Diederik Samsom en Saar van Bueren
‘Playboy Samsom’ zag niets in ‘langzame, eerlijke leerling’ Cohen als ‘PvdA-Kadaver–leider’

(Door Remco Meijer en bewerkt door de waarheid commissie)

 Amsterdam-Noir–De Klasse-Verraders  ‘Playboy-Diederik Samsom’ en zijn ‘Billemaatje Jeroen Dijsselbloem’ waren in 2010 onaangenaam verrast door de keuze van partijleider annex ‘Accountant-Gangster Wouter Bos’ om eerlijke, weldenkenden Job Cohen aan te wijzen als zijn opvolger en niet Diederik Samsom.

Volgens Samsom en Dijsselbloem paste Cohen  niet in de nieuwe ‘PvdA-Liftestyle’  van twee Villa’s, Call Girls, Schandknapen, bestelen van Daklozen, plunderen van de partijkas  en Luxe Wachtgeld uitkeringen in binnen en buitenland. En het Terroriseren van de gewone man en gehandicapte, etc..

De ‘Playboy Samsom’ was ‘gefrustreerd getrouwd’, maar zag ‘de electorale logica’. PvdA Valse Nicht en ‘Onbenul Dijsselbloem’ vond het niets zo’n eerlijke man’ en voorspelde ‘een enorme deceptie bij de Bankier-Gangsters en de ‘VVD-Misdaadgroep’. Het oordeel van de PvdA ‘Valse Nicht  Dijsselbloem’ was vernietigend vals en achterbaks. Cohen was ‘ scherp denkende visionaire politicus (…), kende zijn dossiers goed, was een doordenker, had geen duistere corrupte banden met de Bankier en Bestuurs-Gangsters en nam geen corrupte  beslissingen en was wars van de Pulp-Media.
 Kortom Cohen was geen Playboy of Valse Nicht, die zijn reet verkocht aan de Bankier-Gangsters of de Media-Maffia of de Internationale Maffia-Wapenhandelaren en de Pulp-Media-Maffia.

Bijna een jaar lang had “Oude Geile Beer Henk Bleker” de NRC aan het lijntje en nu heeft  “Jonge Geile Beer Diederik Samsom “de NRC aan het Judas-lijntje.
Dat schrijft journalist buikspreekpop van het ‘Judas Duo Playboy Diederik Samson en de Valse PvdA-Nicht Dijsselbloem’  Derk Stokmans in het ‘Reclame-boek’ voor Samsom “Straatcoach en strateeg”. De opkomst van de ‘Playboy Diederik Samsom’ in zijn 2-3 duizend euro kostende Armani-Suits dat vandaag verschijnt.
De titel: “Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work was wat ons betreft meer op zijn plaats geweest.

Stokmans volgt Samsom sinds 2007 officieel voor NRC Handelsblad. En had nog nooit iets gemerkt van o.a. de buitenechtelijke affaires van Samsom of waar hij zijn Designers-Suits kocht of cadeau krijgt( kuch). M.a.w. officieus volgde Derk Stokman Diederik Samsom als Pr-man van het ‘Judas Duo Samsom en Dijsselbloem’ onder het credo mondje dicht over de kwalijke praktijken van Samsom en zijn Billenmaatje Dijsselbloem.

Snakes in Suits Samsom en Dijsselbloem: When Psychopaths Go to Work.
Samsom werkte mee aan het boek en het is niet duidelijk of zijn ‘Bed-Chef Saar van Bueren’ ook heeft mee ‘gewerkt ‘. Ook gaf hij toestemming voor het publiceren van e-mails uit de tijd dat hij als ‘gewoon’ Kamerlid al vol vuur de zaaltjes in het land introk om het sociaal-democratische- ‘Drees’ geluid te vertolken.

’Playboy Samsom’- inmiddels partijleider – en Dijsselbloem – nu minister van Financiën voor de Rijken en Banken – waren vertrouwelingen van Wouter Bos die de partij leidde tussen 2002 en 2010 en nu inmiddels al jaren als groot verdiener zijn zaken loopt te vullen.

Genadeloze fraudewet van de ’Ratten in pak’ als Samsom ruïneert levens van de arme onschuldige sloebers.
Het boek beschrijft op bijna infantiele wijze hoe de van Greenpeace afkomstige Samsom vanaf zijn aantreden in de Tweede Kamer in 2003 een bepalende rol heeft willen spelen in de PvdA. In 2008 probeerde Samsom fractieleider te worden, maar verloor hij een interne strijd van Kamerlid Mariëtte Hamer. De reden volgens Stokmans: Samsom ‘bemoeide zich overal mee (…) maar waar hij zich niet of nauwelijks mee bemoeide, waren de mannen’. Waar fractiegenoten zich bij Hamer ‘veilig’ voelden, was Samsom de ‘politicus zonder veiligheidsgordel met loze kleffe handjes aan de Lady’s’.

 Het was een hard gelag voor Samsom, die bij het horen van de uitslag ‘tegen zijn ‘PlayBoy-tranen’ vocht’.

Toch was dit het moment waarop hij besloot: ‘Ik wil  Kadaver-Partijleider van de Partij van de Arbeid worden.’ 

Zijn kans leek te komen aan de vooravond van de val van Balkenende IV. Bos wilde terug naar zijn gezin, nadat ook hij betrapt was op een seks-affaire. Maar waar Bos indertijd door de partijleden was gekozen, wees hij nu zonder interne verkiezing eigenhandig zijn opvolger aan. Job Cohen dus, de populaire burgemeester van Amsterdam.

Omkoping is normaal voor Het Duo Samsom en Dijsselbloem.
Het oordeel van Dijsselbloem was vernietigend. Cohen was ‘geen scherp denkende visionaire politicus (…), kende zijn dossiers niet goed, was geen doordenker en niet oneerlijke, had geen opvattingen en nam geen beslissingen’.
‘Heeft-ie je omgekocht?’

Samsom vroeg zich af waarom was gekozen ‘voor de oudere generatie’. Na een gesprek met Cohen, door Bos georganiseerd om te vermijden dat Samsom zich ook kandidaat zou stellen, was hij positiever. Toen hij dat tegen Dijsselbloem zei, antwoordde deze: ‘Man, wat heeft-ie je aangeboden? Heeft-ie je omgekocht?’

Omdat Samsom en Dijsselbloem van de valse pragmatische generatie zijn, probeerden ze er het beste van te maken. Immers, verwachtten zij, bij een gang naar de stembus zou Cohen ‘alle mogelijke concurrenten vermorzelen’. De afloop is bekend: dat gebeurde niet, ondanks de intensieve coaching van Cohen door met name Samsom: de beelden waarin Samsom zijn partijleider intensief coachte in de pauze van een verkiezingsdebat werden iconisch voor de falende Cohen-campagne.
Stokmans schrijft dat Samsom het gevoel had dat hij ‘een langzame leerling’ vooruit probeerde te helpen.

 De ‘Valse Nicht Dijsselbloem’ werd vicefractievoorzitter naast Cohen, een sleutelfunctie om hem te ontlasten. Het werkte niet. Dijsselbloem zei het Cohen meermaals: ‘Job, dit wordt het niet.’

Later als ‘Playboy Samsom’ in debat gaat als partijleider zal hij schaamteloos zijn gezin met gehandicapt kind inzetten tegen Mark Rutte. En na de verkiezingen die zelfde groep waarmee hij toen mooie sier als socialist maakte keihard hun uitkering omlaag te brengen. Kan het nog gewenlozer en valser?

Ook partijvoorzitter Lilianne Ploumen (nu minister voor Ontwikkelingssamenwerking met de VVD en Dictators) had regelmatig ‘slechtnieuwsgesprekken’ met Cohen. Zij kondigde in november 2011 haar vertrek aan en uitte daarbij openlijk kritiek op Cohen. Die stapte op in februari 2012.
 De ‘Valse Groot Kapitaal Hoer 
Lilianne Ploumen’ was daarna als een raket weer retour in de ‘Haagse Poel des verderf’.

Diederik Samsom Romanticus in bed met Call Girls en in de politiek 
te koop.
Samsom was fractielid gebleven als Judas, maar had besloten ‘buiten het Binnenhof onder te duiken in Luxe Call Girls bedden’. Voor het oog van het ‘Klootjesvolk’ stak hij zogenaamd veel tijd in maatschappelijke stages als straatcoach en medewerker van de sociale dienst. Toen hij in maart 2012 alsnog ‘Kadaver-Partijleider’ werd, kwam die ervaring hem in de snel daarop volgende verkiezingscampagne goed van pas. En liet hij al die gewone mensen vallen als een baksteen en leverde hen uit aan de gewetenloze ‘VVD-Misdaad bende’, die hen uitzuigt en vernedert tot op het bot.

Stokmans beschrijft Samsom volkomen bezijde de waarheid als ‘een  valse romanticus in de ‘Graai maar raak politiek’. Hij heeft echter geleerd dat de praktijk in Den Haag ‘modderig en corrupte en vol Call Girls en Billenmaatjes’ is. Het afgelopen jaar was zwaar voor Samsom,nadat hij was betrapt door Volksnieuws uit Amsterdam-Noir op Schuinmarcheren als een heuse Miljonairs Playboy n.b. met  o.a. een onderschikte van hem zijn ‘Bed-Pers-Chef Saar van Bueren’.

Eén jaar doffe ellende voor de gewone man door het Kabinet-‘Snake Rutte II – Chiwawa-Asscher’.
Zijn farce ‘GroenLinks-bakfietsen huwelijk’ eindigde in een echtscheiding en het politieke sprookje zou normaal gesproken met zo’n asociale sex-affaire ten einde zijn  Het begroting roof de arme scheel akkoord met de oppositie gaf hem nieuwe hoop. Die zal hij nodig hebben.

Corrupte Ministers pas grootverdieners na vertrek uit politiek, mits niet op de verkeerde tenen getrapt.
Al zijn  corrupte voorgangers vertrokken zogenaamd gedesillusioneerd uit de ‘Heersende Klasse-politiek’ en trokken direct opgetogen op naar een riante ‘Bestuurs-Gangster baan’ of naar de Bankier/accounts Misdaad wereld a raison van een klein half miljoen euro per jaar, inclusief een heuse echte ‘Kuttenvanger bolide’van 200 duizend euro voor  bewezen diensten.
Jan Peter Balkenende

De Pr-man van ‘Playboy Diederik Samsom’ de NRC- Handelsblad –‘journalist’ Stokmans sluit zijn  ‘Judas-reclame- boek’ af met een vraagteken. En wij sluiten dit stukje ook af met een vraagteken. Namelijk wat is Stokman werkelijk? Een journalist? Of een ‘Journalist-Trol’ van het Bullies  Job Cohen en de arme sloebers ‘Judas Duo ‘Playboy Samsom’ en  zijn ‘Valse PvdA-Nicht Dijsselbloem’.

Participatie-PvdA’ zakt nog verder weg in peiling, maar Diederik S. heeft de tijd van zijn Playboy- ‘participatie-leven’.
Ook een feit van de schaamteloosheid van dit zogenaamde boek is dat voor het gemak maar even vergeten wordt dat Job Cohen toen de peilingen omlaag gingen voor de PvdA direct zijn conclusie trok en aftrad. De ‘Playboy Samsom’ heeft de partij inmiddels op een dieptepunt record gebracht in het bestaan van de PvdA. En  heeft het woord aftreden  nog nooit over zijn lippen kunnen brengen. Nee, wat dat betreft had Cohen tenminste nog enig fatsoen en moed.