P.R. de Vries pleegt meineed en schaart zich aan de zijde van de moord verdachten in de Passage liquidatie zaak en wordt niet aangehouden.

Waarom P.R. de Vries niet wordt aangehouden vergt enige uitleg en is geen simpele materie. Om te beginnen gaan we terug in de Tijd. We schrijven medio 1990 en Godfather Klaas Bruinsma aka Lange Frans staat terecht.

"Ten onrechte overweegt de Rechtbank voorts dat zulks de conclusie wettigt dat De Vries zich in het genoemde kort geding aan de zijde van (de verdediging van) Bruinsma heeft geschaard en in die postitie activiteiten heeft ontplooid."

Zie: Maffia Arrest Peter R de Vries vs Het Parool.

Het hiervoor geciteerde punt uit het Arrest P.R. de Vries tegen Het Parool ziet toe op het feit dat P.R. de Vries naast Mr. Bram Moszkowicz in de rechtszaal zat, toen die de verdediging voerde voor Klaas Bruisman om aan te tonen dat Klaas Bruisman een man was die niets met de onderwereld te maken had. Bart Middelburg van Het Parool beweerde het tegendeel en die was tijdens deze rechtszitting dus de leugenaar volgens Peter R. de Vries en Klaas Bruinsma.

De Vries spande toen een proces aan tegen Het Parool omdat die stelde dat De Vries o.a. een pion was van de Bruinsma groep tijdens o.a. de hiervoor genoemde rechtszaak. Hierop oordeelde het Gerechtshof dat De Vries zich met die gedragingen aan de zijde van de Bruinsma groep had geschaard.

Zie Grief VI:
“P.“Relatie“de Vries en de stelling Pion was van Bruisman (-) “

Het is een ingewikkelde materie en te lang geleden voor de doorsnee RTL- Boulevard kijkers en zelfs voor de kijkers van P.R. de Vries zijn eigen programma om het te begrijpen laat staan te bevatten. En van dat laatste feit wordt uitermate geraffineerd misbruik gemaakt door o.a. RTL-Boulevard om P.R. de Vries direct na zijn schaamteloze leugenachtige optreden in de rechtszaal neer te zetten als een soort van Batman Held, die wel eventjes samen met Jesse Remmers tegen Vieze Peter La Serpe zegt dat hij een grote leugenaar is. Daar komt nog bij dat De Vries weet dat de meanstream media en zijn college misdaadjournalisten het niet in hun hoofd halen om het bredere publiek naar behoren te informeren omdat zij het eenvoudigweg dunnetjes door de broek doen voor hem en vooral zijn Grote Media Maffia Boss John de Mol.

Bart Middelburg en Peter La Serpe zijn dus volgens P.R. de Vries als het gaat om Godfathers Klaas Bruinsma en Holleeder en de Passage liquidaties verdachten leugenaars.

Hier doet zich dus een herhaling voor als het gaat om de PR.(rol) de Vries speelt in rechtszaken tegen bepaalde Maffia. De Vries schaart zich dan aan de zijde van de verdachten!

Meineed en waarom Peter R. de Vries niet wordt aangehouden.
De reden dat P.R. de Vries niet tijdens de rechtszitting voor meineed ter plekke is aangehouden is ook een ingewikkelde materie, die terug gaat tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. En dus niet besteed aan de gemiddelde RTL- Boulevard kijker en de Telegraaf lezer. P.R. de Vries speelt namelijk al sinds de jaren tachtig een dubbel spel. Enerzijds is hij publiekelijk de Pr. Man van bepaalde machtige onderwereld-groepen en anderzijds is hij in het geniep politie-informant over diezelfde groepen.

Zolang niemand het door heeft is er geen vuiltje aan de lucht. Een echte win win situatie voor de Vries. P.R. de Vries eet op die manier van twee walletjes. Dan ontvangt hij weer eens wat informatie van de misdaadgroep waartoe hij behoort over concurrerende groepen of personen, waarmee hij zijn programma kan vullen en/of ze de bak in te helpen. Op grond van het voorgaande laat justitie hem zijn gang gaan indien hij bepaalde wetten overtreed zolang hij hen maar informeert over de betreffende misdaadgroep waar hij zijn Pr werkzaamheden voor verricht.

Zie in dit verband: “Tijdperk P.R. De Vries-25 jaar maffiajournalistiek in Nederland.”
Sub-Titel:”In de ogen van Peter R. de Vries heiligt zijn doel,‘de waarheidsvinding’ de middelen.” (bron: Michel Kraay)

Covershottijdperkdevries1_2

P.R.de Vries, dubbelrol Maffiajournalist en Politie-informant.

Dat De Vries een bijzondere positie inneemt bij/voor bepaalde justitie blijkt m.i. alleen uit de merkwaardige gedragingen van de hoogste justitie Baas in Nederland Harm Brouwer. Procureur-generaal Brouwer voelt zich keer op keer geroepen wanneer De Vries zich strafwaardig heeft gedragen om hem uit de wind te houden. Een gedraging die voor zover ik weet nog nooit door justitie, laat staan door de hoogste baas van justitie dhr. Brouwer is gedaan voor een andere journalist. Zie voor meer informatie m.b.t. de rol van Brouwers:
“De geheime ‘De Vries tapverslagen’ zijn een tikkende tijdbom onder de integriteit van de (misdaad) journalistiek en de democratie en justitie en Gerenaal-Walnoot Harm Brouwer “

Meineed.
P.R. de Vries moet dus wel publiekelijk Peter La Serpe voor leugenaar neer zetten op grond van zijn ‘lidmaatschap’ als Pr. Man van de Passages verdachte. Bedenk hierbij dat De Vries reeds publiekelijk had geroepen dat volgens hem Holleeder zou worden vrij gesproken. Zijn vriendschappelijke banden met de Heineken ontvoerders gaan ook terug tot de jaren tachtig en is wijd en zijd bekend, maar dat terzijde.

De Vries bevindt zich nu in een lastig pakket. Er zijn immers naast de verklaring van Peter La Serpe nog twee getuigen die Peter La Serpa zijn lezing bevestigen. M.a.w. drie mensen verklaren dat wat De Vries verklaart onwaar ( = leugen) is.

Ontvoerdersheinekenvliegtuigde_vr_2

De feiten ter zake meineed.
“Verder wijkt hij geen moment af van zijn verklaring dat Holleeder niet bij de afspraak aanwezig was. La S. wijkt geen moment af de zijne. Hij blijft zeggen dat Holleeder wel degelijk aanwezig was. Zijn versie wordt ondersteund door verklaringen van twee getuigen die Holleeder wel hebben gezien in gezelschap van De Vries, La S. en Remmers.“

Met dat gegeven (drie getuigen) is het wettig en overtuigend bewijs geleverd dat De Vries meineed pleegt. Een ieder ander normaal mens/burger zou dan ook ter plekke worden aangehouden wegens meineed door de Officier van justitie, maar niet De Vries.

Waarom vorderde de betreffende Officier van justitie niet direct zijn aanhouding? Wel het antwoord is even simpel als schokkend.

P.R. de Vries is hun Top-informant sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw m.b.t de Bruinsmagroep, ex.Mr. Engelsma, Martin Hoogland, de Heineken ontvoerders ,c.q Holleeder, bepaalde Passage liquidatie verdachten, enz. enz. en dan is het handhaven van de wet even niet van toepassing in Banana–Nederland.

En de meanstream media? Heeft justitie dan niet van hen te vrezen in dit verband. Nee, in het geheel niet, die doen het immers dun door de broek voor P.R. de Vries en Boss John de Mol of zijn domweg eigendom van Boss John en ook dat weet justitie. En de imbecielen van RTL-Boulevard ach,weten zij veel die halve gare rel nichten.

http://www.rtl.nl/system/video/swf/components/actueel/rtlboulevard/miMedia/2009/week34/do_peter.avi_plain.xml

Noot:
„De Vries heeft, zo zei de officier van justitie H. Oppe, tegenover de politie de bijeenkomst bevestigd maar ontkend dat Willem H. hierbij aanwezig was. Maar een medewerker van Het Arsenaal heeft verklaard dat Willem H. wel degelijk met dat gezeldschap aan tafel zat. Hij wist nog precies welke tafel en haalde ook nog de bon boven water. Bovendien zei de medewerker precies te weten wie Willem H. was omdat hij die nog kende uit een vorig etablissement waar hij werkte. Onderwerp van het gesprek was het maken van een negatieve uitzending over de Amsterdamse Criminele Inlichtingeneenheid door Peter R. de Vries. Peter la S. zou daarin op moeten treden maar zag hiervan uiteindelijk af. „ Brown:Onderwereldblog