( door Verzetsheld ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR- Wat u niet mag zien van CIA-Youtube en de dr. Goebbels-staats-AIVD-NPO: de Proxy War van de SS-US-Taxfree-War Crime- Francking Gas en Wapenhandel-Killer-Elite& EU-UK en Canada& Australië- Slaven tegen Rusland(Video)en hun eigen Bevolking en de FvD(Videos):

Aan: Hoofdofficier dhr. R.Beukelaer en Hoofdcommissaris van Politie dhr. Paauw

Amsterdam, 13 maart 2022

Inzake, aangifte door ing S.K.A.Brown en  XXXXX op grond van ambtsdelicten en het schenden van het EVRM gepleegd d.d. 23 februari 2022 door tenminste vijf politieambtenaren, waaronder kennelijk de geestelijk gestoorde beroeps NSB-er-Martin Pauw (stamnummer 38458) en tegen de NN. – Zaaks OvJ. mogelijk de pathologische ‘Psycho-Killer- OvJ. Bas van de Vliet’, die toestemming en leiding heeft gegeven voor deze onrechtmatige en zelfs strafwaardige vierde stalking-inval op hetzelfde adres    XXXXXXX Amsterdam en tegen de eindverantwoordelijke in deze Hoofdofficier dhr. Renée Beukelaer en hoofdcommissaris Paauw gepleegd tegen XXXX en ing S.K.A. Brown op het hiervoor genoemde adres (onder geheimhouding).

Geachte heer, mevr.,

Hierbij doet ondergetekende   XXXXX en ing S.K. A. Brown aangifte tegen tenminste vijf corrupte  politieambtenaren en de Zaaks OvJ. op grond van het plegen van ambtsdelicten en het schenden van het EVRM d.d. 23 februari 2022 te xxx Amsterdam (district Zuid) en telefonisch d.d. 24 februari 2022 gepleegd door “agent” Martin Pauw.

De ochtend na de gijzeling en dode d.d. 22 en 23 februari 2022 bij Apple Store te Amsterdam en het massale politie en leger optreden stonden er opeens omstreeks 9 -10 ‘s-morgens vijf potige corrupte politieambtenaren met stormram binnen op het te Amsterdam tegenover xxx die zich weigerde te legitimeren en de politie weigerde een machtiging tot binnen treden te tonen.

Onrechtmatige en strafwaardige 4de Stalking inval gepland.
Hoe kon de NSB-Politie Amsterdam, district Zuid maar liefst vijf of meer agenten vrijmaken na het massale optreden bij Apple Store 22/23 februari 2022 om de volgende ochtend 23 februari 2022 een onrechtmatige en zelfs strafwaardige ‘Zwarte Vierkant-Ster-Stalking- inval’ te doen op het betreffende adres, alwaar  xxxx en ing S.K.A. Brown staan ingeschreven middels een postadres onder geheimhouding op grond van drie ‘onopgeloste’ moordaanslagen uit de koker van ex politieagent en veroordeelde huurmoordenaar  en ex politieman Junkie-Martin Hoogland en AIVD en de moordenaars OM Politie-informanten Peter R. de Vries en Bas van Hout op ing S.K.A. Brown. Eén van die Moordaanslagen op  ing S.K.A. Brown was uitgevoerd door de Moordenaars De Vries en Van Hout in vereniging met bepaalde corrupte Amsterdamse politie onder leiding van bepaalde corrupte ‘Kindermisbruikers- Hoofdofficier Vincent Leenders en zijn Sidekick Pschyco-Killer OvJ. Bas van  de Vliet- OM Amsterdam’ en is zelfs op Nationale TV(RTL) uitgezonden, maar leidde niet eens tot het openen van een Strafrechtelijk onderzoek door OM en Politie ondanks dat Steve Brown aangifte ter zake had gedaan (zie Arrest Brown Peter R. de Vries:): AIVD Informanten Moordenaars- Peter R. de Vries & Bas van Hout laten Steve Brown Wurgen door ‘Politie-Knokploeg’: 

Het kan niet anders logistiek en mankracht wijs dat deze onrechtmatige en strafwaardige inval reeds ver van tevoren gepland was door kennelijk de Top van het OM en politie blijkens het feit dat een dag na de Apple Store gijzeling n.b. in de ochtend.
Op dit moment lopen er reeds drie bezwaren/verzet tegen vergelijkbare Strafbeschikkingen xxx en xxx en xxx op grond van invallen op het betreffende adres(die u als ingelast dient te beschouwen) allemaal uitgevoerd door NSB-politieambtenaren uit District Zuid tegen  XXXX en ing S.K.A. Brown, die in eerste instantie afzonderlijk bij de Politierechter werden aangebracht, maar nadat XXXXX had gewraakt en schriftelijk had geëist deze drie Strafbeschikking te voegen tot één zaak zijn deze gevoegd tot een één zaak bij het Kantongerecht, strafafdeling, waarin xxx Verzet tegen deze onrechtmatige en strafwaardige (ambtsdelicten)- Stalking-invallen van Politie District Zuid op hetzelfde adres  XXXXXXX Amsterdam.

Beroeps- NSB-“Agent” Martin Pauw (stamnummer AML 38458), District Zuid Amsterdam verbiedt aangifte ter zake.
Ondanks dat de kennelijk geestelijk gestoorde en racistische zich voorstellend als ‘agent’  NSB-er Martin Pauw (stamnummer38458) blijkens het telefoongesprek d.d. 24 februari 2022 tussen hem en  ing S.K.A. Brown op bizarre, onbeschofte en zelfs met beledigende en dreigende en racistische taal (‘zit jij Steve Brown in Artis’ (Aap-Neger) sneerde hij  Brown toe) d.d. 24 februari 2022 telefonisch  ing S.K.A. Brown toe dat  XXXXX en ing S.K.A. Brown in deze geen aangifte mag en kan doen tegen zijn NSB-collega’s en kennelijk ook zichzelf in deze, want die plegen nooit geen ambtsdelicten en/of misdaden, aldus “agent” NSB-er Martin Pauw.
xxx en de mijne vermoeden dat Beroeps NSB-er Martin Pauw kennelijk zelf een van die vijf  corrupte agenten was die de ambtsdelicten en misdaden pleegde d.d. 23 februari 2022 tegen  XXXXX te  xxxxxxxx  Amsterdam. Hoe het ook zij, “agent” NSB-er-Martin Pauw weigerde een afspraak te maken voor het opnemen van een aangifte ter zake en stelde dat  XXXXX  en/of  ing S.K.A. Brown in deze geen aangifte mocht doen. Het voorgaande is op zichzelf al een ambtsdelict (de politie is op grond van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 Wetboek van Strafvordering verplicht de aangifte of klacht in ontvangst te nemen) en daar dient “agent” NSB-er Martin Pauw voor te worden vervolgd door het OM.

De feiten ter zake de onrechtmatig en strafwaardige inval d.d.23 februari 2022 9-10 uur ‘s morgens op het adres  XXXXXXX Amsterdam.
Omstreeks 9- 10 s ’morgens op het adres XXXXXXX Amsterdam hoorde xxx een kabaal voor de voordeur op tweehoog. Ik opende de deur en tot mijn verbazing en schrik stonden daar potige mannen in een politie uniform met een stootram. xxx kon in eerste instantie niet zien hoeveel mannen, omdat de trap smal is. Zij eiste binnentreding. xxx weigerde dat en hierop vroeg xxx gelijk om hun legitimatie en een machtiging tot binnentreden te tonen. Dat weigerde de mannen en antwoorde dat zij die niet hadden maar zo in een paar minuten konden krijgen en traden daarna zonder toestemming binnen hetgeen huisvredebreuk en/of inbraak is en zeer bedreigend en intimiderend. Toen vroeg xx of ik mijn bril mocht op doen en dat mocht ook niet. Ik hoefde mij niet te legitimeren, want één van de inmiddels vijf binnen staande zeer potige mannen noemde mijn voornaam. Ik twijfelde of gezien de gang van zaken het hier wel ging om echte Politie of Criminelen in een politie-uniform, die mogelijk een Moordaanslag wilde plegen op ing S.K.A. Brown, hetgeen zeer intimiderend, bedreigend en angstig was voor xxx. Toen zij allemaal dreigend en intimiderend binnen in de kleine etage om mij heen stonden vroeg ik wat zij eigenlijk kwamen doen. Hierop antwoordde één van de mannen dat zij een melding hadden gehad van een bedreiging en dat xxx aan die omschrijving voldeed en dat zij daarom hier waren en daarna zonder ook maar mijn antwoord af te wachten gingen zij allemaal weer de woning uit. Hierop heb  XXXXX Brown gebeld en het vertelt wat er net was gebeurd.

De corrupte, enge, gevaarlijke Politie-NSB-ambtenaar Martin Pauw vroeg op agressieve toon d.d. 24 februari tijdens een bizar beledigend telefoongesprek van zijn zijde met ing. S.K.A. Brown toen “agent” Martin Pauw hem belde inzake de onrechtmatige en strafwaardig 4de inval d.d. 23 februari 2022 tussen 9 en 10 uur ‘s-morgens (tenminste vijf agenten en een stormram) met  ing S.K.A. Brown waarom ondergetekende en XXXX onder geheimhouding staan ingeschreven op het betreffende adres waar de Politie systematisch onrechtmatige en strafwaardig het afgelopen jaar steeds invalt. Steve Brown vroeg welke rang Martin Pauw had. Hierop antwoorde hij ik ben gewoon agent en moet je mijn stamnummer hebben.

Ondergetekende en ing S.K.A. Brown staan ingeschreven onder geheimhouding met toestemming van B&W Amsterdam na de eerste nooit opgeloste moordaanslag (geen echt onderzoek gedaan toen der tijd de corrupte OvJ Steenbrink tegenwoordig plaats vervangende corrupte Hoofdofficier Amsterdam  naar de moordaanslag) d.d. 9 december 1999 op  Steve Brown  middels een postadres  XXXXXXX  Amsterdam en wegens 30 jaar lang straffeloze smaad en laster al dan niet in de media en bedreigingen en moordaanslagen van de zijde van de vermoorde ‘Martin Hoogland- Sam Klepper en John Mierremet (alle drie geliquideerd) –AIVD en OM en Politie Amsterdam informanten en Moordenaars Bas van Hout (leeft nog) en Peter R de Vries-Maffia’ (geliquideerd) en bedreigingen, etc. van de zijde van bepaalde corrupte politie van District Zuid Amsterdam kennelijk aangestuurd door bepaald corrupte Top van het OM Amsterdam te weten Hoofdofficier Beukelaer ( bijgevoegd:’Kafka -Censuur brief-brief’, Hoofdofficier Beukelear, Zie : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2022/02/23/rutte-hoofdofficier-beukelear-john-van-den-heuvel-peter-r-de-vries-verklaren-steve-brown-taghi-holleeder-vogelvrij-en-laat-de-pedo-rapist-marco-borsato-metoo-ali/ Video) en Hoofd Beleid & Strategie officier van Justitie mr. W.J. Nijkerk (bijgevoegd bizarre beledigende dubbel sepot d.d. 9 oktober 2020).

Opheldering verzocht.
Na de bizarre inval d.d. 23 februari 2022 ‘s-morgens 9-10 uur heeft ing S.K.A Brown d.d 23 februari 2022 s’-morgens 11.00 uur gebeld met de Politie en in het kort verteld van de inval/inbraak/huisvredebreuk mogelijk gepleegd door bepaalde Politie en/of criminelen op het betreffende adres. En gevraagd of het hier wel om politie ging. De persoon aan de telefoon zette ing S.K.A. Brown voor 5 a 10 minuten onder knop en zegde hem daarna toe na gebeld te hebben met District Zuid te Amsterdam dat hij in de namiddag zou worden teruggebeld, hetgeen niet is gebeurd. Pas de volgende dag d.d. 24 februari 2022 nadat ing S.K.A. Brown weer had gebeld werd hij ‘s-middags teruggebeld door “agent” Martin Pauw, die tijdens het bizarre, beledigende, racistische en zelfs dreigende telefonisch gesprek kennelijk van bepaalde corrupte Pedofielen en dieren-sexs en/ of van de ‘Oude Jodenjagers stempel – NSB- Zwarte Ster -Politie’ tijden tijden van de Nazi bezetting van NL o.a. enge, geestelijk ,gestoorde ,Levensgevaarlijk ‘agent’ Martin Pauw ( stamnummer AML 38458) district Zuid Amsterdam (zie: https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/opvallend/2022/01/dieren-kinderporno-gedeeld-politieagenten-appgroep/).

Weergaven telefonisch gesprek d.d. 24 februari 2022 (niet letterlijk) hierna tussen de aantoonbaar liegende, racistische en geestelijk gestoorde gevaarlijke “agent “Martin Pauw en ing Steve Brown (Het betreffende telefoongesprek staat natuurlijk op tape bij de Politie, want alles wordt toch opgenomen voor leerdoeleinden en/of anderszins).

Het betreffende bizarre telefonisch gesprek Brown /Pauw):
Nadat ing S.K.A. Brown aan agent Pauw had verteld dat er een inval was geweest van ten minste vijf man in politie-uniform op het adres  XXXXX Amsterdam vroeg Pauw geïrriteerd waarom ing S.K.A. Brown eigenlijk belde, terwijl Pauw al lang was geïnformeerd waarom ing S.K.A. Brown belde. ing S.K.A. Brown vertelde hem dat wij wilde weten of het hier om politie ging. Pauw antwoordde hierop dat er bij hem en District Zuid niets bekend was en hij geen registratie had gevonden van een inval d.d. 23 februari 2022 op dat betreffende adres XXXXXXX Amsterdam. Toen antwoordde ing S.K.A. Brown dat hij dan aangifte wilde doen ter zake mogelijk een inbraak en/of poging tot moord/ontvoering op hem. Hierop ‘ontdekte’ Pauw opeens wel een notitie/registratie dat er wel een inval d.d. 23 februari 2022 was geweest op dat betreffende adres. En werd de aanvankelijk slechts norse en onbeschofte en liegende  Beroeps NSB-er Pauw ronduit beledigend en dreigend en racistisch en wie doet hem wat? De Rechtstaat is immers Non-Existent(tweede Kamerlid FvD-Gideon v Meijeren: 

“Agent” Pauw weigerde een afspraak te maken voor het doen van aangifte door  Steve Brown en  xxxx in deze, toen ing S.K.A. Brown dat verzocht. Hij stelde zelfs nog dat XXXXX en Steve Brown  in deze geen aangifte mochten doen wat geheel in strijdt is met de wet.
“Agent” Martin Pauw sneerde Steve Brown daarna nog toe: “Jij voert al jaren een hetze tegen de Politie, jij moet in de spiegel kijken, jij bent een beroepscrimineel”. De term beroepscrimineel ( Jood Zwarte-Vierkant )jegens ing S.K.A. Brown is kennelijk de kwalificatie die de NSB-politie district zuid Amsterdam op na houdt voor  Steve Brown, (zie: Steve Brown doet aangifte tegen Brigadier Sandra de Ruijter en dient een klacht in tegen corrupte Politierechter Fels en Zaaks OVJ H. Hoekstra.https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/26/steve-brown-doet-aangifte-tegen-brigadier-sandra-de-ruijter-en-dient-een-klacht-in-tegen-politierechter-fels-en-zaaks-ovj/ (Video’s))

Het Bizarre bedreigende  telefonische gesprek.
Racist & NSB-er Pauw: ‘Zit jij in Artis?’ tegen Steve Brown,Steve Brown antwoordde hem op de serie van beledigingen van de zijde van geestelijk gestoorde Pauw: “Ik in de spiegel kijken? Kijk zelfs eens in de Geschiedenis van de Amsterdamsen politie, beroeps NSB-er, want die is Inktzwart m.b.t. o’a. de Joden vervolging in de Tweede Wereldoorlog. 90% van de Joden met hun kinderen tot baby’s aan toe is voor Kop-Geld 7,50 gld per Jood “Kops Taks” opgepakt en ingeleverd door jouw collega’s bij de SS voor Transport de schoorsteen in Auschwitz” en toen heeft hij opgehangen.( zie: https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/verdieping/nederland-het-hoogste-aantal-joodse-slachtoffers-west-europa/ en zie:https://www.joodsamsterdam.nl/bureau-joodsche-zaken/ )

ing S.K.A. Brown nagenoeg blanco strafblad.
Het is ‘NSB-Stalking-Vierkante Ster-District Zuid’ kennelijk niet bekend dat Steve Brown een nagenoeg blanco strafblad heeft wat niet Sans Rancune gezegd kan worden van veel pedofielen –dieren sex- en corrupte (NSB)-Joden Jagers- collega’s’ van “agent”  Martin Pauw en van het OM-Amsterdam met de ex Kinderverkrachter- Hoofdofficier Vincent Leenders . (Zie: https://www.bnnvara.nl/zembla/rubrieken/politie-en-justitie en zie: https://www.burojansen.nl/traa/b11_1_31.htmen zie: https://www.biblio.com/book/rancune-een-schokkend-relaas-daalen-jan/d/523081353 en zie: https://www.joodsamsterdam.nl/bureau-joodsche-zaken/ )

Aangifte ter zake:
Hierbij doet  XXXXX en ing S.K.A. Brown aangifte tegen ten minste vijf corrupte politieambtenaren en “agent” Martin Pauw van District Zuid en tegen de NN Zaaks OvJ. mogelijk Pschyco-Killer- OvJ. Bas van de ​Vliet en de eindverantwoordelijke in deze Hoofdofficier dhr. Renée Beukelaer en de Hoofdcommissaris van Politie Paauw op grond van het plegen van ambtsdelicten d.d. 23 februari 2022 en het schenden van het EVRM op het adres Nicolaas XXXXX Amsterdam (District Zuid).

De gepleegde ambtsdelicten zijn de volgende: Systematische Stalking, Huisvredebreuk, extra verzwarend middels valse voorwendselen, intimidatie, bedreiging en niet tonen van legitimatie en het schenden van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 Wetboek van Strafvordering door Martin Pauw in deze.

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown en  XXXX

CC: Mr. P. van der Laar
CC: Rechtbank-Amsterdam strafafdeling parketnummers 13- XXXXXXXXX -Brown zittingsdatum 15 maart 2022, 9 uur –morgens.
CC: mr. Vermeij
CC: Gerechtshof Amsterdam sector Civiel Recht ex Art 12Sv, kenmerk (K21 XXXXXX zitting datum 15 maart, 11.25 uur.
CC: Kantongerecht strafbeschikking 96-XXXX en 96-XXXX en XXXXXX  Brown

Ps: Deze aangifte wordt u tevens gestuurd in het kader van hoor en wederhoor, omdat deze aangifte deels geanonimiseerd wordt gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Noot: Boek Zwarte Verkant : https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-zwarte-driehoek/

Verzetsheld -Gideon van Meijeren: De Rechtstaat bestaat niet(Video):Gerechtshof Amsterdam treed op als advocaat in kwade zaken voor OM-Amsterdam tegen Verzetsheld ing Steve Brown & Co &Journalist maakt schokkende reportage: ‘Het ‘CIA & MI6-AIVD-AZOV-Nazi- Oekraïense-Vreemdelingen-leger’ decimeert hier de burgerbevolking’. & Oekraïne is een ‘Pretpark’ vergeleken bij Jemen(Video’s).

Niets is wat het lijk in de’Pedo-Rapist-Metoo-Cratie’ van het’ regiem Nazi-Rutte4′ : Tweede kamer Voorzitter Firouz Alida Chaouqui  met  D66-alias , c.q. ‘Lesbo-artiesten -naam ‘Oer-Hollandse- Vera Bergkamp’ heet in  werkelijkheid dus Fiouz Alida Chaouqui en daar is niks mis mee. Moest  Vera Fiouz Alida als een Uncle-Tom van D66 haar Marokkaanse Roots verloochen en zich voor doen als ‘blanke -Grachtengordel—Parasiet- Freak- D66-Nederlander’ met één doel steeds de microfoon afzetten als Verzetshelden Gideon van Meijering , Baudet en Van  Houwelingen  de waarheid stellen in de Tweede Kamer . En daar is  ook nog ‘Freak- D66 Minister van Klasse Justitie’  ‘vreemdganger- Franc Weerwind de ‘Voice- Pedo- Borsato- Ali B. etc. -advocaat ‘van en voor ‘Epstein-Pimp John de Mol ‘(Video’s) en niet te vergeten de Freakjes -Rob Jetten en Jonkvrouw- Ollongren. Hun ‘Doofpot-AIVD’ weet van niks . Maar wat moeten de Russische  en Chinezen spionnen(Video’s) eigenlijk nog uitzoeken in NL. De chantabele  ‘Politieke -Top-Pedo-Rapist-Metoo- Fraude en Witwasser-Freaks’ liggen voor het oprapen in  het land van  het altijd liegende- ‘Zwarte Ster-Pedo-Metoo-Naziregime Rutte’.

 Zie deels door CIA-Youtube op zwart gezette Video hierna:Ontmaskering AIVD Informanten& Moordenaars Peter R de Vries & Bas Van Hout, Historisch Overzicht(1):

 

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE 

Think your friends would be interested? Share this story!