Open brief:

Aan: Jeugdzorg Nederland en betrokken Instanties
t.a.v. bestuur en directie Ben van Bruxvoort, Hans Kamps, Jan-Dirk Sprokkereef, Mark Bent e.a. personen.

Amsterdam, d.d. 8 juli 2012

Betreft, het artikel: “Nieuwe televisieserie Talpa: pleegkind zoekt pleegouders.”– gezocht niet goed bij hun hoofd zijnde ‘pleegouders’ door niet goed bij hun hoofd zijnde Jeugd Zorg Nederland.

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het artikel: “Nieuwe televisieserie Talpa: pleegkind zoekt pleegouders.”  hebben wij een aantal vragen aan u, die bestemd zijn voor een komende publicatie.

Ten eerste klopt de strekking van het artikel in de NRC waar wij naar refereren.

In het geval dat het artikel in grote lijnen correct is verzoeken wij u ons te laten weten of u bekend bent met deze Organigram van de ’Misdaadgroep Peter R. de Vries’, temeer dat ook een ‘programma’ van Maffiabaas John de Mol, Talpa is.

Bent u bekend met de feiten ter zake de banden die Talpa, Endemol, John de Mol en Peter R. de Vries hebben sinds 1980 met bepaalde Maffia?

Heeft u onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en integriteit inzake Talpa (SBS) op het gebied van verantwoorde programma’s zonder winst en kijkcijfers als oogmerk?

Bent u bekend met het feit dat Talpa (en SBS)  als enige doel heeft het behalen van winst en hoge kijkcijfers?

Zo ja, kunt u ons dan uitleggen hoe u extreem winst maken en hoge (sensatie) kijkcijfers denkt te kunnen verenigen met de belangen van kinderen zonder ouderlijke zorg-gezag?

Wie is bijvoorbeeld in deze hun zaakwaarnemer in deze?

Welke instantie/(kinder)rechter heeft u in dit geval  toestemming gegeven om  minderjarige zonder wettelijke bevoegde ouders te laten exploiteren voor mogelijk een miljoenen op sensatie beluste (SBS) kijker publiek. Immers de kinderen kunnen zelf nog niet de consequenties overzien en zijn bovendien niet wettelijk handeling bekwaam voor het verrichten van zelfstandige al dan niet in loondienst werkzaamheden.

Deze kinderen zullen de rest van hun leven geopenbaard blijven op het internet als ‘Talpa-SBS-Pleegkinderen”. Heeft u garantie bedongen dat deze Talpa-/SBS-kinderen en hun kennelijk in deze niet goed bij hun hoofd zijnde Talpa-SBS- ‘pleegouders’ niet worden blootgesteld in de aan deze pulp-media gelieerde Media Maffia Roddelbladen als zeg maar Freak’s van de uitwassen van de pulp-media maatschappij?

Wie kan overzien welke maatschappelijke gevolgen dat voor hun zal hebben over tien of twintig jaar?

Is er contractueel vastgelegd welke partij aansprakelijk is indien één van de kinderen later schade op loopt door de gelaakte uitzendingen. Zo ja, is dat Talpa, de zender, Jeugdzorg Nederland, de Staat der Nederlanden of de betreffende betrokken Maffia?

Schend u niet met deze handelwijze het AwB dat toe ziet op uw handelen?

Schend u niet het  Verdrag voor de Rechten van het Kind?

Hoe wordt de winst verdeelt tussen de Maffia, Talpa, de kinderen, ‘de pleegouders’ en/of uw instelling.

U begrijpt toch wel met ons dat de kinderen in deze dienen tot verhogen van de kijkcijfers en dus de winst en derhalve in deze arbeid verrichte net zo als de Showmaster, die dit ons inzien wanstaltige media pulp-programma gaan maken.

Wie van uw instelling heeft dit besluit genomen? Is die persoon daar voor betaald door Talpa?  Zijn/is die persoon en/of personen getest op hun verstandelijk vermogen. Staan die personen onder behandeling van een psychiater?

Tot Slot:
Wij vragen ons in alle redelijkheid af of diegene die dit besluit genomen heeft zijn (pulp) media verstand verloren heeft. Wij hebben eerder over dergelijke pulp-media wanstaltige programma’s gepubliceerd uit de koker van Talpa, Maffia Baas John de Mol en/of Endemol. ( zie Noot 1)

Zijn mensen die mee willen doen aan een dergelijk programma niet de facto ongeschikt om pleegouders te zijn?

Zijn functionarissen van Jeugdzorg Nederland, die kennelijk akkoord zijn met dit z.g. programma-idee niet de facto ongeschikt om de belangen van kinderen te behartigen?

Wij verzoeken u ons binnen twee dagen te antwoorden, aangezien wij daarna zullen overgaan tot publicatie.

De redactie

Voor meer info inzake de Media-Maffia, Talpa, John de Mol, Endemol en hun ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’.

Zie: De Maffiajournalist

En zie: De Maffiajournalist John de Mol

En zie : Volksnieuws uit Amsterdam Noir John de Mol

En zie: Volksnieuws uit Amsterdam Noir Peter R. de Vries 

En zie: De Maffiajournalist Peter R. de Vries. 

Noot
“Britten woedend om nieuwe plannen Endemol”
LONDEN – Producenten van het Nederlandse productiehuis Endemol hebben zich de woede van veel Britten op de hals gehaald. De producenten zouden met Britse militairen, die in de oorlog in Irak of Afghanistan een been of arm verloren hebben, meer kijkers willen trekken voor de Britse versie van Big Brother.
zie:  “John de mol pikt format van Steve Brown.”

Verder maakt het niet uit hoe er poen wordt verdiend.

“Vader claimt miljoen bij jeugdzorg.
Rotterdam – Een 31-jarige alleenstaande vader heeft een schadeclaim van 1 miljoen euro ingediend bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam.

Dat is nooit eerder vertoond in Nederland. Hij beschuldigt deze organisatie van het onrechtmatig afpakken van zijn zoon. Hij spreekt zelfs van kinderroof. “Ik ben mijn kind al acht jaar kwijt. Jeugdzorg verzint steeds nieuwe dingen om dat zo te houden.”

De vader heeft zijn claim opgesteld met hulp van Quist & Eskes Advocaten in Zwijndrecht. Hij zegt schade te hebben geleden omdat hem door jeugdzorg de mogelijkheid is ontnomen zijn zoon naar eigen inzicht en goeddunken op te voeden en met zijn zoon een hechte band op te bouwen.”
Bron: De Stentor

Opmerking:
Betrokkene instanties zijn verzocht om commentaar te geven op het hiervoor gepubliceerde artikel:

media@jeugdzorgnederland.nl en info@bmj.nl en
info@lcfj.nl en info@lopor.org en
info@pleeggrootouders.nl en info@psynip.nl
en info@ggd.nl en info@inspectiejz.nl
en denhaag@cnvpubliekezaak.nl en maatswk@nvmw.nl
en secretariaat@nvo.nl