Kleine criminaliteit niet vervolgt volgens Tunnelvisie van ‘Politie-Decaan Van der Torre’ in de Telegraaf.

(door de Telegraaf en bewerkt door onze waarheid commissie)

AMSTERDAM-NOIR-De ‘NSB-Telegraaf'(Video) is het op een haar na failliete krant Vod waarmee de politie dagelijks belt volgens John van den Heuvel en opdrachten geeft aan o.a. hun handlanger(Video) de ‘Politiescribent John van de Heuvel’. En nu zet de Telegraaf de kennelijk aan beroepsdeformatie en Tunnelvisie lijdende Van der Torre van de Politieacademie in het zonnetje. De man is in 15 jaar al niet meer buiten geweest op straat. Mogelijk heeft hij een ook nog een straatfobie.

Lees verder

Corrupte Moordende Politie zwaar geïnfiltreerd door de Vrijmetselarij.

(door HERSTEL DE REPUBLIEK en ingezonde door The free World Charter … Let,s make everything FREE )

AMSTERDAM-NOIR-Complot?Aangifte (Video) tegen 50 criminele rechters door drs. Groenendijk! Hoe Fred Teeven meineedcriminele organisaties het overheidsapparaat infiltreren.
In Engeland is bekend geworden dat criminele elementen via de talrijke in Groot Brittannië  gevestigde vrijmetselaarsloges infiltreren in de politie. Nu weet u direct waarom occulte “genootschappen met ontsloten deuren” hun bijeenkomsten moeten beleggen. [ARTIKEL Staatsregeling 1798]. Met andere woorden, dat het voor iedereen toegankelijk is om te kijken wie daar met hun rituelen bezig zijn. Niets te verbergen, toch?  De taktiek die door de onderwereld in Engeland wordt toegepast is natuurlijk niet nieuw, wel nieuw is dat het in de krant staat. Daarbij mag je je direct weer afvragen wat daar de reden van is. Meestal is dat om nóg ergere toestanden te camoufleren of dat deze methode van infiltreren toch al op zijn retour is.

Lees verder

‘VVD afleidingen Pedo-Demmink-plan’ tegen Volkse ‘Kruimel-criminelen’.

(van onze ‘VVD Klasse-Pedo-Justitie’ redactie)

 AMSTERDAM-NOIR- Het is wetenschappelijk aangetoond dat wij leven in een “Straf de arme maatschappij” met een gerechtelijke macht die in dienst staat van de Heersende-Graai-Klasse’. Maar dat is wat de VVD misdaadgroep betreft nog niet ver genoeg qua ongelijkheid en Ard van der Steuronderdrukken. Minister Van der Steur (Veiligheid voor Rijken en Klasse-Pedo-Justitie) toont te weinig ambitie bij de bestrijding van Kruimel  Elite en Pedo criminelen. Dat zegt, opvallend genoeg  in deze ‘Demmink&Teeven-verhoren-week’ veel over zijn eigen VVD-misdaadgroep. Die Pedo en Fraude partij wil dat hij met een aanvalsplan komt waarmee de ophelderingspercentages m.b.t. de ‘Kruimel-crimineeltjes’ opgekrikt kunnen worden. Geen woord over het feit dat deze week uitgerekend de hele VVD-Justitie top in de Demmink verhoren als Liegende getuigen zijn opgeroepen inzake ontelbare pedo verkrachtingen van arbeiders en wezen kinderen. Geen woord over het feit dat indien Van der Steur zijn werk naar behoren had gedaan wellicht de aanslag in Brussel niet had plaatst gevonden.

Lees verder

Nationale Onderdrukking Politie en exit ‘Rat- Korpschef Bouman’ kost 250 miljoen euro extra.

(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Waarom heeft alleen de ‘bereden’ politie van Ard van der Steur&Demmink meer dan voldoende geld en Ard van der Steurextra luxe kussentjes?
De massa is systematisch berooft door het ‘Kabinet Rutte&Asscher’ en de Nationale Politie beschermd hun en hun misdaden. Pas op voor Wilders, Holleeder(Video) en Poetin is de boodschap van de Heersende Klasse en hun ‘Mainstream &Maffia-Media’! Het geld is op(Kuch). Het is crisis voor de 13 rijkste families& King Willem en 62 Ultra-Rijken ‘Jan met de Pet. En vandaar dat het “Lieg en Bedrieg Kabinet” 50 miljard heeft bezuinigd (geroofd) op de arme bejaarden, zwakkere,zieke en laagste inkomsten. Inmiddels zitten 2,5 miljoen bange Burgers onder de armoedegrens en krijgen 500 duizend kinderen niet dagelijks te eten. Is dat geen misdaad tegen de mensenrechten? Het antwoord is gewoon Ja. Maar wie moet tegen die daders het “Lieg en Bedrieg Kabinet” en hun Biljonair ‘Graai-King Willem’ optreden? De Nationale Politie van Kasteelheer ‘Fraudeur-Steur en ‘Rat-Korpschef Bouman’? De VVD-Valse-nicht die studenten verkleed als Matrozen gedwongen gratis laat ‘klussen’ op zijn voor 400 duizend crimineel gesubsidieerde ‘bereden’ ‘Jongens-Kasteel’ ?

Lees verder

Spoedberaad over corruptie Sint Maarten, maar niet die van Nederland.

(van onze Internationale Elite-Gangster redactie i.s.m. onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR– Nederlandse Elite speelt de Sinterklaas met zijn “Zwarte Pieten” op St. Maarten.
Het meten met twee maten kent geen grensen bij de Graai-Elite in “Banana-Fraude-Ard van der SteurNederland”. Domme of crorrupte Leden van de Tweede Kamer willen nu spoedberaad over  de corruptie op Sint Maarten met de VVD Minister Ard van der Steur, waarvan vast staat dat die VVD Boef 400 duizend euro heeft gesjoemeld om zijn schandknapen Kastheel te verbouwen. Dan laten wij de algemeen bekende Ratten in pak maar buiten beschouwing in Nederland. Maar vast staat dat als het op de fijne kneepjes van corruptie aan komt de Graaiers op Sint Maarten maar kleuters zijn vergeleken bij de Dutch Mega-Gaaiers.

Lees verder

Agenten en Volksnieuws walgen van corrupte ‘Graai en Naai Politietop’.

( van onze liegende VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Bonden: Politietop wordt steeds crimineler en ondermijnt Ard van der Steurreorganisatie en de democratie. De gewone agent wil meer dan Bed, Bad en Brood. 
De Vakbond reageerde woest op Halbe Zijlstra zijn uitlatingen gisteren tijdens het Asiel crisisoverleg dat hij vluchtelingen vergeleek met Willem Holleeder:” Wij zijn geen Willem Holleeder“(video). Wij zijn overigens van mening dat Halbe Zijlstra op grond van die uitlating feitelijk niet goed bij zijn hoofd is en in ieder fatsoenlijk land thuis hoort in een TBS-kliniek en niet in de Tweede Kamer. Maar goed, ‘Playboy Samsom’ legt het lachend en huilend uit:” het gaat de goede kant op met mijn gabber Halbe Zijlstra in het Bed Bad en Brood crisis-overleg.” Rutte: Nederland is een geweldig land waar ik mijn Witwasser Fred T. vervang met mijn fraudeur Ard van der S.’

Lees verder

‘Politie-Maffiabaas Gerrit van de K.’ hielp vriendin hogerop. Niemand gearresteerd.

( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Is er in “Banana-Fraude-Nederland” nog een hoge Bestuurder of Gerrit van de KampTop politici, die geen Rat in pak is?
Gerrit van de Kamp, de Graai-voorzitter van de grootste politievakbond ACP, heeft zijn vriendin call girl aan een farce baan van rond de 100,000,- euro geholpen bij een cruciaal (Doofpot)-onderzoek naar de ‘Nationale-( Inkoop)-Politie’. Het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid voor Rijken en Corrupte-Justitie zag deze belangenverstrengeling (=Corruptie) door de vingers, als Gerrit zou zwijgen over al die leugens en misdaden van Ivo Opstelten en Fred Teeven, meldt NRC Handelsblad.

Lees verder

‘Politie -Directeur-Fraudeur’ “Snelle Gerrit” buiten dienst gezet zonder één dag cel.

( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Corrupte Top Politietopman Ruud Bik slechts berispt na vernietigd dossier door Corrupte “Ombudsman-instituut”
Gerrit den UylDe corrupte directeur Gerrit den Uyl aka “Snelle Gerrit” van het Facility Management en vier van zijn criminele handlangers de andere inkopers van de politie zijn dinsdagochtend buiten dienst gezet met behoud van hun graai-salaris. Pikant is dat deze ‘Rat in uniform’ “Snelle Gerrit” ook nog toezichthouder  is bij de ‘Linkse’ VARA. In de echte dagen van de “Rode Haan” bij de VARA zou er een rilling van angst en vrees door de VARA zijn gegaan als zo een hoge de facto reactionaire politieman over hun schouders zou mee kijken. Maar goed dat verklaard wellicht waarom die ‘Bagger Peter R. de Vries ‘van de ‘fraude-politie’ al jaren aanschuift bij DWDD van de ‘Staats- Miljonair Matthijs van Nieuwkerk’ aka de “Vieze VARA Keith”.

Lees verder

Bonden: Politietop wordt steeds crimineler en ondermijnt reorganisatie en de democratie.

Te veel betaalde politiechefs leveren niets in en zijn zware criminele volgens het Natuurrecht. 

Corrupte Politietop Chanteert  de VVD- Minister Ivo Opstelten. Wat weten zij van de ‘VVD-Misdaadgroep’?

( van onze op vakantie Bestuurs-Gangster redactie en onze Tweede Kamer kroeg redactie)

Amsterdam-Noir- De politievakbonden zijn terecht woedend over de manier waarop de politie Godfather bezig is met de personeel reorganisatie van de Nationale Politie en het blijven Mega Graaien van de Top-Godfather politiechefs. Regionale politiechefs Godfathers in het Blauw benoemen nog even snel ‘allerlei vriendjes en familieleden op bepaalde posten’ en huren  ze ook nog in als dure externe krachten in voor vrijgekomen functies. Doorstroming naar hogere schalen van huidig personeel raakt geblokkeerd en dan zijn er nog de Vijf Top-Mega-Graaiers Godfather-politiechefs, die de eer van het eerlijke Corps te grabbel blijven gooien.

Wat weten de Politiechefs van de VVD-misdaadgroep en hun Law en Orde Boys Opstelten en Teeven.
Daarmee worden eerder gemaakte afspraken ‘genegeerd en ondermijnd’, benadrukken de bonden vrijdag. Zij hebben het overleg met de VVD- Minister Ivo Opstelten van Veiligheid voor de Rijken en  Klasse Justitie over de komende reorganisatie daarom afgebroken. De bondsbesturen beraden zich op vervolgstappen.

Volgens de bonden zit er op de landelijke gemaakte afspraken op regionaal niveau ‘geen enkele regie, samenhang of coördinatie’ en wij kunnen dan ook niets anders dan concluderen dat bepaalde Politiechefs kennelijk Opstelten chanteren, waarom zou hij anders al die misdaden over zijn kant laten gaan?

Politiechefs  staan boven de Wet.
Regionale corrupte chefs bedenken eigen spelregels, concluderen de bonden. Een zorgvuldige realisatie van de Nationale Politie komt daarmee in gevaar. Wantrouwen, onbegrip en onduidelijk bij politiepersoneel is daarvan het gevolg.

 Lees verder