(door Wendy van Balen) 

screenshot_5
Leden van de Vrijmetselaars die Oorlogs misdaden pleegde op grote schaal

AMSTERDAM-NOIR-Politiek of Misdadig.
De vrijmetselerij is een een oeroude maconieke beweging opgericht in 1776. In gewone volkstaal houdt maconiek in magie en mystiek. Ja en dan ben je nog niet veel verder.
De reden dat ik schrijf over deze oer-oude genootschap is omdat in mijn ogen de politiek in Nederland (Europa) juist hier bedreven, voorgekookt en uitgekookt wordt. Ook wel de “achterkamertjes politiek”genoemd. Want daar komt het namelijk wel op neer. En ik zelf denk dat iedereen, iedere burger en ook iedere kiezer daar van publiekelijk op de hoogte moet zijn. Omdat dit in feite zegt dat de hele POLITIEK NEP is en het grootste gedeelte al voor ons verzonnen en bedacht is.
Maar dit zeg ik ook omdat allerlei kopstukken met waar u van denkt totaal andere gedachten en ideeen te hebben achter de schermen juist vrienden van elkaar zijn. Mensen delen juist elkaars ideeen en gedachten. En zijn achter de schermen juist vrienden van elkaar. Links, midden en rechts zijn dan opeens broeders en zusters “in het licht van de vrijmetselarij”. Maar wel stiekem en gluiperig verborgen voor de gewone burger. Als er niet zoveel loges om mij heen waren en ik niet ooit tegen een rozenkruizer aangelopen zou zijn, dan zou ik ze niet gekend hebben.En daarom wil ik toch een klein boekje over deze vrijmetselaars open doen.

Als eerst hieronder een aantal bekende vrijmetselaars met functies. En ook een aantal jaartallen om te laten resolvezien hoe ver en lang vrijmetselarij al in de politiek en daardoor ook binnen de samenleving geinfiltreerd is. Het meeste wat hieronder staat is dan ook gewoon zelf op te zoeken op het internet.
Anton Reinhard Falck 1777-1843 Minister van Staat onder Willem I
Drees medeoprichter PVDA
Troelstra medeoprichter en fractievoorzitter SDAP
Wim Deetman CDA opende het 250 jarig bestaan van de Vrijmetselarij in Nederland
Matt Herben trad toe tot de Vrijmetselarij.
Wat blijkt uit de namen van bekende en spraakmakende politici is dan al vlug het volgende wat opvalt. Sommige vrijmetselaars blijken namelijk ook de oprichters van hun politieke partij te zijn. En dat is natuurlijk heel handig. Dan heb je meteen als het ware”alle touwtjes” in handen.
Maar ze zijn dan ook heel en heel geheim. Sstttt stil zijn over deze genootschap. Het zijn hele geheime broeders en zusters van elkaar die nooit de ander of het genootschap mogen laten vallen. En hiervoor hebben zij zelfs een eed gezworen achter de schermen. Maar zijn dan wel zogenaamde tegenstanders van verschillende politieke idealen voor het gewone publiek. Dit is misschien verwarrend maar dit zijn natuurlijk ook dingen die niet te rijmen zijn met elkaar. En gaat voor mij het niet samen want dan is er altijd sprake van belangenverstrengeling. Maar als ik dan lees en zie de corruptie om mij heen dan begin ik het opeens wel beter te begrijpen.
Wikipedia zegt hierover:
Belangenverstrengeling of belangenvermenging duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt.
Deze kwestie speelt vooral als er sprake is van zaken, beroepen waarin een grote mate van integriteit mag worden verwacht. Voorbeeld hiervan zijn het belang van een eerlijke en integere rechtspraak, politieke vertegenwoordiging en diverse andere vormen van vertegenwoordiging.
Er zullen ook heus mensen met goede intenties tussen zitten, maar ja ik denk dat het allemaal nogal vreemd en schimmig is. En dat het zeker rechtsgeldig en maatschappelijk gezien ook niet klopt.
Mijn vraag is dan bijvoorbeeld heeft het nog zin om te stemmen op een politieke partij? als de vrijmetselaars zelf politieke partijen oprichten en van zogenaamd van verschillende gezindten zijn. Maar ondertussen ook geheime broeders van elkaar die elkaar nooit mogen laten vallen. Maar elkaar ten alle tijden in alles moeten ordevanmaltahelpen. In principe is stemmen dan toch gewoon een grote grap?
En wie weet misschien ga ik wel weer stemmen als de vrijmetselarij wordt opgeheven. Maar helaas realistisch is de vrijmetselarij al eeuwen behoorlijk geinfiltreerd in de samenleving.
(Opmerkelijke)feiten over de vrijmetselarij
Ze bezitten loges, door het heel Nederland, en doen daar hun vrijmetselaarsbezigheden. Er zijn loges voor de mannen maar ook voor de vrouwen. De vrouwen schijnen te weven. En dan bestaan er ook nog gemengde loges. Om precies te zijn bestaan deze loges over de hele wereld.
Je moet gevraagd worden om aan deze exclusieve (ahum) club deel te mogen nemen.
Ze beschouwen zichzelf als een “ruwe steen”
Ze bouwen aan een arbeiders tafel.
Er worden beloftes gemaakt en mensen zweren hierbij geheimhouding. En er staan sancties op als je deze verbreekt. Sommige inwijdingen zijn te vinden op het net en geven het idee van een soort toneelclub?
Ze doen aan rituale religieuze goochelarij en magie. Je hebt de keuze uit drie religieuze boeken, zoals de bijbel en koran. En ze zijn gek op het verhaal van Salomon.
vrijmetselen2Er zijn in de lagere rangen van de VM de bijnamen leerling, gezel en meester.Een hogere graad is bv. de 33ste graad. En wie weet gaan ze door tot 100 dat is iets wat ik niet weet.
Er worden geheime handsignalen en voetsignalen gebruikt. Dit gebeurt door middel van gebaren te maken. En door middel van handdrukken en code woorden.
En ook hebben ze iets met een passer en een winkelhaak??
Enkele fotos en andere websites met de bekendste “simpele handgebaren“. Er wordt ontkend dat er politieke banden zijn, tjsa en ik denk daar ook door bv. dit artikel over Vrijmetselaars te schrijven anders over. Genoeg bewijs te vinden tegenwoordig op het internet dat deze er wel degelijk zijn.
Maar ook dat deze vrijemetselaars niet alleen in de politiek te vinden zijn maar overal, tussen rechters, politie, leerkrachten, doktoren, verpleegkundigen psychiaters, psychologen noem maar op. Voor mij is dit genoeg om vrijmetselaars als een soort vloek te zien. En beschouw ze zelf eerder als criminelen met criminele activiteiten!