Rechters Bernvindo & Broekhuis’ online heeft geplaatst vermeld niet waarom wij als eisende partij zijn in deze zaak van de jaarlijks miljoenen ‘Rat in pak-Strijkstok -corruptie’ van de gedaagde Het Stimuleringsfonds van de Journalistiek die werd vertegenwoordigd door de peperdure altijd liegende Landsadvocaten.  Ook wordt de naam van Monster Rechter Lady Broekhuis weg gelaten, maar wel de namen van de corrupte altijd liegende Landsadvocaat Mr. Lady Bontje aka “Strontje” genoemd maar niet die van haar collega in crime Landsadvocaat Mr. Jean Paul Heinrich aka “Uurtje factuurtje, die waren ff afwezig (kuch.) En liegt Monsterrechter Bervindo dat hij barst, want deze zaak was nooit door de Monsterrechters Bernvindo & Broekhuis’ inhoudelijk behandelt. Nou, uit het ‘Noord-Koreaanse -dictum’ van het ‘Doofpot-WOB-vonnis’ valt niet ook op te maken waarom deze zaak gaat behalve dat de Griffiekosten wel betaald waren, maar niet op tijd en daarom onze WOB-eis niet ontvankelijk is wat nooit voorkomt, maar nu ff wel. Men kan normaal gesproken ook nog de Griffiekosten betalen vlak voor de aanvang van een zitting, dat weet iedere rechter en jurist en wij ook.

Lees het ‘Noord Koreaans-Doofpot-WOB-Vonnis’ hier.

Door dit ‘Doofpot- WOB vonnis’ van de Monster Rechters C.F. de Lemos Bernvindo & Broekhuis kan het ‘Rat in Pak- Stimulerings-Strijkstok-Fonds’ dus nu ongestraft door gaan met zijn decennia lange ‘Ons ken Ons  Rat in pak- in -Strijkstok- subsidiegeld’(Video’s )over de rug van ‘Jan met de Pet’, of wel de rechtelozen Labbekakken  in het ‘Mooie- VVD–Doeners-Land’ van’ Zorgtoeslag-misdaad -Afpers-groep Rutte’(Video’s) uit naam van ‘Taxfree-King Willem’.

Ondertussen zingen de knettergekke  ‘GoenlinksRechts- Burgemeester Keizerin-junkie-  Halsema(Video)’ en ‘CDA- Corona- Minister Hugo de Jong aka” De Schoenen Fetisje” bij  het debiele RTL-Riool- programma All You  Need is-Corona)- Love  met de vaste ‘Junkie-BN-Hoertjes’  van ‘Maffiaboss John de Mol & ‘Dwergzoontje- Vrouwenbeuker& Neuker- & Gewelddadige Gijzelnemer- Junkie Johnny de Mol'(Video’s) ‘waarmee de Untergang van Nederlandse Volk wel vast staat:

Tot Slot: Het is een teken aan de  ‘Taxfree-King Willem- Zorgtoeslag-Afpers -misdaadgroep-Rutte & Co-wand’ (Video’s) dat deze WOB-zaak niet is opgepakt door de landelijke (AIVD-OM)-Media en Pers, maar wel begrijpelijk. Immers het  ‘Ons kent ons Rat in pak Fonds’(Video’s) in al  sinds hun duistere bestaan de jaarlijkse corrupte Pinautomaat van de ‘Gevestigde -NSB-Orde Pers ‘en dat wil de extreem corrupte Amsterdamse ‘Nach und Nebel Rechtbank’ met ‘Monsterrechters Bernvindo & Broekhuis’ graag zou houden. 

Steve Brown Vecht ongelijke strijd door tegen ‘AIVD informanten- Bas van Hout&Peter R de Vries’& ‘Corrupt-OM-Amsterdam(Video’s)’.

POWER BACK TO THE PEOPLE!

Think your friends would be interested? Share this story!