( door Verzetsheld ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Advocaten: MH17-verdachten net als Wilders & Tahgi & Holleeder & Steve Brown & Co & Brinkman& Micha Kat& ‘Anti-Corona- demonstranten’ & Zorgtoeslag slachtoffers& Julian Poch krijgen geen eerlijk proces(Video’s)

Valse Vlag-Ukraine –debat’: ‘CDA- Brievenbus-Witwasser- Rat in pak- Hoekstra’: ‘US-Killer-Biolabs’ is een Complottheorie& ‘CIA- Boy-Sjoerdsma& Jesse-Klaver’ eisen nog meer sanctie tegen de Russen waardoor ‘Jan met de Pet’ straatarm dood gaat in NL: Brood 5,- euro, Benzine naar de 5,- euro per Liter & Gas & Licht rekening nu al 800,- per maand en de gewone Russen gezonder en Rijker(Video‘s) 

Verzetsheld- Gideon van Meijering’ wetenschappelijk in het gelijk gesteld:Hoe Duivelse- ‘Gates-Soros-Schawb-Nazi-Big-Maffia-Pharma- WHO – adviseur’ ‘dr. Mengele-Andrew Hill'( schokkende Video) draait en liegt toelating pandemie-beëindigend, effectief en veilig medicijn verhindert met als gevolg 80 % meer Corona- Doden voor ‘Big-Maffia- Pharma-Bloed-Poen’.& Meer dan de helft van de Oekraïense Bevolking als vluchtelingen toch burgers van de EU&SS-NATO(Video’s) .

Journalist maakt schokkende reportage: ‘Het ‘CIA&MI6-AIVD-AZOV-Nazi- Oekraïense leger’ decimeert hier de burgerbevolking’ en dat ziet u nooit bij de ‘dr. Goebbels- Staats-AIVD-NPO’ aka” Dood aan de Russen en armen Nederlanders”, Meer Lezen: https://www.ninefornews.nl/journalist-maakt-schokkende-reportage-het-oekraiense-

Aan: Het Gerechtshof Amsterdam sector civiel recht Amsterdam en Hoofdofficier dhr. R. Beukelaer

Amsterdam, 15 maart 2022

Inzake, K21/ XXXXXX zittingsdatum 15 maart 2022

Hoog Edelachtbare,

Ik ben uiteraard op de hoogte dat wanneer een zaak gesloten is men geen andere bewijzen kan inbrengen. Maar in dit geval ben ik van mening dat het hier om een zeer bijzondere zaak en volgens de advocaat-generaal zeer gecompliceerde zaak dat bijzonder voor algemeen gaat en Nood breekt wetten.

Vandaag d.d. 15 maart 2022 was ik ing S.K.A. Brown aanwezig als één van de indieners van de klacht tegen het OM en namens de andere twee indieners van de klacht xxx en xxx.

Tijdens de zitting stelde de Voorzitter van Het Hof dat er geen aangifte was gedaan door ons in deze tegen de daders Giezen, Schouten en B. van Tricht en dat is feitelijk onjuist, want er was wel aangifte gedaan in deze door mij, (illegaal aftappen van mijn telefoon) xxx en xxxxx en die bevinden zich inde politie OM dossier. Ik heb de Voorzitter daarop gewezen. Maar dat is niet de reden dat wij u zelfs na het sluiten van deze zaak ons tot Het Hof richten.

Wij richten ons alsnog tot Het Hof omdat zelfs de Hoofdofficier dhr. R. Beukelaer ons d.d.4 januari 2022 schriftelijk (bijgevoegd) had laten weten dat wij een artikel 12 Sv konden indienen in deze na de rechtszaak d.d. 19 oktober 2021. En dat is dus in tegenstelling tot wat de Voorzitter van Het Hof stelde in deze en daar had de advocaat generaal als onderdeel van het OM ook Het Hof op moeten wijzen. Bovendien is de betreffende brief.d.d. 4 januari 2022 van de Hoofdofficier R. Beukelaer aan Het Hof in kopie toegezonden ruim voor de aanvang van de inhoudelijk behandeling d.d. 15 maart 2022.

Conclusie.

Voor een rechtzoekende is het toch volslagen onbegrijpelijk dat de Hoofdofficier de eindverantwoordelijk van het OM in deze een brief stuurt d.d. 4 januari 2022 waarin hij er ons op wijst dat wij een artikel 12 Sv kunnen starten en dat de Voorzitter van Het Hof dan stelt dat wij niet ontvankelijk zijn.

Wie zwijgt stem toe ( het adagium al hetgeen niet betwist door de wederpartij mag voor waar worden aangenomen in het geding)

Daarnaast stel ik hierbij vast dat tijdens de inhoudelijk behandeling de advocaat-generaal niet betwistte, toen ik stelde dat de eerste zaaks- OvJ. Boersma had beloofd in aanwezigheid van zijn teamleider en een ambtenaar tijdens een bespreking tussen mij en mijn vrouw en onze advocaat mr. P. van der Laar dat hij forse straffen en schadevergoeding zou gaan eisen tegen Schouten, B. van Tricht en Giezen, die XXXXX bijna hadden doodgeslagen te weten een hersentrauma, verbrijzelde enkel (is geopereerd ), gebroken neus, gekneusde ribben en gescheurde trommelvlies (72 uur kritiek in AMC op grond van het hersentrauma) met als gevolg blijvend invalide. Vast staat dat de daders Schouten en Giezen en B. van Tricht verantwoordelijk zijn voor de zeer ernstige en blijvende verwondingen die XXXXX had opgelopen 17 november 2017 en daarvoor onrechtmatig zijn vrij gesproken (rechtbank gewraakt) d.d. 19 oktober 2021, mede door de door ons gelaakt een bewezen wan en misdadige rol van de pathologische leugenaar Psycho-Killer-OvJ Bas van de Vliet in deze, die nu ook van de zaak is gehaald en vervangen. En die zaak tegen XXXXX die dient nu d.d. 30 juni 2022.

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

Cc: Mr. P. van der Laar

Cc: mr. Vermeij

CC: meervoudige Strafkamer Rechtbank Amsterdam, parketnummer 13- XXXXXXXXXX

Noot:Antwoord ing S.K.A. Brown op brief 4 januari 2022 hoofdofficier R. Beukelaer:

Noot:Rechtsgeleerde Paul Scholten De aard van de rechtsregel. De belofte (https://paulscholten.eu/research/article/algemene-methode-van-het-privaatrecht/#title6).

‘Nazi-Zorgtoeslag -Zwarte Ster-Rechter Lady- Kafka- Mr. A.D. Belcheva’ &  ‘Doofpot-Griffier- Her- Nacht und Nebel -M. Den Toon’ van sector Bestuursrecht- A’Dam sluit de corrupte rijen met de ‘Nazi-Zorgtoeslag- Zwarte Ster-Rechters-Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal, mevr. M.A.E. Somsen, mevr. T. Amoldussen ‘van de Strafafdeling & Het ‘Kindermisbruikers- Hoofdofficier Vincent Leenders &’ Psycho-Killer Bas van de Vliet -OM –Amsterdam’  in de Straf& Bestuur-zaken  tegen Verzetsheld Steve Brown & Co.(Video’s)

Wederom heeft bepaalde corrupte Pedofielen en dieren-sexs en/ of  van de ‘Oude Jodenjagers stempel – NSB-   Zwarte Ster -Politie’ tijden tijden van de Nazi bezetting van NL o.a. enge, geestelijk ,gestoorde ,Levensgevaarlijk ‘agent’ Martin Pauw ( stamnummer AML 38458) district  Zuid Amsterdam aka ” beroepscrimineel met blanco Strafblad Steve Brown Kijk in de Spiegel” kennelijk  onder leiding  van de pathologische  leugenaars-  ‘OvJ Psych-Killer- Bas van de Vliet’ en Hoofdofficier Beukelaer van het ‘Kindermisbruikers Hoofdofficier Vincent  Leenders-OM Amsterdam’  zich weer  schuldig gemaakt een reeks van ambtsdelicten  tegen Verzetsheld ing Steve Brown en de zijne.

Niets is wat het lijk in de’Pedo-Rapist-Metoo-Cratie’ van het’ regiem Nazi-Rutte4′ : Tweede kamer Voorzitter Firouz Alida Chaouqui  met  D66-alias , c.q. ‘Lesbo-artiesten -naam ‘Oer-Hollandse- Vera Bergkamp’ heet in  werkelijkheid dus Fiouz Alida Chaouqui en daar is niks mis mee.   Moest  Vera Fiouz Alida als een Uncle-Tom van D66 haar Marokkaanse Roots verloochen en zich voor doen als ‘blanke -Grachtengordel—Parasiet- Freak- D66-Nederlander’ met één doel steeds de microfoon afzetten als Verzetshelden Gideon van Meijering , Baudet en Van  Houwelingen  de waarheid stellen in de Tweede Kamer . En daar is  ook nog ‘Freak- D66 Minister van Klasse Justitie’  ‘vreemdganger- Franc Weerwind de ‘Voice- Pedo- Borsato- Ali B. etc. -advocaat ‘van en voor ‘Epstein-Pimp John de Mol ‘(Video’s) en niet te vergeten de Freakjes -Rob Jetten en Jonkvrouw- Ollongren. Hun ‘Doofpot-AIVD’ weet van niks . Maar wat moeten de Russische  en Chinezen spionnen(Video’s) eigenlijk nog uitzoeken in NL  . De chantabele  ‘Politieke -Top-Pedo-Rapist-Metoo- Fraude en Witwasser-Freaks’ liggen voor het oprapen in  het land van  het altijd liegende- ‘Zwarte Ster-Pedo-Metoo-Naziregime Rutte’.

ONS STEM ADVIES VOOR DE KOMENDE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN:

1: FORUM VOOR DEMOCRATIE

2 PARTIJ VOOR DE DIEREN

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE  EN VOORKOM EEN ‘DERDE -US-FRANCKING GAS EN WAPENHANDEL- WERELD OOLOG’.