( van onze Corrupte News of the World redactie)

Prins BernardAmsterdam-Noir. Burgemeester Pieter Broertjes denkt een nieuw middel te hebben gevonden in de strijd tegen het gewelddadige tuig ( in beschaafde tijden gewoon schoffies genoemd) dat uitgaanscentrum de Groest al maandenlang teistert: een waarschuwingsbrief.   Voorheen was hij hoofdredacteur van de Volkskrant. Het bekendste item waarmee Broertjes in de publiciteit is gekomen zijn de vertrouwelijke gesprekken die hij en Jan Tromp voerden met “Pooier Prins Bernhard”. Verslagen daarvan werden na  het overlijden van de prins kritiekloos in 2004 gepubliceerd. Het artikel las als een reclame pagina voor en door Prins Bernard.

Een zwarte dag voor de pers in het algemeen en in het bijzonder voor De Volkskrant.
Opmerkelijk dat een hoofdredacteur direct daarna burgemeester is geworden. Heeft uiteraard niet van doen met zijn lippendienst aan het ” Koninklijk huis Nooit Genoeg”.  Bij die benoeming was geen sprake van corruptie (kuch).

Bernhard was een charmante bespeler van persmuskieten als Pieter Broertjes
Opmerkelijker nog zijn de betrekkingen van Bernhard met de Volkskrant. De krant die bij de inhuldiging van koningin Beatrix nog bevangen leek door een republikeinse roes, is met het draaien van de tijdgeest milder gaan denken over prins Bernhard. Hoofdredacteur Pieter Broertjes kent de prins al enige jaren en beschouwt hem – zoals hij onlangs Vrij Nederland toevertrouwde – ,,als zijn tweede vader”. Bernhard had ooit zelf contact gezocht met Broertjes, mede omdat hij diens echte vader – een generaal – goed kende. “bron: NRC

Rode kaart voor ‘verloren zoon’ Pieter Broertjes van Prins Bernard.
De zogenaamde ‘gele kaart’ waarschuwt raddraaiers uit het gewone Volk dat geweld en overlast niet wordt getolereerd en dat bij herhaling een gebiedsverbod van drie maanden kan worden opgelegd. “Voor de gebiedsverboden moeten we kunnen aantonen dat er sprake is van een patroon van ordeverstoringen of overlast. Deze waarschuwingsbrief is een eerste stap bij het daadwerkelijk opleggen van een gebiedsverbod”, legt Broertjes de ‘verloren  zoon’ van “Prins-Pooier Bernard” uit. “Een dergelijk verbod wordt opgelegd voor de duur van drie maanden met een mogelijke verlenging van telkens weer drie maanden.” De afgelopen tijd ontvingen al elf straatterroristen ( wat een grote woorden voor een paar onopgeleide straat jongens)  de waarschuwingsbrief.

Over de massamoorden waarbij zijn ‘verloren vader’ de Nazi-“Prins Pooier Bernard”  mogelijk bij betrokken was hebben wij nog nooit een verkeerd woord gehoord van deze z.g. Burgemeester Broertjes. Ook zijn de Bestuurs-gangsters onder hem graag geziene freunden, die niks te vrezen hebben van gele of rode kaarten.

De ‘verloren zoon’ van Bernard Pieter Broertjes liet eerder weten dat de pulp- sensatie- media het geweld in zijn stad opkloppen. Desondanks heeft de gemeente sinds enkele maanden het toezicht in het uitgaanscentrum vergroot en hangen er beveiligingscamera’s ,maar niets van dat alles m.b.t.  de Bestuurs-gangsters, die kunnen vrijelijk hun gang aanmeet het leeg roven en plunderen van de Hilversumse bevolking. Dus wie is hier nu eigenlijk tuig?

Opmerking: wij hebben commentaar gevraagd aan de Gemeenteraad van Hilversum en hun  ‘Bernhard-Burgemeester Pieter Broetjes’.