(door Verzetsheld ing S.K.A. Brown gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut en rechten gestudeerd aan de UvA en VU).
Verzetsheld ing Steve Brown & ‘Moordaanslag- Slachtoffers’ dienen klacht  in  bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Staat(lees regime Rutte, c.q. de ‘Nazi-Zorgtoeslag-Rechtbank- Amsterdam’, c.q. het ‘Kindermisbruikers-OM Hoofdofficier Vincents Leenders& OvJ. Psycho-Killer- Bas van de Vliet- Amsterdam en de ‘Nacht Und Nebel-  Wrakingskamer -Amsterdam’.

AMSTERDAM-NOIR- Nazi-Zorg-Toeslag Rechters a La Killer -Queen E.G.C. Groenendaal’en Psycho-Killer OvJ’s a La Bas van de Vliet opereren Straffeloos als Desk Killers onder regiem Rutte&Co(5(Videos’). 

Russia responds to ‘SS-cowboy censorship’ clampdown on RT DE&’CIA-Corona-Twitter censorship’ for there ‘Elite-Pedo-Rapist’& Green- (Black)-party& D66 let the common EU Citizens freeze to dead& Dead to the Russians& ‘Freedom Fighter -ing Steve Brown’& Assange(VIDEO’S).

Ondertussen: CIA-NAZI-NSB-NL-Ambassador Jennes de Mol’ in Ukraine:” Glory to ( Holocaust)-Ukraine’ and ‘Glory to the(SS)- Heroes’. Rutte:”Heil to ‘Nazi-Zorgtoeslag-Regime Rutte’ en Dood aan De Russen en Armen aan het Gas”. Nu zwijgt CIDI en Joodse Raad en NPO(Video’s).
Ontmaskering AIVD Informanten& Moordenaars Peter R de Vries & Bas Van Hout, Historisch Overzicht(1), zie de schokkende beelden hierna:

Moordenaars &AIVD &OM en Politie-Informanten – Junkie-Peter R. de Vries & Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout laten Verzetsheld Steve Brown Wurgen door hun ‘NSB-Politie-Knokploeg’(Video’s). en zie de schokkende beelden van de Wurg-Moord op Steve Brown door de o.a. de NSB-Politie en Knokploeg Van Peter R de Vries en Bas van Hout, Zie de Schokkende beelden:

Schaamteloze bekentenissen van ‘Misdaadteam-‘Moordenaar-AIVD-OM en Politie informant -Junkie- Peter R. de Vries’ m.b.t hun ‘Katvanger tweevoudige ‘Moordenaar en OM en Politie- informant Amsterdam Junkie- Martin Kok’(Video’s).

Aan: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

All.des Droits de l’Homme, 
67000 Strasbourg, Frankrijk

Amsterdam, 22 december 2021 

Inzake, Verzoekschrift,  klacht van Moordaanslag Slachtoffers en  ing S.K.A. Brown tegen de Staat der Nederlanden, c.q. Straf-Rechtbank Amsterdam en in bijzonder de Strafrechtbank met de Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen en de Wrakingskamer met de Rechters Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en K.A. Brunner,c.q. OM-Amsterdam en in bijzonder OvJ. Bas van de Vliet wegens schenden van artt:1,2,6 EVRM ( Fair Trial ) en artikel 1 van de Grondwet en het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering.

Geachte heer, mevr, 

Primair

Onze klacht (verzoekschrift) richt zich primair op de Wrakingskamer van de Rechtbank Amsterdam in tweede aanleg  die zich bediend in zijn onrechtmatige en zelfs strafwaardige handelswijzen (corruptie)jegens de klagers in de trant van het Nederlandse gezegde ‘De slager keurt zijn eigen waar’ ( is zelf partij, partijdigheid, vooringenomen en belangenverstrengeling, discriminatie) met beslissing van de Wrakingskamer d.d. 16 november 2021 in hoger beroep. De door ons gewraakte Wrakingrechters Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en K.A. Brunner beoordeelde onze wraking inzake hun afwijzing ‘s beslissing d.d.26 oktober 2021 in eerste aanleg en wezen  die nadrukkelijk d.d. 26 oktober 2021 in tweede aanleg ( hoger beroep/verzet) ongemotiveerd af zonder inhoudelijk in te gaan op onze argument en bewijzen voor de wraking in hoger beroep, maar verwezen voor hun afwijzing in hun  tweede beslissing d.d. 26 oktober 2021 naar hun eerste beslissing tot afwijzing d.d. 16 november 2021 inzake de wraking. M.a.w.  Rechters –Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner van de ‘Nacht und Nebel-Wrakingkamer’ (Wij spreken hier van Nacht und Nebel omdat wij van beide wraking zittingen niet op de hoogte waren gesteld dat zij hadden plaats gevonden en/of uitgenodigd waren om onze standpunten en bewijzen toe te lichten in deze wat op zich al een grove schending is van het EVRM) beoordelen hun eigen wraking in hoger beroep. Als men dat in Rusland zou doen met het proces van bijv. Aleksej Navalny dan zou de regering Rutte, de Tweede Kamer en het hele Europese parlement en de Europese commissie en de hele Media moord en brand schreeuwen van een ‘Politiek Lynch- Show proces’.

Gronden en bewijzen voor de wraking van de Wrakingrechters Voorzitter P.B. Martens, N.C.H Blankevoort en K.A. Brunner: zie ons schrijven d.d. 14 november 2021 en bijlagen aan Rechtbank, Amsterdam Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer( Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/11/17/a-2/ ). En OvJ.Boersma (die laatste wordt door ons bij deze opgeroepen als getuige) en zie  ons schrijven d.d. 16 november 2021 aan Rechtbank, Amsterdam Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ. Boersma. 

Inzake, Aanvullende informatie/ bewijzen inzake Wraking d.d. 14 september 2021 van de Wraking Rechters Voorzitter P.B. Martens,N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner m.b.t. het incomplete dictum van de twee vonnissen met Parketnummers: 13xxx, 13xxx en 13xxx J. Schouten en T.H. Giezen en Kickbokser B. Van Tricht en Moordaanslag Slachtoffers. Slachtoffer heeft d.d. 17 november 2017 72 uur kritiek gelegen in het AMC ziekenhuis en is blijvend invalide geslagen door B. Van Tricht. Giezen en Schouten en Slachtoffer mishandelt en is Slachtoffer zijn extreem zware verwondingen , te weten hersentrauma, gebroken neus, verbrijzelde enkel, gescheurde trommelvlies en gekneusde ribben met als gevolg volledig voor de rest van zijn leven afgekeurd door het UWV door de onmenselijke OvJ. Bas van de Vliet gekwalificeerd als zelfverdediging van de zijde van Schouten, Giezen en Kickboxer B. Van Tricht.

Secondair.
En secondair tegen de Straf Rechtbank  Amsterdam met Rechters  E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen verantwoordelijk  voor het eindvonnis d.d. 19 oktober 2021 in de strafzaak met parketnummers: 13xxx, 13xxx en 13xxx  verdachten van poging tot moord, c.q. doodslag Giezen en Schouten en Kickbokser B. van Tricht die gewraakt was door ons na tien minuten na aanvang van de zitting d.d. 19 oktober 2021, maar toch doorging zonder Slachtoffer en ing S.K.A. Brown, zodat wij geen tegenspraak, wederhoor, uitleg in het algemeen konden geven en ons in het bijzonder konden verdedigen, hetgeen een zeer grove schending is van het EVRM. Dat voorgaande feit vermeld het dictum van de rechtszaak d.d. 19 oktober 2021 niet en dat is het  opzettelijk geven van een fundamentele valse voorstelling van zaken geven in deze ten nadelen van de klagers en derhalve in strijd met het EVRM en Wetboek van Strafrecht en  Strafvordering. 

Tot Slot.
Wij wijzen u op het feit dat hier sprake is van structurele discriminatie en criminalisering van de ’Brown & Co’ door de beklaagden en het schenden van de mensenrechten middels belangenverstrengeling, vooringenomenheid, partijdigheid en opzettelijk hele en halve onwaarheden ten nadelen van de klagers door de beklaagde blijkens o.a. dat slachtoffer zijn bezwaar tegen de dagvaarding in een ander vergelijkbare zaak  gedurende dezelfde periode van waar onze klacht op toeziet in deze aangebracht door het OM met de intentie slachtoffer in strijd met het EVRM te criminaliseren gegrond is verklaard (bijgevoegd en zie Noot) door een zeldzame, eerlijke integere Rechter van de Rechtbank Amsterdam als het gaat om Brown & Co.’ Tegen het oneigenlijk middels misbruik van recht  niet vervolgen van T.H. Giezen, J. Schouten en B. Van Tricht  door OvJ. Bas van Vliet van het OM-Amsterdam loopt nog een artikel 12 Sv procedure bij het Hof te Amsterdam door ons ingediend d.d. 16 november 2021( zie noot)

Tevens wijzen wij u als bewijs van ons Verzoekschrift/ klacht in deze op de brief d.d. 30 juli 32021 van President van de rechtbank mr. Mevr. Wezenbeek die haar excuus aanbiedt aan ons in deze voor de gang van zaken rond de door ons gelaakte strafzaak/ eindvonnis d.d. 19 oktober 2021 en de excuus brief van de zeldzaam integere OvJ. Boersma (bijgevoegd) de eerst Zaaks OvJ. in deze strafzaak die na zijn belofte aan ons en mr. P. van der Laar tot het eisen van zware straffen tegen T.H. Giezen en J. Schouten en kickbokser B. Van Tricht en het toekennen van een aanzienlijke schadevergoeding aan Slachtoffer van de strafzaak is afgehaald en vervangen door de facto pathologische leugenaar ( blijkens zijn gedragingen) en gezag en recht ondermijnende OvJ. Bas van de Vliet ten einde de Slachtoffers en ing S.K.A Brown of te wel de ‘ Brown&CO’  te criminaliseren en te discrimineren het recht te onthouden hetgeen een grove schending is van het EVRM. Indien de Rule of Law in Nederland van kracht zou zijn dan zou OvJ. Bas van de Vliet vervolgd zijn voor het plegen van ambtsdelicten en meineed in deze en op staande voet ontslagen, maar dat terzijde.  

Daarnaast heeft Het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven 10.000,- euro schadevergoeding aan Slachtoffer uitgekeerd ( na een bezwaarschrift, de zaak is daarnaast nog in behandeling bij de Bestuursrechter)  in deze en daarmee in tegenstelling tot OvJ. Bas van de Vliet en de betreffende Straf-Rechtbank Amsterdam erkent dat slachtoffer het slachtoffer was van zwaar geweld gepleegd door T.H. Giezen, J. Schouten en B. Van Tricht.

In afwachting van uw beslissing zijn wij ten tijde bereid uw nader te informeren,

Hoogachtend,

Moordaanslag Slachtoffer en ing S.K.A. Brown

P/a. XXXXXXX

Tel; XXXXXXXX
email:jestelesto@hotmail.com

Cc: gerechtshof Amsterdam sector Civielrecht art 12 SV inzake klacht d.d. 16 november 2021 niet vervolgen Schoutenn, Giezen en V. Tricht.
cc. Mr .P. van der Laar
cc: Hoofdofficier van Justitie Amsterdam en OvJ. Bas van de Vliet en OvJ. Boersma
cc: Wrakingskamercc: President van de Rechtbank Amsterdam
cc: Tweede kamer Commissie Justitie
cc: Sector Bestuursrecht Amsterdam inzake AMS 19/4292

Noot: 
Aan: Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ Boersma. 

Amsterdam, 16 november 2021 

Aanvullende informatie/ bewijzen inzake Wraking d.d. 14 september 2021 van de Wraking Rechters m.b.t.  het incomplete dictum van de twee vonnis met  Parketnummers: 13xxx, 13/xxx en 13/xxx Schouten en Giezen 

Geachte Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ. Boersma,

In de beide dictums van de door ons gelaakte vonnissen Schouten en Giezen staat niet vermeld dat wij reeds naar 10 a 20 minuten de Rechtbank wraakte en daarna de zaal hebben verlaten omdat wij geen partij/slachtoffers/ verdachte meer waren die het recht hebben op tegenspraak en toelichting als slachtoffers en ing S.K. A Brown en verdachte en slachtoffer in deze strafzaak. Ook staat niet in het dictum vermeld op grond van welke reden wij de rechtbank wraakte. Ook staat niet in beide dictums dat de reden van die Wraking was dat een dag van te voren de rechtbank aankondigde dat een filmpje van een Iphone van 30 seconde waar uitsluitend afhankelijk hoe men het interpreteert slachoffer negatief in de hoofdrol,  zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/10/24/daders-schouten-en-giezen-en-kickbokser-b-van-tricht-van-een-poging-tot-moord-c-q-doodslag-met-aanhang-hebben-dolle-pret-tijdens-de-film-pauze-met-psycho-ovj-vliet-als-hun-liegende-advocaat-e/ 

Ook staat niet in de beide dictums dat dat filmpje van 30 seconden 2 tot 3 uur beeld voor beeld partijdig is bekeken tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 en ‘geanalyseerd’ door de Rechtbank, OvJ. Bas van de Vliet en de advocaten van de verdachten van Giezen en Schouten. Mr. P. van de laar en  sachtoffer en ing S.K.A Brown mochten daar geen tegenspraak en/of duiding en of toelichting op geven of  te wel zich kunnen verdedigen , omdat Mr. P .van de Laar, slachtoffer en ing S.K.A. Brown reeds de Rechtbank hadden gewraakt en de zaal vertalen en dat  voorgaande feit alleen zou een Wraking gegrond dienen te worden verklaard door de Wrakingkamer.  

Artikel 6 EVRM is derhalve opzettelijk geschonden door de OvJ. Bas van de Vliet en de rechtbank in deze en dan is partijdigheid, vooringenomenheid en belangenverstrengeling  tegen  slachtoffers  en ing S.K.A. Brown een vast staan feit en indien de Rule of Law en het EVRM van kracht zou zijn in Nederland en bij de Warkingskamer.

Ook vermeldden de beide dictums niet dat bij aanvang van de zitting ( toen waren wij nog in de zaal) OvJ. Bas van de Vliet de verdachten  Schouten en Giezen voor de show openlijke geweldpleging tegen slachtoffers ten laste legde en aan het einde van de zitting d.d.19 oktober 2021, toen wij niet meer in de zaal aanwezig waren dat OvJ. Bas van de Vliet ontslag van alle rechtsvervolging  tegen Giezen en Schouten eiste op grond van zelfverdediging en alle door ons gevorderde  schade afwees. Ook daar konden wij geen tegenspraak op geven middels bijv. Het laatste woord van  slachtoffers en/ of de inbreng van mr. Van de Laar ter verdediging, want wij hadden immers al de Reachbank gewraakt en de zaal vertalen. 

Dictums geven onopzettelijk een vertekend beeld ten nadelen van slachoffers en ing S.K.A. Brown. 
Ook vermelde de beide dictum’s niet hetgeen ing S.K.A. Brown als woordvoerder van de slachtoffers in deze had ingebracht tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021. En ook dat voorgaande feit past naadloos bij een extreem misdadige partijdige rechtbank , want ing S.K.A Brown wees de rechtbank o.a. op het feit dat  slachtoffer blijvend (nu straffeloos middels de gelaakte vonnissen en OvJ. Van de Vliet zijn onwaarheden en ambtsdelicten en misbruik van recht) blijvend invalide is geslagen door Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht en dat de eerste zaaks  OvJ. Boersma had belooft forse straffen en een schadevergoeding  zou gaan eisen tegen Giezen , Schouten en mogelijk zelfs nog tegen Kickbokser B. Van Tricht ( bijgevoegd excuus brief OvJ. Boersma . De Rechter Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal wilde mij daarop gelijk de mond snoeren. Wij zullen voor de komende klachten en ( Internationale) gerechtelijk procedures de  betreffende vonnis grondig  punt voor punt bestuderen en analyseren, want wij constateerde direct al na het vluchtig te hebben gelezen dat beide dictums opzettelijk incompleet is ten nadelen van slachtoffers of te wel de  Brown & Co( zie bizarre ronduit  onbeschofte   Sepot Brief d.d. 9 oktober 2020 van mr.W.J. Nijkerk Hoofd beleid & Strategie officier van justitie en dat is een zeer sluwe en listige  vorm van liegen, hetgeen ook een vorm van  misbruik van recht is van de zijde van de Rechtbank en een reden te meer de Wraking gegrond te verklaren zodat het proces in zijn geheel over gedaan kan worden.   

Tot Slot: Wij hebben tevens vandaag d.d.  16 november 2021 een klacht ingediend tegen  OvJ. Bas van de Vliet ex artikel 12 Sv wegens het niet naar behoren vervolgen van Giezen en Schouten middels o.a. misbruik van recht en o.a. onwaarheden, ambtsdelicten,  etc.  

Wij wijzen u nogmaals ten overvloede op de brief:

Amsterdam 31 oktober 2021 
Inzake, Inzake,
aanvullend bewijs mb.t. de Wraking d.d. 19 oktober 2021 in de zaak met Parketnummers 13 XXXXX -18, 13 XXXXX -18 en XXXX -18 en aangifte en klacht tegen de tweede zaaks OvJ. Bas van de Vliet in deze wegens extreme partijdigheid en misbruik van recht middels openlijke corruptie, ambtsdelicten, onwaarheden, kunstgrepen-oplichting en grove onmenselijkheid gepleegd vanaf 17 november 2017 en tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 tegen de slachtoffers en ing S.K.A. Brown & Co. De wan en misdadige gedragingen vanaf 2017 en tijdens de zitting van OvJ. Bas van de Vliet bewijzen bovendien dat OvJ. Van de Vliet van het OM-Amsterdam een psychopaat is.(-Zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/11/03/psycho-killer-ovj-bas-van-het-vliet-en-mogelijk-bepaalde-strafrechtbank-amsterdam-passieve-moordenaars-van-cda-grapperhaus-en-vvd-dekker-door-steve-brown-co-vol/ 

Wij  verzoeken het Gerechtshof  en de Wrakingskamer in beroep/Verzet OvJ. Boersma als getuigen te horen, aangezien zijn getuigenis al hetgeen wij stellen in deze zal bewijzen. 

Hoogachtend. 

XXXX , XXXx , ing S.K.A. Brown 

CC Mr P. van der Laar 
CC: Commissies Tweede Kamer Justitie
CC College procureurs general
Cc: Minister Dekker en Grapperhaus Minister van Justitie. 

 Opmerking van algemene Importantie: Binnenkort:  Op naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het College mensenrechten Nederland en de commissie van mensenrechten VN en Amnesty Internationaal en de Nationale Ombudsman . Het Ultieme bewijs van openlijke  corruptie van de Staat( Lees: regime Rutte).c.q. de Gerechtelijke macht ,cq. De Wrakingkamer Amsterdam : De door ing S.K.A Brown & slachtoffers Gewraakte -Wrakings-

-Nazi-Zorgtoeslag-Rechters – Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner-  van de  ‘Nacht und Nebel-Wrakingkamer beoordelen   hun eigen Wraking in hoger beroep . Als men dat in Rusland zou doen met het proces van  Navalnu dan zou de regering Rutte, de Tweede Kamer en de hele Media moord en brand schreeuwen van een  ‘Politiek Lynch- Show proces’.

Tot Slot:
De Stem van de Straat-Amsterdam-NOIR/SALTO-TV was de eerste en enige die al in 2020 waarschuwde dat de energie rekening voor Jan met de Pet onbetaalbaar wordt door het Stop zetten van Nord Stream 2 door de ‘US-Taxfree-Killer-Elite en hun Boy  de altijd liegende ‘Zorg-toeslag- Maffia Boss- Rutte’ de hoofdader van het ontvoeren van elfhonderd ‘Zorg-toeslag- Kinderen’ in Hel  en de  CIA Trollen GroenLinksrecht Bram van Oijk en D66 DDR66 Sjoersdma zie vanaf 14. 57 en zie vanaf 15.07: De Westerse politieke en media  hypocriete massa Hysterie  dat Navaly geen eerlijk proces krijgt in Rusland:

Noot: 
Per mail en afgegeven bij de Griffie 

Aan:  Gerechtshof Amsterdam sector civielrecht ex Artikel 12 Sv 

Amsterdam. d.d. 16 november 2021  

Klacht ex artikel 12 Sv tegen OvJ. Bas van de  Vliet op grond van o.a. middels zeer ernstig opzettelijk misbruik van recht niet vervolgen van Giezen en Schouten (Parketnummers: 13xxx, 13/xxx en 13xxx). 

Geachte Edelgrootachtbare’.  

In het kort en niet uitputtend.  

Vanaf 17 november 2017 heeft OvJ. B. van de Vliet Schouten en Giezen aangemerkt als verdachten van zware mishandeling van slachtoffer (72 uur in coma kritiek gelegen in het AMC, hersentrauma, verbrijzelde enkel, gebroken neus, gekneusde ribben, gescheurde oor trommelvlies en blijvend invalide is volgens OvJ. B. Van de Vliet het gevolg van zelfverdediging van Schouten, Giezen en kickbokser B. Van Tricht.) ) en slachtoffer.  Dat vermelde OvJ. Bas van de Vliet ook bij aanvang van de zitting d.d. 19 oktober 2021. Gezien het feit dat OvJ.  B. van de Vliet Giezen en Schouten tot aan en zelfs tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 had aangemerkt als verdachten konden wij slachtoffers ing S.K.A. Brown geen klacht ex artikel 12 Sv tegen OvJ. Bas van de Vliet indienen voor het niet vervolgen van de daders Schouten en Giezen en dat is misbruik van recht. Aan het einde van de zitting d.d. 19 oktober 2021 toen wij al niet meer aanwezig waren in de rechtszaal omdat wij de rechtbank gewraakt hadden eiste OvJ. B. van de Vliet ontslag van alle rechtsvervolging en wees hij alle gevorderde schade van de zijde van slachtoffers n ing S.K. A Brown af. Het aanmerken van Schouten en Giezen als verdachten vanaf 17 november 2017 tot 19 oktober 2021 was dus een farce van de zijde van OvJ. B van de Vliet en een onrechtmatige  en zelfs strafwaardige methode om ons de weg af te snijden tot het indienen van een klacht ex artikel 12 Sv tegen OvJ. Bas van de Vliet voor het niet naar behoren en conform het wetboek van strafrecht en strafvordering en het EVRM vervolgen van Schouten en Giezen.  

Wij verwijzen u naar ons schrijven d.d. 16  en 14 september 2021 aan de wrakingskamer en  bijlagen als grond en bewijzen voor de klacht tegen OvJ. B. van de Vliet.  

Wij verzoeken tijdens onze klachtbehandeling  ex artikel 12 Sv als getuige OvJ. Boersma te horen in deze. 

Hoogachtend, 

Slachtoffers en ing S.K.A. Brown 

CC: mr. P. van de Laar
CC: Wrakingskamer
CC: Hoofd officier van justitie Beukelear
CC: president van de rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek
CC. OvJ. Boersma 

Noot:
Aan: Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ Boersma. 

 Amsterdam, 16 november 2021 

Aanvullende informatie/ bewijzen inzake Wraking d.d. 14 september 2021 van de Wraking Rechters m.b.t.  het incomplete dictum van de twee vonnis met  Parketnummers: 13xxx, 13xxx en 13xxx  Schouten en Giezen 

GeachteRechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ. Boersma,

In de beide dictums van de door ons gelaakte vonnissen Schouten en Giezen staat niet vermeld dat wij reeds naar 10 a 20 minuten de Rechtbank wraakte en daarna de zaal hebben verlaten omdat wij geen partij/slachtoffers/ verdachte meer waren die het recht hebben op tegenspraak en toelichting als slachtoffers slachtoffers en ing S.K. A Brown en verdachte en slachtoffer in deze strafzaak. Ook staat niet in het dictum vermeld op grond van welke reden wij de rechtbank wraakte. Ook staat niet in beide dictums dat de reden van die Wraking was dat een dag van te voren de rechtbank aankondigde dat een filmpje van een Iphone van 30 seconde waar uitsluitend afhankelijk hoe men het interpreteert slachtoffer negatief in de hoofdrol,  zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/10/24/daders-schouten-en-giezen-en-kickbokser-b-van-tricht-van-een-poging-tot-moord-c-q-doodslag-met-aanhang-hebben-dolle-pret-tijdens-de-film-pauze-met-psycho-ovj-vliet-als-hun-liegende-advocaat-e/ 

Ook staat niet in de beide dictums dat dat filmpje van 30 seconden 2 tot 3 uur beeld voor beeld partijdig is bekeken tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 en ‘geanalyseerd’ door de Rechtbank, OvJ. Bas van de Vliet en de advocaten van de verdachten van Giezen en Schouten. Mr. P. van de laar en slachtoffer en ing S.K.A Brown mochten daar geen tegenspraak en/of duiding en of toelichting op geven of te wel zich kunnen verdedigen , omdat Mr. P. van de Laar, slachtoffer en ing S.K.A. Brown reeds de Rechtbank hadden gewraakt en de zaal vertalen en dat  voorgaande feit alleen zou een Wraking gegrond dienen te worden verklaard door de Wrakingkamer.  

Artikel 6 EVRM is derhalve opzettelijk geschonden door de OvJ. Bas van de Vliet en de rechtbank in deze en dan is partijdigheid, vooringenomenheid en belangenverstrengeling tegen slachtoffers ing S.K.A. Brown een vast staan feit en indien de Rule of Law en het EVRM van kracht zou zijn in Nederland en bij de Warkingskamer.

Ook vermeldden de beide dictums niet dat bij aanvang van de zitting ( toen waren wij nog in de zaal) OvJ. Bas van de Vliet de verdachten  Schouten en Giezen voor de show openlijke geweldpleging tegen slachtoffers ten laste legde en aan het einde van de zitting d.d.19 oktober 2021, toen wij niet meer in de zaal aanwezig waren dat OvJ. Bas van de Vliet ontslag van alle rechtsvervolging  tegen Giezen en Schouten eiste op grond van zelfverdediging en alle door ons gevorderde  schade afwees. Ook daar konden wij geen tegenspraak op geven middeels bijv. Het laatste woord van slachtoffer en/ of de inbreng van mr. Van de Laar ter verdediging, want wij hadden immers al de Reachbank gewraakt en de zaal vertalen. 

Dictums geven onopzettelijk een vertekend beeld ten nadelen van slachtoffers. 
Ook vermelde de beide dictum’s niet hetgeen ing S.K.A. Brown als woordvoerder van de slachtoffers in dezeslachtoffers had ingebracht tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021. En ook dat voorgaande feit past naadloos bij een extreem misdadige partijdige rechtbank , want ing S.K.A Brown wees de rechtbank o.a. op het feit dat  slachtoffer blijvend (nu straffeloos middels de gelaakte vonnissen en OvJ. Van de Vliet zijn onwaarheden en ambtsdelicten en misbruik van recht) blijvend invalide is geslagen door Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht en dat de eerste zaaks  OvJ. Boersma had belooft forse straffen en een schadevergoeding  zou gaan eisen tegen Giezen , Schouten en mogelijk zelfs nog tegen Kickbokser B. Van Tricht ( bijgevoegd excuus brief OvJ. Boersma. De Rechter Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal wilde mij daarop gelijk de mond snoeren. Wij zullen voor de komende klachten en ( Internationale) gerechtelijk procedures de  betreffende vonnis grondig  punt voor punt bestuderen en analyseren, want wij constateerde direct al na het vluchtig te hebben gelezen dat beide dictums opzettelijk incompleet is ten nadelen van slachtoffers of te wel Brown & Co ( zie bizarre ronduit onbeschofte  Sepot Brief d.d. 9 oktober 2020 van mr.W.J. Nijkerk Hoofd beleid & Strategie officier van justitie en dat is een zeer sluwe en listige vorm van liegen, hetgeen ook een vorm van  misbruik van recht is van de zijde van de Rechtbank en een reden te meer de Wraking gegrond te verklaren zodat het proces in zijn geheel over gedaan kan worden.   

Tot Slot: Wij hebben tevens vandaag d.d.  16 november 2021 een klacht ingediend tegen  OvJ. Bas van de Vliet ex artikel 12 Sv wegens het niet naar behoren vervolgen van Giezen en Schouten middels o.a. misbruik van recht en o.a. onwaarheden, ambtsdelicten,  etc.  

Wij wijzen u nogmaals ten overvloede op de brief:

Amsterdam 31 oktober 2021 
Inzake, Inzake,
aanvullend bewijs mb.t. de Wraking d.d. 19 oktober 2021 in de zaak met Parketnummers 13 XXXXX -18, 13 XXXXX -18 en XXXX -18 en aangifte en klacht tegen de tweede zaaks OvJ. Bas van de Vliet in deze wegens extreme partijdigheid en misbruik van recht middels openlijke corruptie, ambtsdelicten, onwaarheden, kunstgrepen-oplichting en grove onmenselijkheid gepleegd vanaf 17 november 2017 en tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 tegen de slachtoffers en ing S.K.A. Brown& Co. De wan en misdadige gedragingen vanaf 2017 en tijdens de zitting van OvJ. Bas van de Vliet bewijzen bovendien dat OvJ. Van de Vliet van het OM-Amsterdam een psychopaat is.(-Zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/11/03/psycho-killer-ovj-bas-van-het-vliet-en-mogelijk-bepaalde-strafrechtbank-amsterdam-passieve-moordenaars-van-cda-grapperhaus-en-vvd-dekker-door-steve-brown-co-vol/ 

Wij  verzoeken het Gerechtshof  en de Wrakingskamer in beroep/Verzet OvJ. Boersma als getuigen te horen, aangezien zijn getuigenis al hetgeen wij stellen in deze zal bewijzen. 

Hoogachtend. 

Slachtoffers en ing S.K.A. Brown 

CC Mr P. van der Laar 

CC: Commissies Tweede Kamer Justitie
CC College procureurs general
Cc: Minister Dekker en Grapperhaus Minister van Justitie. 

Noot:

Aan: Gerechtshof Amsterdam

 Amsterdam, 23 december 2021

Inzake, uw kenmerk K21/230073, zittingsdatum 27 januari 2022/ T.J. Brown/OM

Geachte heer mevr., heer,

Wij zien af van deze klacht, aangezien de Rechtbank het bewaar van Slachtoffer tegen dagvaarding van het OM in deze zaak gegrond heeft verklaard. En Het Schadefonds voor geweldsmisdrijven na eerst in de criminaliserende en discriminerende lijn van het OM een schadevergoeding afwees in tweede instantie 1000,- euro heeft uitgekeerd en daarmee erkent dat slachtoffer was mishandelt in tegenstelling van het onrechtmatige standpunt van het OM.

In het licht van het voorgaande is slachtoffer voldoende recht gedaan.

Wel was weer opvallend hoe het kwaadaardige OM bij schrijven van de corrupte advocaat-generaal mr.C.C.E.T. de Ceuninck van Capelle tot het bittere einde de waarheid en feiten ter zake verdraait door te stellen dat slachtoffer geen aangifte heeft gedaan door een zinnetje uit het door ons betwiste en weerlegde OM/Politie dossier te citeren dat slachtoffer dronken en bont en blauw geslagen tegen een vijandige en corrupte politieambtenaar ter plaatse om 3-4 uur ‘s-nacht had groepen. Slachtoffer had wel aangifte gedaan nog wel schriftelijk. Het OM kent geen schaamte in deze en verkracht de wet en de waarheid en de Brown & Co’ keer op keer als het gaat om de ‘Brown & Co’ (zie de bizarre sepot brief 9 oktober 2020). Wat zijn dat voor (on) mensen bij het OM Amsterdam? Daar geef Gidi Markuszower antwoord op: “Gidi Markuszower (PVV) sloopt Justitie vanwege pedofiele Hoofdofficier van Justitie Vincent Leenders van het OM Amsterdam”:

Ik wijs u er wel op dat wij een art 12 Sv klacht tegen het OM, c.q. OvJ. Bas van Vliet hebben ingediend. Afhankelijk van de uitkomst van die art 12 SV klacht tegen het OM, c.q., OvJ. Bas van de Vliet gaan wij ook een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen het OM Amsterdam, c.q. OvJ. Bas van de Vliet.

Dat wij reeds een verzoekschrift / klacht in deze hebben ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Strafkamer Rechtbank Amsterdam en de Wrakingskamer Amsterdam(bijgevoegd)

Wij gaan daarnaast nog klachten indienen in deze bij het College van de Rechten van de Mens, de Nationale Ombudsman en Amnestie International

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown en Slachtoffer

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE 

Think your friends would be interested? Share this story!