Ard van der Steur benoemde geschorste ‘Pedo-Justitietopman Vincent Leenders ’ als ‘Nep en Fop fraudebestrijder’.

(van onze ‘Royaal-VVD- Pedo-Klasse Justitie’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Nee, beste mensen, het is niet het ‘Duivelse-symbool’ van de ‘Top-VVD- Justitie-Pedo- mannen’ Joris Demmink, die volgens de ‘Insluip-Geilneef Peter R. de Vries'(Video) onschuldig is. Op voorstel van het corrupte ‘Pedo-VVD-College van procureurs-generaal’ van Bolhaar(Video) de grote vriend van Peter R. de Vries heeft de  ex VVD Minister ‘Mega-Fraudeur Van der Steur'(Video) ermee ingestemd om de heer mr. V.S.Th. (Vincent) Leenders (42) voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket per 15 mei 2016. Kwade tongen beweren dat hij voor deze benoeming een weekend in een te strak  en te klein matrozen pakje bij Van der Steur in zijn voor 400 duizend euro ‘gesubsidieerde’  ‘Jongens’ Kasteel (Video) gebukt de toilet moest boenen( Bron: OM).

Lees verder

Steve Brown gaat ongelijke strijd aan tegen corrupt OM-Amsterdam en hun ‘Media-Maffia advocaat Groenendaal’.

A.C.BennisAan: De Hoof-officier van Justitie G. T. Hofstee en College van procureurs-generaal.

(Open brief: per mail en gewone post)
Met gelijkluidend afschrift aan de Leden van de Tweede Kamer commissie Veiligheid en Justitie. (cie.vj@tweedekamer.nl )

Aangifte tegen Ovj. A.C. Bennis en Mr. Groenendaal en Smit wegens valsheid in geschrifte en/of fraude en/of witwassen in crimineel verband ( art. 140) met als oogmerk afpersing en wederrechtelijk vrijheid beroving ( Gijzeling) jegens Brown en de zijne.

Amsterdam,2 november 2014

Geachte Hoofdofficier, College van procureurs-generaal,
Ondergetekende doet hierbij aangifte tegen Ovj. A.C. Bennis en Mr. Jurian Groenendaal en OM ambtenaar Smit op grond van valsheid geschrifte en/of fraude en/of witwassen met als oogmerk ondergetekende af te persen van 10,000,- tot 100,000,- en wederrechtelijk van zijn vrijheid beroven. De verdachte  (sociopaat?) Groenendaal tracht middels de valse OM-brief d.d. 21 januari 2013 10,000,- tot 100,000,- euro af te persen van ondegertekende en de zijne en bovendien ondergetekende te laten gijzelen . Groenendaal eist die bedragen middels een civiel procedure tegen Brown en de zijne, uw welbekend.

Ondergetekende heeft nadat hij kennis had genomen van de valsheid in geschrifte gepleegd middels de OM-brief d.d. 21 januari 2013 onmiddellijk d.d. 30 oktober 2014 telefonisch contact opgenomen met het OM en gevraagd naar diegene die kennelijk die valse OM-brief d.d 21 januari 2013 had ondertekend , namelijk de heer Smit. Ondergetekende werd door verbonden en kreeg een ander persoon aan de lijn die het verhaal aanhoorde en beloofde dat Smit ondergetekende zou terug bellen na drie uur. Aangezien dat zoals gebruikelijk bij het betreffende OM-Amsterdam niet geschiedde belde ondertekende wederom op om 4.45 voor sluitingstijd.

Lees verder