Aan: Gerechtshof Amsterdam ex art 12 Sv

Amsterdam,  11 decmber2020 

Inzake Klacht S.K.A. Brown  op grond van  art.  12 Sv.‘niet-vervolgen strafbaar feiten ’- Proces-verbaalnummer: PL 1300-2019126784-1 door OM-Amsterdam,

Geachte heer/mevrouw,

D.d. 19 juli 2019 heb ik aangifte gedaan tegen de ‘ Censuur Queen-Jonkvrouw-Minister Ollongren’ van de ‘#Metoo-Pedo-Pechthold-PLO-Kaag-partij’ ( schokkende Video’s)  c.q. de AIVD en AIVD Informant- Bas van Hout (zie: Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Brown tegen AIVD-Politie Informanten Bas van Hout & Peter R. de Vries.( zie: “Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Brown tegen AIVD-Politie Informanten Bas van Hout & Peter R. de Vries”.) en Pauw c.s.  op grond van  o.a. uitlokking van Moord en bedreiging ( staat op audio)  en smaad en later herhaaldelijk gepleegd op de Nationale TV bij o.a. Pauw en de NOS  en de landelijke kranten jegens mij en de mijne in verenging in een week bijna dagelijks en zelfs bij de’ Staat-AIVD-NOS’ de hele dag in het ‘uur-nieuws’.

 Zie:

Een zeldzame integere en moedige politieambtenaar (Video’s) vertelde mij ( hoor hierna audio) eerlijk hoe die aangifte regelrecht de Doofpot in  ging zonder enige nader onderzoek van de bewijzen door betreffende politie en het corrupte OM- Amsterdam en of horen van o.a. de verdachte ‘AIVD-informant -Bas van Hout ‘.

Zie:   

Van het Kastje naar de Muur bij het OM en de NOS.

Zie:

Na  3 a 4 keer  telefonisch  aandringen ( hoor: audio) en  bijna twee jaar lang   keer op keer van het (Doofpot)-OM-kastje naar de muur gestuurd te zijn  en  schrijven krijg ik na twee jaar van het corrupte OM-Amsterdam een onfatsoenlijk  sepot brief d.d. 9 oktober 2020  gericht  aan de ‘Familie Brown’, alwaar feitelijk staat dat ik en de mijne sinds 2006 Vogelvrij zijn (zie bijgevoegd) verklaard door het bepaalde corrupte gedeelte van het ‘OM-Amsterdam’ dat net als de AIVD systematisch duister samenwerkt met Vet zwart en wit betaalde Peter R. de Vries en Bas van Hout( Van Hout kreeg bijv. 1 miljoen euro in een keer uitbetaald van de AIVD om zijn mond te houden(Video’s) ) in deze jegens mij en in het Algemeen:” De met de ‘Kijkcijfer-dood’ bedreigde AIVD- Peter R. de Vries & ‘advocaten’ Pedo-Schouten & Simpele-De Jong lopen feestelijk alle ‘Bral-Shows af en kondigen dat van te voren aan(Video’s)

Op grond van o.a de sepot brief d.d. 9 oktober 2020 van het OM Amsterdam dien ik nu 12 Sv  klacht in voor het niet vervolgen van men name de AIVD-OM & Politie- informant- Hoerenjong Bruine Rat-Bas van Hout(Videos’).  

Samengevat:

OM-Amsterdam verklaart Steve Brownen de zijne Vogelvrij sinds 2006 voor Moordaanslagen en bedreigingen en smaad en Lastert  door AIVD Informanten  Bas van Hout en Peter R. de Vries c.s.  sinds 2006 per brief   9 oktober 2020

Steve Brown’ en de zijne zijn dus sinds 2006 Vogelvrij verklaard voor het plegen en nog te plegen van Moordaanslagen & Bedreigingen & Laster en Smaad  door AIVD & OM &Politie- informanten ‘Hoerenjong- Bruine-Rat- Bas van Hout'(Video’s) en ‘Pedo-Rapist- Peter R. de Vries’ (Video’s) op Brown en Gek verklaard door het corrupte  OM-Amsterdam, c.q. Mr .W.J. Nijkers (Hoofd- (Doofpot)- Beleid & Strategie ( misdadige) officier van justitie. Zie de schokkende video hierna in dit verband:

 

In afwachting van uw beslissing ben ik ten alle tijden bereid uw nader te informeren,

Hoogachtend,

Ing S.K.A. Brown