Open Brief 

Schermafbeelding 2015-10-09 om 18.31.51Aansprakelijkheidstelling op grond van opzettelijke onware, smadelijke en lasterlijke publicatie middels boek :” Klein Willem” met als oogmerk ondergetekende en de zijne in Levensgevaar ( Kelderluik Arrest) te brengen en te houden en schade toe te brengen.

Bergen ontmoeten elkaar nooit, maar mensen altijd! Wederpartij Welkom in de echte Onderwereld van “Killing Fields of Amsterdam”.

Aan: Just Publisher als rechtspersoon en de Uitgever Hans van Maar in persoon en de Ghostwriters Hendrik Jan Korterink, Anna Korterink, Gerrit Ridder en Willem de Moor hierna te noemen de wederpartij.

Amsterdam, 9 oktober 2015

T.a.v. de wederpartij,

Hierbij stel ik u aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade in deze voorlopig begroot op 15000,- euro. Bovendien eis ik een dwangsom van 500,- euro per dag voor iedere dag dat u niet heeft gerectificeerd.

Ik eis daarnaast dat u dit schrijven publiceert op uw website van Just Publisher en per direct toevoegt als inlegblad in het door mij gelaakte boek genaamd: “Kleine Willem“, hierna te noemen het boek. Indien u geen gehoor geeft aan mijn sommatie in deze bent u in gebreke en staat het mij vrij u in rechte te betrekken, alsmede buitenechtelijk.

Anna KorterinkU brengt wederom opzettelijk mijn leven en dat van de mijne in gevaar door hetgeen in strijd met de algemeen bekende feiten en hetgeen de Hoge Raad ter zake voor recht heeft verklaart m.b.t mijn rol in de zaak Bruinsma/Hoogland. Bovendien was u van dat laatste als geen ander al op de hoogte gezien het feit dat u op een bijna identieke valse Levensbedreigende beschuldigingen van de zijde van Hendrik Jan Korterink en de zijne ( Peter R. de Vries) al heeft moeten rectificeren inzake zijn boek de “Bruinsma BV”(Video)! En het voorgaande feit dat hetgeen u pleegt levensbedreigend is werkt deze keer wederzijds in deze voor alle betrokkenen ! Daarnaast handelen ‘Pedo-Dwerg Hendrik Jan Korterink’ en zijn dochter Anna aka de “Slettenbak van het OM”als misdaad- ‘journalisten’ voor allerlei pulpbladen als Panorama.

Opzettelijk Wederhoor en onderzoek niet naar behoren uitgevoerd in deze.
De Wederpartij heeft geen wederhoor toegepast en geen feiten onderzoek ter zake gedaan gezien alleen al het feit dat het de bron in deze “Kleine Willem” algemeen bekend staat in de Amsterdamse Onderwereld met de bijnaam “de Grootse Fantast van de Onderwereld”.
Des al niet te min stelt de Hoofd ghostwriter Hendrik Jan Korterink in deze:
Antwoord Hendrik verhalen geverifieerd

Hetgeen lasterlijke en smadelijke citaten zijn aan mijn adres nog schadelijker en levens bedreigender maken.

Opmerkelijk in dit verband is dat de heer Hans van Maar mij en de mijne (getuigen) telefonisch meedeelden dat hij niet wist dat mijn naam in het gelaakte boek wederom weer werd misbruikt, anders had hij dat er uitgehouden. Ik hecht daar geen geloof aan, want welke Uitgever publiceert een boek met n.b. zulke zware levensbedreigende beschuldigingen zonder het eerst te hebben gelezen?

Ik wijs u er op dat mijn naam reeds genoemd is in het programma van Pauw door de voormalige advocaat van Willem Holleeder Mr.Jan-Hein Kuijpers in het kader van het promoten van het door mij gelaakte boek “ Kleine Willem” gepubliceerd op naam van “Kleine Willem”, maar geschreven door ‘Team Hendrik Jan Korterink’ .

In het door mij gelaakte boek staan een aantal citaten waarin ik genoemd wordt die onwaar en opzettelijk lasterlijk, smadelijk en levens bedreigend zijn, hetgeen een onrechtmatige daad op levert tegen mij en de mijne. Eén en ander wringt des te meer gezien het feit dat Hendrik Jan Korterink mij als een heuse Stalker al meer dan een decennia lang door de Media-Maffia, c.q. Peter R. de Vries strontton haalt met aantoonbare, lasterlijke levens bedreigende leugens. Ik kan u verzekeren dat dit de laatste keer is dat ik het straffeloos over mijn kant laat gaan!Dergelijke opzettelijke sensationele onware publicaties zijn extreem schadelijk en levensbedreigend voor mij en de mijne.

De Feiten:
Hendrik Jan Korterink is ongeveer al meer dan 25 jaar lang een vaste ( al dan niet stiekeme) medewerker van ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’.

Zoals u weet heeft de Ghostwriter Hendrik Jan Korterink reeds eerder in het verleden dergelijke vergelijkbare onware en lasterlijke publicaties gepleegd tegen mij. Zo heeft hij o.a. in zijn ranzige sensatie boek de “Bruinsma BV” ook door de wederpartij uitgegeven mij neer te zetten als een Kroongetuige in de zaak Bruinsma/ Hoogland, hetgeen onwaar is en levens bedreigend. U heeft toen gerectificeerd ter zake, omdat ik u er op wees dat middels google al eenvoudig is vast te stellen dat ik nimmer Kroongetuige ben geweest in de zaak Hoogland/Bruinsma!M.a.w. het Ghostwriter team Hendrik Jan Korterink mij al sinds een decennia of langer met onware extreem lasterlijke publicaties kennelijk als hand en spandienst voor de Maffiajournalist en Politie-informant Peter R. de Vries.

1 Huurmoordenaar Martin Hoogland.
In het door mij gelaakte boek staat het volgende onware en onrechtmatig citaat:

Martin Hoogland citaten

Hetgeen hiervoor gesteld is onwaar, Lasterlijk en levensbedreigend. 
In dat betreffende citaat word ik neergezet als een Gluiperige Judas die de huurmoordenaar Martin Hoogland in de val lokt. Kennelijk is hier spraken van Klassieke projectie van de zijde van de wederpartij, maar dat ter zijde. (Projectie (psychologie)Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.De klassieke opvatting en uitleg van projectie is dat het een afweermechanisme is tegen negatieve emoties. Projectie neemt nervositeit weg over zaken die wij in onszelf niet graag erkennen, en worden aan andere mensen toegeschreven. Dit gebeurt vaak onbewust zodat het ego niet met deze zaken hoeft om te gaan.)

Ik heb Hoogland niet in de val gelokt. Integendeel. Hoogland vertelde ongevraagd aan mij in aanwezigheid van twee andere personen hoe hij Klaas Bruinsma had vermoord. Hij deed tijdens het vertellen het ook nog voor. De reden dat ik getuigd heb in de zaak Hoogland was tweeledig. De op beestachtig lafhartig in de val gelokte vermoorde Tony Hijzelendoorn door Martin Hoogland. En het feit dat hij daarna bij de politie had getuigd dat ik de dader was. Bovendien beschouwde ik Tony als een echte vriend en had die moord mij behoorlijk aangegrepen..De ongekend beestachtige wijze hoe Hoogland met drie Joego’s Tony veraste door eerst zijn vertrouwen te winnen waren voor mij doorslaggevend om naar waarheid te getuigen, niet meer en niet minder. ( lees het hele verhaal in Steve Brown, “Drugsbaron in Spijkerbroek”. De Hoge Raad en het Gerechtshof ( de hoogste feiten rechter) heeft al hetgeen hiervoor gesteld inzake mijn rol in de Hoogland zaak  voor recht verklaard. M.a.w. dat het waar is wat ik hiervoor erover stel en dat de wederpartij zich wederom opzettelijk zich schuldig maakt aan onware levensbedreigende beschuldigingen aan mijn adres in deze middels het boek!

2 Happy Family Overtoom. / ‘Happy Familie Groningen’ en waarom De Moordenaar van Groningen eindige met een kogel in zijn maag.
Hierna het door mij gelaakte citaat:
Overtoom

Het ware verhaal inzak het conflictje met de Happy Groningen.En hoe een Moordenaar met zijn eigen kogel in zijn buik eindigde:

Ik heb ‘Kleine Willem’ slechts één maal ontmoet. Dat was toen hij twee of vijf kilo zwarte stuf op krediet van ons had meegenomen. Ik heb die toen in zijn hasj kantoortje ( een bouwval ) om de hoek van The Happy Family terug gehaald. Verder heb ik de man nooit meer ontmoet of zelf maar gezien.

Is ‘Kleine Willem’ wel handelingsbekwaam of maakt het’ Leugen-Team Hendrik Jan Korterink’ misbruik van hem. Zijn zijn hersens aangetast door de alcohol , drugs en syfilis.
In het door mij gelaakte hiervoor weergegeven citaat stelt hij mij bij het raam te zien zitten. The Happy Family Overtoom heeft geen ramen en nooit gehad.
happyovertoom1Daarnaast kwam ik zelden of nooit in The Happy Family Overtoom, maar dagelijks in Happy Zuid, hetgeen algemeen bekend is, behalve kennelijk bij het Leugen ’ Team Hendrik Jan Korterink’.

Dan stelt Hendrik Jan Korterink middels zijn buikspreekpop ‘Kleine Willem’ mij daar de telefoon uit mijn hand te hebben gerukt en gezegd te hebben wat ik moest doen inzake Thee ‘Happy Family Groningen’ . Nu wil het dat als de politie in The Happy Family moest zijn om bijv. de vergunningen controleren zij met 20 man recherche kwamen en 10 ME busjes. In die tijd was er niemand , maar dan ook niemand die mij in The Happy Family of daar buiten straffeloos kon zeggen wat ik moest doen. Dat is trouwens nog steeds zo! Ironisch weet juist’Kleine Willem’ als geen ander als voormalig Billenmaatje van ‘Dikke Falkenet’. Nu wil het dat wij ooit een verschil van mening hadden over 300 kg Libanon met  ‘Dikke Falkenet’.  ‘Dikke Falkenet’ heeft toen Haagse Ad en een wereldkampioen Kickooxen (naam bekend) en een Engelse Enforcer naar ‘Happy Zuid’ gestuurd om ons en in het bijzonder mij wel even aan de oren te trekken. Haagse Ad eindige met een paar gebroken ribben en de Wereldkampioen kickboksen met een gebroken schouder en de Engelsman met een gebroken neus. Dat was het resultaat van een partijtje honkballen van mij alleen. U kunt het navragen aan diegene die erbij waren in The Happy en aan de slachtoffers van deze ‘Happy-Honkbal actie’. En dan komt daarna de ‘Kleine Willem’ mij even aan mij oren trekken in The Happy?  Het betreffende citaat is zo ongeloofwaardig gefabriceerd door Hendrik Jan Korterink dat hij ‘’Kleine Willem’ heel serieus een verhaal laat vertellen over dat ik hem uitleg gaf over subsidie met een exact bedrag er ook nog bij inzake de Groningse ‘Happy Familie’ . Alsof zo een onopgeleide zich zelf verklarende Hoerenloper en zuipschuit, die nu naar ik inmiddels heb vernomen heb bij bejaarden de airco’s in Spanje loopt te stelen onder het mom van Kakkerklakken bestrijden ( weer projectie) nog na 25 jaar zich een dergelijk subsidie verhaal haarfijn kan herinneren. Deze citaten zijn hem aantoonbaar in zijn imbeciele ‘Judas-mond’ gelegd door Hendrik Jan Korterink en onwaar en lasterlijk.

Ik geef u , c.q. de Wederpartij tot maandag 5 uur te tijd om mij uw standpunt in deze te laten weten. Mocht u volharden dan stel bij deze voor dat ik a.s. woensdag bij u op kantoor kom en ik verzoek u dan alle betrokkenen op grond van het Onmiddellijkheidsbeginsel aanwezig te zijn. Dan komt zeker de waarheid naar buiten en dat zal u als Uitgeverij toch ook moeten willen nastreven in deze!

Met de meeste hoogachting,

Ing S.K.A Brown
CC: Mr. P van der Laar

Noot:

“Steve Brown krijgt rectificatie BV Bruinsma‏”

Rectificatie “De BV Bruinsma”

In het boek ‘De BV Bruinsma’ wordt  van Hendrik Jan Korterink op pagina 160 gepubliceerd “Dat Hoogland werd veroordeeld voor de moord op Bruinsma kwam in grote mate door de verklaring van kroongetuige Steve Brown.”

Dat is feitelijk onjuist.

Een ‘kroongetuige’ wordt in de volksmond gezien als een erg soort van NSB-er, die louter voor persoonlijk gewin andere aan de hoogste boom ophangt. Dat Steve Brown ernstige bezwaren heeft voor zijn verklaringen in de Bruinsma-moord onder de noemer ‘kroongetuige’ te worden weggezet, is dan ook in deze tijdsgeest te begrijpen, te meer Steve Brown nooit enige bescherming en /of geld heeft ontvangen van justitie.  Zelfs niet toen er een heuse moordaanslag in 1999 op hem werd gepleegd. Parallel aan deze moordzaak liep de moord op Tony Hijzelendoorn, een vriend van Steve Brown.

M.a.w. Steve Brown is nimmer Kroongetuige geweest!

Looijen haalde ongeschonden zijn pensioen. In Yab Yum en andere seksclubs waren Bruinsma en zijn vrienden even geliefde als gevreesde gasten. De vrouwen in het leven van ‘De Dominee’ vormen een verhaal apart. In De BV Bruinsma beschrijft onderzoeksjournalist Hendrik Jan Korterink het boeiende tijdperk voor en na de dood van de flamboyante maffiabaas en de mensen die daarbij, allemaal op hun eigen manier, een rol speelden. Voor bijna iedereen die Bruinsma meemaakte geldt dat ze hem – ondanks alles – nog steeds missen … === Rectificatie: Steve Brown geen ‘kroongetuige’. In het boek ‘De BV Bruinsma’ van Hendrik Jan Korterink wordt op pagina 160 gepubliceerd “Dat Hoogland werd veroordeeld voor de moord op Bruinsma kwam in grote mate door de verklaring van kroongetuige Steve Brown.” Formeel geldt een ‘kroongetuige’ als ‘de belangrijkste getuige’, maar de laatste jaren heeft dit begrip in de volksmond een nieuwe betekenis gekregen: een soort van NSB-er, die louter voor persoonlijk gewin anderen aan de hoogste boom ophangt. Steve Brown heeft er dan ook ernstige bezwaren tegen dat hij voor zijn verklaringen in de Bruinsma-moord onder de noemer ‘kroongetuige’ wordt weggezet, te meer omdat hij nooit enige bescherming en /of geld heeft ontvangen van justitie. Ook niet toen er een heuse moordaanslag in 1999 op hem werd gepleegd. In overleg met de auteur zal in een volgende druk het woord kroongetuige worden vervangen door getuige. ==De uitgever ==Bron 

 Noot:
1ste e-mail aan Hendrik Jan Korterink.
eerder gepubliceerd op stevenbrown-web-log.nl september 2006

Amsterdam, 3 september 2006

Geachte heer Hendrik Jan Korterink,

Naar aanleiding van het plaatsen van een ‘reactie’ d.d. 2 zondag september Diana & Bas van de heer Bas van Hout met de inleiding: “ De feiten volgens Bas van Hout. Gisteren(1eptember 2007) kreeg ik van misdaajournalist Bas van Hout deze e-mail:”Hoi Hendrik Jan,” heeft u een ongemeende rechtens vastgestelde stalker en dief (auteurswet) tegen mij en de mijne bewust de gelegenheid gegeven zich weer te buiten te gaan aan zijn bekende liederlijke absurde beledigingen en onwaarheden sinds 1994. Kennelijk heeft de Bas van Hout middels uw web-log nu zelf gemeend mij indirect te bedreigen met de heer Jotsic. Ik verbaas mij zeer dat u deze reactie heeft geplaatst, waarmee u m.i. medeplichtig bent aan deze orgie van lasterlijke en liederlijke valse beschuldigingen en halve bedreigingen aan mijn adres van een stalker. Temeer veel van deze beschuldigingen al door de Rechter en bijv. Bart Middelburg naar het Rijk der ziek geesten fabel is verwezen. Ik wijs u daarom op mijn aangifte d.d. 27 augustus 2007 ter zake tegen de heer Van Hout en zijn loopjongen de heer J. Bosse en volsta met die aangifte m.b.t. motivering en waarheid gehalte van hetgeen de heer Van Hout beweert in deze. Ik wijs u er op dat ik het plaatsen van een dergelijke ‘reactie’ door u van een stalker zwaarder aanreken dan de stalker Bas van Hout. Immers een stalker handelt dwangmatig vanuit een bepaalde geestestoestand en weet niet beter. Een en ander wringt des te meer, aangezien ik o.a. nimmer een verklaring heb afgelegd tegen de heer Jotcis en u daar ook volledig van op de hoogte bent. De overige onwaarheden en beledigingen zal ik bij de politie nader omschrijven , want dat zij anders te veel worden voor deze klacht. Ik verzoek u en zo nodig sommeer ik u deze openbaarmaking te verwijderen. Ik ga er vanuit dat u mijn reactie in het kader van hoor en wederhoor en/of rectificatie onverkort plaats op uw web-log

Alle rechten voorbehouden.

Hoogachtend

Brown

From: hj.korterink@chello.nl

To: jestelesto@hotmail.com

Subject: Bas

Date: Fri, 7 Sep 2007 21:53:08 +0200

Hallo Steve,

ik hoor van Matt dat je zeer boos op mij bent. Kan ik me aan de ene kant wel voorstellen, aan de andere kant denk ik: jij bent zelf ook erg voor vrijheid van meningsuiting, je moet toch ook kunnen bedenken dat ik moeilijk zo’n stuk kan weigeren? Ik heb jou ook alle ruimte gegeven om te reageren. Misschien zie ik het verkeerd en ik kan me voorstellen dat het bij jou gevoeliger ligt, maar ik had helemaal niet het idee dat er iets nieuws in stond, het kwam me allemaal erg bekend voor. Achteraf had ik dat misschien als argument kunnen gebruiken om het niet te plaatsen. Bovendien had Bas het niet eens goed gelezen: hij reageerde op iets waarvan hij dacht ik het had geschreven, terwijl het een reactie van iemand was.

Ik hoop dat je begrijpt dat ik het stuk moeilijk weg kan halen, dat zou een kwalijke vorm van zelfcensuur zijn. Ik begrijp dat je je juridische stappen o.a. tegen mij voortzet. Heb ik verder geen probleem mee, als de rechter of de RvJournalistiek mij gelast het weg te halen zal ik het zeker doen.

Wilde je dit toch even laten weten

Uitleg’ van Hendrik Jan Korterink.
eerder gepubliceerd op stevenbrown-web-log.nl september 2007

Van: Hendrik Jan Korterink (hj.korterink@chello.nl)

Verzonden: zaterdag 8 september 2007 9:55:29

Aan: Jeste Lesto (jestelesto@hotmail.com)

CC: receptie@witheet.com

Ik heb het stuk van Bas en van Brown inmiddels verwijderd, ik heb helemaal geen zin in dit gedoe allemaal (en geen tijd voor). Uitleg op site.

Hendrik Jan

Geplaatst op zijn site.

Afgelopen zondag heb ik een e-mail geplaatst van Bas van Hout, over Steve Brown.

Had ik beter niet kunnen doen, er is weer een ongelooflijk gezeik over ontstaan. Dat Brown dreigt met een proces interesseert me niet zo, maar ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat ik helemaal geen zin heb in dit gedoe, ik ben er erg voor dat de heren hun ruzie ergens anders uitvechten, niet via mij. Ik moet zeggen dat ik mij er ook een beetje op verkeken heb. Ik dacht dat het allemaal oude koek was, die ik al tien keer had gelezen. Schijnt toch niet zo te zijn. Wie geïnteresseerd is in de discussie tussen de heren kan ongetwijfeld elders op het grote net terecht, niet bij mij, ik heb zowel het stuk van Bas als de uitvoerige reactie van Brown verwijderd.