Humane Fred Teeven discrimineert, vergiftigd en martelt gevangenen tot (zelf) moord.
Fred Teeven zijn luchtkwaliteit in veel gevangenissen beroerd’
Strafrechtadvocaten: psychologische marteling justitie.
‘Homoseksuele asielzoekers niet veilig bij COA en IND’.

Fred Teeven

( van onze corrupte Gestapo -justitie redactie)

Amsterdam-Noir- De Hel van Fred.
Hoe lang nog voordat Nederland wordt bevrijd van de bezetting van misdadigers jegens de menselijkheid als de VVD  ‘Kampbeul’ -Fred Teeven? Die VVD’er Fred Teeven is toch een echt rechtschapen en humaan mens als wij zijn ‘Hoeren van de PvdA’ mogen geloven.  Een sieraad voor de ‘VVD-Misdaadgroep’ en hun pulp-media.

( Fred Teeven werkt stiekem achter de schermen met politie pulp-media scribent John van den Heuvel)

PvdA blijkt harteloos, fatsoenloos en moed-loos in aangezicht van de Crimefighter Volksonderdrukker Fred Teeven.
Zijn hoertjes van de PVDA steunen hem door dik en dun met zijn vergiftigingen, discriminatie van homo’s, een marteling of een moordje meer of minder
Made in Holland :’Fred-Ducht-Torture-Teeven’.
Justitie doet aan psychologische marteling door verdachten vaker en voor steeds lichtere vergrijpen ‘in alle beperkingen’ vast te zetten. Dat stelt advocaat Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten in EenVandaag: “Langdurig eenzame opsluiting valt volledig onder het begrip psychisch martelen. Als je iemand maar lang genoeg in eenzame opsluiting houdt, dan zijn mensen bereid alles te ondertekenen en te verklaren.”

De situatie in Nederlandse asielzoekerscentra is onveilig voor homoseksuele asielzoekers. Dat blijkt uit een nog niet  gepubliceerd rapport van het COC. Verschillende homoseksuele asielzoekers vertellen in EenVandaag over hun ervaringen in Nederlandse opvangcentra. Ze werden er ernstig gediscrimineerd, uitgescholden en mishandeld.
In het rapport staat verder een voorbeeld van een asielzoeker die door mede asielzoekers bijna werd doodgeslagen met een fiets.

In veruit de meeste gevallen werd er niet ingegrepen door COA-medewerkers. Sommige personeel blijkt zelf mee te doen aan de discriminatie door homoseksuele asielzoekers belachelijk te maken en uit te schelden. Ook blijkt uit het rapport dat de seksuele geaardheid van homoseksuele asielzoekers niet altijd serieus worden genomen tijdens de verhoren door de IND. Bij een aantal asielzoekers werd tijdens verhoren gesuggereerd dat zij ‘terug in de kast’ zouden kunnen en een aantal malen werd een late coming out niet geloofd en tegengeworpen.

Verder blijken in de verhoren zeer privacygevoelige vragen te worden gesteld over (aantal) partners en expliciete details over de manier waarop zij seks bedreven en welk gevoel ze daarbij hadden. Veel ondervraagde asielzoekers voelden zich tijdens de IND verhoren niet veilig om direct alles te vertellen omdat ze afkomstig zijn uit een land waar homoseksualiteit verboden is. Het gegeven dat er een tolk bij het verhoor aanwezig is, afkomstig uit het land waaruit ze zijn gevlucht, doet het gevoel van onveiligheid toenemen. Zo werd in een aantal gevallen tijdens het verhoor door de tolk vernederende termen gebruikt voor homoseksualiteit of zei de tolk dat de IND een verhaal over marteling wegens homoseksualiteit ‘toch niet zal geloven’.
Het onderzoek is uitgevoerd door COC Nederland en medegefinancierd vanuit het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

De luchtkwaliteit in Nederlandse gevangenissen is beroerd. Dat blijkt uit een intern onderzoek van de Rijksgebouwendienst, in handen van het AD.
Van de 1404 cellen is in 515 cellen de lucht helemaal goed. In 63 procent van de gevallen voldoen de ruimtes niet aan de eisen die het ministerie van  ongezonde Veiligheid en  Moorddadige Klasse Justitie stelt.

 Het onderzoek naar de luchtkwaliteit werd gedaan nadat gedetineerden klaagden en braakte en sommige bijna stikte. Wie veel tijd doorbrengt in een ruimte met slechte luchtkwaliteit, kan last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, sufheid en huiduitslag. Volgens het rapport is de slechte lucht te wijten aan Crimefighter Volks Onderdrukker Fred  Teeven, die heeft  opzettelijk bezuinigd  door niet de vervuiling van roosters en luchtkanalen schoon te laten maken. Die moeten worden schoongemaakt en de ventilatie moet beter.

De Hel van Fred.
Kan men wel nagaan hoe het toe zal gaan in zijn nog te verwezenlijken droom nachtmerrie de private “VVD-Berta-Volksgevangenissen”. Wij hebben uit betrouwbare eerlijke corrupte justitie bron vernomen dat de blauwdrukken voor die “VVD-Berta-Volksgevangenissen” intern trots door “Fred Big Head Teeven” en zijn justitie kornuiten de “Fred’s Pauper-Auschwitz” genoemd worden.

De ‘Schiet Politie’,de ‘Schop Politie’,de ‘Lek Politie’ en de ‘Foetsie Politie’ van Fred Teeven.
Mensen die trachten te ontspannen aan de ‘Hel van Fred’ lopen een grote kans om op de vlucht dodelijk in de rug te worden geschoten door zijn ‘Blauwe Hulptroepen’ wegens verzet (kuch). Amnestie International Nederland is afgekocht met een grote zak subsidie om doof en blind te zijn en zich alleen te richten op de ‘Afrikaanse Black Dictators’  en ‘Verweggie Moordi-Stan’. Plegen de gevangen niet van ellende zelfmoord onder zijn menswaardig en humaan ‘Berta-Volks gevangenis regime’ dan worden zij  gediscrimineerd en gemarteld of langzaam gestikt. En wie dat alles wonder boven wonder overleefd wordt ‘vermoord’.

Als Fred  Teeven een Afrikaanse (zwarte) dictator was geweest zat hij al lang in de gevangenis van het Internationaal Strafhof.
Hoe lang gaat het nog duren voordat ‘Humane’ Fred Teeven door de Tweede Kamer wordt getransporteerd naar het Internationaal Strafhof wegens grove schending van de mensenrechten.

Hoe lang nog voordat Nederland bevrijdt wordt van onderdrukking en bezetting van misdadiger als Fred Teeven?

En dan kan “Fred Big Head Teeven” gezellig  met zijn misdadiger-gabbers tegen de menselijkheid als enige volgevreten blanke ‘Vet Red-Neck’ lekker opscheppen hoe hij zijn Volkse- gevangen heeft gemarteld, vergiftigd, gediscrimineerd en tot zelfmoord heeft gedreven.