( door Herman Vogel)

AMSTERDAM-NOIR- Mark Rutte en Halbe Zijlstra: “Alle hierna genoemde VVD-ers inclusief onze Onno Hoespersoonlijke (billen) vrienden Mark Verheijen en Onno Hoes  zijn net zo onschuldig als wij! Vraag het maar aan ons steunpilaartje de PvdA Leider  ‘Playboy Diederik Samsom’.“Zie hierna de Wanted lijst van criminele VVD-ers, die nog vrij rond lopen, omdat Ivo Opstelten en Fred Teeven als het gaat om de misdaden van hun eigen partijgenoten zij even de andere kant op kijken. U kunt dus nog op hun gaan stemmen bij de komende Staten Verkiezingen 18 maart 2015.

Een summiere greep uit de recentelijk in opspraak geraakte VVD’ers.

Hans van Baalen lied

 • Annemarie Jorritsma– Mede verantwoordelijke begrotingsoverschrijding van de Betuwelijn. – 1996
 • Fritz Huffnagel – Haags gemeenteraadslid – declaratiefraude. – 2005
 • Rita Verdonk– Min. voor Vreemdelingenzaken en Integratie – Uitzetting van Iraanse homoseksuele vluchtelingen. – 2006
 • Gerrit Zalm– CFO en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2008
 • Robin Linschoten– mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2009
 • Frank de Grave– CFO en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2009
 • Ed Nijpels– Commissaris en mede verantwoordelijke voor het DSB-debacle. – 2009
 • Ton Hooijmaijers – Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland – Zelfverrijking. – 2009
 • Geert Dales– Wethouder Amsterdam – Verliest vertrouwen na begrotingsoverschrijding van Noord/Zuid-lijn. – 2009
 • Henk Jan Meijer– Wethouder Den Haag – Verliest vertrouwen na begrotingsoverschrijding van Haagse Tramtunnel. – 2000
 • James Sharpe– Tweede Kamerlid – Opgestapt na SMS-fraude. – 2010
 • Halbe Zijlstra– Staatssecretaris OCW – Bezuinigd 200 miljoen euro op de Kunstsector. – 2011
 • Wilma M. Verver– Burgemeester Schiedam – Opgestapt wegens machtsmisbruik. – 2011
 • Loek Hermans– Eerste kamer lid – Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Orgaan opvang Asielzoekers  (COA). – 2011.
Als toezichthouder van Thuishulp organisatie Meavita, word Loek Hermans verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van dit zorgconcern. – 2014
 • Jos van Rey– Wethouder Roermond / Eerste kamer lid –  Schijn van belangenverstrengeling, Integriteitsonderzoek loopt. – 2012
 • Nurten Albayrak– Directeur Centraal Orgaan opvang Asielzoekers  (COA) – Moest opstappen voor machtsmisbruik en zelfverrijking. – 2012
 • Karin Strauss – Tweede Kamerlid – Belangenverstrengeling. – 2012
 • Frans Weekers– Staatsscecretaris van Financiën – In opspraak na Zorgtoeslag-fraude in 2013. Na een motie van wantrouwen stapt hij op. – 2014
 • Fred de Graaf – Voorzitter Eerste Kamer – Treed af na opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander. – 2013
 • Anouchka van Miltenburg– Voorzitter Tweede Kamer – In opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander. – 2013
 • Melanie Schultz van Haegen– Minister van Infrastructuur – Vermeende belangenverstrengeling. – 2013
 • Fred Teeven– Staatsscecretaris van Veiligheid en Justitie – Moet verantwoording afleggen over zijn omstreden uitzetbeleid asielzoekers. – 2013
 • Johan Houwers– Tweede Kamerlid – Stapt op wegens valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en hypotheekfraude. – 2013
 • Matthijs Huizing– Tweede Kamerlid – Stapt op wegens herhaaldelijk drankgebruik in het verkeer. – 2013
 • Carel van Gelder– Wethouder Wijk bij Duurstede – Verdacht van wietteelt. – 2014
 • Joris Demmink – Voormalig OM-topman – Verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens. – 2014
 • Ricardo Offermans– Oud-burgemeester – Veroordeeld voor ambtelijke corruptie voor zijn benoeming in Roermond. – 2014
 • Bart Nieuwenhuizen– Hoofdofficier van Justitie – Krijgt veel kritiek door zijn voorbarige uitlatingen op de overval in Deurne. – 2014
 • Edith Schippers– Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Verdoezelt in mei 2014 het dossier van NZa Klokkenluider, Arthur Gotlieb. – 2014
 • Ivo Opstelten– Minister van Veiligheid en Justitie – Heeft vermeende en belastende bankafschriften laten verdwijnen inzake de Fred Teeven-OM-deal met drugsbaron Cees H. – 2014
 • Gert-Jan Schellekens – Generaal en voorzitter van de VVD-afdeling Oosterhout. – Ontslagen wegens seksueel getinte sms’jes naar vrouwelijke collega’s. – 2014
 • Ruud Nederveen – Burgemeester van Bloemendaal sinds 2009 – Deze egocentrische zelfingenomen narcistische graaier en bedrieger maakt zich schuldig aan intimidatie en het monddood maken van de lokale pers. – 2014
 • Cees Lok – Burgemeester van Roosendaal – Deze zelfingenomen eerste burger komt erg in verlegenheid door seksistische filmpjes en uitlatingen op zijn Facebook-pagina, die hij inmiddels gewist heeft. – 2014
 • Rudmer Heerema – Tweede Kamerlid – Hij wil de meeuw van de lijst ‘Beschermde vogelsoorten’ halen en pleit voor afschieten of vergassen. – 2014
 • Fons Hertog – Burgemeester van Huizen (NH) – Voert de VVD-heksenjacht uit op vermeende Jihadisten in zijn gemeente. Sluit hele gezinnen op na de kinderen onder dwang uit huis te hebben geplaatst. – 2014
 • Sander Dekker – Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. – Deze ‘Berlusconi’ uit de polder schiet met losse flodders op de programma’s van de publieke omroep en draait de geldkraan voor deze publieke sector langzaam dicht. – 2014
 • Jan Broertjes – Burgemeester Midden-Drenthe – Moet opstappen voor jokken en willekeurig handelen in bijstand- en reïntegratie-beleid. Onderhandelde ook met het COA voor asielopvang in Oranje. – 2014
 • Mark Verheijen – Tweede Kamerlid – Heeft als wethouder van Venlo in 2011 de VVD-verkiezingskas gespekt met geld van projectontwikkelaar Piet van Pol. – 2014
 • Heleen Dupuis – Eerste Kamerlid en voorzitter Raad van Toezicht van Zorgaanbieder WZH – Legt alle kritiek over misstanden in haar zorginstelling naast zich neer. – 2014
 • Hennie van der Most – Gemeente Raadslid in Lochem – Sluit een deal met het COA en Fred Teeven, om voor 2 miljoen euro asielzoekers in zijn bungalowpark in Oranje te huisvesten. – 2014
 • René Leegte – Tweede Kamerlid – Na incompetent en meegeluisterd telefoongesprek in een volle trein, wordt hij als VVD-woordvoerder ‘Gaswinning Groningen’, door Henk Kamp op non-actief gezet. – 2015
 • Bart Schmeink – Directeur van Connexxion in opspraak om kartelafspraak met vervoersbedrijven. Hij verliet eerder ProRail en het GVB na zijn zakken te hebben gevuld. – 2015
 • Kathalijne de Kruif – Fractievoorzitter in de gemeente Stichtse Vecht is aangehouden om schending van het ambtsgeheim. Ze zou een partijgenoot vertrouwelijke informatie hebben doorgegeven bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. – 2015

Ard van der SteurGeloof nu niet dat dit soort, na hun misstanden, ook maar iets gaan rechtzetten of corrigeren van wat of wie ze in de samenleving benadeeld hebben. Niets daarvan; VVD’ers houden nu eenmaal het hand boven elkaars hoofd en duiken altijd elders in een verre provincie weer op om in een nieuwe (vaak nog hogere) maatschappelijke functie verder te gaan met hun laakbaar bestuurlijk gedrag om de samenleving onderhuids te blijven verzieken met hun aanwezigheid. Helaas is ieder normbesef hun vreemd en leiden allen aan een egocentrische vorm van zelfverheerlijking.

bron: HermanVogel.nl