Met Negatief Reisadvies: geen slachtoffers en nabestaande van de KL4103/MH17 crash. Dank u dank u.

(Ronald Plasterk zit samen met zijn  Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof te grinniken, zie video).
Continue reading

Posted in Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , | 45 Comments

Obama zet de ‘Loopjongen’ van Merkel Rutte op zijn lijn in hardere aanpak Russische en Dutch arbeiders.

Obama Rutte
USA liet het KL4103/MH17 toestel  in tegenstelling tot zijn eigen USA-toestellen vliegen over de extreem gevaarlijke zone van het Oorlogsgebied in de Oekraïne. Is de KL4103/MH17 Airline vlucht gebruikt voor uitlokking door de USA? Gaat Frans Timmermans en Mark Rutte nu ook hysterisch eisen dat de USA, Canada en Engeland geboycot moeten worden en de daders gestraft. De daders Obama en David Cameron in dit geval ? Hoe het ook zij indien USA de betreffende informatie gedeeld zou hebben met Nederland hadden de slachtoffers nog geleefd.

Over de harde, criminele aanpak van de immense aantallen homeless people, arme zieken, arme bejaarden en werklozen zitten beide loopjongens van ‘Ultra-Rijken Elite-Gangsters’ ook op dezelfde criminele lijn.

( van onze Verworpene der aarde redactie i.s.m. Hysterische dr. Goebbels Propaganda redactie)

Amsterdam-Noir- Met Negatief Reisadvies: geen slachtoffers en nabestaande van de KL4103/MH17 crash. Dank u dank u.
Werd nog niet zo lange geleden de ‘Uber VVD Gay Lord Mark Rutte’ door zijn ‘Furherin Angela Merkel’ in de boot ‘genomen’ was het nu de beurt aan Obama om de Dutch Mark in de boot te ‘nemen’.
fuhrerin Merkel
Dutch secret service failed completely and is co-responsible for the KLM /Malaysia Airlines crash.  Dank u, dank u.
Iedere keer dat Mark Rutte zich in de boot laat ‘nemen’ betalen de Dutch arbeiders de prijs daarvoor en dat doet de ‘PvdA IJdeltuit Ronald Plasterk’ weer uitbarsten in grinniken en gegiechel.
Continue reading

Posted in Elitaire Misdaad | Tagged , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Elite Gangster Billboard krijgt internationale erkenning van MAYDAY.US.

Billboard Elite- Gangsters

“Miljardairs-Gangsters voeren actie tegen Miljardairs-Gangsters. ‘Mayday-Banana-Fraude-Nederland’”.

MAYDAY.US erkent Elite Gangster Billboard van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir als de Mugshots van de Dutch corrupt rats in suits.

Aan: Steve Brown
Antw.: Elite Gangster Billboard in The Netherlands
Hi Steve,
Thank you for your words of support! I appreciate them. Your billboard/mugshots site is great! It makes me sad to say it, but corruption is not just an American problem, by any means.
Keep fighting,

rachel perkins
MAYDAY.US

Posted in Elitaire Misdaad | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Elite-Gangsters Billboard van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.

Billboard Elite- Gangsters

(gepubliceerd sinds december 2012)

Het houdt niet op! Wordt dagelijks aangevuld en bewerkt. (laatst d.d. 21 juli 2014)

Het enige “Vrije Volks-Billboard” dat de Elite-Gangsters, Bankiers-Gangsters, Bestuurs-Gangsters en ‘Media & Justitie-Gangsters’ een gezicht geeft ten over staan van het Volk dat zij dagelijks beroven. De Elite-Gangsters die nooit een dag in de gevangenis doorbrengen voor hun ‘Mega-misdaden’ tegen het Volk, zolang Nederland in de greep is van hun politieke lakeien en hun ‘justitie & pulp-media’.

“Elite Gangster Billboard krijgt internationale erkenning van MAYDAY.US.”

Continue reading

Posted in Elitaire Misdaad | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Timmermans door het dolle heen in zijn Hour of Glorie: alle sancties kunnen ten koste de arbeiders.

( Frans Timmermans:”Vechten voor een ‘Vrij Europa”!)

 ‘Arbeiders Verrader Minister Timmermans’ op de ‘EU-Graai-Top’ in Brussel door het Dolle heen van de hysterische Westerse Corporate Crime Media aandacht. Zijn hoofd lijkt wel te ontploffen van opwinding en is bij tijd en wijle angstig knalrood.

De hele hysterische Westerse Bloed aan de paal Media  noemt zijn walgelijk doorzichtige op Hits dr. Goebbels- speech bij de VN zeer indruk wekkend. Het is zum kosten

( van onze Verworpene der aarde redactie i.s.m. Hysterische dr. Goebbels Propaganda redactie)

Amsterdam-NoirWat is de werkelijke reden dat Frans Timmermans zo hysterisch te keer gaat?
Frans TimmermansMisschien om de boel af te leiden van het feit dat zijn Kabinet gefaald heeft door geen Negatief reisadvies af te geven? Of het feit dat er tot heden geen verklaring is verstrekt waarom het betreffende toestel van hoogte en koers is afgeweken recht het oorlogen gebeid in?
De PvdA ‘Draaikont Minister Timmermans’ houdt rekening met alle mogelijke sancties tegen Rusland uiteraard kosten van alle arbeiders van Rusland tot Nederland dat spreekt voor zich.

Gaan de Dutch SS-treinen weer rijden naar het Oostfront deze keer onder leiding van Admiraal de Ruyter ex PVV ex politieman Spijtoptant Louis Bontes.
‘Iedereen’ gaat inleveren bralde Timmermans met een immense gevaarlijke knalrode pan, behalve zijn politieke gabbers in crime, die gaan geen cent gaan inleveren van hun Staats-uitkeringen en (zwarte) spaartegoeden,laat staan om bijv.het Luxe Wachtgeld af te schaffen.

Overgang, ‘Jan met de Pet Crisis’ of Economische Derde Wereld Oorlog.
De ‘Ultra-Rijke–Elite-Gangsters-speculanten’, de Bankier-Gangsters, de wapen en olie handelaren gaan zoals de geschiedenis ons al heeft geleerd bij een eventuele boycot ( of oorlog) nog meer miljarden verdienen  roven en plunderen dan ze nu al doen. De gewetenloze hysterische Timmermans kan niet wachten tot de boycot start. Zijn ‘Staats-NOS’ en de ‘Nazi-Telegraaf ‘ zijn al vast begonnen om de (domme) massa op te zwepen voor Timmermans zijn walgelijke ‘dr. Goebbels retoriek’ voor een boycot, die alleen maar wereldwijd de arbeiders en zieke bejaarden en weerlozen (werklozen) massa in de portemonnee gaat treffen.
Continue reading

Posted in Media -Maffia | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Israel-Palestina

(Door Rabin Gangadin)

RabinAmsterdam-Noir-Is er in het conflict Israel-Palestina op termijn een zelfde oplossing denkbaar als welke zich via een lang slepend proces openbaarde in het geloofsconflict tussen protestanten en katholieken te Ierland? Of is er eenzelfde coïncidentie te verwachten als bij de val van het ijzeren-gordijn tussen Oost-en West-Europa? Politieke analisten komen met verklaringen aandragen die niet meer voorstellen dan een kluif in de bek van een bloedhond. Ze drukken zich steevast uit in een taaltje dat een mengeling vormt van komieke pedanterie en ijzige rechtlijnigheid. Hoewel er ingewikkeld en geleerd over wordt gedaan is het Israëlisch-Palestijnse probleem eenvoudig om het uit te leggen maar tegelijk buitengewoon ingewikkeld om het het hoofd te kunnen bieden. Enkele feiten die van belang om te weten zijn:

  1. Israël is niet bereid de bezette gebieden prijs te geven omdat de Joden als excuusgrond aandragen dat ze in de geschiedenis steeds onderdrukt, geknepen, geplaagd en geëtiketteerd zijn geweest waardoor ze het recht menen te hebben om te doen waar ze simpelweg trek in hebben. Landjepik valt onder één van hun kinderlijke joodjes pretenties.
  2. De Westerse wereld is niet bereid Israël hier toe te dwingen omdat men , ondanks het geconserveerde antisemitisme in de eigen vijfsterren diepvrieskist, tegenover Joden een schuldcomplex veinst hetwelk tot gevolg heeft dat men hen letterlijk de ruimte wil gunnen om hun pootjes verder te mogen strekken dan tot de prikkeldraadbeschutting van Auschwitz. Verder wordt er door de Westerse wereld ook als argument gebruikt dat Palestina officieel geen erkende Staat is in welk geval het niet duidelijk zou zijn dat het grondgebied de Palestijnen juridisch zou toebehoren. Onder druk en invloed van Israel wordt voornoemde erkenning door de internationale gemeenschap zolang als mogelijk uit de agenda gehouden waardoor er internationaal bezien ook geen sprake kan zijn van annexatie van andermans grondgebied. Continue reading
Posted in Maatschapij | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Wat is het verschilt tussen Iran Air 655 en KL4103/MH17. Mark Rutte en de Hysterische Media De Telegraaf en de Staats-NOS.

Tragische vergissing of dodelijke opzet? Dat maakt de Mediacratie uit. 

( van onze extreme Westerse dr. Goebbels–Propaganda redactie)

Amsterdam-Noir-Indien zal blijken dat KL4103/MH17 vlucht is neergeschoten door Separatisten met Russisch materiaal wat is dan het verschil met het neerschieten van passagiersvliegtuig Iran Air 655 door het Amerikaanse marine schip USS Vincennes.
In ieder geval de hysterische Westerse Media-Maffian en hun politieke gewetenloze lakeien als Mark Rutte en Frans Timmermans, die nu al dagen de massa bombarderen met lynch de ‘Kannibalen’ Seperatisten en de dronken Russen zonder zielen, maar wel met het begeerlijke Gas. Toen hoorde wij geen Dutch types als Mark Rutte de hele dag in de media krijtsen dat de daders gestraft moeten worden. De VVD ‘Über GayLord Mark Rutte’ heeft  nu wel de mediacircus smaak al flink te pakken en  laat vrijdagmiddag in een  Staats-NOS-persconferentie hysterisch weten niet te rusten voordat de daders van de mogelijke aanslag op vlucht MH017 gepakt zijn. Maar toen met Iran Air 655 was het ‘Mondje dicht  Dutch Mark’  het USA-motto.

Continue reading

Posted in Media -Maffia | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Oude CDA-Rat ‘Gayboy Jan Kees de Jager‘ wordt Graai-directeur van de ‘KPN-Misdaadgroep’.

Kees de Jager
Ook wordt de Bolle-Graaier ‘Gayboy Jan Kees de Jager‘ lid van de (blinde) Raad van Bestuur (RvB) van het telecombedrijf. Dat maakt de ‘KPN-Misdaadgroep’ feestelijk bekend.

( van onze Internationale Elite-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir-Top Crimineel Jos Streppel, voorzitter van de (blinde) Raad van Commissarissen ‘Ratten in pak : wij hebben geen geweten en kennen geen schaamte”.

Top Drugslord Carlos Slim geeft Henk Kamp de keuze: Plata o plomo met KPN.
De voormalig Oud- CDA- Rat De Jager van het kaliber Maxime Verhage en ‘KLM Captain- Gay Camiel Eurlings’ de voormalig corrupte Gay-Minister van Financiën voor de Rijken begint op 15 augustus bij het telecombedrijf en neemt na een inwerkperiode op 1 november de rol van financieel graai-topman over van Bestuur-Gangster Steven van Schilfgaarde, die sinds september 2013 als interim fungeerde.

Lucas > Hoofdstuk 16 – 20 -Rijkdom en gerechtigheid.
Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan, maar wel de KPN in.
De Jager krijgt een jaarsalarisje van tenminste 625 duizend euro, aangevuld met eventuele bonussen. Hij heeft huilend laten weten dat hij gaat proberen met dat lage salarisje en de bijbehorende miljoenen bonussen als een eerlijke ‘Gayboy–Christen’ rond te komen. Hij hoopt niet dat hij zijn schrale inkomen moet aanvullen met een ‘Kapo Jetta Klijnsma Moestuin’. De PvdA ‘Mooiweer Pooier Diederik Samsom’ en zijn ‘Bed-Pers-Chef Saar van Bueren’ noemen het een nobele streven van zijn ex collega De Jager naar eerlijk delen. Hij hoopt ook na de komende verpletterde verkiezing nederlaag ook op zo’n Graai-plekje als De Jager, want mijn Saar is niet goedkoop.
Bronnen binnen de KPN laten ons weten dat ‘Gayboy Jan Kees de Jager’ deze Graai -functie mede heeft verkregen voor het besmeuren van Emile Roemer en dat hij chantabel is. Vriend Schandknaap ex minister De Jager zit niet meer in financiële problemen, wel pijn in zijn ‘exotische-(vvd)- black- hole’.
Continue reading

Posted in Elitaire Misdaad | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments