Breaking News:  Grote paniek uitgebroken bij Jeugdzorg Nederland m.b.t. ‘Maffia-format Talpa-pleeg-kids-Show’. Maffia-Boss John de Mol zijn zondag rust verstoord en is woest en dreigt Jeugdzorg met Mega-Claim als zij niet hun pleeg Kids leveren voor de Show.

( van onze Corrupte News of the World redactie)

Amsterdam-Noir- Hedenochtend hebben wij een open brief  verstuurd (en gepubliceerd) aan het ‘niet goed bij hun hoofd zijnde bestuur en directie Jeugdzorg met een aantal vragen:

Aan symposium@pleegzorg.nl

Nou jullie hebben nog al wat te bespreken lijkt ons , met name over jullie eigen pulp-media  medewerkers. 

de redactie

From: jestelesto@hotmail.com
To: redactiesecretariaat@destentor.nl; media@jeugdzorgnederland.nl; nfo@bmj.nl; info@lcfj.nl; info@lopor.org; info@pleeggrootouders.nl; info@psynip.nl; info@ggd.nl; info@inspectiejz.nl; denhaag@cnvpubliekezaak.nl; maatswk@nvmw.nl; secretariaat@nvo.nl; opinie@nrc.nl; blog@nrcnext.nl; nrc@nrc.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; redactie@geenstijl.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@parool.nl; redactie@trouw.nl; bas.haan@nieuwsuur.nl; sterre.van.leer@psychologiemagazine.nl; groene@groene.nl

Subject: Betreft, het artikel: “Nieuwe televisieserie Talpa: pleegkind zoekt pleegouders.”- gezocht niet goed bij hun hoofd zijnde ‘pleegouders’ door niet goed bij hun hoofd zijnde Jeugd Zorg Nederland.

Date: Sun, 8 Jul 2012 10:38:51 +0000

Ls,

Uit eindelijke versie Open brief gepubliceerd: 

Gaarne vernemen wij u antwoord op de Open brief.

Tevens vragen wij u in het licht van de inhoud van onze open brief of u de verantwoordelijke z.g. maatschappelijk werkers, die verantwoordelijk zijn voor dit media-pulp programma-idee al door u op staande voet zijn ontslagen?
 

Indien u meent niet te antwoorden handelt u in strijd met het AwB als B-orgaan in deze en daarnaast geeft dat ons het recht te concluderen dat u onze visie in deze deelt en dat zal als zodanig worden gepubliceerd

de redactie

Die vragen zijn kennelijk als een Bom in het niet goed bij hun hoofd zijnde Bestuur en directie ingeslagen en hebben geleid  dat Jeugdzorg Nederland n.b. op zondag 8 juli 2012 een paniek–spoed nieuw Persbericht heeft gepubliceerd en het oude geplaatst op 7 juli 2012 vervangen. Zo Maf is Jeugdzorg ook weer niet nu zij de bui zien hangen van allerlei juridische processen van o.a. de biologische ouders van de Talpa Pleeg-kids en bedreigingen van Italiaanse aard aan hun Zorg vuile 0nderbroek.

Paniek-Persbericht ‘Maffia-Talpa-Pleegkids–Show’ zes uur na de Open Brief van Volks Nieuws uit Amsterdam-Noir:
“Jeugdzorg Nederland wil overleg met Talpa over Pleegzorgprogramma

Zondag 08.07.2012
Op initiatief van Talpa hebben de pleegzorgaanbieders, onderdeel van Jeugdzorg Nederland de mogelijkheden verkend om de pleegzorg via een TV-programma op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Dit vanwege het schrijnende tekort aan pleegzorgouders.

Op basis van deze gesprekken is een overeenkomst met Talpa gesloten om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen. Deze overeenkomst bevat meerdere waarborgen die de belangen van het pleegkind dienen. In deze fase is de overeenkomst aan het bestuur van Jeugdzorg Nederland voorgelegd en deze zijn vervolgens vandaag in overleg gegaan.

Het bestuur van Jeugdzorg Nederland juicht positieve aandacht op de TV voor de pleegzorg toe. Daarvoor moet een format worden gekozen dat de belangen van de jeugdige, ouders en pleegouders niet schaadt.

Het bestuur van Jeugdzorg Nederland is van mening dat het huidige format – waarin een jeugdige publiekelijk voor een pleegouder kiest – onvoldoende waarborgen biedt en daarom niet passend is.”

Jeugdzorg Nederland wil daarom samen met de pleegzorgaanbieders en Talpa in gesprek om tot een aangepast format te komen.”

Wij van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir houden Jeugdzorg en Talpa over dit item heel goed in de gaten in het belang van kinderen zonder ouders.