(door ing Steve Brown i.s.m  Critical law studies movement en i.s.m. Loïc Wacquant is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs en i.s.m. Dr. Babiak and Dr. Hare )

AMSTERDAM-NOIR- De ‘Gerechtelijk-(Elite-Pedo-Rapist)-Moordende-macht’ is corrupt tot aan de Hoge Raad blijkens belasting ontduikende Raadsheer Van der Vorm &’Moordenaars’ Rechter Fels& OvJ Hoekstra(Video).

Ook de PVV-er Gidi Markuszower veegt de vloer aan met ‘VVD-Pedo-Rapist-Hoofdofficier Leenders’ & Minister Grapperhaus & VVD Staatssecretaris Ankie Brokers-Knol(Video).

Steve Brown doet aangifte tegen Oerdomme corrupte ‘Smaad& Laster Brigadier Sandra de Ruijter’ (Video)‘en dient een klacht in tegen corrupte Politierechter Fels en  ‘Moordenaar ‘ Zaaks OVJ H. Hoekstra(Video)