(Per mail: m.c.schulmaijer@minocw.nl, m.g.hendrikx@minocw.nl, m.kamans@minocw.nl)

 

Aan: de Minister van Onderwijs dhr. A. Slob

Inzake, jarenlange grootschalige straffeloze miljoenen Fraude en Witwas pakrijken van Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek met gemeenschapsgeld.

Amsterdam, 23 februari 2020

Geachte Minister Slob,

Gezien het feit dat u de enige subsidieverstrekker bent (zie: Pleitnota) bent van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en dus wettelijk de (politieke) eindverantwoordelijke  bent  in deze wijzen wij u op deze publicatie:”  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/02/23/verboden-schokkende-beelden-hysterische-slachter-rechter-broekhuis-lands-verrader-advocaat-vallen-steve-brown-aan-killer-lul/ (Video) en betreffende  WOB- rechtszaak in deze  en verzoeken u om commentaar ter zake.

In afwachting van uw antwoord,

Ing S.K.A. Brown

CC:Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(cie.ocw@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl,  t.baudet@tweedekamer.nl , p.kwint@tweedekamer.nl, l.sazias@tweedekamer.nl, f.azarkan@tweedekamer.nl)

Opmerking:dit schrijven is gepubliceerd  op Volksnieuws  uit Amsterdam-Noir