( van onze corrupte justitie redactie)

Student raakt Kern van de ‘Volks-onderwereld’ en de hoofdoorzaak van “Killing Fields of Amsterdam” zonder het zelf te weten. 

Amsterdam-Noir- Zo als bekend waren wij zeer kritisch  over het optreden van Willem Holleeder bij het zwaar gesubsidieerde College Tour.

Bepaalde elementen van onze kritiek gericht op de rol van de NTR in deze blijven wij overeind houden. NTR moet wars blijven van sensationele eendaagse onderwerpen, die maatschappelijk gesproken van nul en generlei waarde zijn. M.a.w. wij blijven van mening dat College Tour deze week niet Willem Holleeder, maar Wereld meisjes dag als onderwerp zou moeten hebben.

Na het zien van de uitzending het volgende:
Een aantal van die kritieken moeten wij terug nemen, al was die met name gebasseerd op verslag van de opnames in de ‘integere’ pers als NRC en De Volkskrant. Het programma was inzicht gevend en leerzaam voor de gemiddelde Nederlander. Twan Huys is geen grachtengordel flapdrol in deze en deed zijn werk als kritisch, maar beschaafd journalist goed. En dat is werkelijk waar een verademing als men dat vergelijkt met de hijgerigheid en onbeschoftheid van types als politiescribent en Boulevard en Telegraaf Media-huurmoordenaar John van den Heuvel en maffiajournalist en politie-informant Peter R. de Vries.

De studenten stelde ook bij tijd en wijle rake vragen op aandoenlijke wijzen. Het interessante was o.a.  hoe onbevangen deze jonge mensen oprechte vragen stelde vanuit kennelijk hun eigen interesse en nog niet corrupte wereld.

Kern van de Volks-onderwereld en de “Killing Fields of Amsterdam”.
Ongewild en wellicht onbedoeld en niet opgemerkt door de gewone pers raakte een student in al zijn naïviteit de Kern van de Volks-onderwereld met Ferry de Kok; Die eerst ‘bodyguard’ ( boezemvriend) was van John Mieremet en een verklaring had afgelegd tegen Willem Holleeder als de vermoedelijke moordenaar van John Mieremet en nu kennelijk de bodyguard ( boezemvriend) van Willem Holleeder is. De scheidslijn tussen vriendschap en verraad is filter dun en vult onophoudelijk de “Killing Fields of Amsterdam”.

Maar de Meester in de rechtsgeleerdheid en debat en echte Jordaanse humor was voor ons met vlag en wimpel Willem Holleeder. En wat hij ook gedaan heeft zijn jeugd-verhaal in de Volks-buurt de Jordaan was voor ons zeer herkenbaar en indrukwekkend.

Wij zagen nu een ander Holleeder dan hoe hij al meer dan een decennia als ‘Moordend- Monster’ wordt geëxploiteerd in De Telegraaf en aanverwante sensatie Bloed aan de paal pulp-media. Miljoenen heeft het voormalig Nazi blad De Telegraaf  inmiddels over de rug van Willem Holleeder en zijn vermeende slachtoffers verdient en daar horen wij ze nooit over!