( door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR- Steve Brown veegt de Vloer aan met de Landsadvocaat die misdaden van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek geheim wil houden(Video).
Ik begon de zitting met twee vragen die ik schriftelijk en mondeling stelde aan de Rechter en die iedere burger die voor een Rechter staat zou moeten stellen. Mijn eerste vraag aan de Rechter was: ‘Staat u op de Gasten/medewerkers- lijst  van de ‘Judas-Raadkamer’ van ‘Joker-Peter R. de Vries’ als ‘Killer-Queen Rechter Nienke de Waele’? Hierop antwoordde hij ‘Nee’ en verklaarde daarmee Barbara den Uijl van de Raad voor Rechtspraak tot leugenaar(Video), want die heeft immers verklaard tegen over mij ( zie video hierna)  dat alle Rechters en OvJ’s op de Gasten/medewerkers -lijst staan van ‘Judas-Raadkamer’ van  ‘Joker-Peter R de Vries’. Mij tweede vraag was of de Rechter één van de  8 anonieme deskundige Monsters is. Ook daarop antwoordde hij’ Nee’.  Maar of hij de waarheid spreekt kunnen wij niet controleren , want hij houdt de  8 namen geheim( hoor later de audio in de Stem van de Straat/SaltoTV)
En van dat voorgaande is niets terug te vinden in het ‘Fake-News-verslag’ van de zitting ‘s ‘Doofpot-Rechter D. Bode’ en dat is ook een manier van Listig en Sluw liegen.Enige tijd geleden diende het kansloze Kortgeding op grond van de WOB tegen het extreem, corrupte Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde Journalistiek ten einden de namen van hun corrupte 8 anonieme deskundige openbaar te krijgen. De corrupte Rechter D. Bode wijst het verzoek af om de namen 8 deskundigen van het ‘Duistere-Fraude-Fonds’ openbaar te maken, zoals ik al tijdens de zitting voorspelde. Rechter D. Bode bralde en loog nog toen ik dat voorspelde tijdens de zitting dat het helemaal niet vast stond dat hij mijn verzoek zou gaan afwijzen.De reden van mij voorspelling dat hij en alle andere corrupte Rechters in dergelijke zaken als die van de Stem van de Straat( Laagste Klasse)tegen de corrupte Gevestigde Orde ging afwijzen leest u hier: “Straf de armen“. (auteur” Loïc Wacquant  is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs) en hier:” Critical Legal Studies Movement”.( Bron: Harvard)

Corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek schendt Mensenrechten om hun 8 deskundigen geheim te houden(Video).

Deze afwijzing van de corrupte Rechter D. Bode  wordt gemotiveerd met een verslag dat zo als ‘Fake-News’( zie: verslag en vonnis)  kan worden gekwalificeerd. Zo laat de Rechter o.a.opzettelijk weg dat ik tijdens de zitting hem uitdrukkelijk toestemming gaf om de namen van de 8 anonieme Monsters van het ‘Rat in pak- Graai en Naai Fonds’, die hij niet wilde zien en in de kluis van de Rechtbank had laten plaatsen alsof het ging om een verklaring van een anonieme Kroongetuige  in een ‘Mega –Moordzaak’ a la  een ‘Liquidatie-zaak’ mocht zien van mij. En die namen bij zijn oordeel betrekken. Temeer ik o.a. tijdens de zitting aantoonde dat het hier in deze zaak ook om Mega-fraude&Witwassen& corruptie gaat die al meer dan een decennia speelt en in de tientallen miljoenen of meer loopt. Ook toonde ik aan tijdens de zitting dat de peperdure, extreem louche  altijd liegende Landsadvocaat Mr. Heinrich aka “Uurtje  Factuurtje” weer keihard loog (hij kan niet anders) en al meer dan 75.000,- euro gemeenschap geld in deze ‘Doofpot-zaak’ had geïncasseerd voor zijn Leugens.En nog veel meer strafbare feiten tegen het Volk en dus van Algemeen belang die de Rechter D. Bode opzettelijk weg laat in zijn ‘Fake News-motivering‘van de afwijzing. Het is dat een anoniem niet te definiëren entiteit (uitdrukking van zijn ‘gabber in crime’ de ook al liegende Rechter J .Kruis die ook onze verzoeken afwees middels  ‘List en Bedrog'(misbruik van recht).

Wij gaan dan ook ter zijner tijd ( ook kansloos) aangifte doen tegen de het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek vanwege Witwassen, Fraude en Discriminatie(Video) van de Laagste Klasse en corruptie. En tegen Rechter D. Bode nu kennis heeft van misdaden van het Fonds met miljoenen gemeenschapsgeld (subsidie) en dat niet openbaar heeft gemaakt en zoals de wet voorschrijft gemeld bij Justitie, maar in de ‘Rat in pak- Doofpot'(Video) houdt.Daarnaast  komen wij over twee weken met een groot ‘Uur-Special’:  “De laagste Klasse is kansloos bij de corrupte Gerechtelijke macht (van de ‘Judas-raadkamer’ van ‘Joker Peter R. de Vries’)” bij de ‘Stem van de Straat-Salto- Tv, alwaar wij delen van de  door de Rechter verboden Audio( wordt compleet op Youtube gezet )die anoniem omdat het verboden was is opgenomen tijdens de ‘Doofpot-zitting’ gaan afspelen.Als hoofd eregast zal de door zijn extreem,negatieve onrechtvaardige ervaring(Nico werd bijv. ten onrechte zijn flatje uitgezet)met de corrupte en bikkelharde Rechters inmiddels tegen zijn wil ‘Hoogleraar in de Klasse Justitie van de Straat’ Nico van den Ham aanwezig zijn.

Opmerking: Wij hebben het voorgaande artikel voorgelegd aan het Duistere Fonds en de corrupte  ‘Doofpot-Rechter D. Bode’ in het kader van hoor en wederhoor. Zij beriepen zich op hun zwijgrecht zoals gewoonlijk in deze.