( door Verzetsheld ing S.K.A. Brown gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut en rechten gestudeerd aan de UvA en VU).

AMSTERDAM-NOIR- Corrupte Hoofdofficier Beukelaer over ‘Zwarte-Piet-OvJ -Vreekamp‘ & Gargard en zwijgt over corrupte deals met ‘Fam.- Halsema’& Bankier Gangster Hoekstra en dat Brown door hem Vogelvrij is verklaard(Video’s)

‘ Psycho-Killer OvJ- Bas van de Vliet’ en bepaalde Strafrechtbank Amsterdam met als rechter ‘Zorg-toeslag-Killer Queen E.G. C. Groenendaal’ als Voorzitter met passieve Moordenaars van CDA Grapperhaus en VVD Dekker door Steve Brown & Co Volgevrij te verklaren (4). Zorg-Toeslag-Killer Queen E.G. C. Groenendaal en haar gabbers in crime bijzit Killer Queen-Rechters -M.A.E. Somsen en T. Amoldussen spreken verdachten T.H.Giezen en J. Schouten vrij (Videos’)

Aan : Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en afdeling afschriften straf.rb. 

Amsterdam, 12 november 2021  

Inzake verzoek om vonnis Parketnummers: 13 XXXXX 18, 13/XXXXXX -18 en 13/XXXXX -18  Slachtoffers en S.K.A. Brown en daders poging tot moord c.q. doodslag Giezen en Schouten. 

Geachte heer mevr. 

D.d. 4 november 2021 hebben wij de heer Riesen van OM slachtofferhulp schriftelijk verzocht om ons het vonnis inzake toe ter zenden. 

Hierop antwoordde Riessen met het kastje naar de muur email: 

“Geachte heer Brown, 

U kunt het vonnis opvragen bij de rechtbank via: Afschriften.Straf.rb-ams@rechtspraak.nl 

Ik kan u wel laten weten dat de rechtbank beide verdachten heeft vrijgesproken. 

Met vriendelijke groet,
Fred van Riesen 

Slachtoffercoördinator Openbaar Ministerie 
Openbaar Ministerie
Ap-Amsterdam 

088 – 699 3882 
06-11 724 065 
Zaakscoordinatoren.amsterdam@om.nl 
www.om.nl

als (niet naar behoren) belangenvertegenwoordiger van een slachtoffer van een poging tot moord c.q. doodslag op slachtoffer, die 72 uur kritiek heeft gelegen in het AMC en blijvend invalide. Maar dat voorgaande feit is inmiddels afgedaan middels een omkering van de werkelijkheid door de OvJ. Bas van de Vliet en de Rechtbank met als rechters Voorzitter  mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen als zefverdediging: 

Hierop hebben wij de Afschriften.Straf.rb-ams@rechtspraak.nl d.d. 9 november 2021 gemaild:

” Ls, 

Kunt het betreffende  vonnis  

Parketnummers13/102794-18, 13/102795-18 en 13/102973-18/ Schouten en Giezen zo spoedig mogelijk aan ons opsturen.
Hoogachtend, 

Slachtoffer  en S.K. A. Brown 

CC. Mr P van der Laar 

Die reageerde niet. Vandaar dat wij d.d.11 november 2021 hebben  gebeld ter zake en kregen na twee maal bellen mevr. Veenboer van afdeling afschriften strafrechtbank aan de lijn. De eerste keer dat wij belde was zij ‘bezet’. Mevr. Veenboer liet ons d.w.z. ing S.K.A. Brown o.a. weten dat zij het te druk heeft om dat vonnis aan ons toe te sturen  en ook niet kon aangeven wanneer zij wel dat vonnis zou opsturen en liet ons weten op nukkige toon dat mr. P. van de Laar het maar moest vragen. 

Nacht und Nebel-Rechtbank Amsterdam’ medeplichtig aan jaarlijkse Miljoenen corruptie Stimuleringsfond voor de NSB- Gevestigde Orde -(NPO)-Talking Heads-Journalistiek blootgelegd door Verzetsheld  ing. S. Brown(Video’s) .

Hierop vroeg ik als mr. van de Laar het vraagt is het dan niet te druk om het op te sturen Daar had mevr. Veenboer geen antwoord op. Ik wees haar er nog op dat wij als betrokkenen en slachtoffers van geweld en van dat vonnis er recht op hebben dat het ons zo spoedig mogelijk wordt toegezonden. Mevr. Veenboer wilde ook nog weten waarom wij dat vonnis wilde hebben. Ik vroeg haar hierop wat de relevantie van die vraag is in dit verband, want ongeacht welke reden wij dat vonnis willen hebben doet er niet toe, wij hebben daar wettelijk recht op antwoordde ik haar.  ‘Nou, de zaak is afgedaan’ antwoordde mevr. Veenboer zeer kribbig. Hierop antwoordde ik dat deze strafzaak Giezen, en Schouten en kickbokser B. Van Tricht  in het geheel niet is afgedaan. 

Daders Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht van een poging tot moord, c.q. doodslag met aanhang hebben dolle pret tijdens de Film-pauze met Psycho OvJ. Bas van de Vliet als hun liegende advocaat en partijdige RechtbankAmsterdam met als Voorzitter ‘Killer Queen E.G. C. Groenendaal’ (3).(Video’s) 

Dat  wij het door ons gelaakte vonnis nodig hebben voor een Wraking van de Wraking ’s  rechters Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en K.A. Brunner en voor de komende klachten en gerechtelijke  procedures bij de Commissie van de Mensenrechten Nederland, de Nationale Ombudsman, het Europese Hof  voor de Rechten van de Mens( verkorte kortgeding procedure) en Amnesty International en een artikel 12 Sv. en aangifte ter zake  tegen de leden van de Rechtbank ( er loopt al een aangifte tegen de OvJ. Bas van de Vliet ) en tegen de rechters van de Wrakingkamer en om de Tweede Kamer te informeren in deze.  

En dat het betreffende vonnis tevens zal worden gevoegd bij de komende  onrechtmatige strafzaak tegen slachtoffer als bewijs dat de betreffende OvJ. Bas van de Vliet en de betreffende rechters Voorzitter  mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen van de Strafrechtbank niet alleen partijdig is/was,  maar ook een grove schending van de mensenrechten heeft gepleegd en zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden, zoals ambtsdelicten, onwaarden in het algemeen en in het bijzonder jegens ondergetekende en Slachtoffers zie Analyse 1,2,3 van het door ons gelaakte OM en Politie dossier)  

Tot slot. 
Wij verzoeken derhalve voor de vierde keer per omgaan het betreffende vonnis Schouten ,Giezen en invalide geslagen slachtoffer geen slachtoffer aan ons toe te zenden in deze. 

Hoogachtend. 

Namens de slachtoffers

ing S.K.A. Brown 

CC Mr. P. van der Laar 
CC; Commissie Justitie Tweede Kamer  
CC: Minister van Justitie Grapperhaus en Dekker( rechtsbescherming)  
CC: College procureurs generaal  

PS: Dit schrijven wordt gepubliceerd op Volksnieuws- uit Amsterdam-Noir en derhalve sturen wij hetgeen hiervoor gesteld tevens toe aan alle betrokkenen in het kader van hoor en wederhoor, temeer deze artikelen ook zullen dienen als  informatie voor de komende docu  uitgezonden bij De Stem van de Straat-SaltoTV-Amsterdam en youtube kanaal Steve Brown  

Noot:Concept Wraking Wrakingrechters 

Nazi-Zorg-Toeslag Rechters en OvJ’s opereren Straffeloos onder regiem Rutte&Co. 

-Bij Nazi- Moordenaar-Rechters mogen de verdachten zich zelfs nog verdedigen , maar bij de ‘Moordenaars’- Monsters- Zorgtoeslag-Rechters – Voorzitter P.B. Martens, N.C.H Blankevoort en K.A. Brunner van de ‘Nacht und Nebel-Wrakingkamer’& ‘ Zorgtoeslag-Killer -Queen –Rechter E.G.C. Groenendaal’& ‘Zorgtoeslag-Psycho- OvJ Bas van de Vliet ‘ van de Straf Rechtbank Amsterdam en de Minister van Klasse Justitie CDA Grapperhaus en VVD-er Dekker S.K.A. Brown &Co niet.- 

Aan: Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling , President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer. 

Amsterdam, 7 november 2021 

Inzake, Parketnummers: 13/ XXXXX-18, 13/ XXXX-18 en 13/ XXXX 18  slachtoffers en S.K.A. Brown Wraken de Wraking ‘s Rechters Voorzitter P.B. Martens, N.C.H. Blankenvoort en K.A. Brunner op grond van extreme, misdadige partijdigheid en openlijk misbruik van recht en opzettelijke onwaarheden( Lees: ambtsdelict ) middels de onrechtmatige en zelfs strafwaardige beslissing d.d. 26 oktober 2021( Bijgevoegd) van de Wrakingkamer in de context van artikel 513.1 Sv en artikel 6 eerste lid EVRM en artikel 14 eerste lid IVBPR en gewoonterecht en natuurecht en onze gronden voor Wraking van de Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen van de Zitting d.d. 19 oktober 2021 

Geachte Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling , President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer, 

De door ons gelaakte zitting d.d. 19 oktober 2021 was/is een klassiek voorbeeld van een Feodale rechtszaak die een schaamteloze Schertsvertoning was /is met een bevooroordeelde Rechter Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen als Kadi en/of Dorpsoudste en/of Moordenaars met de wet in de hand in vereniging met Passieve Moordenaar Psych-Killer- OvJ. Bas van de Vliet uit het boek De l’esprit des lois (‘Over de geest van de wetten’) van de Franse filosoof Montesquieu over de trias politica, die het onrechtmatige en Zells strafwaardige vonnis ten nadelen van de ‘Lijfgenen’ die brutaal zijn geweest tegen de kasteelheer die naar willekeur zijn lijfeigen uithongert en/of hun te jonge dochters en te jonge zonen ( Hoofdofficier Vincent Leenders/ Ex OM baas Jorris Demmink, etc.) verkracht in dit geval  slachtoffers en S.K.A Brown en ten voordelen van de daders van Poging tot Moord c.q. Poging tot doodslag Giezen en Schouten gepleegd op ‘der Jude’, ‘de Neger’ , ‘de armen’ en/of ‘de Mocro’ en/of maatschappij kritische  Slachtoffer en de mishalding van slachtoffer al in zijn hoofd heeft, maar voor de Politieke- Lynch- Moord- Show de zitting misbruikt om zijn/haar onrechtmatige en zelfs strafwaardige(Lees: corruptie, ambtsdelicten ) vonnis een vernisje van eerlijke rechtspraak te geven. Te ver gezocht? Nou de PVV noemde tijdens een Tweede Kamer debat inzake niet naar behoren vervolgen door de Top van het OM-Amsterdam van de Pedofielen verkrachter van te jonge jongens uit de Laagste Klasse Hoofdofficier Vincent Leendert van het OM Amsterdam, het OM- Amsterdam o.a. een stel kindermisbruikers zijn waar de Maffia nog wat van kon leren ,zie de betreffende Video: 

En als u hetgeen hiervoor gesteld wilt lezen met een wetenschappelijk onderbouwing verwijs ik u naar het boek Straf de Armen van Prof. Wacquant. 

Zie in dit verband m.b.t., de zitting d.d. 19 oktober 2021 o.a. ook als bewijs van het voorgaande ons schrijven d.d. 31 oktober 2021, zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/11/03/psycho-killer-ovj-bas-van-het-vliet-en-mogelijk-bepaalde-strafrechtbank-amsterdam-passieve-moordenaars-van-cda-grapperhaus-en-vvd-dekker-door-steve-brown-co-vol/) en zie ons schrijven d.d. 20 oktober 2021 , zie https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/10/24/daders-schouten-en-giezen-en-kickbokser-b-van-tricht-van-een-poging-tot-moord-c-q-doodslag-met-aanhang-hebben-dolle-pret-tijdens-de-film-pauze-met-psycho-ovj-vliet-als-hun-liegende-advocaat-e/ en hetgeen hierna gesteld en Analyse I,2,3 onzerzijds van het gelaakte OM en Politie dossier ) 

(-) 

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE 

Think your friends would be interested? Share this story!