(Per mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl   nina.bontje@pelsrijcken.nl , info@svdj

Aan: de Wrakingskamer en de President C.M. Wezenbeek van Rechtbank  Amsterdam.

Amsterdam,  2 maart 2020

Inzake, Zaak rolnummer c/13/680065/HA RK 20/60 – ing  S.K.A Brown verzoekt Wraking zaak aan te houden totdat zijn klacht en aangifte tegen rechter verdachte mevr. M.A. Broekhuis zijn beloop hebben gehad in deze.

Geachte leden van de Wrakingkamer en President C.M. Wezenbeek  van de Rechtbank,
Zoals u weet heb ik d.d. 23 februari 2020 aangifte en een klacht ingediend tegen senior Rechter mevr.Broekhuis is dus nu formeel o.a. verdachte van een misdrijf in deze, al dan niet in vereniging met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Landsadvocaat ( hoor o.a.de complete Audio betreffende zitting)(Zie: “Verboden schokkende beelden: Hysterische ‘Slachter–Rechter Broekhuis ’& ’lands-verrader-advocaat ‘vallen Steve Brown aan & ‘Killer LUL’.”) en daarnaast zich schuld heeft gemaakt aan wangedrag, c.q. een onrechtmatige daad jegens mij , extra verzwarend in haar hoedanigheid  als Rechter.

Bovendien heb ik de verantwoordelijke Minister Slob gevraagd zijn standpunt kenbaar te maken inzake deze jarenlange grootschalige dagelijkse miljoenen Fraude en Witwas misdaden van het Stimuleringsfonds voor de( Gevestigde)Journalistiek. (Zie:”Aan: de Minister van Onderwijs dhr. A. Slob Inzake , grootschalige Fraude &Witwas pakrijken van Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek”.)En mogelijk gaat de Minister Slob en/of de FIOD eisen dat het Stimuleringsfonds met voorzitter de ‘AIVD Kroonprins Frits van Exter’ de 8 namen van zijn geheime ‘Strijkstok ons kent ons deskundigen’ openbaar moet maken in het Kader van het algemeen belang en de Rule of Law en het aanzien van de journalistiek en de Gerechtelijk macht.

In het licht van het voorgaande verzoek u ik dan ook deze Wraking‘s zaak tegen senior Rechter Mevr. M.A. Broekhuis aan te houden totdat de betreffende aangifte en klacht zijn beloop hebben gehad in deze.Daarnaast verzoek ik ook deze zaak aan te houden totdat de Minister gereageerd heeft in deze.

Proces-Verbaal/Verslag van de zitting is incompleet.

Het verslag is incompleet. Het gedeelte voordat de zitting formeel was geopend en gesloten ontbreekt en die zijn nu juist significant als bewijs voor de partijdigheid en vooringenomenheid van verdachte Rechter Broekhuis. Ik verzoek u derhalve de complete audio opnames integraal vanaf het begin tot het einde te voegen bij deze Wraking‘s procedure en de aangifte en klacht. (zie:“LOL:‘Rechtbank-Nep & Fop-verslag’ van de bizarre ‘WOB-Doofpot-zitting’ van ‘Slachter–Rechter mevr. M.A. Broekhuis & landsadvocaat’ tegen Steve Brown”. )

Tot Slot:
Nu er een klacht en een aangifte loopt tegen de betreffende zaaks rechter verdachte mevr. Broekhuis behoort zij zich hangende die klacht en aangifte tegen haar zich te verschonen.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Ing S.K.A. Brown

CC: President C.M. Wezenbeek  van de Rechtbank  Amsterdam

CC: Hoofdofficier van Justitie John Lucassen van Amsterdam

CC: wederpartij en Landsadvocaat

CC: rechtbank sector bestuursrecht inzake verdachte Rechter mevr. Broekhuis.

CC: Minister Slob en leden commissie onderwijs Tweede Kamer.

Wetenschap(cie.ocw@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl,  t.baudet@tweedekamer.nl , p.kwint@tweedekamer.nl, l.sazias@tweedekamer.nl, f.azarkan@tweedekamer.nl)

m.c.schulmaijer@minocw.nl, m.g.hendrikx@minocw.nl, m.kamans@minocw.nl