Steve Brown licht zijn klacht en schade-eis van 2.4 miljoen tegen D66 Minister Ollongren en haar Judas- Miljonair- Informant Bas van Hout toe(Video). “

Bas van Hout

Amsterdam, 28 september 2019

Geachte mevr. Mevr. XXXXXX

Naar aanleiding van uw verslag d.d. 25 september  2019( zie: Noot) van de hoorzitting berichten wij u als volgt:
In grote lijnen is het verslag correct met enige belangrijke  opmerkingen en/of aanvullingen van onze kant:

Wie hetzelfde anders zegtzegt iets anders.” ( Nederlands grootste en integere Rechtsgeleerde Paul Scholten).

Steve Brown heeft een afspraak bij AIVD om zijn klacht tegen de zwarte en wit( 900.000,-)  betaalde ‘Judas-AIVD- Informant-Miljonair-Hoerenjong- Bruinre Rat-Bas van Hout’ toe te lichten en wordt meteen staande gehouden & Straatcommentaar Prinsjesdag(video).

Ten eerste een opmerking  van algemene aard. Wij, d.w.z. ondergetekende en zijn vrouw hebben gesteld er van uit te gaan dat in beginsel de AIVD op de hoogte is van al hetgeen zich in het duister afspeelt in Nederland en zelfs gedeeltelijk in het buitenland als het gaat om Nederlandse belangen, maar niet alles kan bewijzen. M.a.w. alleen op grond van het voorgaande is de AIVD altijd op de hoogte geweest en nog steeds van hetgeen de facto psychopaat   en beroepscrimineel Van Hout in het algemeen aan wan en misdaden pleegt en inbijzonder jegens S .K.A. Brown en zijn familie. (Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/23/steve-brown-licht-zijn-klacht-en-schade-eis-van-2-4-miljoen-tegen-d66-minister-ollongren-en-haar-judas-miljonair-informant-bas-van-hout-toe/)

Lafbek Peter R. de Vries’ valt weer ‘Jankend & agressief’ een presentator aan in zijn ‘Thuishonk-DWDD’ deze keer hoog bejaarde Sonja Barend(Video)

U vroeg ons waarom Van Hout ons al jarenlang strafwaardig en onrechtmatig belaagt. Wij hebben u toen geantwoord dat wij dat ook niet kunnen verklaren. Dat is voer voor psychiaters en psychologen (van bijv. de AIVD en of van een Tbs-kliniek) ). En u er ook gewezen  op het feit dat hij nu ook de AIVD door de strontton haalt ondanks dat hij 860.000,- euro zwijggeld heeft ontvangen van de AIVD. Dat voorgaande is op zich al een bewijs dat Van Hout niet goed bij zijn hoofd is.Wel wezen wij u in dit verband op de Wet van Newton: actie, reactie. M.a.w. als de beroepscrimineel en AIVD-informant Van Hout weer één van zijn wan en misdaden tegen ons pleegt wij dan pas weer proportioneel reageren op Van Hout zijn misdaden jegens mij en de mijne. Zo ook nu het geval.

Aan klager is bij aanvang van het gehoor meegedeeld dat het gesprek wordt opgenomen. Dit gebeurt enkel ten behoeve van de verslaglegging. De opname zal worden vernietigd nadat klager heeft ingestemd met de inhoud van het verslag. Klager gaat hiermee akkoord, tenzij daarover met klager een andere afspraak wordt gemaakt. Tevens is aan klager meegedeeld dat dit gehoor is bedoeld als toelichting op zijn klacht”

Wij hebben verzocht de audio te bewaren met name met het oog op eventuele komende gerechtelijke procedure en waarheidsvinding, want dan kan één zin en/of woord tijdens de betreffende rechtszaken (en publicaties) van belang zijn. Wij gingen akkoord met de opnames van uw zijde en niet de vernietiging. Wij hadden immers zelf ook schriftelijk verzocht de hoorzitting te mogen opnemen, hetgeen schriftelijke en tijdens de hoorzitting mondeling is geweigerd.

Sinds 1992/1993 wordt klager ernstig lastig gevallen door de heer Van Hout. In 1997 heeft de AIVD besloten met de heer Van Hout in zee te gaan “.  

Meer dan 26 jaar door de hel van Van Hout&De Vries en de AIVD (bepaalde periode) gegaan.

Klager en zijn familie(en kennissen) zijn niet lastig gevallen (burenruzie), maar jarenlang systemisch dagelijks zeer ernstig strafwaardig en onrechtmatig belaagd/gestalkt door beroepscrimineel en AIVD-informant Van Hout (in verenging met o.a. politie informant en mogelijk ook AIVD informant beroepscrimineel Peter R. de Vries) en dat hebben wij meerdere male gesteld tijdens de hoorzitting( (luister de audio maar na ) .Zo hebben wij u met het oog op voorgaande gewezen op de beloning voor mijn moord van 500.000,- gulden, die Van Hout heeft uitgeloofd (uitlokking van moord en mede plegen van moord) en nog steeds van kracht is en zijn lasterlijke en smadelijke website Bruinerat.com (zie de website met Waybackmachine) die geheel aan ondergetekende en de zijne was gewijd. En het feit dat Van Hout ontelbare keren in de media had gesteld  voor en tijdens en na de rechtszaak van de vermoordde huurmoordenaar en ex politieman M. Hoogland dat ik politie informant was (is ook levens bedreigend). En ook dat Van Hout heeft gesteld in ontelbare media dat ondergetekende Tony Hijzelendoorn had vermoord en valse verklaringen had afgelegd onder ede tijdens de rechtszaak de ex politieman en veroordeelde Huurmoordenaar Hoogland( vermoord) om ondergetekende vrij te pleiten van de moord op Tony Hijzelendoorn die ik volgens Van Hout gepleegd had. En Van Hout tegen de toen der tijd meest gevaarlijke en machtigste onderwereld baas Sreten “Jotsa” Jocić ( 1992 t/m 2000) van Amsterdam/ Nederland had gezegd dat ik politie informant was. (is ook uitlokking voor moord op ondergetekende (zie de uitlokking van moord op Ron Ondunk door Van Hout enz. enz.. (Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/12/steve-brown-even-de-feiten-van-aivd-informant-bas-van-hout-op-een-rijtje/comment-page-1/).Van Hout verrichtte dus ook nog hand en spandiensten voor Hoogland en de misdaadgroep waarvoor hij ook betaalt werkte voor en na zijn veroordeling en zelf in de periode dat M.Hoogland al met proefverlof mocht gaan en vermoord is. Dat Van Hout voor Hoogland en de vermoorde Sam Klepper en Johnny Mieremet hand en spandiensten verrichtte jegens mij en de mijne was dus ook in de periode dat hij AIVD Informant was.

Moordaanslag op Steve Brown toen Van Hout AIVD Informant was.

Op 9 december 1999 werd er dan ook een moordaanslag op ondergetekende gepleegd( een kogel door mijn lever en een kogel door mij boven arm ) door de misdaadgroep (naam bekend bij ondergetekende ) waarvoor Hoogland huurmoorden zou gaan plegen na zijn vrijlating en AIVD informant Van Hout een beloning van 500.000,- gld voor mijn moord had uitgeloofd. Waarom heeft de AIVD toen niet na de moordaanslag op ondergetekende Van Hout gesommeerd die beloning publiekelijk in te trekken en ondergetekende vanaf dat moment met rust te laten?
Wij hebben gesteld dat die jarenlange systemische psychopathische strafwaardige levensbedreigende handeling van Van Hout jegens S. Brown en de zijne (ook onze kinderen en kennissen ) door de Minister(s)(formeel Staatrechtelijke verantwoordelijk ), c.q. de AIVD ieder moment gestopt hadden kunnen,toen Van Hout zwart betaald ‘werkzaam’ was voor de AIVD. Wij hebben gesteld dat Van Hout betaald is door de AIVD en dat die riante betalingen is ingeboekt als onkosten vergoeding. Wij hebben u tijdens de hoorzitting op de Staatsrechtelijke en juridische eindverantwoording van de respectievelijke Ministers van de AIVD voor de wan en misdadige gedragingen van Van Hout gewezen op het Slavenburg Arrest
(Toepassing Slavenburg-criteria-arrest. Onderwerpen  strafbare rechtspersoon, feitelijk leidinggeven
Artikelen  51 Sr. De rechtsvraag.
Heeft de verdachte feitelijk leiding gegeven, met andere woorden nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming van de verboden gedraging en de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zou voordoen, ingevolge het Slavenburg-criteria?

“Klager heeft nagenoeg een blanco strafblad. Wonderlijk als je al 40 jaar drugscrimineel zou zijn. In 1997 is de verblijfsvergunning van klager ingetrokken op last van de BVD, die hem als staatsgevaarlijk hadden aangemerkt. Klager vermoedt dat dit een wederdienst was van de BVD richting de heer Van Hout. Klager weet hoe dat gaat als mensen worden gerund en welke macht de runners hebben om zaken te regelen. Klager heeft zijn uitzetting indertijd kunnen tegenhouden door te dreigen gevoelige informatie vrij te geven over de terroristische Islam groepen Fis en GIAS die bommen leipen te gooien in Frankrijk en België.  Maar nogmaals, hij baseert deze gebeurtenis slechts op een vermoeden. Op de vraag aan klager of hij deze gebeurtenis onderdeel wil laten uitmaken van zijn klacht, reageert klager ontkennend”. 

Deze voorgaande alinea is gedeeltelijk onjuist. Wij willen wel dat tot de bodem word uitgezocht  waarom de AIVD mij medio ‘97/’98 (in die periode was Van Hout AIVD informant en hoogstwaarschijnlijk De Vries ook ), toen wij waren terug gekomen uit de USA (en niet in Amsterdam, maar in Eindhoven zijn gaan wonen om anoniem te blijven voor onze kinderen), waar wij voor de eerste keer naar toe waren gegaan voor onze kinderen, zodat zij niet meer blootgesteld werden aan de onrechtmatige en strafwaardige ‘Media-Lynch-Schandpaal–hetze’ van de psychopaten Van Hout en De Vries & Co in ‘93/’94/’95 jegens ondergetekende en zijn familie.

 

Klager heeft verschillende aangiftes gedaan tegen de heer Van Hout, de laatste in juli van dit jaar. Daar is en wordt echter niets mee gedaan door de politie. Klager denkt dat dit komt omdat Van Hout, door zijn samenwerking met de politie en de AIVD, een bijzondere status heeft. Dan mag je alles doen.( zie Video hiervoor: Politie Frustreer  aangifte Brown tegen Van Hout c.s.)/ 

Wij hebben hier niet bedoelt en/of gesteld dat Van Hout als AIVD en politie-informant (heeft Van Hout zich dubbel laten uitbetalen, zowel door de AIVD en de Politie/Justitie, dat is meer dan aannemelijk ) alles straffeloos mag doen in Nederland zoals bijvoorbeeld moorden en verkrachten van vrouwen en kinderen, maar wel al zijn misdaden jegens S.K.A. Brown en de zijne ( en andere o.a. mijn advocaat Mr. P. van der Laar ,privé bedreigd op zijn privé telefoon, Bart Middelburg, Peter Stuyvenberg mijn co auteur van “Drugbaron in Spijkerbroek” die werd thuis aan de deur bedreigd namens Bas van Hout door 3 Joegoslavische mannen waar tegen Peter Stuyvenberg aangifte had gedaan maar hem te verstaan werd gegeven door de toenmalige ( corrupte) CID baas van de Amsterdamse politie Jan van Looyen dat hij niets voor hem kan doen in deze wespennest en de vermoorde Ron Ondunk (zie mijn toelichting, enz. enz. en zie mijn Boeken:” Steve Brown, Drugsbaron  in Spijkerbroek” en Killing Fields of Amsterdam(Video) ) jarenlang tot heden mocht en mag plegen en dat is ook inmiddels wel meer dan bewezen en een feit van Algemene bekendheid.

Tot slot: Wat wij niet hebben gesteld maar bij deze alsnog doen is dat wij de hoop hebben opgegeven ooit verlost te worden van de wan en misdaden die Van Hout ook in de  ‘bevriende’(Lees: Corrupt) media pleegt jegens ondergetekende en de zijne ( Van Hout( en de Vries 1x) is reeds twee keer door de Rechter veroordeelt in civiele zaken voor o.a. laster en smaad  ) zolang justitie niet ingrijpt in deze. Wij geven u één voorbeeld  XXXXXX altijd banen in het hoger segment gehad (in binnen en buitenland )en nog steeds.

De Volkskrant: Misdaadverslaggever Bas van Hout:’ Ga nooit. Ik herhaal nooit, in zee met de AIVD’
Toen mijn naam weer voor de zoveelste keer werd genoemd in de Volkskrant als Drugscrimineel in tegenwoordige tijd en in de kielzog daarna bij de NOS (op ieder heel uur) en in alle kranten van de Persgroep en bij Pauw met leugens optreden van Van Hout en Jeroen Pauw was onze  XXXX en XXXX en wij wederom zeer aangedaan. Tegen het voorgaande is aangifte gedaan maar de ervaring heeft ons geleerd dat ook die in de doofpot verdwijnt.

Steve Brown belt NOS eist wederhoor na leugens AIVD informant Bas van Hout.

Zie: Steve Brown ligt op Ramkoers met ‘Misdaadgroep BNNVARA’ en ‘Pief Paf Poef Pauw’(Video) in de zaak Bas van Hout.

 (XXXXXXXXXX  )

Wij zijn dan ook van plan om verlost te worden om eeuwig om de zoveel tijd onrechtmatig en strafwaardig aan de ‘Media-Maffia Pulp-Lynch-schandpaal’ van de gedoogde Maffiaboss John de Mol met Politie & Justitie & AIVD-informanten types als Van Hout & De Vries & Co te worden genageld om naar het buitenland te (ont)-vluchten, hoe erg wij dat ook vinden m.b.t onze zeer nauwe band met onze  xxx een xxxx. Daarnaast zien wij zwaar op tegen eventuele gerechtelijk procedures in deze tegen de Staat, c.q. de Minister, de AIVD en Van Hout, want die nemen zoals u weet jaren in beslag en dan blijf het in de publiciteit. En kunnen wij alleen om die reden geen rust zoeken in het buitenland voor onze oude dag.

Wij verzoeken u dit schrijven te voegen bij de klachten behandeling AIVD dossier Van Hout/Brown in deze.

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

Ps. Kunt u mij een ontvangstbevestiging sturen

cc: Mr. P. Van der Laar

Prod.1: Dossier: Misdaden AIVD/ Politie-Judas-Miljonair Informant Hoerenjong Bruine Rat Bas Van Hout.

Noot:Verslag van gehoor  door de AIVD van de heer S.K.A. Brown
De heer Brown is in het kader van de door hem ingediende klacht over de handelwijze van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) jegens hem op dinsdag 17 september 2019 in de gelegenheid gesteld ten kantore van de AIVD te Zoetermeer, zijn klacht toe te lichten. De heer Brown (hierna: klager) is op deze afspraak verschenen, vergezeld door zijn echtgenote.

Aan klager is bij aanvang van het gehoor meegedeeld dat het gesprek wordt opgenomen. Dit gebeurt enkel ten behoeve van de verslaglegging. De opname zal worden vernietigd nadat klager heeft ingestemd met de inhoud van het verslag. Klager gaat hiermee akkoord, tenzij daarover met klager een andere afspraak wordt gemaakt. Tevens is aan klager meegedeeld dat dit gehoor is bedoeld als toelichting op zijn klacht.

Allereerst wordt de klachtprocedure besproken. De klacht is weliswaar, door tussenkomst van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD), bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingediend, maar de AIVD zelf onderzoekt de klacht. De klachtprocedure is tenslotte ook bedoeld als leermoment voor het bestuursorgaan mochten er inderdaad zaken fout zijn gegaan. Klager wordt nog gewezen op de mogelijkheid om na de afhandeling van de klacht door BZK/AIVD, indien hij zich niet kan vinden in de afdoening, deze voor te leggen aan de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.

Klager geeft aan er geen problemen mee te hebben het gesprek ten kantore van de AIVD, ten overstaan van twee AIVD medewerkers van de afdeling Juridische Zaken, te voeren.

De in de brief van 6 september 2019 opgenomen samenvatting van de klacht wordt besproken. Gedurende het gesprek blijkt dat deze samenvatting niet geheel correct is en deze wordt als volgt aangepast:

De AIVD heeft in strijd met de Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de Algemene wet bestuursrecht, het wetboek van Strafrecht en de Grondwet gehandeld door de heer Bas van Hout niet te weerhouden klager jarenlang te laten stalken en opzettelijk lasterlijke en smadelijke berichten over klager naar buiten te brengen, terwijl het voor de AIVD bekend moest zijn dat deze berichten over klager onjuist waren. Hierdoor is klager en zijn familie schade toegebracht, door klager begroot op € 1.960.000,00, te vermeerderen met wettelijke rente, aan materiële schade en daarnaast tenminste € 500.000,00 aan immateriële schade. De ten onrechte aan de heer Van Hout uitgekeerde schadevergoeding van € 860.000,00 moet worden terug gevorderd.

Klager geeft aan zich in deze formulering te kunnen vinden.

Klager geeft vooraf zijn bedoeling aan van deze procedure; te weten het komen tot een schikking met de minister. Hij is niet op zoek naar publiciteit. Mocht het tot een schikking komen dan geeft hij ook de garantie de media niet op te zoeken, anders dan de heer Van Hout heeft gedaan. Mocht het niet tot een schikking komen dan volgt een bestuursrechtelijk kort geding en een civielrechtelijke procedure om te komen tot het totaal te vorderen schadebedrag van 2,4 miljoen euro. Dat zal dan allemaal wel openbaar worden.

Pagina 1 van 3

Vervolgens wordt besproken jegens wie de klacht zich nu precies richt; de AIVD, de minister of de heer Van Hout. Klager heeft de minister genoemd als zijnde de eindverantwoordelijke van de AIVD. Er is niet bedoeld een klacht specifiek tegen de minister van BZK in te dienen. Het gaat klager om het handelen van de heer Hout en de verantwoordelijkheid van de AIVD daarvoor.

Sinds 1992/1993 wordt klager ernstig lastig gevallen door de heer Van Hout. In 1997 heeft de AIVD besloten met de heer Van Hout in zee te gaan. Toen was middels rechtszaken, publicaties en dergelijke allang bekend dat klager niets verkeerd deed. De AIVD had toen moeten zeggen tegen de heer Van Hout dat hij moest stoppen met het stalken van klager en zijn gezin en met het doen van lasterlijke uitspraken en publicaties over klager. Van Hout heeft ervoor gezorgd dat hij zijn huis in Woensel moest verlaten, één van zijn kinderen niet meer naar school durfde en de hele familie in de buurt met de nek werden aangekeken. Van Hout heeft klager geportretteerd als een van de grootste drugsbaronnen van Nederland en een moordenaar, hetgeen volledig verzonnen was. Klager neemt het de AIVD zeer kwalijk dat zij de heer Van Hout in de arm hebben genomen en niet hebben tegengehouden. Omdat klager een van de weinige mensen was die de wan- en misdaden van de heer Van Hout openbaar maakte, had de heer Van Hout het op klager voorzien.

Klager heeft nagenoeg een blanco strafblad. Wonderlijk als je al 30 jaar drugscrimineel zou zijn. In 1997 is de verblijfsvergunning van klager ingetrokken op last van de BVD, die hem als staatsgevaarlijk hadden aangemerkt. Klager vermoedt dat dit een wederdienst was van de BVD richting de heer Van Hout. Klager weet hoe dat gaat als mensen worden gerund en welke macht de runners hebben om zaken te regelen. Klager heeft zijn uitzetting indertijd kunnen tegenhouden door te dreigen gevoelige informatie vrij te geven. Maar nogmaals, hij baseert deze gebeurtenis slechts op een vermoeden. Op de vraag aan klager of hij deze gebeurtenis onderdeel wil laten uitmaken van zijn klacht, reageert klager ontkennend.

Het artikel in de Volkskrant van juni 2019, waarin de heer Van Hout de naam van klager wederom door het slijk heeft gehaald, was voor klager het bewijs dat de heer Van Hout voor de AIVD werkte. Dat was het moment dat klager de koppeling heeft gemaakt tussen de AIVD en de heer Van Hout.

Klager was er altijd van overtuigd dat de heer Van Hout betrokken was bij de politie en justitie, maar niet zozeer bij de AIVD. Door het artikel in de Volkskrant kwam klager erachter dat de heer Van Hout ook met de AIVD had samengewerkt. Nu denkt klager dat de AIVD bij meer gebeurtenissen rondom zijn persoon betrokken was, die hij eerder niet kon plaatsen.

Klager verwijt de AIVD alleen de heer Van Hout niet te hebben gestopt met zijn lasterlijke, strafbare en onrechtmatige acties richting klager toen de AIVD met de heer Van Hout samen werkte. Daarom heeft ook de AIVD onrechtmatig jegens klager gehandeld.

Klager heeft verschillende aangiftes gedaan tegen de heer Van Hout, de laatste in juli van dit jaar. Daar is en wordt echter niets mee gedaan door de politie. Klager denkt dat dit komt omdat Van Hout, door zijn samenwerking met de politie en de AIVD, een bijzondere status heeft. Dan mag je alles doen.

Pagina 2 van 3

De AIVD als verantwoordelijk overheidsorgaan had moeten ingrijpen. Dan was het ‘uit Van Houts koker geweest’ en had klager niet nu nog steeds last van de heer Van Hout. Overigens zal klager ook richting de heer Van Hout juridische stappen ondernemen. Als deze klachtprocedure niet leidt tot een schikking zal de heer Van Hout worden mee-gedagvaard in de eerder genoemde civiele procedure.

Einde verslag
Zoetermeer, 25 september 2019


Van: Klachten <klachten@minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 25 september 2019 07:46
Aan: jestelesto@hotmail.com <jestelesto@hotmail.com>
Onderwerp: uw klacht over de AIVD-gespreksverslag

Geachte heer Brown,
In het kader van de behandeling van uw klacht over de AIVD doe ik u hierbij het gespreksverslag toekomen, zoals afgesproken. Wilt u mij zo spoedig mogelijk laten weten of u akkoord gaat met de inhoud van dit verslag, dan wel uw op- en/of aanmerkingen.
Met vriendelijke groet,
Mevr. mr. xxxx
Juridische Zaken