Amsterdam, 24-mei 2022

Inzake aangifte en klacht tegen Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen en Raadsheren/vrouwe mr. E van Die(voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van het plegen van ambtsmisdrijven en schending van de mensenrechten en misbruik van recht, meineed en medeplichtig aan poging tot doodslag op xxx en mishandeling van xxx( zie o.a. Video mishandeling xxx) in verenging met bepaalde OM Amsterdam Hoofdofficier R. Beukelear( zie brief d.d. XX) , c.q. advocaat generaal (anoniem in het dictum ) en OvJ Bas van de Vliet d.d. 9 mei 2022 ( zie bijgevoegd beschikking rekestnummer K21/230436 ) op beklag xxx en xxx en ing S.K.A. Brown ) tegen xxx en xxx en ing S.K.A. Brown. De hiervoor genoemde corrupte gerechtelijke ambtenaren opperen tegen klagers als een georganiseerd misdaadverband ( artikel 140 Sr) en wassen hun misdaden wit middels o.a. hun onrechtmatige vonnissen en beschikkingen en onwaarheden.

Geachte Hoofdofficier R. Beukelear en Klachten afdeling Gerechtshof Amsterdam t.a.v. van de President van de Rechtbank Xx ,

Het Hof maakt zich net als het OM en de betreffende rechtbank in deze o.a. schuldig aan het opzettelijk geven van een valse voorstelling van zaken in deze in de gelaakte beschikking d.d. 16 november 2021 en dat is een ambtsmisdrijf in het algemeen en in het bijzonder jegens xxx en xxx en ing S.K.A. Brown.

Algemeen.
De artikel 12 Sv klacht d.d. 16 november 2021 van de klagers S.K.A. Brown en xxx en xxx richtte zich tegen het niet vervolgen van kickbokser B van Tricht, Giezen en Schouten door OvJ. Bas van de Vliet en niet tegen het niet vervolgen van ‘Psycho-Killer OvJ. Bas van de Vliet’. Tegen OvJ. Bas van de Vliet is wel aangifte gedaan en klachten ingediend op grond van het plegen van ambtsdelicten in deze jegens klagers bij het OM, maar daar is nooit meer iets van vernomen. OvJ. Bas van de Vliet klaagde daar zelfs nog over tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021. Daarnaast vermeld Het Hof niet eens in zijn dictum de naam van kickbokser B. van Tricht.

Het onware en onvolledige dictum van het Hof geeft geen verslag laat staan een letterlijk verslag zoals wel in de US en UK plaats vindt van wat er tijdens de inhoudelijk zitting door ing S.K.A. Brown is ingebracht aan bewijzen en argument in deze en hetgeen de Raadheren /vrouwe hebben gesteld en dat de advocaat -generaal zijn inbreng beperkt tot een zin: “Tja de zaak is ingewikkeld”. Wel hoegenaamd wat de in het dictum anonieme als zeg maar een bedreigde kroongetuige gehouden advocaat-generaal had inbracht namelijk hoegenaamd niets, want die betwistte geen enkel punt dat ing S.K.A. Brown had ingebracht in deze en heeft letterlijk niets gezegd op de inhoud tijdens de zitting en de bijlagen. Die volstond met een zin: “Ik heb niks in te brengen en de zaak is ingewikkeld “. En daar nam het corrupte Hof genoegen mee geheel in lijn met de ‘Rutte-Doctrine: Liegen, geen herinnering aan de feiten en handelend als een maffiabaas die boven-de wet staat en opereert als de Bermudadriehoek” in deze zaak’ net als zijn criminele kompanen in deze Het Hof, c.q. de Raadsheren/vrouwe mr E van Die(voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas. Maar goed wie betaald (regering-regime- Rutte) en de Rechters en Top-OM’ers aanstelt bepaald dat geldt ook voor de Rechtbank en OM Amsterdam en Het Hof te Amsterdam in deze.

Schaamteloos en strafbaar:
Bij opening van dit Noord Koreaans- Politiek Show-proces, c.q. de zitting werd gelijk de partijdigheid vooringenomen en belangenverstrengeling (lees; Corruptie) van de zijde van Het Hof geopenbaard en de toon gezet tot niet ontvankelijk verklaring. De zitting op zich was een farce, de beschikking was van te voren getikt met de niet ontvankelijkheid van de klagers.

M.b.t. het hiervoor en hierna gesteld staan wij niet alleen:
Tweede Kamerlid Gideon van Meijering bevestigd in het algemeen dat Nederland geen Rechtstaat is:

Maar de corruptie en Klasse Justitie is zo diep geworteld in het ‘Rechtssysteem van Nazi-Zorgtoeslag en Pedo Boss Rutte & Co dat Rechters zoals Neinke de Weale het dood normaal vinden om neer gezet te worden als Killer Queen en OvJ. Wouter Bos als een of andere Volks-onderwereld figuur die altijd raak schiet in het ‘Riool-Sensatie SBS-Judas-Raadkamer’ van ‘AVID en OM en politie informant Moordenaar Peter R de Vries(Video’s):

De Voorzitter van Het Hof opende de zitting met te stellen dat beklaagde geen aangifte hadden gedaan in deze en dat die betreffende aangifte tegen Giezen, Schouten en B. van Tricht ( en tegen OvJ. Bas van de Vliet) zich n.b. in het door ons gelaakte ( zie Analyse onzerzijds 1.2.3 van het OM/Politie dossier) OM en Politie dossier bevinden en derhalve is hetgeen de Voorzitter stelde onwaar en onjuist en dat weet de Voorzitter, dan wel behoorde te weten blijkens de artikel 12 SV klacht d.d. 16 november 2021 (bijgevoegd) en het OM en Politie dossier. Toen ing S.K. A. Brown stelde dat er wel aangifte was gedaan in deze door alle drie de klagers zweeg de Voorzitter, maar dat vindt u niet terug in het dictum. ing S.K.A. Brown had zelfs aangifte gedaan wegens onrechtmatig aftappen in deze van zijn telefoon wat OM n.b. heeft toegegeven en S.K.A. Brown dat ook aan de Voorzitter melde, maar dat was uiteraard aan ‘Rutte-Doctrine-dovemans oren gericht. De corruptie speelt zich gewoon schaamteloos open bloot af voor je ogen tijdens de zitting door Raadsheren die die burgers juist tegen de macht van de overheid, c.q. ‘Rutte-( Zorgtoeslag)-Doctrine’ dienen te beschermen, maar die tijd is al lang voorbij zo die ooit bestaan heeft denk alleen maar in dit verband aan de 40 tot 50 duizend slachtoffers en hun ‘ontvoerde’ kinderen uit de laagste klasse van de grootste misdaad van de afgelopen kwart eeuw de Zorgtoeslag, die ook geen bescherming hebben gekregen van de Gerechtelijke macht tegen het regime Rutte. En geen een maar dan ook geen een van die verantwoordelijke daders waaronder het regime Rutte strafrechtelijk is vervolgd. Hoe dat corrupte Klasse Justitie systeem structureel werkt wordt beschreven in het boek:” Straf de armen”, het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid van Prof. Wacquant : van ( zie: https://www.bol.com/nl/nl/p/straf-de-armen/1001004007772835/). En hoe een groot deel van de personen ( waaronder in deze zaak OvJ. Bas van de Vliet en de rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen en de Raadsheren/vrouwe mr. E van Die (voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas van de Top van de gerechtelijke macht denkt wordt in het boek: “Snakes in Suits : When Psychopaths Go to Work” beschreven (zie: https://www.bol.com/nl/nl/f/snakes-in-suits/30377677/). Het is niet voor niets dat de mensen uit de laagste klasse al eeuwen de Rechters en Officieren aanduiden als Tuig in Zwarte Toga in dienst van de heersende klasse.

Esther van Fenema en Steve Brown”.
Brown: Het ‘Taxfree-Koningshuis’ is al eeuwen de succesvolste & ‘Moorddadigste-(VOC)-  Misdaadgroep’ in “Banana-Fraude-Nederland” van ‘Hofnar Rutte’& ‘Nep en Fop Christelijk CDA & CU & D66(Video’s)

Zie ook in dit verband: Volksnieuws en Verzetsheld Steve Brown stoppen met publiceren van artikelen, want er verandert bijna toch nooit iets ten goede(video): Van de ‘NWO-Elite-Nazi-SORSO-Schwab & Gates-Killer-Elite-Corona Waanzin naar de Oekraïne-Waanzin’: de armen worden armer en de rijken worden nog rijker en eindeloze ‘US-Petro-Dollar-Oorlogen’!& Nazi-Zorgtoeslag & Pedo-Boss-Rutte weer betrapt op de zoveelste (sms)-misdaad en leugens tegen het Volk(Video’s), zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2022/05/18/volksnieuws-en-verzetsheld-steve-brown-stoppen-met-publiceren-van-artikelen-want-er-verandert-bijna-toch-nooit-iets-ten-goedevideo-van-de-nwo-elite-nazi-killer-elite-corona-waanzin-naar-de-oekr/

Het Hof:
OvJ Bas van Vliet heeft niet geseponeerd ‘d.d. 17 november 2017 en/of daarna binnen een redelijk termijn”, maar Het Hof gaat m.b.t. het voorgaande voorbij dat OvJ. Bas van de Vliet misbruik van recht heeft gepleegd met het niet letterlijk seponeren inzake Schouten en Giezen en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan het geven van een valse voorstelling van zaken tot 19 oktober 2021, want OvJ. Bas van de Vliet heeft wel onrechtmatig geseponeerd inzake B. van Tricht door d.d. 19 oktober 2021 5 jaar na dato vrijspraak te eisen d.d. 19 oktober 2021 en ook dat is een ambtsmisdrijf en een onrechtmatig overheid-daad.

Aangezien Het Hof deze wan en misdadige en bovenal onmenselijke seponerings-gedragingen ( 5 jaar lang de klagers in de veronderstelling gelaten dat in ieder geval Geizen en Schouten zouden worden veroordeelt) van Psycho-Killer-OvJ. Bas van de Vliet de Sidekick van Pedo-Rapist-Hoofdofficier Vincent Leenders jegens klagers goedkeurt is Het Hof medeplichtig aan het ambtsmisdrijf( 5 jaar lang) gepleegd door sadistische psychopaat OvJ. Bas van de Vliet in deze en jegens klagers S.K.A. Brown en xxx en xxx, immers wie zwijgt stemt toe.

Zeldzaam eerlijke Politie bekent op audio: aangifte Steve Brown tegen uitlokking moord op Verzetsheld Steve Brown door AIVD informant-Moordenaar- Hoerenjong Bruine Rat- Bas van Hout gaat gelijk ‘OM-Hieke Vriezen AIVD-Doofpot in(Video’s).:

Het kennelijk opzettelijke verwarde man/vouw Hof stelt in zijn ‘Bermuda-Driehoek-Doofpot ‘-dictum dat in OvJ. Bas van Vliet niet geseponeerd heeft geseponeerd in deze, maar dat beklaagde niet te tevreden zijn met de uitkomst van zijn wan en misdadige gedragingen, namelijk de eis tijdens de door ons gewraakte zitting d.d. 19 oktober 2021 tot vrijspraak van de daders van de poging tot doodslag op xxx en de mishandeling van xxx ( zie Video mishandeling van xxx door Geiezen, Schouten en kickbokser B. van Tricht d.d., 17 november 217 en begeleiden schrijven aan de Rechtbank Amsterdam in deze, bijgevoegd)). Het Hof maakt zich op dat voorgaande punt al schuldig aan onwaarheid, want OvJ. Bas van de Vliet heeft namelijk wel geseponeerd inzake kickbokser B. van Tricht en dat is dus meineed van de zijde van Het Hof en de corrupte anonieme advocaat generaal, want die corrigeerde de liegende Voorzitter Mevr. E. van Die niet.

Aan een van de bijlagen die een verslag heeft gedaan van een deel van de schaamteloze en extreem corrupte betreffende zitting d.d. 19 oktober 2021 gaat het Hof volledig voorbij als ware zij de corrupte louche advocaat van OvJ. Bas van de Vliet.( zie: daders Schouten en Giezen en kickbokser B. Van Tricht van een poging tot moord, c.q. doodslag met aanhang hebben dolle pret tijdens de film-pauze met Psycho OvJ. Bas van de Vliet als hun liegende advocaat en partijdige Rechtbank Amsterdam met als Voorzitter ‘Killer Queen E.G. C. Groenendaal’ (3)., zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?s=Schouten+Giezen(Video’s).) Tijdens de zgn. inhoudelijk behandeling wees ing S.K. A Brown Het Hof er op door juist niet te seponeren, maar vanaf 17 november 2017 te wachten tot niet vervolgen( dus seponeren) van Schouten en Giezen tot de inhoudelijke behandeling d.d. 19 oktober 2021 en aldaar vrijspraak te eisen tegen de daders Giezen en Schouten nadat klagers de extreem corrupte Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen hadden gewraakt heeft OvJ. Bas van de Vliet de klagers in de veronderstelling gelaten mede met het oog op de belofte van de eerste zaaks OvJ. Boersma ( zie excuus- brief OvJ. Boersma dat er zware straffen zouden worden geëist tegen Schouten, Giezen en B. van Tricht en dat is een zeer grove vorm van opzettelijk misbruik van recht (ambtsdelict) en extreem onmenselijk van de zijde van opzettelijk liegende psychopaat OvJ. Bas van de Vliet. U vindt daar niets van terug in de ‘Rutte- Bermuda-Driehoek-dictum. Het Hof maakt zich trouwens in die stelling dat OvJ. Bas van de Vliet niet heeft geseponeerd ook weer schuldig aan onwaarheden, want OvJ. Boersma( die had trouwens beloofd om Van Tricht als nog als verdachte te gaan aanmerken en is toen van de zaak gehaald) en nadien overgenomen door ‘sadistische psychopaat OvJ. Bas van de Vliet had de zaak tegen van Tricht al geseponeerd en ook daar hebben wij een zinloze artikel 12 SV tegen ingesteld.

De Kern van de klacht is helder en zeker voor rechtsgeleerd personen als de betreffende Raadsheren/vouwe mits zij ten goede trouw handelen.

Het Hof, dictum punt 3. “Geen aangifte’ is wederom een feitelijke onwaarheid en het geven van een opzettelijke valse voorstelling van zaken.
De Kern van de klacht van ing S.K.A. Brown en xxx en xxx was gericht op het niet vervolgen van B. van Tricht en Giezen en Schouten wegens een poging tot doodslag op xxx( blijvend invalide, 72 uur kritiek gelegen met een hersentrauma, verbrijzelde enkel ( moest worden geopereerd , gebroken neus, gekneusde ribben, gescheurde trommelvlies op het AMC als gevolg van volgens de psychopaat Ov.J Bas van de Vliet zelfverdediging van Schouten, Giezen en Kickbokser B. van Tricht ) en mishandeling van xxx tijdens zijn poging zijn xxx zijn leven te redden. De klacht d.d. 16 november 2021 van de klagers is daar klip en klaar in. Toch stelt Het Hof bizarre dat zij onze klacht hebben opgevat als een onbegrijpelijk verwarde mannen klacht tegen OvJ. Bas van de Vliet voor het niet vervolgen van Bas van de Vliet. Wie is hier nu de verwarde man/vrouwe en wie is hier nu kwaadaardig? Nou, dat zijn de Raadheren/vrouwe mr. E van Die (voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas van Het Hof jegens klagers ing S.K.A. Brown en xxx en xxx.

Subtiele, sluwe laag bij de grondse belediging van Het Hof jegens de klagers en Hof c.q. Voorzitter pleegt meineed.
Subtiele, sluwe laag bij de grondse belediging van Het Hof jegens de klagers door hen weg te zetten tijdens de Politieke-Rutte’Doctrine show geen inhoudelijk eerlijke gang van zaken als ‘verwarde Mannen’, van zaken( De Voorzitter opende de zitting door gewoon keihard te liegen; “Klagers hebben geen aangifte gedaan“, en ook dat is meineed).

Het Hof punt 3:
De Ontvankelijkheid van klager:”(-) Hieruit komt echter niet eenduidig naar voren tegen welke beslissing van de officier van Juiste( Bas van de Vliet) de klacht zich richt”.

Dat het Hof geen recht spreekt in inzake het niet vervolgen door OvJ Bas van de Vliet van een zeer ernstig misdrijf poging tot doodslag op xxx en de mishandeling van xxx is voor klagers op zich al niet te verteren en een zeer traumatische ervaring ,maar dan moeten de klagers ook nog een trap na incasseren van Het Hof van het corrupte en onmenselijke ‘Rutte-Doctrine-Zorgtoeslag-Rechters-Hof’ om in het dictum te worden weg gezet als verwarde mannen, hetgeen onwaar is en zeer subtiel sluwe laag bij de grondse belediging is.

Misdadige-(Rutte-Doctrine)-Rechters E.G.C. Groenendaal (Voorzitter) en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen en Misdadige OvJ Bas van Vliet en anonieme advocaat generaal en censuur- Hoofdofficier R. Beukelaer’ en Misdadige Raadsheren /vrouwe mr. E van Die(voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en Bermuda-Driehoek-Doofpot-griffier P. de Haas” medeplichtig aan de poging tot doodslag op xxx en de mishandeling van xxx ( zie Video in Noot).

Rechtsvergelijking is een van de vier Pijlers waarop het Recht gebaseerd is in Nederland, maar niet in deze zaak ( zie bijv.: Een rechtsvergelijkende verkenning naar de rol van schriftelijke stukken in het strafproces, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren, Bron: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1517).

“An accessory-after-the-fact is someone who assists 1) someone who has committed a crime, 2) after the person has committed the crime, 3) with knowledge that the person committed the crime, and 4) with the intent to help the person avoid arrest or punishment.” Bron: Legal Information Institute: https://www.law.cornell.edu/wex/accessory_after_the_fact#:~:text=An%20accessory-after-the-,person%20avoid%20arrest%20or%20punishment.

Zowel de misdadige Rechters  E.G.C. Groenendaal ( Voorzitter) en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen en de misdadige altijd ten nadele van xxx en xxx de altijd liegende psychopaat OvJ. Bas van de Vliet( Van de Vliet had een broer kunnen zijn van Rutte en/of de VVD-Griezel en voormalig Amsterdamse extreem corrupte en eveneens altijd liegende OvJ. Teeven) en de misdadige zwijgzame anonieme advocaat generaal en de Raadsheren/vrouwe mr. E van Die (voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas weten feitelijk dat de daders Giezen en Schouten en kickbokser B. van Tricht zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot doodslag op xxx ( 72 uur kritiek in het AMC) d.d. 17 november 2017 met als gevolg blijvend invalide en mishandeling van xxx. Desondanks hebben zij zich allemaal ter kwade trouw in vereniging onrechtmatig met opzettelijk onwaarheden en list en bedrog gekozen om de daders Schouten, Giezen en B. van Tricht niet te vervolgen op grond van de achternaam Brown en na behoren te straffen. En daarmee zijn zij in de US medeplicht aan de poging tot doodslag op xxx en de mishandeling van xxx. Misdadiger nog psychopaat OvJ. Bas van de Vliet heeft er zelfs voor gekozen en om xxx onrechtmatig en in strijd met de feiten vervolgen voor mishandeling, terwijl xxx alleen heeft getracht het leven van zijn xxx te redden en dat van hem zelf te redden en daarbij zelf is mishandeld( zie Video, Noot). En de vermeende slachtoffers Schouten en Giezen en B. van Tricht van de mishandeling van xxx , maar Giezen, Schouten en B. van Tricht geen enkele objectieve medische verwonding hebben opgelopen in deze. Kortom in de US zouden de corrupte Rechters E.G.C. Groenendaal ( Voorzitter) en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen  en de corrupte Raadsheren/vrouwe mr. E van Die (voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas en OvJ. Bas van de Vliet en de anonieme zwijgzame advocaat-generaal gauw een jaar of dertig de gevangenis in verdwijnen en dat zou in Nederland ook moeten geschiedende als de Rule of Law zou gelden in deze en in het algemeen. Zie ook in dit verband een soortgelijk misbruikt van recht van het OM om Brown onrechtmatig te vervolgen voor een mishandeling die de zeldzame eerlijke rechter na een bezwaar van Brown tegen de dagvaarding af wees( Uitspraak bijgevoegd.

In onze kritiek op het OM -Amsterdam staan wij ook niet alleen: De rechtbank in Den Haag heeft vorige week voormalig plaatsvervangend Pedo-Rapist-hoofdofficier van justitie Vincent Leenders buiten vervolging gesteld na ‘fouten van het Openbaar Ministerie-Amsterdam(kuch)‘. Leenders werd verdacht van ontucht met een 16-jarige jongen(s). Volgens de rechtbank heeft het OM ten onrechte twee Amsterdamse officieren van justitie a la Bas van de Vliet de zaak in Den Haag laten behandelen. PVV Kamerlid Gidi Markuszower bleek dinsdag tijdens het Vragenuur woedend over de kwestie. Staatssecretaris Ankie Broekers- Knol (VVD-misdaadgroep) die inviel voor minister van Klasse Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus (CDA) wilde er weinig woorden aan vuil maken omdat het OM alsnog bezwaar heeft aangetekend. “U moet zich kapot schamen”, besloot Markuszower.

Conclusie:
xxx en xxx mogen straffeloos dood en/of invalide geslagen en zijn derhalve Vogelvrij verklaard door Raadsheren/vrouwe mr. E van Die(voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas en OM Amsterdam Hoofdofficier R. Beukelear ( zie de bizarre censuur- brief d.d. XX en Video, Noot)van de Hoofdofficier waaruit blijkt dat de Hoofdofficier actief aanstuurt in deze zaak, c.q. advocaat generaal (anoniem in het dictum ) en OvJ. Bas van de Vliet en Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen  dat is een grove misdaad en in strijdt met het EVRM.

Bijgevoegd een video (sturen wij via wetransfer.com) uit het OM politiedossier waar de gewraakte rechtbank 19 oktober 2021 ter zitting uiteraard niet 4 uur lang beeld voor beeld naar heeft gekeken want daar uit blijkt dat xxx xxx verdedigd tegen een grote man en dat is volgens ons Schouten en vervolgens zie je xxx op de grond liggen en dan zie je dat XXXXX (wit shirt ) naar xxx toe loopt en weer wordt aangevallen door die grote man. De politie kwam aanrijden en heeft dus gezien dat die grote man xxx aanviel. En alleen al op dit filmpje had een onpartijdige rechtbank en OM c.q. hoofdofficier René de Beukelear c.q. OvJ. Bas van de Vliet Schouten, Giezen en B. van Tricht ( art 300 Wetboek van Strafrecht) moeten veroordelen. Daar komt nog bij dat wij de betreffende rechtbank hebben gewraakt en nadien de wrakingskamer hebben gewraakt (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/12/24/verzetsheld-ing-steve-brown-moordaanslag-slachtoffers-dienen-klacht-in-bij-het-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens-tegen-rechtbank-c-q-om-en-wrakingskamer-amsterdam/). Onrechtmatig en in strijd met EVRM art. 6 is dat de wraking tot 2 maal toe door dezelfde rechters van de wrakingskamer ongegrond is verklaard, maar desondanks de volledige rechtbank van de gewraakte zitting d.d. 19 oktober 2021 alsmede de 2de zaaks officier Bas van de Vliet zijn vervangen door een ander rechtbank en officier. Dit voorgaande en de pleitnota d.d. 3 maart 2022 (bijgevoegd) reeds verzonden aan de rechtbank en OM is o.a. voor ons reden om de nieuwe rechtbank en OvJ voor de aanvang voor de zitting d.d. 30 juni 2022 te gaan wraken. Met o.a. de eis dat de oude rechtbank met Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen en OvJ Bas van de Vliet de komende onrechtmatige zitting tegen xxx moet voortzetten, overigens de conclusie van de Raadkamer. Daarnaast zullen wij de beslissing van het gerechtshof te Amsterdam art 12 niet vervolgen Schouten, Giezen, kickbokser Van Tricht ook voegen bij de komende wraking/zitting. Bovendien loopt er sinds 2017 ook nog een zaak bij de bestuursrechter xxx tegen Het Schadefonds/OM  AMS19/xxxBELEI xxx die in eerste instantie op ingeven van het OM besliste tot geen enkele schadevergoeding maar na een bezwaarschrift 10.000 euro schadevergoeding uitkeerde aan xxx als slachtoffer van een poging tot doodslag wat haaks staat op de uitspraak van de gewraakte rechtbank d.d. 19 oktober 2021 en de ronduit misdadige eis van OvJ. Bas van de Vliet tot vrijspraak van Giezen, Schouten en Van Tricht tegelijkertijd xxx nog dagvaardde voor mishandeling van xxx van Giezen , Schouten en Van Tricht die n.b. geen enkele verwondingen hadden opgelopen d.d. 17 november 2017.

Na het weerzien van deze beelden en het geheel feiten complex zijn wij dus van mening dat wij en in het bijzonder xxx geen eerlijk proces krijgt en dus voornemens voor de aanvang van de zitting de datum 30 juni 2022 indien niet gehoor gegeven wordt aan onze eis dat de oorspronkelijke rechters en OvJ. Van de Vliet de zaak voortzetten te wraken.

Mocht u hoofdofficier Beukelaer( collega van voormalig Hoofdofficier Pedo-Rapist- Vincent Leenders) niet overgaan tot vervolging in deze, wat wij verwachten dan zullen wij wederom een artikel 12 Sv klacht indienen voor het niet vervolgen van Raadsheren/vrouwe mr. E van Die (voorzitter) en D. Radder en J.J.J. Schols en griffier P. de Haas en Hoofdofficier R. Beukelear en advocaat generaal (anoniem in het dictum ) en OvJ. Bas van de Vliet en Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen. Nadat ook deze artikel 12 Sv klacht ten onrechte is afgewezen gaan wij die afwijzing ook voor leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en/of Amnesty International

Inmiddels is ter zake in een naverwante zaak die ook gericht is middels misbruik van recht op grond van de achternaam Brown door Brown een klacht ingediend bij Het Europees Hof van de Rechten van de mens tegen het OM en de Rechtbank Amsterdam. Er volgt nog een tweede klacht in deze.

Hoogachtend,

xxx, xxx en ing S.K.A. Brown

Opmerking: ing S.K.A. Brown is in het bezit van de Diploma’s HBO-MW en IVABO en propedeuse recht UvA( Brown moest van de UvA af omdat de AIVD& OM en Politie- Amsterdam informant en Moordenaar- Bas van Hout( heeft een miljoen schadeloosstelling( lees: zwijggeld) ontvangen de AIVD middels een ‘anonieme’ brief aan de UvA gedreigd had een bomaanslag op Brown te plegen als hij in de College banken zat. Brown moest daardoor van de UvA af. Van Hout heeft meer dan 30 jaar samen en/of voor de ‘AIVD&OM en Politie Informant en Moordenaar en Cocaïne Junkie-Peter R de Vries straffeloos opgetrokken zelfs middels een poging tot Moord op Brown in verging met het bepaalde corrupte OM en Politie-Amsterdam en in het algemeen tegen Brown en zijn familie binnen en buiten hun media..( zie in dit verband: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/23/steve-brown-licht-zijn-klacht-en-schade-eis-van-2-4-miljoen-tegen-d66-minister-ollongren-en-haar-judas-miljonair-informant-bas-van-hout-toe/ (Video’s) )

Ontmaskering AIVD Informanten& Moordenaars Peter R. de Vries & Bas Van Hout, Historisch Overzicht(1):

Op grond van Brown zijn diploma’s is hij gekwalificeerd om een diagnose te stellen op het gebied van geestelijke gesteldheid van een individu. Op grond van o.a. zijn bizarre gesprekken en overal benaderingen ( bijv. Tijdens de schaamteloze zitting d.d. 19 oktober 2021kwam OvJ Bas van de Vliet op de gang naar Brown, Van Vliet wist dat er twee van zijn corrupte politie ambtenaren in burger naast Brown zaten op aan ander bank hun pistolen te showen , de Lafbek. Brown hoopt dat als Van Vliet Brown op straat ziet dat hij dan ook Brown benadert ) toe en heeft Brown geconstateerd dat OvJ Bas van de Vliet niet alleen een pathologische leugenaar is, maar ook een sadistische psychopaat.

Opmerking 2 : De betreffende aangifte en klacht zal worden geplaatst op Volksnieuws uit Amsterda-Noir en Facebook. Derhalve wordt u ook toegezonden in het kader van hoor en wederhoor.

Noot: Weerwoord en Video inzake bizarre brief Hoofdofficier R. Beukelaer met eis tot verwijdering van artikelen zie: Censuur-Kafka- Brief- Hoofdofficier Beukelaer’ aan Steve Brown’, Zie: ttps://stevenbrownsblog.wordpress.com/2022/02/23/rutte-hoofdofficier-beukelear-john-van-den-heuvel-peter-r-de-vries-verklaren-steve-brown-taghi-holleeder-vogelvrij-en-laat-de-pedo-rapist-marco-borsato-metoo-ali/

(-)”

De reeds verzonden Mail:

“Beste mr. Van der Laar,

Bijgaande kopie van de dreigende brief van de Hoofdofficier Beukelear blijkens zijn brief( Zie:PDF) aan mij van een verwarde man waar geen touw aan vast te knopen is. Hij eist verwijdering van bepaalde artikelen en foto’s  kennelijk  op Volksnieuw uit Amsterdam-Noir maar geeft niet aan welke , pure Kafka. Ik zal t.z.t. deze brief punt voor punt analyseren en aantonen dat deze brief van een niveau is waar eerste jaars rechtenstudent zich voor zou doodschamen. Maar goed wat kan men anders verwachten van een hoge corrupte OM ambtenaar Beukelaar waarvan sinds het ontslag van zijn voormalige baas ter Rotterdam de ex hoofdofficier Van Nimwegen (zie De Stem van de Straat SALTO YouTube https://youtu.be/hHvm_WX7nWU) wegens wan en misdadig gedrag. M.a.w. het is al jarenlang een feit van algemene bekendheid dat Beukelear de rechterhand c.q. de tweede man van het OM Rotterdam  van de corrupte en liederlijke vreemdganger (metoo?) hoofdofficier Nimwegen en dus medeplichtig was aan de praktijken van Nimwegen gezien het feit dat Beukelear altijd heeft gezwegen en wie zwijgt stemt toe.Sowieso opmerkelijk is dat Beukelear kennelijk niet eens op de hoogte is van het betreffende dossier Brown want hij adviseert mij dat wij een art 12 / klachtenprocedure kunnen indienen in deze tegen de Psycho-Killler en pathologische leugenaar OvJ. Bas van de Vliet hetgeen wij reeds hebben gedaan. Bovendien loopt er inmiddels ook al een klacht bij Het Europees Hof van de Rechten van de Mens in deze zaak die wij n.b. ook cc aan Beukelear hebben gestuurd en gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/12/24/verzetsheld-ing-steve-brown-moordaanslag-slachtoffers-dienen-klacht-in-bij-het-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens-tegen-rechtbank-c-q-om-en-wrakingskamer-amsterdam/)

Met de vriendelijke groet,

Ing S.K.A.  Brown 

CC. Hoofdofficier  Breukelaer” 

De extreem corrupte Hoofdofficier Beukelear verklaart Steve Brown en de zijne Vogelvrij en eist dat hij daar geen ruchtbaarheid aan geeft:

Zie ook in dit verband: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/04/25/neuk-hoofdofficier-en-toenmalig-procureur-generaal-marc-van-nimwegen-vecht-schorsing-aan-en-hoofdstuk-4-blijft-staatsgeheim/

Neuk-hoofdofficier en toenmalig procureur-generaal Marc van Nimwegen ‘Vecht schorsing aan en Hoofdstuk 4 blijft Staatsgeheim:

CC; De Minister van rechtsbescherming dhr. Franc Weerwind
CC. Leden van de Commissie Justitie Tweede Kamer
CC Meervoudig strafkamer inzake xxx xxxx
CC; College van procureurs generaal
CC: OM-Amsterdam
CC; De Pers
CC Amnesty International

Nu de ‘Gevestigde NSB-Orde partijtje -CDA, VVD, CU, SGP’ onder ‘Nazi-CIA&AIVD-AZOV-leiding van de ‘Nep en Fop- Groene-Yes we Can Boy Klaver in onderbroek’ en ‘D66- CIA Trollen -Pedo-Rapist-Metoo-Boss-Kaag& Waanzinnige Sjoerd Sjoerdsma”(weer) ten ‘SS-Oorlog’ trekken tegen Rusland voor de US en de WOF vullen de ‘Bloed-Wapen en Fracking-Gas- handelaren’ en de Voedsel speculanten nog meer hun ‘Taxfree-King Willem-VOC-Genocide Miljardairs- zakken’ en is het gewone Volk en het Klimaat en Dieren en Ajax Fans(video) nog meer de Klos& ‘MI6&BBC’ maken een waanzinnig claim: Poetin is dood en nu een ‘Show-around-Pop’.

Geen Complot: 
‘Psycho-Killer-OvJ Bas van de Vliet’ van Kinder-misbruikers Hoofdofficier Vincent Leenders-OM Amsterdam” en corrupte Raadsheren /vrouwe Mr E van Die en D. Radder en J.J.J. Schols en kompanen van Rechtbank Amsterdam o.a. schuldig aan de Poging tot Doodslag op Brown(Video’s)

Nog zeer kort geleden: 
Volksnieuws en Verzetsheld Steve Brown stoppen met publiceren van artikelen, want er verandert bijna toch nooit iets ten goede(video): Van de ‘NWO-Elite-Nazi-SORSO-Schwab& Gates-Killer-Elite-Corona Waanzin’ naar de ‘Oekraïne-Waanzin’: de arme worden armer en de ‘NWO-Elite-Nazi-World Economic Forum-Taxfree- Duivelse-Rijken’ worden nog Rijker en eindeloze ‘US-Petro-Dollar-Oorlogen’!& Nazi-Zorgtoeslag& Pedo-Boss-Rutte’ weer betrapt op de zoveelste (sms)-misdaad en leugens tegen het Volk(Video’s)

‘Censuur-Kafka- Brief- Hoofdofficier Beukelaer’ aan Steve Brown’:Rutte & Hoofdofficier Beukelear& John van den Heuvel & Peter R. de Vries verklaren Steve Brown & Taghi & Holleeder& Glennis Grace Vogelvrij en laat ‘De-Pedo-Rapist- Marco Borsato & Metoo- Ali B.& Mick van Wely’, etc. lopen(Video).

Wij zijn weer voor even terug, omdat wij een schokkende, criminele beschikking d.d. 9 mei 2022 hebben ontvangen van het ‘Zwarte Tuig in Toga-Gerechtshof’ te Amsterdam. Die beschikking d.d. 9 mei 2020 van het corrupte ‘Rutte-Doctrine-Hof’ is zo ronduit misdadig dat wij aangifte hebben gedaan en een klacht ingediend tegen de pathologische leugenaar- ‘Psycho-Killer OvJ Bas van de Vliet en de anonieme advocaat generaal en Hoofdofficier R. Beukelear van het ‘Kindermisbruikers- Hoofdofficier- Vincent Leenders-OM-Amsterdam’ en de Raadsheren/vrouwe Mr E van Die en D. Radder en J.J.J. Schols en hun misdadig verband ( art 140 Sr) de Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen . Deze aangifte en klacht d.d. 25 mei 2022 zal binnen enkele dagen door ons worden gepubliceerd. Wij hebben namelijk alle berokken die genoemd worden in die aangifte en klacht in de gelegenheid gesteld in het kader van hoor en wederhoor te reageren voordat wij die aangifte en klacht d.d. 25 mei 2022 gaan publiceren o.a. in het kader van Algemeen en de Rule of Law en de Waarheid( =Assange).

Geen Complot:

Déjà vu:
Verzetsheld Steve Brown wijst o.a. op het feit dat 25.000 ‘Nederlandse -Prins Bernhard- SS-ers’  ontelbare Russen en Joden en Homo’s, etc.  hebben vermoord tijdens de Tweede Wereld Oorlog  samen met  o.a. de Nazi’s van de Ukraine en dat de NSB net zo veel stemmen haalde als de VVD-Misdaadgroep en dat het Hoofdofficer- Pedo-Rapist-Vincent Leedners/Demmink&  ‘Psyo-Killer Ovj- Bas van de Vliet – OM-Amsterdam’ van de ‘Straf de arme Rutte-maatschappij’  kleine  jongetjes  aanrand uit de Laagste Klasse: 

‘Nazi-Zorgtoeslag -Zwarte Ster-Rechter Lady- Kafka- Mr. A.D. Belcheva’ &  ‘Doofpot-Griffier- Her- Nacht und Nebel -M. Den Toon’ van sector Bestuursrecht- A’Dam sluit de corrupte rijen met de ‘Nazi-Zorgtoeslag- Zwarte Ster-Rechters-Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen ‘van de Strafafdeling & Het ‘Kindermisbruikers- Hoofdofficier Vincent Leenders &’ Psycho-Killer Bas van de Vliet -OM –Amsterdam’  in de Straf & Bestuur-zaken  tegen Verzetsheld Steve Brown & Co.(Video’s)

Wederom heeft bepaalde corrupte Pedofielen en dieren-sexs en/ of  van de ‘Oude Jodenjagers stempel – NSB-Zwarte Ster -Politie’ tijden tijden van de Nazi bezetting van NL o.a. enge, geestelijk ,gestoorde ,Levensgevaarlijk ‘agent’ Martin Pauw ( stamnummer AML 38458) district  Zuid Amsterdam aka ” beroepscrimineel met blanco Strafblad Steve Brown Kijk in de Spiegel” kennelijk  onder leiding  van de pathologische  leugenaars-  ‘OvJ Psych-Killer- Bas van de Vliet’ en de extreem corrupte altijd liegende en laffe Hoofdofficier Beukelaer van het ‘Kindermisbruikers Hoofdofficier Vincent  Leenders-OM Amsterdam’  zich weer  schuldig gemaakt een reeks van ambtsdelicten  tegen Verzetsheld ing Steve Brown en de zijne.

Niets is wat het lijk in de Pedo-Rapist-Metoo-Cratie van het regiem Nazi-Rutte4 : Tweede kamer Voorzitter Firouz Alida Chaouqui   met  D66-alias , c.q. ‘Lesbo-artiesten -naam ‘Oer-Hollandse- Vera Bergkamp’ heet in  werkelijkheid dus Fiouz Alida Chaouqui en daar is niks mis mee.   Moest  Vera Fiouz Alida als een Uncle-Tom van D66 haar Marokkaanse Roots verloochen en zich voor doen als ‘blanke -Grachtengordel—Parasiet- Freak- D66-Nederlander’ met één doel steeds de microfoon afzetten als Verzetshelden Gideon van Meijering , Baudet en Van  Houwelingen  de waarheid stellen in de Tweede Kamer. En daar is  ook nog ‘Freak- D66 Minister van Klasse Justitie’  ‘vreemdganger- Franc Weerwind de ‘Voice- Pedo- Borsato- Ali B. etc. –advocaat ‘van en voor ‘Epstein-Pimp John de Mol ‘(Video’s) en niet te vergeten de Freakjes -Rob Jetten en Jonkvrouw- Ollongren. Hun ‘Doofpot-AIVD’ weet van niks . Maar wat moeten de Russische  en Chinezen spionnen(Video’s) eigenlijk nog uitzoeken in NL  . De chantabele  ‘Politieke -Top-Pedo-Rapist-Metoo- Fraude en Witwasser-Freaks’ liggen voor het oprapen in  het land van  het altijd liegende- ‘Zwarte Ster-Pedo-Metoo-Naziregime Rutte’.

Vervolg van de hiervoor beschreven Pogingen van Moord op Verzetsheld ing Steve Brown’en de zijne door het ‘Kindermisbruikers -Hoofdofficier Vincent Leenders en zijn Sidekick-OvJ-Psycho-Killer -Bas van Vliet’ -OM Amsterdam’ en de ‘Nacht un Nebel-Rechtbank Amsterdam’. De volgende ‘Nacht und Nebel rechtszaak’ van de ‘Kabinet Rutte- Nazi-Zorgtoeslag -Rechters’ tegen ons, die al loopt sinds 2017( is op zich al in strijdt met het EVRM en de GRW) staat op 30 juni 2022.

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE  EN VOORKOM EEN ‘DERDE -US-FRACKING GAS EN WAPENHANDEL- WERELD OOLOG’.

Share this:

Share this:

Share this:

Morgen Schokkend wordt wakker artikel: “Britse bisschop spreekt de waaruit: ‘Rusland is laatste obstakel voor nieuwe Nazi-Elite-Corona- Slaven-wereldorde’(Video). D66 -CIA-Trol-Haatzaaier tegen de Russen en PVV en FvD-‘ Pedo-Rapist-meetoo- Sjoerdsma” nu al weer in psychose geschoten en woest op de Bisschop.

Share this: Morgen schokkend artikel: De openlijke Corruptie en Klasse Justitie is stuitend: VN-gezant veroordeelt excessief politiegeweld in Nederland, US Puppet -Nazi-Zorgtoeslag-regime Rutte&D66-NPO’ geeft niet eens reactie, maar Keizerin Halsema wel en die staat pal achter haar corrupte NSB-politiegeweld(Video‘s).

Share this: