( door History Hustle Nederlands en onze Historische Volks Universiteit :”de Naakte waarheid”)

AMSTERDAM-NOIR-Commit all Murders& Mega-fraud and Cocaïne Trade you want as long as you support the US dollar’ – King Willem &Queen Elizabeth &JP Morgan& ING & Rabo- crime groups.(Video).
Hoe werd Nederlands-Indië bestuurd door de ‘Taxfree-Royal-VOC-Dope dealing-Killer-Eite’. Na de Napoleontische Oorlogen werd het corrupte ‘Rat in pak -bestuur’ van Oost-Indië dat voorheen nog onder de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stond overgedragen aan de Nederlandse staat( lees: de ‘Taxfree-Shell-Royal-Elite’).

Vught neemt afscheid van laatste twee KNIL-veteranen: ‘Afsluiting van een stukje koloniale geschiedenis’.

D-Day Hollywood-MSM-Hysterie’ met ‘Oorlog Misdadiger & ‘Sir Draft Dodger-Trump’& ‘Super–Parasiet-Queen Elizabeth’(Video)

De VOC was in 1799 failliet gegaan door corruptie en Fraude (veel is er dus niet verandert in Nederland qua  ‘Elite- Halsema&CO- corruptie'(Video))  en vanaf 1816 werd Nederlands-Indië in het leven geroepen. De Nederlandse Elite voerden het beruchte Cultuurstelsel door. Later trachtten zij met de Verdeel en Heers Ethische Politiek de welvaart van de Indische bevolking te verbeteren. Het hielp alleen het nationalisme binnen de kolonie opbloeien. Nationalistische bewegingen schoten als paddenstoelen uit de grond. Toen de Tweede Wereldoorlog in Azië uitbrak liepen Japanse troepen het eilandenrijk onder de voet. Na de Japanse verovering van Nederlands-Indië werden de sporen van het Nederlands kolonialisme uitgewist. Na de Japanse overgave verklaarde Indonesië zich onafhankelijk van Nederland. Wat volgden waren de Politionele Acties, ook wel de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog genoemd. History Hustle Nederlands presenteert: Hoe de Nederlanderlandse ‘Royal-Killer- Elite’ Indonesië(Video) overheersten – een geschiedenis van Nederlands-Indië (1816 – 1949).

Opmerking: Zie ook in dit verband: Veterans4Veterans met Presentator Leo Reawaruw  van 25 september 2019 bij SaltoTV-Amsterdam(Video)