( door Verzetsheld ing S.K.A. Brown gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut en rechten gestudeerd aan de UvA en VU).

AMSTERDAM-NOIR- Wraking: Daders Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht van een Poging tot moord ,c.q., doodslag met aanhang hebben dolle pret tijdens de  Film- pauze van de  zitting d.d. 19 oktober 2021 met Psycho OvJ. Bas van de Vliet als liegende advocaat een corrupte Rechtbank Amsterdam dat zij bijna iemand hebben doodgeslagen en blijvend invalide en geen dag de cel in hoeven.

Zie ook in dit verband: Snakes in Suits -Zwarte Toga:’When Psychopaths like übermensch OvJ.Vliet Go to Work against  Slachtoffers van grof geweld bij en met de Rechtbank en OM Amsterdam en sadistisch kindermisbruik (Top) OM ambtenaren in de Doofpot(2) (video’s).

SCHOKKEND. MAAR ZIE VOORAL IN DIT VERBAND:’Snakes in Suits -Zwarte Toga’:When Psychopaths like übermensch OvJ. Bas van de Vliet Go to Work against Slachtoffers van grof geweld bij en met de Rechtbank en OM Amsterdam(video’s en sadistisch kindermisbruik (Top) OM ambtenaren in de Doofpot( VIDEO’S).

Is Nederland van de’ Zorgtoeslag Maffia & Elite Pedo- Rapist VVD-Boss Rutte ‘met o.a zijn Psycho- Huurmoordenaars A La OvJ. Van de Vliet en zijn zelf benoemde corrupte Gerechtelijk macht een Rechtstaat ? Oordeelt u zelf:

‘Selectieve- Lynch- Rechtbank Amsterdam’: Heer Mocro Taghi voordat wij deze Strafzaak inhoudelijk gaan behandelen deel ik u vast mee dat u levenslang gaat krijgen net als  bij Holleeder & Steve Brown Vogelvrij verklaard door Psycho OvJ. Van de Vliet van OM-Amsterdam.(Video’s).

Is de Psyschopaat en pathologische leugenaar OvJ- Van de Vliet uit de school van  Nazi-Lynch Rechter-Roland Freisler – Präsident des Volksgerichtshofes (Ausschnitt aus “Geheime Reichssache”)?Oordeelt u zelf: 

Per mail:

Amsterdam 20 oktober 2021-10-20 

Geachte Wrakingskamer, Rechtbank, OvJ. Vliet

Gisteren heb ik en mijn advocaat de Rechtbank gewraakt. De gronden staan in mijn schijven de d.d. 19 oktober 2021 ( zie hierna). Een punt vervalt en dat is het slachtoffers spreekrecht want dat werd toegekend. Na de Wraking hebben wij de rechtszaal verlaten en zijn gaan wachten buiten de rechtszaal om afgeroepen te worden voor het spreekrecht.  

Ik wijs u er op dat wat wij hadden voorzien is uitgekomen.  De OvJ. Vliet sprak bijvoorbeeld inzake de verwondingen die  XXX had oplopen van een hersenschudding, terwijl XXXX een Levensbedreigende hersenfractuur heeft opgelopen die nooit meer zal herstellen. En daarnaast in OvJ Vliet zijn opening ten laste legging Schouten en Giezen en mij het zelfde ten laste legde, terwijl Giezen en Schouten geen enkel verwonding hebben opgelopen wat wederom een bewijs is van schaamteloze partijdigheid van de zijde van de OvJ. Vliet, hetgeen de rechtbank zonder ook maar enig kritische vraag accepteerde. 

En de President van de Rechtbank stelde dat zij niet bekend is met het uitgebreide medische rapport inzake  XXXXX zijn hersenbeschadiging van Altrecht Instituut dat zich n.b in het dossier bevindt. Tja, te druk met het vage alle kanten op te interpreteren filmpje van 30 seconde met uitsluitend ik in de hoofdrol. 

Ik  en slachtoffer begrepen van de verdachten Giezen en Schouten en hun aanhang( supporters) en louche advocaten  dat wat wij stelde in onze schrijven d.d.  19 oktober 2021 dat wij vreesde dat uitsluitend een filmpje ( 30 seconden)  zou worden getoond waar alleen ik negatief in beeld zou komen getoond zou worden. 

Ik  en ing S.K.A Brown heb de zitting niet meer bijgewoond( gelukkig maar, want een ieder normaal mens had van zo veel openlijke schaamteloze partijdigheid van de kant van de Rechtbank en OvJ Vliet de geest gegeven)  na de Wraking omdat dat te stressvol was. Maar wij moesten verbijsterd  vernemen/horen van de verdachten en hun aanhang en advocaten, toen die na 2 uur feestelijk en uitgelaten en ronduit uitbundig  voor een korte pauze naar buiten  kwamen( het leek wel of zij dronken waren van vreugde of drank) dat de Rechtbank  1.5 tot 2 uur lang die 30 seconden waar kennelijk alleen ik in beeld was frampje voor frampje omdat die beelden zo vaag zijn van alle kanten heeft bekeken en stop gezet en to het oneindige becommentarieerd door de advocaat van de verdachten en de OvJ. Vliet wat wederom een bewijs is van vooringenomenheid. Ing S.K.A. Brown heeft dat voorgaande gemeld tijdens de spreekrecht tegen de zin van de President  die stelde in antwoord daarop: Ik kan niet in iemands hoofd kijken, wat kant nog wal raakten want ing S.K.A. Brown beschreef uitsluitend hoe de verdachten, aanhang en advocaten zich luidruchtig en feestelijk misdroegen in aanzien van mij, ing S.K.A. Brown, de aanwezige politie in uniform en rechercheurs in burger kleding en bodes. 

Het ging niet een keer over de verwondingen die mijn broer en ik hebben opgelopen  

En dat was te merken ook hoe de twee verdachten Giezen en Schouten en hun aanhang met advocaten luidruchtig uitbundig vrolijk tijdens de pauze in het aanzien  van mij en mijn vader en de aanwezige politie en Bodes. Het leek wel of ze na een avondje stappen de kroeg uit kwamen in plaatst als verdachten van een Poging tot moord, c.q. doodslag en zware mishandeling met een slachtoffer dat door hun blijvend invalide is geslagen en daarvoor nog niet een dag in de cel hebben gezeten. Wat op zich al een teken aan de wand is in deze zaak. 

Bij het voorzetten van de strafzaak tegen mij zullen wij Schouten kickbokser Tricht en Giezen en de President van deze rechtbank oproepen als getuigen.  

Hoogachtend 

XXXX

cc. Mr. P. Van de Laar 


Van: Brown
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 08:00
Aan: info@vandelaaradvocaten.nl <info@vandelaaradvocaten.nl>; A.Tool@rechtspraak.nl <A.Tool@rechtspraak.nl>; Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>; Riesen, F. van (AP Amsterdam) <f.van.riesen@om.nl>; Verkeerstoren Extern (Rechtbank Amsterdam) <verkeerstoren-amsterdam-extern@rechtspraak.nl>; strafrecht.rb-ams@rechtspraak.nl <strafrecht.rb-ams@rechtspraak.nl>; AP-Amsterdam (AP Amsterdam) <ap-adam@om.nl>
Onderwerp: Inzake Wraking en verzoek getuigen te horen en alle beelden en foto’s ter zake bij voortgaan van de zaak met parknummers.

Amsterdam, d.d. 19 oktober 2021 

Inzake Wraking en verzoek getuigen te horen en alle beelden en foto’s ter zake bij voortgaan van de zaak met parknummers. 

Edelachtbare, Zaaks OvJ. Vliet, 

De onrechtmatig ,c.q. onmenselijke   Overvalmethoden d.d. 18 oktober 2021 van de Rechtbank is het bewijs van vooringenomenheid, belangenverstrengeling en discriminatie en partijdigheid ten nadelen van XXX  en  XXXXX  en S.K.A. Brown of te wel de XXXXX en ten voordelen van de daders Kickbokser Van Tricht, Schouten en Giezen en NN van een poging tot moord c.q. doodslag op slachtoffer en de mishandeling van mij en daarvoor tot heden nog geen dag in de  cel hebben gezeten en dat wil de Rechtbank kennelijk in vereniging met de top van het OM ( zie de dubbele bizarre ronduit onbeschofte sepot brief  van Mr. W.J. Nijkerk Hoofd Beleid & Strategie d.d. 9 oktober 2020 gericht aan de xxxx, bijgevoegd) c.q. de Zaaks OvJ. Vliet zo houden.  

Wat is het duistere doel van de Rechtbank om uit het hele door ons gelaakte OM en Politie onderzoek 1 dag voor de zitting aankondigt uitgerekend bepaalde beelden te gaan tonen, gezien het feit dat deze zitting voor mij op zich al weer zeer traumatische herinneringen oproept. Waarom moet dat dan nog worden versterkt? Ik loop  tot heden na deze traumatisch ervaring d.d. 17 november 2017 nog steeds onder behandeling van een psycholoog, maar daar wordt door de rechtbank en de Zaaks OvJ. Vliet al 4 jaar lang niet naar gevraagd. En het feit dat door die  traumatische ervaring d.d. 17 november 2017 (  XXXXX wordt doodgeslagen voor je ogen en de politie en daders staan er bij te lachen en gezellig te praten en dan wil de politie mij die zichtbaar bont en blauw was geslagen ( zie de foto’s dat ik bont en blauw ben geslagen van mij in het OM en Politie dossier en lees Analyse 1,2,3))  nog aangehouden ook , zodat ik niet mee kon met mijn bewusteloze  XXXXX naar het ziekenhuis en in ongewisse bleef door toedoen ter plaatse of hij nog leefde of dood was, de ergste ervaring in mijn leven ) in de WW en/of ziektewet loop voor het eerst van mijn leven. En derhalve een inkomstenderving heb ondergaan van 1000,- euro tot 1200,- euro per maand vanaf 2017 tot heden.    Ik noem deze Overvalmethode d.d. 18 oktober 2021 van de Rechtbank de facto onmenselijk en onrechtmatig jegens mij en de mijne. Deze onrechtmatige en zelfs strafwaardige handelwijze en die van het OM en de politie sinds 17 november 2017 jegens mij en de mijne  passen naadloos bij in wat getoond wordt in de documentaire: Alleen tegen de Staat: ‘Alleen tegen de Staat’ vertellen vijf moeders, die slachtoffer werden van het Toeslagenschandaal, in ijzingwekkende monologen hoe hun leven en dat van hun kinderen werd verwoest door een systeem waaruit iedere menselijkheid was verdwenen.” (Bron:https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/alleen-tegen-de-staat.html

Aanvullende gronden/bewijzen voor de Wraking die ik reeds melde middels mijn antwoord d.d. 18 oktober 2021(Noot) op de mail d.d. 18 oktober 2021 ( zie Noot) van de Rechtbank. Op grond van de mail d.d. 18 oktober 2021 waarin de rechtbank o.a. stelde bepaalde beelden te hebben opgevraagd en in zijn bezit te hebben en die tijdens de zitting te willen gaan tonen en vooralsnog het verzoek op slachtoffer spreekrecht niet toekent aan XXXX en  XXXXX en S.K.A Brown. 

1. 

Hier is spraken van een Overvalmethode die men zou verwachten van de Pulp-Media a la AIVD en OM en politie informanten Peter R. de Vries en Bas van Hout, gezien het feit dat deze zaak sinds 2017 loopt. En ik en mijn advocaat een dag voor de zitting moeten vernemen dat de Rechtbank bepaalde beelden wil gaan tonen die wij dus niet vooraf hebben kunnen zien en analyseren en bestuderen. 

2. De rechtbank heeft uiteraard die beelden wel gezien en alle tijd gehad om zijn sluwe strikvragen te gaan stellen aan mij een niet getrainde jurist, maar een gewoon burger die niet opgewassen is tegen de getrainde en juridische geschoold ondervragers. 

3 Mr. P van de Laar  had tijdens de laatste regie zitting in 2019 verzocht om de politie ter plaatse te mogen horen als getuigen om met name te vragen waarom de politie ter plaatste niet de toen al bekende daders Kickbokser Van Tricht, Schouten en Giezen van de poging tot moord, c.q., doodslag op  XXXXX  hebben aangehouden. De Rechtbank heeft dat verzoek toen afgewezen met de motivering dat die Politie ambtenaren zich dan na verloop van zo veel tijd dat niet meer kunnen herinneren.  

4. Mr. P van de Laar had namens   XXXX en  XXXX  tijdens de laatste zitting in 2019 verzocht om de betreffende politie ambtenaren op het politiebureau Maarsen, die d.d. 17 november 2017 toen  XXXX  nog kritiek lag in het AMC de daders Giezen en Schouten en kickbokser Van Tricht   gesproken te hebben op het Politbureau Maarssen om hen te vragen wat daar besproken was en waarom zij toen niet de daders Kickbokser Van Tricht en Giezen en Schouten hebben aangehouden. Waarom vond die bespreking plaats in Maarsen en niet in Amsterdam? De Rechtbank heeft ook dat verzoek toen afgewezen met de motivering dat die Politie ambtenaren zich na verloop van zo veel tijd niet meer kunnen herinneren. Dat er wettelijk een proces-verbaal dan wel een proces-verbaal van bevinding is gemaakt is de rechtbank kennelijk ook even vergeten. En de heengezonden eerste Zaaks OvJ. Boersma( zie zijn excuus brief aan ons, bijgevoegd )  heeft aan Mr. P .van de Laar en S.K.A. Brown en xxx tijdens een bespreking in december 2018 gesteld dat niemand op dat bureau te Maarsen zich nog zelf maar kon herinneren dat Giezen en Schouten en Kickbokser Tricht op hun bureau waren geweest, wat zelf een klein kind niet gelooft maar kennelijk wel de rechtbank Amsterdam! (zie Analyse 1,2,3). 

Tot slot; In het licht van het voorgaande en de Analyse 1,2,3  van het door ons gelaakte OM en politie dossier en de gevoerde correspondentie en de verdwenen beelden en foto’s in deze die bewijzen dat Giezen en Schouten en kickbokser Van Tricht meedogenloos staan te trappen en te schoppen en te slaan op XXXX en  XXXX ( gebroken neus, verbrijzelde enkel,  levensbedreigende hersentrauma, gescheurde  oorvlies en gekneusde ribben) en doorgingen op de reeds bewusteloze liggende    XXXX en hoe ze mij met zijn drieën aanvielen, terwijl ik mijn  XXXXX probeerde zijn leven te redden en nu deze Overvalmethode van de rechtbank Amsterdam met wat selectieve beelden  ten nadelen van    XXXX en mij een slachtoffer van mishandeling die de zeer traumatische ervaring heeft moeten ondergaan dat zijn broer  XXXX bewusteloos geslagen met een plas bloed rond zijn hoofd en de daders Giezen en Schouten en kickbokser Van Tricht stonden te lachen en gezellig na te praten met de Politie  ter plaatse is ook een grond voor wraking.  Waar zijn die beelden gebleven? Die beelden en foto’s zijn in de Doofpot van de Politie en de zaaks OvJ’s met goedkeuring van de Rechtbank, want daar vraagt de Rechtbank niet naar.     

Ik heb tot vandaag de dag nog last van die ervaring en loop sindsdien af en aan in de ziektewet op grond van o.a. posttraumatische stress stoornis en hart kwaal. En dan moet ik in tegenstelling tot de politie ambtenaren  wel alles hebben onthouden en kennelijk bevraagd worden door zeer deskundige en getrainde sluwe ter kwade trouw handelende juristen om bepaalde selectieve beelden van mij en/of mijn blijvend invalide geslagen  XXXXXX. 

De toon is gezet voor de aanvang van de zitting: De bont en blauw geslagen  XXXX met een Posttraumatische stress stoornis en een trap na. 

Dat ik sinds 17 november 2017 o.a. lijdt aan posttraumatische stress stoornis  en hartkwaal houdt deze rechtbank en zijn Compaan in deze de  Zaaks OvJ. Vliet totaal geen rekening mee en wil mij gaan mis-behandelen met  o.a.  selectieve beelden als een notoire mishandelaar die de onschuldigen Giezen ,Schouten en Kickbokser Tricht heeft mishandelt. Dat het drietal geen enkele medische vastgestelde verwonding heeft opgelopen kan de rechtbank en de Zaaks OvJ. Vliet zich natuurlijk ook niet herinneren. Ik wijs u er op dat kickbokser Van Tricht op advies van een motoragent ter plaatse d.d. 17 november 2017 i.p.v. hem aan te houden volgens het Wetboek van Straf recht en strafvordering naar het ziekenhuis te gaan om zijn minuscule niet met het gewone oog waar te nemen sneetje op zijn hoofd te laten behandelen. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat de zgn. verwonding geen medische behandeling behoefte en dat hij beter voor zijn overmatig drank en cocaïne een paar paracetamols moest nemen en zijn roest uitslapen (dat voorgaande feit bevind zich n.b. in het OM politie dossier, maar gezien het feit dat OvJ mij nog steeds wil vervolgen voor een niet bestaande mishandeling heeft hij kennelijk overheen gelezen en/of kan hij dit zich ook niet meer herinneren). In deze zaak in vereniging met het aantoonbare met de betrokkenheid van de top van het OM en hun zaaks OvJ. Vliet die zich systematici heeft schuldig gemaakt aan vooringenomenheid, belangenverstrengeling en discriminatie en partijdigheid ten nadelen van  XXXX  en   XXXX en S.K.A. Brown of te wel   XXXXX ’. En ten voordelen van de daders Kickbokser Van Tricht, Schouten en Giezen van een poging tot moord c.q. doodslag op  XXXX  en de mishandeling van mij.  

Ik verzoek bij deze wederom om de politie ter plaatse en de leidinggevende van dit onderzoek mevr. Romijn en dhr. Verhaar( of Verhaal) en de betreffende politieambtenaren van bureau Maarsen te horen als getuigen in deze na deze Overvalmethode d.d. 18 oktober 2021 van de Rechtbank. Daarnaast verzoek ik ook namens  XXXX u wederom kickbokser Van Tricht te vervolgen op grond van artikel 300 sr ( al dan niet passieve mededader, lid van de groep Giezen, Schouten en Tricht), die zich in eerste instantie beriep op zijn zwijgrecht, maar maanden later tijdens het tweede z.g. Politieverhoor als verdachte kennelijk ingefluisterd door die zelfde Politie naadloos een verklaring af leggen, die hem vrij zou stellen voor vervolging op grond van artikel 300 sr., omdat het hier gaat om de door de Top van het OM gekwalificeerde ‘xxxx’  Waarom vraagt de Rechtbank daar niet na aan kickbokser van Tricht?  

Hoogachtend, 

 XXXX EN XXXX en ing S.K.A. Brown 

CC: Mr. P. van de Laar  

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE 

Think your friends would be interested? Share this story!

Steven Brown

Zo 24-10-2021 10:22

Aan: Mr. P van de Laar

Beste mr. P. van der Laar, 

Ik ben voornemens om een klacht en aangifte te gaan doen tegen OvJ Vliet ,alsmede te gaan eisen dat OvJ. Vliet met terugwerkende kracht van de zaak   Kick Boxer B van Tricht enSchouten en Giezen en hun slacchoffers  wordt afgehaald en dat de rechtzitting dd 19 oktober 2021 in het geheel wordt overgedaan met een ander OvJ. en rechtbank, maar bij voorkeur zelfs in een ander Arrondissement (zie snakes-in-suits-zwarte-togawhen-psychopaths-like-ubermensch-ovj-vliet-go-to-work-against-slachtoffers-van-grof-geweld-bij-en-met-de-rechtbank-en-om-amsterdamvideos).

Voor het voorgaande heb ik nodig zijn requisitor en zijn initialen, kunt u mij dat zo spoedig mogelijk toezenden. Want ik wil het voor de warking indienen.

Gr , Steve

Opmerking; Dit artikel is d.d. 20 oktober 2021 naar alle hiervoor genoemde personen gestuurd in het kader van hoor en wederhoor. Tot  heden heeft er niemand  gereageerd. Kennelijk beroepen zij zich nu allemaal op hun zwijgrecht en a.s. dinsdag zal de aangifte en klacht tegen Psych OvJ Vliet en aanvullende gronden voor de Wraking van de Rechtbank Amsterdam worden gepubliceerd .