( van onze dr. Goebbels proganada redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Buma verliest Christelijk masker en is tegen hogere lasten op Elite-Gangster-vermogen. Nederland heeft volgens CDA-leider Sybrand Buma een Sybrand Bumaopvoedingsprobleem bralde hij bij het ‘Neo-Nazi TV-programma WNL’. Hij kan het weten, want hij gaat dagelijks om met de Ratten in pak  en het Haagse Gajes als de VVD-Misdaadgroep en zijn PvdA-Hoertjes. Is Sybrand Buma ook een CIA-agent? Dat laatste horen wij pas over een jaar of vijf en twintig, maar zeker niet bij WNL.

WNL is trouwens het enigste programma, alwaar de Kijkcijfers tijdens de uitzending terug lopen wegens sterfte van hun bejaarde kijkers tijdens de uitzending. Dat is opzich het enige goede nieuws wat WNL voortbrengt.

Buma: “De Hitlerjugend moet terug in Nederland”. Maar zwijgt samen met WNL over het feit dat er geen dag voorbij gaat of een van zijn Collega ‘Graai-politici’ wordt weer betrapt op fraude, liegen of liederlijk gedrag. Wie moet hier nu eigenlijk worden her opgevoed? Buma zelf misschien?

De arbeiders Jongeren moet weer worden bijgebracht dat ze plichten hebben jegens hun Heersers de ‘Raten in pak’ . Daarom willen de christendemocraten dat er een maatschappelijke dienstplicht komt om bijv. gratis dienstbode of schoonmaker te worden voor dat soort fatsoenlijke mensen als ik Buma: Een Rat in pak. En wie niet mee doet kan fatsoenlijk ‘Aboutaleb- Oprotten’ of ‘Mark Rutte- Sterven‘, Heil Buma bralde hij christelijk enthousiast op de WNL bank.

WNL het fatsoenlijke programma voor het bejaarde Neo Nazi van Nederland.

Buma: arme mensen moeten weer hun plaats kennen net als in ’30-45.
Buma pleit daarvoor in het televisieprogramma WNL van de ‘Neo Nazi-Telegraaf’ op Zondag, dat normaal in de ochtend wordt uitgezonden met vaste fatsoenlijke VVD gasten als de ‘Neo Nazi Hans van Baalen’ en ‘Griezel Fred Teeven’ met zijn de ‘politiescribent John van den Heuvel, maar door een storing pas zondagavond te zien was .

UnknownHierdoor waren alle kijkers van WNL al in slaap gevallen of zelfs in hun bed overleden. Arbeiders jongeren zouden volgens hem na de middelbare school enkele maanden tot een half jaar aan de slag moeten gaan bij Defensie  de Hitlerjugend of bij een Maffia-zorginstelling van de fatsoenlijke ‘Bestuur-Gangsters’. Ze kunnen dan laten zien dat ze iets voor de Heersende Klasse van Nederland doen en de VVD en CDA werkgever kan zien dat de jongere tot in staat is voor niets te werken als rechteloze slaaf, aldus Heil Buma. Hij wees erop dat het “Lieg en Bedrieg Kabinet” het geld voor de maatschappelijke stage op scholen, die een week duurde, heeft „weggeveegd”. Een „dienstplicht voor de ander, voor de straf de arme samenleving” gaat een stap verder en is volgens Buma heel belangrijk, ook om fatsoenlijk maatschappij kritisch en agressief  assertief gedrag tegen te gaan. In Nederland is zoveel onvrijheid en armoede en verschil tussen jongeren van arme en rijke ouders, zoals mijn eigen kinderen bijv. die allemaal op particuliere scholen hebben gezeten „dat je maar denkt dat je kan doen wat je wil als arbeiders jongeren”. Dat probleem begint in de opvoeding, waar de normen moeten worden gesteld  met dwang voor de 2, 5 miljoen mensen die onder de armoede grens moeten overleven, bralde Buma in fatsoenlijk Nederlands. „We hebben een samenleving gecreëerd waarin de vraag ‘wat krijg ik eruit?’ veel sterker is geworden dan ‘wat bied ik de samenleving?’. Niet alleen rechten, maar ook plichten horen bij een werkende samenleving en dat ontbreekt ,zoals de Hitlerjugend dat had.”  Er was een tijd dat Buma nog Volksnieuws uit Amsterdam-Noir volgde , maar dat ligt al lang achter hem :” Buma volgt nu wat Volksnieuws uit Amsterdam-Noir stelt dat de beroepspolitici van de Heersende klasse liegen en bedriegen. “