KidsRightsIndia weigert Peter R. de Vries als Kinder-Maffiajournalist. Steve Brown privé politie in India. 

( van onze VVD Pedo- Klasse Justitie redactie gebaseerd op mening advocaat Bernard Tomlow)

Amsterdam-Noir– Het is een ongeschreven wet dat de uitvoerende macht geen commentaar geeft zolang de zaak onder de rechter is, schrijft advocaat Bernard Tomlow.
‘En wat blijkt in de Demmink-Doofpotzaak? Voortdurend verschijnt de VVD-minister van Justitie met commentaar.’ Natuurlijk geldt: niemand is strafbaar tot zijn schuld bewezen is. Hier is echter niet sprake van een technische verdenking. Hier speelt veel meer vuiligheid en dat blijkt o.a. uit een oude artikel van de “Groene Amsterdammer” met de voor zich sprekende Titel:”Waarom Den Haag haar Pedofielen vertroetel”.  Er valt een rode draad waar te nemen in zijn’ het is niks en het wordt niks-commentaar’. Volgens de minister is er niets aan de hand en hij weet niets van (pogingen tot) strafrechtelijke onderzoeken, terwijl er toch al een heus een formeel OM-onderzoek loopt wegen verkrachting van arbeiders kinderen in het binnen en buitenland.

Band of OM Elite-VVD-Pedo-Brothers
.
Waarom doet de hoogbejaarde Ivo Opstelten dat?
Emile Boersma: Politie mocht Demmink niet meer observeren om Peter R. de Vries niet voor de voeten te lopen.
Gesuggereerd is dat Opstelten een LSVMinerva corpsvriendje van Demmink was en dat die ‘Band of Pedo Brothers’ zijn opstelling verklaart. 

Op 17 april werd de commandant van het observatieteam van de CRI, Broersma, door de rechter gehoord. Hij wilde geen antwoord geven op vragen, beriep zich op zijn ambtsgeheim en dat hij vreesde voor zijn maatschappelijk bestaan, maar de rechter verwierp dat beroep. De waarheidsvinding woog zwaarder. Let wel: het gaat hier om een onwillige getuige. Voor mezelf heeft het waarheidsgehalte van zo’n getuige meer kracht en het was niet niks wat hij verklaarde. Broersma heeft koud zijn verklaring afgelegd en wie verschijnt er weer ten tonele? Jawel, Opstelten en direct daarna zijn media ‘huurmoordenaar Peter R. de Vries’ bij o.a zijn kennelijk huisvriend Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door en bij zijn ander ‘VARA Outlet Pauw en Witteman’. (De Vries laat zich daar ook 1000, – euro per keer voor betalen)

Peter R. de Vries zijn ‘Pedo-OM-Chauffeur Henk Bakker’ ‘rijdt’ overal naar toe om onschuld Joris Demmink te toeteren.


Pikant is in dit verband dat Peter R. de Vries zijn hand en spandiensten voor de kennelijke’ VVD-OM-Pedo-Elite’ tegelijkertijd combineert met bezoeken in de gevangenis aan zijn huismoordenaartje Rob Zegerius en in een moeite door met een Derde Wereld Kinderprogramma  uitgerekend bij de AVROTROS, waarvan de Voorzitter Ed Nijpels al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw ook gerekend wordt tot de ‘VVD Band of Pedo-Brothers’
, die Ivo Opstelten zo bizarre tegen beter weten in verdedigd.

Herman Bolhaar: besluit Peter R. de Vries jammer(NOS).
In het Rolodex-onderzoek zouden niet alleen Demmink, maar ook drie andere zwaargewichten van politie en justitie op verdenking van zedendelicten geobserveerd gaan worden. Dit voorgenomen onderzoek was meteen van hogerhand ‘stuk’ gemaakt. 
Broersma heeft koud zijn verklaring afgelegd en wie verschijnt er weer ten tonele? Jawel, Opstelten. Niet zomaar. Opstelten heeft zijn college van procureurs-generaal dat onder leiding staat van en eveneens in dit verband in opspraak zijnde corrupte voorzitter Herman Bolhaar gevraagd uitleg te geven over de verklaring van Broersma.

Opstelten weet nu opeens niet precies welk bedrag aan Cees Helman is overgemaakt. Toch dement dus.
Tevens verklaart hij direct daarna dat hij nog steeds achter zijn eerdere verklaring in de Tweede Kamer blijft staan dat Demmink op geen enkele wijze in het Rolodex-onderzoek naar voren is gekomen ( in zijn Witwas- Fred Teeven VVD-Doofpot). 

Waarom manifesteert Opstelten zich zo uitdrukkelijk met leugens? Is dat alleen de ‘band of VVD-Pedo-Brothers’ of is er meer aan de hand? Opeens moest ik aan Machiavelli denken. In zijn boek

De Heerser legt hij uit wat de rol van de vorst is. 

Indien nodig zelfs liegen en bedriegenen moorden.
De vorst moet zorgdragen dat de staat overleeft. De raison d’état noodzaakt dat dat doel alle middelen toestaat. Een dier dat doodt, doet dat vanuit zijn rol in de voedselketen. Een leeuw die een antilope doodt, doet dat om te overleven. Machiavelli analyseert dat waar de staat in gevaar is, haar vertegenwoordigers moeten handelen als een leeuw, indien nodig zelfs liegen en bedriegen. Opstelten begrijpt, al is hij inmiddels hoogbejaard en kwade tongen beweren zelfs dat hij al lichtelijk aan het dementeren dat als bewezen wordt dat Demmink in zijn hoedanigheid van hoogste functionaris van Justitie zich schuldig gemaakt zou hebben aan de verdenkingen van de gestelde zedendelicten, alleen al dat feit een enorme schade toebrengt aan zijn VVD-‘ rechtsstaat’ en niet te vergeten hun jarenlange Media-huurmoordenaar Peter R. de Vries en zijn misdaadgroep.
 Bovendien zou zelfs nu de kinderombudsman Marc Dullaer  de voorzitter van de ‘Stichting’ KidsRights ook onherstelbaar worden beschadigd, gezien het feit dat zij hun naam aan Peter R. de Vries hebben verbonden.

Dan blijken de staat en zijn vertegenwoordigers, als eerste de minister van Justitie, bepaalde media, de Kinderombudsman corrupt, althans niet te functioneren en staat zijn geloofwaardigheid ter discussie.

Voorzienbaar is dat als Demmink valt ook de andere hoge justitiële autoriteiten die genoemd zijn in een ander licht bejegend zullen worden.

Spannende tijden!

.