Voorwoord partijleider ing Steve Brown van de Stem van de Straat.(zie CV: Steve Brown )

De Stem van de Straat gaat de Verkiezingen in met het Motto: “Amsterdam eerst en alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee”! En dan hebben wij het over Amsterdammers van alle geloven, rassen en seksuele geaardheid!
Maar met name voor de Amsterdammers uit de Laagste en midden klasse, die zijn namelijk al meer dan een kwart eeuw de Klos in Amsterdam en in Nederland.Volgens het CBS leven 3 miljoen mensen op het randje van de Financiële afgrond en bezit 10 procent Ultra-Rijken inmiddels meer dan ¾ van alles in Nederland en dat is een Schande en in strijd met de mensrechten en wat ons betreft ronduit misdadig. In Amsterdam ligt de armoedegrens op 120 procent van het wettelijk sociaal minimum, het bedrag dat mensen minimaal nodig zouden hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 120 procent van het sociaal minimum is voor een gezin 22.983,00 euro per jaar. Voor een alleenstaande ligt de armoedegrens op 17.636,00 euro. Ter vergelijking: een modaal inkomen ligt op 33.000 euro per persoon. De meeste Nederlanders verdienen rond dit bedrag. Alle bedragen zijn fiscaal bruto.

23 procent van de Amsterdammers leeft onder en/of op de armoedegrens met dank aan PvdA, GroenLinks, D66,CDA en VVD.
De armoede in de stad is in 2014 met 1,3 procent gestegen, naar 96.246 huishoudens. Dat blijkt uit de jaarlijkse Armoedemonitor van de gemeente Amsterdam. In alle grote Nederlandse steden is de armoede in 2014 gestegen. De armoede in Amsterdam ligt met 23,7 procent veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 15,3 procent. Ouderen en jongeren in de stad leven het vaakst in armoede. Van de jongeren tussen 10 en 14 jaar groeit bijna een derde (30 procent) op in een minimum-huishouden.Het aandeel jongeren in huishoudens met een minimuminkomen is in Amsterdam twee keer zo hoog als in de rest van Nederland: 25, 1 om 12,6 procent. Alleenstaanden vormen de overgrote meerderheid (82 procent) van de huishoudens met een laag inkomen, van wie 66 procent alleenstaanden zonder kinderen en 16 procent alleenstaanden met kinderen.

Het eerste wat wij eisen in de Gemeenteraad is dat de mensonterende Voedselbanken verdwijnen uit Amsterdam in dit verband en het schenden van de mensenrechten met een verbod op afsluiten van Gas, Licht en water en dat er een einde komt een de structurele armoede. De Gevestigde Orde Politiek heeft Amsterdam verandert in een Expats, Yuppie’s en Toeristen Stad gemaakt, die onbetaalbaar en onleefbaar is geworden voor de echte originele Amsterdammers.

De Stem van de Straat geeft de mensen weer een Stem in de politiek, die al jaren niet meer stemmen ( 30-40 procent),omdat zij moedeloos zijn geworden van de Heersende Politieke Klasse van met name de gecorrumpeerde (corrupte) Gevestigde Orde partijtjes CDA,VVD, D66. PVDA, CU en SGP die elkaar jaar in jaar uit de bal toespelen
( Banencarrousel, etc.). De Stem van de Straat komt in verweer tegen de ‘Ping Pong–Democratie’ van de Gevestigde Orde partijtjes.

In het kort:
De Gevestigde Orde partijtjes beloven de Kiezer steevast vlak voor Verkiezingen Gouden bergen en direct na de Verkiezingen breken zij massaal hun beloftes en blijft alles bij het oude en krijgt de laagste en midden klasse de rekening gepresenteerd. Zo is bijv. de Woningnood voor de laagste en middelklasse in Amsterdam al sinds de Tweede Wereld Oorlog Kunstmatig in stand gehouden en daar gaan wij een einde aan maken.Ook komen wij in verweer tegen de eindeloze en zinloze War on drugs die net als de drooglegging van de alcohol in de jaren dertig in de USA alleen maar de Maffia en de ‘Witwas-banken’ en ‘Vastgoed-Maffia’ ten goede is gekomen. Hetzelfde gebeurt nu ook in Amsterdam en Nederland denkt u maar aan de huisjesmelkers Prins Bernhard Jr en zijn gabber in crime VVD Kamerlid Haga, dus Legaliseren van alle drugs. De Harddrugs valt dan onder medische gecontroleerde verstrekking net als de harddrugs pillen van de Farmaceutische Maffia. Harddrugs op recept van de dokter en  afhalen bij de apotheek en onder begeleiding. Eén van onze Hoofddoelen is het bestrijden van de epidemie van corruptie van de Heersende Klasse door ons gekwalificeerd als Elite-Gangster en /of Ratten in pak en het geld dar daardoor vrijkomt zal worden geretourneerd aan de rechtmatige oorspronkelijke eigenaren oftewel de laagste en midden klasse ( Panama Papers, Paradise Papers, VVD Zuidas miljarden)
Tot Slot: Bij al ons Doelstellingen en handelen en besluiten staan de mensenrechten centraal(EVRM) (Wie een mens doodt, doodt de hele mensheid” en Wie een mens redt, redt de hele mensheid’).

 

1.Strijdt tegen de Rat in pak corruptie! Weg met de straf de armen maatschappij ! (zie het boek Straf de armen)
Meer bestraffen. Dat is de laatste jaren het credo van het strafrechtelijke beleid geworden. En dat heeft niets te maken met het tweeluik ‘misdaad en straf’ maar wel met een nieuw beleid van sociale onzekerheid, gebaseerd op economische deregulering en vermindering van sociale hulp. In het kader van deze neoliberale machtsgreep krijgt de gevangenis haar oorspronkelijke rol terug: een weerspannige bevolking doen plooien naar de heersende economische en morele orde. Gebouwd op de ruïnes van de welvaartsstaat ontstaat zo de strafstaat. De strijd tegen de criminaliteit wordt het scherm waarachter de nieuwe sociale kwestie wordt verhuld: de veralgemening van onzekere loonarbeid en de impact daarvan op de leefruimte en op de overlevingsstrategieën van het stadsproletariaat Bron: Boek: Straf de arme. Loïc Wacquant (Nîmes 1960) is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs.).

2.De stem van de straat zorgt dat UBER Amsterdam uitgaat !
Wij gaan ervoor zorgen dat de Amsterdamse taxichauffeur weer een fatsoenlijke boterham kan verdienen met zijn werk. Uber en de Top VVD-er Neelie Kroes “Persona Non Grata” in Amsterdam.

3.Amsterdammers zelfde Rechten als Vluchtelingen !
Alle Amsterdammers uit de laagste en midden klasse zelfde rechten als de Oliedollar- Vluchtelingen: Vanaf 21 jaar: huis of kamer met betaalbare huur binnen drie maanden, 10 duizend euro inrichtingskosten en gratis medische en tandheelkunde verzorging. De huren zijn buitenproportioneel. Onze (lokale) belastingen zijn een sluitpost op wanbeleid geworden. En betalen we voor alles extra belastingen. De verhouding tussen ons netto-inkomen en dat wat daadwerkelijk vrij besteedbaar overhouden is totaal zoek. Meer dan 60% van ons inkomen stroomt direct weer terug naar de staatsruif in welke vorm van belasting ook.

4.Finale oplossing Vluchtelingen huisvesting !
Vluchtelingen helpen prima, geen probleem! Statushouders niet in achterstand wijken proppen in Amsterdam. Als je moet vluchten voor dodelijk geweld en bommen, maakt het hun helemaal niets uit als zij huisvesting krijgen in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg waar complete dorpen met leegstand te maken hebben. Wij hebben in asielzoekerscentrums met vele vluchtelingen (ervaringsdeskundige) hierover gesproken.

5.Legaliseren van alle drugs!
Wij zijn voorstanders dat coffeeshops onder hetzelfde vergunningstelsel zullen gaan vallen als sigarenwinkels en slijterijen. Met dien verstande dat coffeeshops de openingstijden mogen aanhouden van horeca aangelegenheden. M.a.w. dat schoolverbod van 250 meter komt te vervallen. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) berekende de totale kosten die het drugsverbod veroorzaakt: namelijk € 15,75 miljard euro. Harddrugs gereguleerd via huisarts en apotheek onder begeleiding van psycholoog of therapeut. Met dit bedrag kan je alle verzorging en bejaardenhuizen open houden en voedselbanken sluiten. Zie voor nadere uitleg: “De echte Drugsbazen staan boven elke wet”.En de beelden van het Partijcongres vanaf 14.49 t/m 16.50 min. En Lees Noot: The “Open end”- War on Drugs Is far deadlier than you see in the MSM(Video).

6.Extreem actief beleid tegen agressie homo geweld, joodse gemeenschap en discriminatie in het algemeen!
De stem van de straat wil dat schuldigen (onwetende) gestraft worden met een taakstraf uit te voeren in bijvoorbeeld joods, islam,of homo bejaarde tehuizen en verplicht cursussen volgen die uitleggen dat Holebi en transgender zijn een natuurlijke geaardheid is bij geboorte in tegenstelling tot wat de Bijbel en Koran en Thora beweren. We denken nog na of wij inleg vellen gaan eisen bij de Bijbel, Koran en Thora in Amsterdam bij die gedeeltes die zich strafbaar uitlaten over Homoseksualiteit.

7.Fatsoenlijke salaris en huisvesting voor alle zorg-beroepen en menswaardige uitkering voor bijstand gerechtigden!
Alle zorg-beroepen in de maatschappij zoals verpleegsters, politieagenten, brandweer, bejaarden verzorgers, onderwijzers, bus en tram chauffeurs, etc. een fatsoenlijk salaris en gegarandeerde betaalbare en fatsoenlijke huisvesting in Amsterdam bijv. in het Paleis op de Dam.

8.Bijstand ‘s gerechtigden een menswaardige uitkering conform het EVRM!
Zodat zij niet meer naar de mensonterende voedselbanken hoeven, die verboden moeten worden in Amsterdam

9.Openbaarvervoer gratis!
Openbaar vervoer moet gratis worden voor de minima huishoudens en voor kinderen tot 16 jaar en voor AOW-ers ( moet blijven bestaan). Daarnaast zijn wij voor een vast dagtarief van €1, voor alle Amsterdammer vanaf 16 t/m 65. Dit kan bekostigd worden door de toeristen belasting te verhogen.

10. Expats verhuur middels ontrekking woningen verboden. Airbnb ook voor de Sociale huurwoning!
Waarom mogen alleen huizenbezitters (grachtenpandbewoners) en vrije sectorwoningen hun huis verhuren aan Airbnb, en zakken vullen! Voor de voorgaande groep vinden wij dat zij max. 30 dagen per jaar mogen verhuren. En de sociale huurwoningen 60 dagen wat ons betreft mogen wat ons betreft. De extra inkomen van het verhuur van de sociale huurwoningen wordt niet in mindering gebracht bij de minima en de laagste en lage middeninkomen. Bijkomend gunstig effect is dat de minima deze extra inkomen dan kan aanwenden voor normaal eten en kleding. Bovendien hoeven de minima dan niet meer naar die mensonterende voedselbanken. Daarnaast eisen wij als enige partij een Stop op het verhuren aan expats middel extreem hoe huren tot wel 5000 euro per maand door Elite-Maffiachtige Types als VVD Tweede kamerlid Haga en Prins Bernhard JR. onttrekken duizenden  woningen aan de ( sociale huur en verkoop sector door ze te ‘verbouwen’ en daarna veelal gestoffeerd en/of gemutileerd te verhuren aan Expats. Zo d worden twee pandjes in de Pijp nu per etage voor 5000,- euro per maand verhuurt aan Expats en/of hun Internationale  Corporate- ( -crime zie: Top 100 Corporate Criminals of the Decade https://www.corporatecrimereporter.com/top100.html )bedrijven. Een betaalbaar huis is steeds moeilijker te vinden. Dan is het onverteerbaar dat beleggers huizen opkopen om goud geld mee te verdienen. Er moet nu ingegrepen worden om te voorkomen dat wonen een luxe wordt.

11.Snorscooters zelfde rechten als bakfietsen en snorfietsen!

12.Ouderen voorrang en recht op plaatsing in bejaardentehuizen in eigen buurt !
Een vijfde van de ouderen zou het liefst in een verzorgingstehuis oude stijl wonen, zelfs liever dan thuis blijven wonen. (maakt ruimte voor het woningtekort). Dit is opvallend omdat het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aantal ouderen dat dit ook daadwerkelijk wil, wordt dus overschat door het kabinet. De ouderen zien zich vooral zitten in een verzorgingstehuis door de 24-uursalarmknop, en door de gezelligheid. Deze ouderen willen veiligheid, dat er hulp komt als ze vallen. En ze houden van de reuring van zo’n complex. De financiering van de verzorgingshuizen is afgeschaft, maar dat wil niet zeggen dat ook de behoefte van de ouderen eraan verdwenen is.

13.Geen gedwongen huisuitzettingen, afsluiten gas en licht en water, maar maatschappelijke hulp en begeleiding!
Amsterdam heeft de verplichting volgens de hoofdstedelijke uitkeringsregels , schuldenaren met een minimuminkomen te behoeden voor zaken als huisuitzetting, afsluiting van gas en licht en gedwongen boedelverkoop.

14.Hulp aan Amsterdamse ex-gedetineerden!
Amsterdamse ex-gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten krijgen eerder dan de Vluchtelingen binnen drie maanden een huis en 10.000 euro inrichting‘s kosten en maatschappelijke begeleiding voor het vinden van werk en scholing zodat zij niet weer in herhaling vallen.

15. Woningen voor gescheiden ouders!
Er zijn nauwelijks (betaalbare) woningen voor gescheiden ouders in Amsterdam. De kinderen zijn meestal de dupe, worden heen en weer geslingerd. Wij willen zo snel mogelijk een oplossing voor deze problematiek zodat gescheiden ouders sneller een eigen woning krijgen.

16. Paleis op de Dam van ‘Taxfree- Koning Willem Alexander’ en pandjes van ‘Maffia-speculanten ‘ a La Prins Bernhard Jr en VVD Boef kamerlid Haga worden gevorderd!
en ter beschikking gesteld aan Amsterdam jongeren die nu 17 jaar op de wachtlijst staan. Het feit dat het oude–en zo sterk symbolische – stadhuis later een koninklijk paleis is geworden, is niet een kwestie die veelvuldig in de openbaarheid bediscussieerd wordt. De gevoeligheid ten aanzien van het koningshuis en de in Amsterdam gevreesde onderhoudskosten van het kapitale pand zijn hieraan  debet. Onder de oppervlakte heerst bij een deel van de Amsterdamse bevolking evenwel onvrede over de huidige status van het gebouw en de jaarlijkse miljoenen die het kost. Absurd en pure openlijke Klasse Justitie naar onze mening is dat de VVD en D66 gratie willen voor Prins Bernard Jr. en de VVD Boef Haga.

18. Leugendetector  in de Gemeenteraad; De Tijd van liegen en bedriegen is dan voorbij!
Als de leugendetector aanstaat wordt het betrekkelijk stil in de raad.

19. De Partij  heeft in het algemeen het Doel de (volwassen) mens bij te staan in de ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid.

20. Wij gaan in ieder geval ‘Kafka-ECourt’ verbieden in Amsterdam en ook die onmenselijke smeerpoetsen Teeven& Henriëtte Nakad krijgen een gebieds-verbod voor Amsterdam (zie waarom: ‘Kafka-Maffia-Robot-Rechtbank- e-Court’).

21. Alle ‘Royal-Prisn-Bernhard-Huisjesmelkers’ en ‘VVD-Maffia Vastgoed- speculanten’ a La Haga moeten 1/3 van hun huizen in Amsterdam ter beschikking stellen voor sociale huur net zoals als dat vroeg in Amsterdammers was. Amsterdammers die 21  worden of gaan scheiden krijgen net als vroeg een Urgentiebewijs dat recht geeft heeft op binnen drie maanden een woning.

22. Last but not Least een punt ingebracht door Kamraad Joop : Alle Amsterdammers van de Laagste en Midden Klasse eenmaal  1000,- euro extra, zodat zij o.a hun  Verhoging van Gas en Licht, Huur en eigenrisico kunnen betalen zonder in de problemen te komen. Anders dan de ‘VVD-beroepsleugenaar Rutte houden’ wij onze belofte mits wij voldoende stemmen krijgen. Het geld gaan wij verhalen op de Expats, ‘Royal-VVD-Huisjesmelkers’ en de Elite-(gangsters)- in Amsterdam.

23. Straatnamen en monumenten die het VOC verleden met o.a. feitelijk vastgestelde genocide plegers, slavenhandelaren, opiumhandelaren en oorlogsmisdadigers moeten vervangen worden met bijv. mensen die zich in het verleden hebben ingezet voor mensenrechten. Opvallend is in dit verband dat met name de personen die men kan rekenen tot de hoogste klasse die voorstanders zijn van het handhaven van de VOC ‘helden’ wel Volkse beelden zoals die van Andre Hazes verwijderd willen hebben. Bij ons blijft Andre Hazes zitten waar hij zit.

Opmerking: Aanvullende punten en op en aanmerkingen en kritiek meer dan welkom.

Steve Brown legt in de video hierna bij Cafe Weltschmerz  o.a. zijn politieke en maatschappelijke opvattingen uit(Video)  en dat het Koningshuis al eeuwen de succesvolste  misdaadgroep van Nederland(Video) is:

(door De Stem van de Straat partij)

AMSTERDAM-NOIR-Aanvullende punten voor de Kieswijzer die niet expliciet vermeld staan in ons PartijprogrammaDe Stem van de Straat hebben aangezien wij in hoofdzaak opkomen voor de Laagste en Lage Middenklasse.

(2)De grond onder woningen moet eigendom van de bewoner worden (afschaffen erfpacht), ook al loopt de gemeente hierdoor inkomsten mis
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord: Omdat we het dossier Erfpacht niet bestudeerd hebben.

(4)De gemeente Amsterdam moet meebetalen aan de bouw van studentenwoningen
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord: Op deze stelling konden wij niet helemaal mee eens of oneens reageren omdat ons standpunt is dat wij ervoor zijn dat de Gemeente wel mee betaald aan studentenwoningen maar dan voor de Laagste en Lage Middenklasse studenten uit Amsterdam.

(6)Om te zorgen dat de werknemers van de gemeente een betere afspiegeling van de samenleving vormen, moet de gemeente meer mensen aannemen met een andere etnische achtergrond
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Wij zijn van mening dat het ambtenaren apparaat een afspiegeling moet zijn van de inwoners van Amsterdam.

(7)Om radicalisering te voorkomen, moet de gemeente besturen van religieuze instellingen strenger controleren
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Onder controle verstaan wij dat de Gemeente middels wijkagenten, maatschappelijk werkers, intensief contact onderhoudt met religieuze instellingen

(8)De gemeente mag maatschappelijke activiteiten van religieuze organisaties subsidiëren
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Godsdiensten behoren tot het private domein en niet tot het publieke domein. Bovendien achten wij in zijn algemeenheid godsdiensten opium voor het volk en voer voor vele oorlogen.

(9)Agenten mogen een hoofddoek dragen als ze aan het werk zijn
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Uitingen van godsdienst behoren tot het private domein.

(10)Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verminderd, zodat de belastingen kunnen worden verlaagd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Subsidie voor kunst en cultuur moet weer terug gebracht worden naar de bron en dat wil zeggen uit de handen worden genomen van de Elite die elkaar al decennia lang de subsidie bal toespeelt

(11)De gemeente moet extra geld investeren in meer ruimtes voor kunstenaars
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met de restrictie zoals vermeld is in punt 10

(12)Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Maar de Stem van de Straat is een voorstander dat de sociale voorzieningen niet alleen in stand worden gehouden maar substantieel worden verhoogd en die meerkosten moeten verhaald worden op o.a. de 1% die 78% van alles bezit middels bijv. onroerendgoedbelasting op hun vastgoed en/of verhaald worden op huisjesmelkers als prins Bernard Jr. En het VVD kamerlid Haga en bij de expats/toeristen. (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/16/gemeenteraadsverkiezingen-amsterdam-stem-vd-straat-gaat-panden-vorderen-huisjesmelkers-prins-bernhardhagaco/)

(13)De gemeente mag geld uitgeven om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Aangezien er 15.000/20.000 dak en thuislozen zijn in Amsterdam en de gewone Amsterdammer uit de Laagste en Lage klasse 17 jaar op een wachtlijst moeten staan voor een betaalbaar huis vinden wij het uitgeven van geld om buitenlandse bedrijven naar Amsterdam te halen die vervolgens met hun personeel een belasting gaan vormen op de woningmarkt een slecht plan.

(14)Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook ’s nachts
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Kleine middenstanders verdiend de ruimte om zijn brood te verdienen en zelf te bepalen wanneer zij open of dicht zijn met die verstande zolang het maar geen overlast voor de buurt veroorzaken.

(15)Om meer banen te creëren mag Schiphol uitbreiden, ook al leidt dat tot meer overlast
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Het creëren van banen weegt niet op tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling.

(16)Het toerisme moet worden teruggedrongen, ook al gaan daardoor banen verloren
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Toerisme hoeft niet teruggedrongen te worden maar wel beter gereguleerd. Zo zouden wij een verbod instellen dat hele groepen met begeleiders hoeren gaan bekijken/aangapen.

(17)De bouw van hotels moet worden gestopt, ook als de gemeente daarvoor een schadevergoeding moet betalen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Bestaande en kennelijk reeds goedgekeurde projecten kunnen gewoon voltooid worden. Investeerders moeten weten dat de Gemeente Amsterdam een betrouwbare partner is. Ook al zijn wij geen aanhangers van vrij spel voor het groot kapitaal.

(18)Ouders mogen zelf bepalen naar welke school hun kind gaat, ook al leidt dat tot zwarte en witte scholen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:In het beginsel zijn wij voor multiculturele scholen maar dat neemt weg dat ouders het recht hebben om hun kinderen te plaatsten op een school naar hun keuze. Met die opmerking dat kinderen uit de buurt voorrang hebben op de school in hun buurt op kinderen van buiten die buurt.

(19)Alle Amsterdamse scholen moeten worden verplicht les te geven over homoseksualiteit (LHBTI)
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande als integraal onderdeel van de seksuele voorlichting

(20)De gemeente moet meer geld uittrekken voor buurthuizen, in plaats van voor een harde aanpak van hangjongeren
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met deze stelling zijn wij het al 40 jaar lang mee eens en wij vonden het dan ook absurd en maatschappelijk schandelijk dat buurthuizen en buurt politiebureaus werden gesloten (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/11/26/with-the-happy-family-less-amsterdam-jihad-fighters-abroad/)

(21)Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Met die verstandhouding dat lokale lasten mogen wel stijgen voor milieumaatregelen maar dat in beginsel het adagium de vervuiler betaald geldt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. M.a.w. de laagste en lage middenklasse zijn vrijgesteld van extra lasten in deze en in het algemeen.

(22)Bij nieuwbouwprojecten in de stad mag geen groen verdwijnen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Het beetje groen wat we hebben moeten we behouden in de stad en beter nog er moet meer groen bij.

(23)Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:De vervuiler betaald geldt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 

(24)Afval moet beter gescheiden worden, ook al gaat hierdoor de afvalstoffenheffing omhoog
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:In die zin het moet beter gescheiden worden maar uit de private sector gehaald worden zodat het oogmerk winst , bonussen en absurde hoge salarissen voor de bobo’s niet meer in de kosten zit. Betaling naar draagkracht.

(25)Er moeten meer evenementen in Amsterdam komen, ook als dat tot overlast zou kunnen leiden
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord:We zijn voor meer evenementen zolang het maar niet tot overlast leidt.

(26)Amsterdam moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren aan de samenleving
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Wij achten het dat mensen met een inkomen dat al rond het bestaansminimum zit te dwingen tot verplicht veelal zinloze bezigheden die geen uitzicht bied op een baan ronduit vernederend.

(27)De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen om boetes te voorkomen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Zeer goed plan zodat mensen in uitzichtloze financiële positie niet dagelijks worden bestookt door hordes van deurwaarders die al dan niet agressief en soms zelf in strijd met de wet de armen sloebers intimideren en hun laatste karige inboedel afhandig maken.(https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/04/justitie-weigert-haags-deurwaarders-tuig-adam-huisjesmelkers-te-vervolgen-die-duizenden-arme-sloebers-voor-tonnen-oplichtten/)

(28)De gemeente mag de bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg met eigen geld aanvullen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande dat wij er naar streven dat jeugdzorg uit de private sector wordt gehaald en een gemeentelijke vergunning nodig hebben om te mogen opereren in Amsterdam ( https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/02/14/pedo-amber-alertvvd-griezel-teeven-aan-de-slag-in-de-jeugdzorg-bij-maffia-partners-voor-jeugd/)

(30)Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:We leven inmiddels in een Big Brother is Watching you maatschappij waarvan al aangetoond is dat die zelden of nooit een terroristische aanslag voorkomen dan wel aanhouden. Kennelijk is het camera toezicht een onderdeel van de elite om de massa in de gaten te houden en uiteindelijk te controleren. (https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/11/aivd-boss-big-brother-bertholee-mijn-aivd-voorkwam-zeker-drie-aanslagen-bralt-hij-in-college-tour/)

(31)Personen uit sociale groepen waarvan de politie denkt dat ze voor meer problemen zorgen, mogen vaker preventief gefouileerd worden
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Een dergelijk beleid leidt de facto tot racistisch profileren is in de praktijk gebleken. Voor het fouilleren bestaat het Wetboek van Strafvorderingen art.26: een gerechtvaardigd verdenking van een misdrijf en daar zal de politie het wat ons betreft mee moeten blijven doen.

(32)Om mensen op te sporen die vrouwen intimideren op straat, mogen ‘lokvrouwen’ worden ingezet
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Er kan niet hard genoeg worden opgetreden tegen mensen die vrouwen intimideren.

(33) De gemeente moet extra geld uittrekken voor de beveiliging van religieuze gebouwen
Hier is de Stem van de Straat Neutraal in:
Antwoord:Indien iemand of een instelling buiten zijn schuld bedreigd wordt moet de gemeente zorg dragen voor de veiligheid.(Punt 6 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(34)Om mensen met radicale ideeën op te sporen, mag de gemeente gegevens van inwoners verzamelen en aan elkaar koppelen
Hier is de Stem van de Straat niet mee eens:
Antwoord:Wij achten privacy een hoger goed. Beter idee is dat men meer wijkagenten inzet en de oude buurtpolitiebureaus  en buurthuizen weer opent zodat die precies weten wat er in een buurt speelt en mesen in nood eerder kunnen helpen in plaats van ze te bespioneren.

(35)Om strenger te kunnen optreden moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden uitgerust met een wapenstok
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Het gebruik van wapens is wat ons betreft alleen toegestaan  door de politie. BOA’s zouden beter bijv. een cursus maatschappelijk werk kunnen volgen waar zij o.a. kunnen leren geweld te kanaliseren i.p.v. van op te roepen. Daarnaast is het volgen van een intensieve judo en of juijitsu cursus beter voor de BOA’s dan een wapenstok. Van het voorgaande krijgen ze over het algemeen zelf vertrouwen en dan is men minder gauw geneigd tot escalatie van agressief gedrag van beide kanten.

(36)Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum van Amsterdam worden geweerd
Hier is de Stem van de Straat helemaal mee eens:
Antwoord:Met die verstande alleen toegankelijk voor bewoners van de binnenstad

(37)Trams en metro’s moeten ’s nachts gaan rijden, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Met die verstande dat het openbaar vervoer in beginsel gratis moet zijn voor alle Amsterdammers(Punt 9 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(38)Betaald parkeren moet in de hele stad worden ingevoerd, ook in woonwijken
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Parkeren moet vrij zijn voor bewoners in hun eigen wijk.

(39)Om te zorgen dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken, moeten de parkeertarieven worden verhoogd
Hier is de Stem van de Straat helemaal niet mee eens:
Antwoord:Wij zijn voorstanders van totaal gratis OV voor Amsterdammers en dan blijft de auto vanzelf vaker staan. Toeristen gaan dat gat deels in de begroting opvullen.(Punt 9 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

(40)De gemeente moet meebetalen aan meer oplaadpalen voor elektrische auto’s
Hier is de Stem van de Straat mee eens:
Antwoord:Het stimuleren van elektrische auto’s staan wij achter.

(41) De Stem van de Straat eist een algeheel verbod op G5 gezien onmenselijke impact van de zich snel ontwikkelende digitale  infrastructuur die mogelijk gemaakt wordt door 5G, Articial intelligence en the Dark ‘Big Brohter  is watching en controleert You- Internet’ of Things eigendom van de ‘Ultra-Rijken Elite-Gangester’.